Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) opsala reformu bytové politiky od zelených z Prahy 2

Tato tisková zpráva je vydána v „režimu změn“ tiskové zprávy TOP 09 Praha 3 rozeslané mj. panem Jiřím Ptáčkem dne 28. února 2014.

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) opsala plánuje reformu bytové politiky od zelených z Prahy 2 , má už dost čekání

Praha, 27. 2. 2014

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) převzala iniciativu a opsala zpracovala návrh na nová pravidla bytové politiky Prahy 3 z již schválených pravidel sousední Prahy 2. Chce jím zabránit nehospodárnosti při nakládání sz bytovým fondem a zaručit svým plagiátorstvím maximální transparentnost při přidělování obecních bytů.

„Nečinnost ČSSD a TOP 09 ŽnS v čele akciové společnosti v majetku MČ Praha 3, Správa majetkového portfolia (SMP), která má na starost rekonstrukce se zástupcem starostky PhDr. Matějem Stropnickým v oblasti bytové politiky, zapříčinila stav, kdy městská část vlastní zhruba 230 volných bytů u kterých přichází o možný příjem z jejich nájmu ve výši 10 mil. korun ročně. Tyto byty jsou ovšem ve špatném technickém stavu a bez předchozích oprav je není možné pronajímat. Neřešení této situace místostarostou odpovědným za investice Bohuslavem Nigrinem (ČSSD) a ředitelem SMP Janem Maternou (TOP 09) a programové cíle městské části, k nimž jsme se zavázali již v roce 2012, mě přimělo starostku Ing. Vladislavu Hujovou (TOP 09) zpracovat samostatně opsat návrh bytové politiky Prahy 3 ze schválených pravidel Prahy 2, která připravila a prosadila zástupkyně starostky MČ Praha 2 Kateřina Jechová za STRANU ZELENÝCH. Tento plagiát nyní TOP 09 předložila koaličním partnerům, ČSSD a ŽnS k připomínkování“, uvedl a místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (SZ)starostka Hujová.

Návrh starostky Hujové se  – v kopii tak, jako pravidla Prahy 2 – zaměřuje především na čtyři prioritní skupiny – seniory, mladé rodiny s dětmi, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany Prahy 3 a jasně definuje kritéria uchazeče, postup schvalování žádosti, výši sníženého nájmu i dobu jeho trvání. Snaží se tak nejen o transparentnost, ale také o celkovou srozumitelnost pro občany Prahy 3. „Opomíjí však fakt, že Praha 3 nemá stejnou demografickou situaci jako Praha 2. Ignoruje zároveň i výsledky analýzy ‚Odhadu potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory bydlení MČ Praha 3‘, kterou pro žižkovskou radnici z mé iniciativy na podzim loňského roku zpracoval tým Katedry sociologie FF UK a která ke zmíněným skupinám vhodným k podpoře připojuje s ohledem na skladbu obyvatel Žižkova též občany „diskriminované na trhu s bydlením“, úplně pomíjí otázku bezdomovectví a doporučovaný koncept tzv. prostupného bydlení. To totiž nešlo opsat z Prahy 2, jejíž pravidla pronájmu bytů tyto problémy nereflektují,“ upozorňuje Stropnický.

Dalším bodem projednávaných změn by mělo být i přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, které vlastní obec, a o kterých rozhoduje sociální a zdravotní komise.  Z celkového počtu 204 bytů v domech s pečovatelskou službou je obsazeno jen 162 z nich. To znamená, že přes 20% těchto bytů zůstává zbytečně prázdných. „Byla bych ráda, kdyby i paní místostarostka Oubrechtová (ČSSD), která je zodpovědná za sociální politiku, zefektivnila systém přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, kde je v současné chvíli 23 volných, k nastěhování připravených bytů a dalších 19 bude po prováděných rekonstrukcích k dispozici během léta tohoto roku.“, uvedla Hujová. Ročně se v domech s pečovatelskou službou uvolní v průměru 15 – 20 bytů, a tudíž podle starostky není nutné udržovat takovou rezervu.

„Mám radost, že starostka Prahy 3 paní Hujová ‚samostatně‘ vytvořila pravidla pronajímání bytů pro Prahu 3 tím, že opsala pravidla naše. Byla bych však ráda, kdyby je nevydávala za návrh TOP 09, neboť jsem je pro Prahu 2 a nově, jak vidím, tedy i pro Prahu 3 vytvořila já a jde tedy o návrh Strany zelených,“ zdvořile upozorňuje místostarostka Prahy 2 pro oblast bydlení Mgr. Kateřina Jechová (SZ) s tím, že „slušností by bylo aspoň na jejich využití zeptat a neopisovat celé věty beze změn a hlavně bez uvedení zdroje.“

„Opisuje-li TOP 09 od Strany zelených, mám s tím sice morální problém, ale věcně jde o dobrý návrh. Upravím jej do příštího týdne pro potřeby obyvatel Prahy 3 a ŽNS jej nepochybně podpoří. Omluvu ze Žižkova na Vinohrady a od TOP 09 k zeleným by to ale asi chtělo,“ uzavírá Matěj Stropnický.

Kontakt:

PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky MČ Praha 3, tel.: 605 344 748

Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky MČ Praha 2, tel.: 603 306 463

Příloha:

Pronájem_bytů_P2

Pronájem_bytů_P3

Libor Michálek: informace ze Senátu 8-9

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám s odstupem 2 měsíců poslat další informaci. A to se zaměřením na legislativní aktivity související s prosazováním práva a spravedlnosti v naší zemi, na problematiku boje proti korupci a zvyšování efektivity fungování veřejného sektoru.

S přicházejícím jarem se probouzí nejen příroda, ale i orgány (konečně) činné v trestním řízení. Obvinění expremiéra Nečase a pražského kmotra Rittiga osobně považuji za průlomové, byť jsou nad těmito kauzami některé otázky.

Například otázka, proč pan Rittig nebyl vzat do vazby podobně jako pan Rath? Proč v tomto případě není obava z možného ovlivňování svědků?

24.2. má být vynesen rozsudek nad 5-ti členy hodnotící komise, která v roce 2006 posuzovala nabídku firmy Haguess. Mezi obžalovanými je také pan Chytil, který spolupracoval s Policií na rozkrytí kauzy Opencard na Magistrátu HLMP.

I zde se nabízí otázky: Proč nejsou mezi obžalovanými spíše ti, kteří se podíleli na přípravě zadávací dokumentace nebo ti, kteří následně podepisovali příslušné smlouvy? Má být trestán ten, kdo se podílel na odhalování korupce?

Domnívám se, že v souvislosti s projednáváním zákona o státní službě by se konečně měly do legislativy dostat alespoň základní prvky ochrany oznamovatelů korupce. Podrobněji jsou mé připomínky k návrhu novely uvedené zde:

http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/57.html

Jsem rád, že novela zákona o státní službě je předmětem pozornosti nejen Evropské komise, ale i zahraničních obchodních komor, v jejichž zájmu je, aby veřejné zakázky nebyly určené jen pro předem určený okruh s politiky spřízněných osob.

V této souvislosti jsem uvítal pozvání na Nizozemskou ambasádu, kde se dne 12.2. uskutečnilo jednání na uvedené téma se zástupci Rekonstrukce státu. Podrobněji se o tomto jednání můžete dočíst na main page www.libormichalek.cz.

Pokud Vás zajímají blíže mé aktivity v obvodu 26, legislativní činnost Senátu či některé zajímavosti, naleznete je v přiloženém souboru. Máte-li jakékoliv podněty, obracejte se s nimi prosím na michalekl@senat.cz.

Přeji hezké (pomalu) jarní dny.

Info Z9 (1)