Olšanské náměstí se dočkalo rekonstrukce!

Po dvou letech příprav a běhání Ondřeje Ruta se dneska na Olšanském náměstí začalo stavět!

Tisková zpráva MČ Praha 3:

Na křižovatce Táboritská – Ondříčkova a před ZŠ Lupáčova začala dnes rozsáhlá rekonstrukce, během níž zde vyrostou bezpečnější přechody a chodníky, nové stromy i místo k posezení. Do konce letních prázdnin proběhne také rekonstrukce blízké křižovatky Ondříčkova – Bořivojova. Akce realizuje MČ Praha 3, kterou přijdou celkem na 17,2 milionu korun. Stavební úpravy jsou součástí rozsáhlejší strategie zklidnění a zvýšení bezpečnosti dětí a chodců v okolí ZŠ Lupáčova.

„Během zpracování projektu bezpečnostních úprav před ZŠ Lupáčova se ukázalo, že je nevyhnutelné spojit ho s rekonstrukcí přilehlé křižovatky Ondříčkova – Táboritská, kde hlavní město naplánovalo výměnu světelné signalizace. Protože město nemělo vůli navázat tuto akci na projekt v Lupáčově, vyčlenili jsme z rozpočtu městské části další prostředky na práce, které udělají z křižovatky kvalitní veřejný prostor,“ vysvětlil zástupce starostky pro dopravu a parkování Ondřej Rut.

Klidnější doprava před ZŠ Lupáčova
Rekonstrukce prostoru před ZŠ Lupáčova počítá se vznikem tzv. kiss and ride parkoviště vyhrazeného pouze pro potřeby rodičů dopravujících děti do místní školy, přičemž stávající parkoviště mezi hotelem Olšanka a školou bude zrušeno. Automobilový provoz pak zpomalí vyzvednutí celého prostoru křižovatky s Chelčického ulicí na úroveň chodníku. Vzhledem k tomu, že Lupáčovou a Ondříčkovou prochází cyklotrasa A421, počítá se také s vyhrazením prostoru pro protisměrný pohyb cyklistů včetně semaforu pro průjezd křižovatkou.

Křižovatka pro lidi, nejen pro auta
Samotná přestavba křižovatky Táboritská – Ondříčkova, jejíž úprava pochází z dílny architektonického studia a05, počítá s výstavbou nového veřejného prostranství před Bezovkou, které vznikne zrušením odbočovacího pruhu z Táboritské do Ondříčkovy ulice. Zvětšenou plochu pak zkrášlí výsadba nových stromů a trvalkových záhonů, mezi kterými bude zřízeno místo k posezení. Pro bezpečnější pohyb chodců skrze křižovatku budou stávající přechody doplněny dělícími ostrůvky a kompletní výměnu čeká také světelná signalizace řídící provoz křižovatky.

Bezpečnost chodců především
Kromě výše zmiňovaných rekonstrukcí čeká letos proměna také křižovatku Ondříčkova – Bořivojova, kde radnice naplánovala vybudování nového přechodu s integrovaným dělícím ostrůvkem. Projekt počítá také s rozšířením okolních chodníků.

„Bezpečnost chodců a zkvalitnění veřejného prostoru je pro radnici prioritou,“ říká zástupce starostky Ondřej Rut.
Radnice se proto chystá v úpravách okolí Olšanského náměstí pokračovat a již připravuje architektonickou studii širšího okolí. V příštích letech se počítá zejména s rozšířením tramvajových ostrůvků a výsadbou nových stromořadí.

Podrobnosti o chystané rekonstrukci najdete pod odkazem na blogu Ondřeje Ruta.

http://rut.blog.respekt.ihned.cz/c1-62209970-okoli-olsanskeho-namesti-ceka-promena-nove-stromy-chodniky-i-misto-k-posezeni

10403370_10153020935643029_8609526269221421513_n

Chráněné žižkovské nádraží je třeba začlenit do organismu města

O tom, jak naložit s industriální památkou Nákladového nádraží Žižkov, by neměli rozhodovat jen vlastníci pozemku, říká v rozhovoru pro Studio Zet Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3. Areál je podle Stropnického třeba začlenit do širšího celku městské čtvrti.

http://www.zet.cz/tema/chrnn-ikovsk-ndra-je-teba-zalenit-do-organismu-msta-k-matj-stropnick-2639

 

Libor Michálek: informace ze Senátu 11

Informace z regionů

V minulé informaci jsem na tomto místě psal o podnětu panu ministru Brabcovi ve věci
nesrovnalostí, které nastaly při hodnocení dopadů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment- EIA) u projektu Letiště Vodochody. Pozitivní je, že původní rozhodnutí v této věci bylo zrušeno.
http://www.novinky.cz/ekonomika/339284-ministerstvo-zrusilo-kladny-ekologicky-posudek-pro-letiste-vodochody.html

Na Praze 3 se uskutečnila debata „Česká demokracie ve světle odposlechů“. Vystoupili na ní
např. Hana Marvanová, Karel Randák nebo Jeroným Tejc. Diskusi pořádala iniciativa „Vraťte
nám stát“ a mj. z ní vyplynulo, jak nesystémová je práce BIS, není-li možné její zjištění
použít jako důkazní materiál v trestním řízení.

Zajímavá byla rovněž beseda, která se uskutečnila v Poslanecké sněmovně na téma
procesních překážek, které komplikují efektivní průběh správních řízení. V této souvislosti
hrozí, že se České republice nepodaří vyčerpat nejen dotace z končícího programového
období, ale ani z období 2014 až 2012. Není u nás totiž výjimkou, že příprava
infrastrukturních staveb trvá díky složitosti legislativy i 12 let. Podotýkám, že podobné
procesní komplikace existují i v řízení trestním. Spolupracuji v této věci s experty, kteří již zpracovali teze, jak zjednodušit tato procesní pravidla.
http://www.libormichalek.cz/img/static/file/Shrnut%C3%AD%20legislativniho%20n%C3%A1vrhu.pdf

Na náměstí Jiřího z Poděbrad otevřela radnice Městské části Prahy 3 informační centrum pro
občany. Pořádala se zde mj. beseda nad strategickým plánem této městské části. Zúčastnil
jsem se, také otevření Nákladového nádraží Žižkov pro kulturní účely.
Informace o besedách naleznete na přiloženém odkazu:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/

Média

Lidové noviny přinesly dne 9.6. podrobný článek o tom, jak došlo ke zvýhodnění věřitele
v kauze Key Investment. O lidech z okolí exprezidenta Václava Klause se lze více dočíst i na tomto odkaze:
http://www.lidovky.cz/klausuv-cep-vydelal-na-tunelu-key-investments-mestske-casti-se-chteji-branit-1wv-/zpravy-domov.aspx?c=A140520_222936_ln_domov_sk

V uplynulých týdnech oslavili svá životní jubilea dva miliardáři (pánové Tykač a Kellner), k jejichž zbohatnutí „shodou okolností“ přispěli také lidé spojeni s dřívějším panem
prezidentem. V posledním časopise Forbes jsou na str. 22 zmíněny transakce skupiny PPF,
které vedly Komisi pro cenné papíry i k podání trestních oznámení. Policie bohužel tehdy
(před 12-ti lety) měla málo zkušeností s prošetřováním finančních transakcí a věc odložila.
Dnes se zdá, že někteří policisté mají zkušeností až příliš mnoho a dovedou „uvařit“ i osobu, která má evidentně snahu zjednat ve své působnosti pořádek. Na lavici obžalovaných se tak ocitla šéfka Energetického regulačního úřadu, která odhalila několik solárních podvodů.
http://zpravy.ihned.cz/c1-62292360-sefka-eru-vitaskova-vypovidala-u-soudu-e-maily-jako-dukaz-nebere

Schvalování protikorupční legislativy postupuje pomalu. Podrobněji se průtahům a různým
procesním kličkám věnuje např. tento článek. Vázne zejména služební zákon, který by mohl
napomoci ochraně skutečných whistleblowerů.
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-spatne-prosazuji-protikorupcni-zakony-fb2-/domaci.aspx?c=A140613_213435_domaci_js

Můžeme si vzít příklad z USA, kde za diskriminaci whistleblowera dostala jedna finanční
instituce pokutu v přepočtu 44,5 miliónů korun.
http://www.finance.cz/zpravy/finance/420994-americky-regulator-prvne-obvinil-firmu-ze-se-mstila-oznamovateli/

Dalším tématem, kterému se věnuji a které určitě stojí za zmínku, je příprava zákona o
regulaci realitního trhu.
http://ekonomika.idnes.cz/pribyva-realitnich-podvodu-stat-chysta-pro-maklere-pravidla-pry-
/ekonomika.aspx?c=A140525_193317_ekonomika_zt

Legislativa

Novela volebního zákona

http://zpravy.ihned.cz/c1-62256470-senatorka-byvala-ustavni-soudkyne-eliska-wagnerova-novela-volebni-zakon-zruseni-snizeni-hranice-klauzule

Kolegyně Eliška Wagnerová připravila novelu volebního zákona, která mj. ruší hranici 5
procent do Evropského parlamentu. Nejde o reakci na volební výsledek České pirátské strany
4,78%, byť je pravdou, že při spravedlivém poměru na mandát 1/21 by se Ivan Bartoš
europoslancem stal. Připojil jsem se k tomuto návrhu. Návrh podporuje i Nejvyšší správní
soud (viz odkaz níže):
http://www.lidovky.cz/nejvyssi-spravni-soud-navrhne-zruseni-hranice-pro-vstup-do-
parlamentu-1nk-/zpravy-domov.aspx

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

V minulém týdnu hlasovalo plénum Senátu o tom, zda zamítnout návrh této novely, o níž
jsem již minule informoval. 23 senátorek a senátorů bylo PRO ZAMÍTNUTÍ, a to při qóru 19.
Novela tak „spadla pod stůl“-zatím. Osobně mě nejvíce mrzela nulová podpora členů Klubu
pro obnovu demokracie. Nikdo z nich nebyl přítomen. Nejen v této souvislosti zvažuji
vystoupení z klubu. Uvítám Váš názor, zda v klubu setrvávat, neplní-li kolegové programové
prohlášení, které jsme si cca před rokem a půl odsouhlasili.

Novela zákona o národním parku Šumava

Jak jsem již uváděl v předešlé informaci, tento senátní návrh jde především na ruku starostům, neboť mj. počítá s tím, že nezastavěné pozemky na území NP Šumava by byly bezúplatně převedeny na obce, v jejichž katastru se nacházejí. Spolu s dalšími třemi senátory jsem tedy ve druhém čtení hlasoval pro vrácení návrhu zákona do výboru. Drtivě jsme byli přehlasování, a to i u navazujícího pozměňovacího návrhu. Zákon tak míří do Poslanecké sněmovny, kde doufám poslanci přijmou moudřejší rozhodnutí.
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/

Zajímavosti

Čím dál častěji se kolegové senátoři pouští při svých projevech do neziskových organizací
sdružených v iniciativě Rekonstrukce státu. Považuji to za pozitivní signál sílícího vlivu
občanské společnosti. Staré struktury mají zdá se čím dál větší obavu, že se rozdrolí pilíře tzv. „demokracie“, kdy v jejich pojetí musí jít o „stranokracii“ na věčné časy a nikdy jinak.

Závěrem si dovoluji zaslat odkaz na záznam, který Vás snad aspoň trochu pobaví.
http://www.stream.cz/nejnovejsi/vtipky-a-srandicky/10002725-kdyby-hokej-hrali-poslanci-
jak-by-to-asi-dopadlo

Přeji Vám krásné léto a dostatek odpočinku na dovolené.
Mgr. Libor Michálek, MPA
Senátor

Info Z12