TZ: Podporujeme petici, objekt Kliniky by mělo získat město.

Pražané a Pražanky začali podepisovat petici, která žádá zachování občanských, sociálních a kulturních aktivit v objektu bývalého plicního zařízení v Jeseniově ulici. Hlavní město Praha by podle ní mělo usilovat o získání objektu do svého vlastnictví. Zelení z Prahy 3 k tomu dodávají: Nechme fungovat, co funguje.

Poté, co se ukázalo, že kolaudační rozhodnutí neexistuje, a stavební úřad Prahy 3 pravděpodobně jednal na politickou objednávku, když Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podal nepravdivou informaci, je podle nás v souladu se stavebním zákonem, když kolektiv využívá budovu nadále jako sociální centrum.”, uvádí Bohumil Čáp, člen vedení Strany zelených na Praze 3, s odkazem na § 125 bod 2 stavebního zákona.

Snaha pražské ČSSD, nabídnout lidem z Autonomního sociálního centra Klinika jiný objekt, je plácnutím do vody, snahou odsunout “problém” z volebního obvodu zastupitelky Ropkové a potenciální záminkou k prohlášení, že kolektiv Kliniky není ochotný ke spolupráci. Smyslem obsazení žižkovské Kliniky přece bylo poukázat na chátrající objekt. Pokud o něj nikdo stále nemá zájem, jaký by mělo stěhování autonomního centra na Prahu 4 smysl? Nerušme, co funguje, říká Rebeka Vadasová, místopředsedkyně Strany zelených na Praze 3

Případné vystěhování sociálního centra bez jasného plánu, co by v budově mělo být, není souladu se smyslem Zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

Jsme přesvědčeni, že Magistrát hl. m. Prahy se musí pokusit získat objekt bývalé kliniky do svého vlastnictví. Pak se můžeme dále – spolu s nynějšími obyvateli Kliniky – bavit o tom, zda budeme schopni i do budoucna najít takové využití objektu, které bude pro obyvatele a obyvatelky Prahy nadále přínosem. Jsme rádi, že pražská ČSSD myšlenku možnosti odkupu či směny objektu Kliniky od státu připustila, říká předseda pražských zelených, Ondřej Mirovský

Petici lze podepsat na následujících místech: Klinika (Jeseniova 60), Družstevní kavárna ROH (U Božích Bojovníků 3), Venuše ve Švehlovce (Slavíkova 22), Bistro Bazaar, FF UK, Nám. J. Palacha 2

Kontakty:
Rebeka Vadasová, rebeka.vadasova@gmail.com, 775326781
Bohumil Čáp, bohumil.cap@gmail.com, 776180781
Ondřej Mirovský, ondrej.mirovsky@zeleni.cz, 724833286

 

Zastupitelstvo Prahy 3 projedná stanovisko k budoucnosti Autonomního sociálního centra Klinika

Tisková zpráva klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě

Na žádost 12 zastupitelů a zastupitelek klubu Žižkov (nejen) sobě (ŽNS) bylo na úterý 8. 3. 2016, v 15 hodin svoláno mimořádné zastupitelstvo MČ Praha 3 na téma budoucnost Autonomního sociálního centra Klinika (ASC Klinika). Vedení radnice třetí městské části požádalo po útoků agresorů 6. 2. majitele objektu Kliniky, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), nepřímo, aby neobnovil Klinice smlouvu o výpůjčce. ÚZSVM vzápětí prosbu Prahy 3 vyslyšel, a vyzval kolektiv Kliniky, aby objekt Jeseniova 60 opustil. MČ Praha 3 významně přispívá k ukončení činnosti Kliniky, která přinesla na Prahu 3 řadu společensky prospěšných aktivit.

Oficiálním důvodem pro neobnovení výpůjčky objektu Jeseniova 60 pro ASC Klinika je stanovisko stavebního úřadu ÚMČ Praha 3, že objekt není využíván v souladu s kolaudačním rozhodnutím. To však nemusí být nutně důvodem pro neobnovení výpůjčky pro ASC Klinika či pro ukončení její činnosti, jak tvrdí ÚZSVM povzbuzován vedením MČ Praha 3. Objekt lze jednoduchou administrativní procedurou rekolaudovat a provoz ASC Klinika tak uvést do souladu se zákonem.

„Násilný útok, spáchaný 6. 2. 2016 proti ASC Klinika, v den kdy probíhaly v Praze a celé Evropě demonstrace proti přijímání uprchlíků z válkou postižených oblastí, byl zřejmě motivován tím, že ASC Klinika organizovala úspěšnou humanitární pomoc v uprchlické krizi. Ve světle tohoto útoku by bylo velmi nešťastné, kdyby vlastník objektu vyhodnotil činnost ASC Klinika jako společensky nebezpečnou. Nechtěně by tím stvrdil a dokonal záměr agresora napadajícího hodnoty humanity, solidarity a univerzální lidské sounáležitosti. Chtěli bychom proto, aby zastupitelstvo požádalo ÚZSVM, aby ještě jednou přehodnotil své rozhodnutí o neobnovení smlouvy o výpůjčce pro ASC Klinika.“ uvedl Ondřej Rut, předseda klubu zastupitelů ŽNS.

„V situaci, kdy ÚZSVM nemá k dispozici státní instituci či organizační složku státu, která by měla o budovu Jeseniova 60 zájem, se domnívám, že pro její využití, včetně možného dalšího setrvání ASC Klinika v tomto objektu, je vhodné zajistit převod objektu do vlastnictví hl. m. Prahy. Praha 3 by se proto měla obrátit na Radu hl. m. Prahy, aby s ÚZSVM zahájila jednání o převodu objektu Jeseniova 60 do vlastnictví hlavního města,“ nastínil možné řešení další existence Kliniky Matěj Stropnický, člen zastupitelstva MČ Praha 3 a zastupitelstva hl. m. Prahy.

Návrh usnesení ke Klinice

 

Otevřený dopis – Podpora zachování Autonomního sociálního centra Klinika

Zastupitelský klub Žižkov (nejen) sobě
koalice Strany zelených, KDU-ČSL, hnutí Starostové a nezávislých
zvolená do zastupitelstva městské části Praha 3
www.zizkovnejensobe.eu

Mgr. Ing. Kateřina Arajmu
Generální ředitelka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Rašínovo nábřeží 390/42
Praha 2

Ing. Andrej Babiš
1. místopředseda vlády a ministr financí
Ministerstvo financí
Letenská 15
Praha 1

Věc: Otevřený dopis – Podpora zachování Autonomního sociálního centra Klinika

Vážená paní generální ředitelko,
Vážený pane 1. místopředsedo vlády,

obracíme se na vás v souvislosti s končící výpůjčkou objektu Jeseniova 60 v Praze 3 pro Autonomní sociální centrum Klinika, které užívá tento objekt ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Vznik Kliniky a úsilí skupiny lidí organizujících v objektu opuštěné plicní kliniky zcela nezištně společensky prospěšné aktivity vyvolal širokou debatu o hodnotách současné společnosti, o mantinelech a možnostech fungování těchto aktivit bez závislosti na státních nebo obecních dotacích i o tématu bydlení lidí v kontrastu s velkým množstvím prázdných chátrajících domů všude kolem nás. Snad i díky tomu dostala Klinika šanci na existenci a ÚZSVM s jednou z osob z kolektivu Kliniky uzavřel roční smlouvu o výpůjčce.

Za rok své existence si Klinika dokázala získat široký okruh příznivkyň a příznivců. Nabízela zajímavé akce, vzdělávací aktivity, přednášky, jazykové kurzy, služby kavárny či svépomocnou školku. To vše bezplatně či za dobrovolný příspěvek. Klinika se také stala jedním z ústředních míst solidarity a pomoci v období, kdy Evropská unie začala čelit zvýšenému příjezdu uprchlíků, na který nebyla zcela připravena. Svět zpravidla není černobílý a i v souvislosti s Klinikou byly vznášeny stížnosti, zejména na zvýšený hluk po 22. hodině, které však podle našich informací kolektiv Kliniky řešil se vší vážností a vstřícností ke svému okolí.

Klinika se díky své nízkoprahovosti, otevřenosti a schopnosti sdružovat lidi různého sociálního postavení, zájmu i životního postoje stala výjimečným místem v Praze i celé České republice, ostrovem autonomie, nezávislosti a svobody, lidské a sousedské sounáležitosti. Možná i z toho důvodu se také stala terčem vyhraněných skupin, které vystavují pochybnostem hodnoty, jako jsou rovnost, svoboda či solidarita, přestože jsou vtěleny do našich ústavních zákonů. Negativní postoj vůči Klinice vyvrcholil na začátku února, kdy na ni byl spáchán přímý útok. Po něm se ještě zvýšil tlak na ukončení činnosti Autonomního sociálního centra Klinika. Tlak byl umocněn stanoviskem starostky Vladislavy Hujové a členů a členek Rady městské části Praha 3, kteří spolu s útočníky odsoudili i oběť útoků tím, že obě strany označili za extremistické skupiny.

Nemůžeme se ubránit pocitu, že proti Klinice je vedena cílená protikampaň, o jejíchž strůjcích a důvodech nechceme spekulovat. Rádi bychom pouze vyjádřili svou podporu kolektivu Autonomního sociálního centra Klinika. V současné vyhrocené náladě ve společnosti by bylo ze strany vlastníka objektu nešťastným rozhodnutím reagovat na násilný a nenávistný útok tak, že Klinice neumožní další fungování. Útok na Kliniku by byl tímto krokem nechtěně dokonán.

Fakt, že objekt Jeseniova 60 byl v minulosti zkolaudován pro jiný účel, jen těžko může obstát jako důvod pro neobnovení výpůjčky. Změna způsobu využití je běžná, zákonná administrativní procedura, která vlastníku objektu nenese žádné finanční náklady.

Žádáme vás proto, abyste ještě jednou přehodnotili své rozhodnutí o neprodloužení smlouvy o výpůjčce na budovu Kliniky a zvážili při svém rozhodování všechny okolnosti, které hovoří právě ve prospěch zachování Kliniky. Věříme, že takové rozhodnutí budete v budoucnu hodnotit jako správné.

Předem vám děkujeme za to, že se budete situací Kliniky zabývat a těšíme se, že snad i my budeme moci i nadále Kliniku navštěvovat a spolupracovat s ní.

S pozdravem,

Helena Ganická
Lukáš Haupt
Martina Chmelová
Tomáš Mikeska
Filip Neusser
Ondřej Rut
Vladimír Říha
Lýdia Říhová
Matěj Stropnický
Tomáš Sunegha
Světlana Škapová
Lucia Zachariášová

zastupitelé a zastupitelky MČ Praha 3 z klubu Žižkov (nejen) sobě