Google+

Vyhánění lidí bez domova z Prahy 3 je nepřípustné

30. 07. 2018

Pražský deník přinesl informaci, že starosta Prahy 3 Alexander Bellu začal uplatňovat tvrdou represivní politiku – zejména proti lidem bez domova. Zcela absurdně je navýšení strážníků, kontrolování a pokutování v článku označováno za “boj proti bezdomovectví”. Vyhánění lidí bez domova z veřejných prostranství je ale pouze ukazování síly a vykazování činnosti policie, nic pozitivního nepřináší. […]

Metropolitní plán – šance vyjádřit se k budoucnosti Prahy

20. 07. 2018

Jen do 26. 7. má veřejnost možnost vyjádřit se k návrhu Metropolitního plánu. V tomto článku přinášíme co nejstručnější návod jak to udělat a inspiraci v podobě připomínek, které jsme sami uplatnili. Příklady připomínek které posali i Zelení z Prahy 3 Možnost podmínění staveb pořízením územní studie Metropolitní plán výslovně v čl. 165 stanovuje, že zástavba na […]