Google+

Program Nákladového nádraží Žižkov

03. 06. 2014

Zde je program na červen  NNŽ PROGRAM 06

Více informací na www.nakladovenadrazizizkov.cz

nebo na https://www.facebook.com/pages/N%C3%A1kladov%C3%A9-n%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD-%C5%BDi%C5%BEkov/584789681567119

Zde souhrnné informace o NNŽ  NNŽ_INFO