Google+

Základní organizace Strany zelených Praha 3

Základní organizace Strany zelených Praha 3 je největší a jednou z nejaktivnějších organizací Zelených v ČR. V současné době máme přes 70 členů a členek a mnoho dalších stálých příznivců a příznivkyň. Naše schůze se konají přibližně jednou za měsíc a jsou na ně srdečně zváni všichni, kteří se chtějí dozvědět více informací o načí činnosti či o dění na Praze 3. Přehled našich akcí najdete tady.

Pokud máte zájem stát se členkou či členem Zelených, informace naleznete zde.

Rada základní organizace Praha 3:

Petra Jelínková

Spolupředsedkyně ZO Praha 3

E-mail: jelinkova.cz@gmail.com

Petra Jelánková

Bob Čáp

Spolupředseda ZO Praha 3

E-mail: bohumil.cap@gmail.com

bob

Lucie Hradecká

E-mail: lucie.hradecka@seznam.cz

lucie3

Matěj Michalk Žaloudek

E-mail: matej.zaloudek@gmail.com

Tel: 727 887 998

matej

Rebeka Vadasová

E-mail: rebelie@seznam.cz

Tel: 775 326 781

rebeka3

Ondřej Rut

E-mail: rut.ondrej@gmail.com

ondrej2

Filip Hausknecht

E-mail: FilipHausknecht@gmail.com

filip1

Zastupitelé a zastupitelky Ž(n)S

Matěj Stropnický SZ matstrop@volny.cz
Ondřej Rut SZ rut.ondrej@gmail.com
Lucia Zachariášová SZ lucia.zacharias@gmail.com
Lukáš Haupt SZ lukas.haupt@gmail.com
Helena Ganická SZ hbenyskova@gmail.com
Martina Chmelová bez PP chmelovam@seznam.cz
Filip Neusser bez PP fneusser@gmail.com
Tomáš Mikeska STAN tomas.mikeska@ied.cz
Světlana Škapová bez PP svetlana.skapova@gmail.com

Zastoupení Ž(n)S v komisích a výborech:

Výbor kontrolní
Lucia Zachariášová předsedkyně SZ lucia.zacharias@gmail.com
Výbor finanční
Tomáš Mikeska člen STAN tomas.mikeska@ied.cz
Výbor pro výchovu a vzdělávání
Výbor pro územní rozvoj
Ondřej Rut člen SZ rut.ondrej@gmail.com
Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu
Helena Ganická členka SZ hbenyskova@gmail.com
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost
Filip Neusser člen bez PP fneusser@gmail.com
Bohuslava Kočvarová členka bez PP bohuslava.kocvarova@seznam.cz
Komise pro majetek
Pavel Křeček člen STAN
Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy
Bob Čáp člen SZ bohumil.cap@zeleni.cz
Komise pro sociální politiku a zdravotnictví
Martina Chmelová členka bez PP chmelovam@seznam.cz
Komise pro bytovou politiku
Komise pro životní prostředí
Jan Freidinger člen SZ jan.freidinger@greenpeace.org
Lukáš Haupt člen SZ lukas.haupt@gmail.com
Komise pro dopravu
Ondřej Rut člen SZ rut.ondrej@gmail.com
Komise pro tělovýchovu a sport
Filip Neusser člen bez PP fneusser@gmail.com
Komise pro informatiku a web
Bohdan Ganický člen SZ bohdan.ganicky@gmail.com
Roman Nováček člen Piráti roman.novacek@pirati.cz
Redakční rada Radničních novin
Matěj Michalk Žaloudek člen SZ matej.zaloudek@gmail.com

Zastoupení Ž(n)S v městských a.s.

V zájmu transparentnosti zveřejňujeme odměny členů a členek klubu zastupitelů ŽNS za výkon funkce v orgánech společností zřízených městskými částmi nebo hlavním městem Prahou za rok 2015. Částky odpovídají hrubé odměně před zdaněním.

Zastupitel/ka Organizace Roční odměna
Ondřej Rut (SZ) člen dozorčí rady Trade Centre Praha a.s. 162 000,00 Kč
Světlana Škapová (bez p. p.) členka dozorčí rady Správy majetkového portfolia a.s. 15 000,00 Kč
Tomáš Mikeska (STAN) člen představenstva Pražská plynárenská holding a.s. 319 355,00 Kč
Filip Neusser (bez p. p.) člen dozorčí rady 4-Majetková a.s. 144 000,00 Kč
předseda / místopředseda představenstva 4-Energetická a.s. 180 000,00 Kč
člen dozorčí rady Správy majetkového portfolia (1.2. – 9.9.) 63 000,00 Kč