Devítka je plná. S kapacitní výstavbou v Olšanské za současných podmínek nemůžeme souhlasit.

Praha 3 na svém dnešním zastupitelstvu schválila připomínky ke změně územního plánu, kterou Central Group potřebuje pro výstavbu obytné výstavby na místě bývalé telefonní ústředy v Olšanské ulici. Usnesení zastupitelstva říká, že bez podrobné urbanistické a dopravní studie nelze souhlasit s navrženým koeficientem výstavby a doporučuje ponechat koeficient „H“, tedy zastavěnost typickou pro běžnou žižkovkou zástavbu.

Důvodem je, že na Praze 3 se v současnosti plánuje celkem dost developerských záměrů; v úhrnu lze počítat podle odhadů IPR Praha během příštích cca 20 let s příbytkem cca 20.000 obyvatel. To samo o sobě nemusí být špatně. Zdaleka ne vše ale probíhá podle jasné urbanistické a dopravní koncepce. Zejména není jasné, jak bude území městské části uspokojivě obslouženo veřejnou dopravou, protože kapacity stávajících tramvajových tratí, které tvoří páteřní propojení Prahy 3 s centrem, jsou již dnes na hraně. Jinými slovy: Devítka je plná. Podobně problémové je i zahlcení okolních ulic (zejména Želivského) individuální automobilovou dopravou.

Záměr Central Group na bytovou výstavbu je přitom pokračování výstavby v okolí Olšanské ulice salámovou metodou. Návrh Evy Jiřičné přitom dává tušit, že výstavba, která je zde plánovaná, rozhodně není malého objemu. Požadujeme proto, aby hlavní město připravilo urbanistickou a dopravní studii, která prověří ideální kapacitu výstavby v tomto území.

Znění připomínek schválených Zastupitelstvem:

Městská část Praha 3  podporuje změnu  brownfieldu  na Nákladovém nádraží Žižkov a jeho okolí v moderní́ a prostupnou čtvrť,  která́ bude přirozenou součástí Prahy 3. Podle studie Institutu plánu a rozvoje hl. města Prahy se má v budoucnu postavit na tomto území cca 10 000 bytů.  Rada městské části si dalo za úkol přistupovat k jednotlivým projektům podle stejných pravidel. Základní pravidla, kterými se musí MČ Praha 3 řídit je  potřebná dopravní infrastruktura, míra zastavěnost pozemků,  veřejná vybavenost.

– Městská část souhlasí s navrženým funkčním využitím plochy změny územního plánu SÚ Praha Z 3194/14 (plocha smíšené vybavenosti „SV“).

– Městská část požaduje stanovení kódu míry využití území jedině na základě urbanisticko-dopravní studie, s větším detailem na ulici Olšanská, která zohlední kapacitu hromadné i individuální dopravy v území po naplnění ploch s rozdílným způsobem využití územního plánu. Je ale naprosto zásadní zde počítat s mírou využití okolních pozemků, například v souvislosti se změnou územního plánu Z 2600/00.

– bez urbanisticko-dopravní studie není možné, aby MČ Praha 3  souhlasila s koeficientem S, a navrhuje koeficient H.

– Městská část požaduje, aby pořizovatel v kontextu toho, že navržená míra využití funkční plochy „SV“ představuje zejména dopravní zátěž pro okolí, určil závaznou podmíněnost stavby na zhotovení potřebné dopravní infrastruktury.

Tyto připomínky považuje městská část za zásadní.

Městská část deklaruje, že tento princip uplatní i na další požadované změny územního plánu na nákladovém nádraží a jeho okolí..

Názorový příspěvek našeho zastupitele Matěje Michalk Žaloudka pro server Kauza 3 si můžete přečíst zde.

 

Ekologická revoluce na Praze 3… aneb léto se Zelenými na radnici

S drobným zpožděním přinášíme novinky z dění na radnici během léta. Děje se toho hodně, musíme být struční. Zároveň se ale podařilo prosadit několik docela převratných věcí.

Radnice bude odebírat zelenou energii!
Schválili jsme, že nakoupíme energii pro radnici výhradně z obnovitelných zdrojů elektřiny a nabídneme totéž školám, školkám a dalším příspěvkovým organizacím. Cenový rozdíl by měl být zanedbatelný. Je to celkem jednoduchá a zároveň zásadní věc, jak zajistit, aby se peníze daňových poplatníků na Praze 3 podílely na klimatické změně co nejméně.
Více v Ondřejově článku: http://denikreferendum.cz/clanek/30022-prechod-na-zelenou-energii-je-v-praze-3-jen-zacatek

Plasty
Všechny akce, které pořádá radnice a všechny akce, kterým uděluje zábor, by měly být od 1. 10. bez jednorázových plastů. Je to docela velká změna a budeme si na ni všichni muset chvilku zvykat a hledat způsoby, jak to zařídit, tak k nám prosím buďte shovívaví. Zároveň ale samozřejmě budeme rádi, když nás upozorníte na nedostatky.
http://praha3.zeleni.cz/ruzne/kulturni-a-sportovni-akce-bez-zbytecnych-plastu/

Zasedání zastupitelstva
V úterý 17. 9. 2019 se uskuteční 8. zasedání Zastupitelstva městské části. Po prázdninové pauze nastoupí koaliční i opoziční zastupitelé jistě v plné síle. Zasedání bude probíhat od 15 hodin v sále zastupitelstva žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí.
Přijďte se podívat na práci svých volených zástupců a zástupkyň a nezapomeňte, že od 17 hodin probíhá jako vždy pevně stanovený bod, vyhrazený pro interpelace občanů.

Posílení sociální práce – dostali jsme 6 milionů!
Jako jediná velká městská část jsme dostali dotaci (přes 6 milionů) z aktuální výzvy OPZ na posílení sociální práce na obci. Budeme přijímat 3 nové sociální pracovníky/ice a podaří se nám mimo jiné tímto zavést institut Koordinátora péče – plníme tak jeden z našich volebních slibů.
O další dotaci se ucházíme ve spolupráci s Institutem sociální práce.

Lepší parkování kol
Daří se nám zlepšovat podmínky pro parkování kol. Aktuálně instaluje TSK cyklostojany cca na 10 nových místech. Ve spolupráci s odborem dopravy chystáme také zhruba na 10 místech instalaci dopravního značení na zem, které vymezí, kde mají kola parkovat. Zároveň komunikujeme s Lime, aby problémy se špatným parkováním byly co nejmenší. Lime nijak zvlášť nefandíme, ale zakazovat je nechceme, spíš lehce umravňovat. Trochu se nám to daří – tady třeba fotka od Bezovky.

Rozpočet – našly se peníze na opravu volných bytů
V důsledku špatného odhadu privatizačního oddělení se v červenci zjistilo, že nejsou peníze na opravu volných bytů – dnes je jich stále kolem dvou stovek. Naštěstí je politická shoda na tom, že toto je priorita, a radní Dobeš proto začal hledat úspory na všech odborech. Podařilo se najít 30 milionů a teď už je hlavně na SZM, aby opravy bytů rozběhlo. Ondřej se snaží lobovat u kompetentního radního Materny a SZM, aby se věci daly do pohybu co nejrychleji. Ohrožena je totiž realizace bytové politiky. Už dnes je převis tří desítek schválených žadatelů nad dostupnými byty.

Lokalita nákladového nádraží Žižkov
Během léta se vedla intenzivní jednání na magistrátu a na IPR o budoucí podobě pozemků NNŽ. Nejostřejší debata se vede zejména o plochách zeleně v budoucí čtvrti a ochraně chráněných druhů. Věříme, že během několika málo týdnů se nám ustálí nová podoba výkresu, která se dále bude konkretizovat a snad se veřejnost dočká jejího brzkého zveřejnění.
Zároveň připravujeme strategii příspěvků developerů na veřejnou vybavenost, aby bylo zajištěno, že v území vzniknou např. školy, školky a domovy pro seniory.

Ulice Želivského
Projekt na Želivského se zpožďuje na TSK, z čehož začínáme být dost nervózní, protože to oddaluje lepší a hlavně bezpečnější uspořádání zastávek Biskupcova. Předminulý týden jsme si ale připsali velký úspěch záchranou přechodu u Kozla. Na společném jednání s náměstkem Scheinherrem se na tom nakonec shodlo celé osazenstvo kolem stolu a 1. fáze rekonstrukce (Basilejské náměstí) tak může pokračovat. Jsme rádi, že aktivita lidí z okolí vede k pozitivním výsledkům a chodci zůstávají v naší čtvrti na prvním místě. Více informací zde: http://praha3.zeleni.cz/ruzne/prechod-na-zelivskeho-ulici-zustane-bude-signalizovany/

Náměstí Jiřího z Poděbrad
V posledních měsících jsme se hodně bavili o návrhu na revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad – jak s lidmi přímo na náměstí v rámci červnové participace, tak v rámci radnice i Zelených. Jsme nyní přesvědčeni, že projekt doznal značných změn a zároveň se spoustu obav veřejnosti podařilo rozptýlit. Rádi bychom v něm pokračovali a před zahájením prací na projektu pro stavební povolení s architekty vyřešili nejpalčivější body – trhy, diagonální prostupy náměstím, vodní prvky, veřejná WC…

Více informací například zde: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha3-farmarske-trhy-parkovani-revitalizace-namesti-jiriho-z-podebrad-20190904.html

Developerská výstavba na Vackově
Stavební úřad Prahy 3 zřejmě funguje nezávisle – přesně jak má – a vydal územní rozhodnutí pro patnáctipatrovou věž na Vackově na úpatí Židovských pecí – poslední etapu tamní bujaré developerské výstavby, navzdory nesouhlasu městské části. Připravujeme s právníky odvolání, držte nám palce, aby bylo úspěšné. Tohle dědictví minulé koalice je dost hořké – celý stavební komplex na Vackově bohužel nevykazuje příliš velké urbanistické a architektonické kvality.

Výstavba v Olšanské ulici
Výstavba na Olšanské (návrh Evy Jiřičné) je tématem zářijových novin, zářijového výboru pro územní rozvoj a asi i zastupitelstva. Už tento čtvrtek, 12. 9. se od 10.0 na IPRu koná Společné jednání ke změně územního plánu. Snažíme se zejména sladit koaliční stanovisko.
K tématu vyšel na Kauze 3 Matějův článek: https://www.kauza3.cz/nazory-a-komentare/nazory-zastupitelu-p-3/vlniti-sklem.html?akce=zvse

Byty v DPS pro student(k)y
V červenci jsme na RMČ schválili vyhlášení výzvy k podávání nabídek pro nájem dvou bytů v pečovatelských domech pro studenty, kteří se tam mají dobrovolně starat o aktivizaci seniorů. Proběhlo již výběrové řízení a máme vybrány vhodné kandidáty, se kterými jsme spokojeni. Držme jim i obyvatelům domova palce, ať se projekt pěkně zaběhne.

 Pravidla podporovaného bydlení
Intenzivně pracujeme na nových Pravidlech podporovaného bydlení. V srpnu se sešla potřetí pracovní skupina. Do zastupitelstva v září směřuje Memorandum s hlavním městem Prahou a ostatními MČ o spolupráci při řešení bytové nouze rodin s dětmi. Společným cílem je dostat rodiny s dětmi z ubytoven a azylových domů do normálního bydlení. Nová pravidla podporovaného bydlení ladíme tak, abychom tohoto závazku dostáli.

 Seniorská obálka
Zapojili jsme se do projektu Seniorské obálky, který zastřešuje MPSV. Jde o jednoduchý formulář, který má pomoci rychlému zásahu záchranné služby v případě bezvědomí seniora. Projekt se chystáme spustit 1. 10. na Mezinárodní den seniorů. Více v usnesení RMČ:

https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:888687

Nová zóna 30 a lepší značení stávajících
V oblasti ulice Na Parukářce a U zásobní zahrady zavedeme zónu 30. Jsou to k tomu zcela příhodné ulice, protože jsou zde lidé zvyklí chodit fakticky ve vozovce. Zónu 30 máme též v podstatné části Jarova – nyní plánujeme přikročit k lepšímu vyznačení malbou na vozovku při vjezdu do zóny. Někteří řidiči ji totiž nerespektují a věříme, že všeobecné ponětí o její existenci povede k pozornější jízdě.

Hezký podzim přejí

Ondřej Rut
Martina Chmelová
Matěj Michalk Žaloudek
Jana Valová
Petra Jelínková

Přechod na Želivského ulici zůstane. Bude signalizovaný

Tisková zpráva Prahy 3, 4. 9. 2019

Přestože přechod v blízkosti hospody U Kozla patří k jedněm z nejobávanějších v metropoli, panovaly obavy místních obyvatel, že bude při rekonstrukci ulice Jana Želivského úplně zrušen. Vedení radnice však minulý týden tyto obavy zažehnalo a s Magistrátem hl. m. Prahy dohodlo, že přechod na frekventované komunikaci zůstane.

Rekonstrukce ulice Jana Želivského probíhá ve dvou etapách, které se lámou právě v okolí Basilejského náměstí, kde se nachází i zmiňovaný přechod. Z důvodu rozpojení investic hrozilo, že přechod přes čtyřproudou ulici, která je navíc rozdělená tramvajovým pásem, bude na čas úplně zrušen. Jelikož v následujících letech dojde v nedalekém okolí Nákladového nádraží Žižkov k výstavbě a ještě víc se tak zvýší hustota automobilového provozu, bylo by zrušení přechodu přes takto rušnou ulici pro místní obyvatele značnou komplikací. Z toho důvodu zaslali občané Prahy 3 na Magistrát hl. m. Prahy petici se 400 podpisy.

Na jednání s náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem se nakonec městská část domluvila na tom, že se zde přechod zachová. Přechod bude nově signalizovaný a bude zřízen jeden vyčkávací meziostrůvek. „Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit jeho zachování. Musíme myslet především na místní obyvatele a jejich bezpečnost a pohodlí,“ říká místostarosta pro dopravu Ondřej Rut.

Není to však jediné problémové místo na komunikaci Jana Želivského. Kritickým bodem je i nedaleká zastávka tramvaje před křižovatkou Ohrada, která je na špičce žebříčku nehodovosti v měřítku celé Prahy. I toto místo by mohlo být námětem pro další jednání. „Vyjednávání o budoucí podobě této ulice pro nás tímto vůbec nekončí, ba naopak. Doufáme, že se to TSK po prázdninách konečně podaří rozhýbat. Chceme řešit i neuspokojivou situaci například u zastávky Biskupcova, která  je pro chodce opravdu nepříjemná,“ dodává Rut.

Tím, jak by mohlo v budoucnu vypadat možné řešení podoby zastávky Biskupcova, se bude v pondělí 9. září od 17 hodin zabývat dopravní komise Prahy 3.

Praha 3 přechází na zelenou energii

Vedení městské části v srpnu rozhodlo, že chce veškerou elektrickou energii pro úřad MČ a třicet příspěvkových organizací nakupovat výhradně z obnovitelných zdrojů. Vedou nás k tomu zprávy o usychajících lesích, degradaci půdy i na vlastní kůži zažívané vlny veder nebo přívalové deště. Varování vědců z mezivládního panelu pro změny klimatu přitom zní jasně. Pokud máme zamezit katastrofickým změnám, je třeba zásadně snížit uhlíkovou stopu už během 10 let.

Města se na změnu klimatu už připravují: tráva se seká navysoko, na dětská hřiště se instaluje stínění, do ulic se plánují mlžítka a pítka, plánuje se sázet více stromů. Musíme ale také snižovat emise skleníkových plynů a odebírání čisté energie z obnovitelných zdrojů je nejsnadnější cestou.

V rozvodné síti je jen jedna elektrická energie a nelze rozlišit, zda pochází ze solárního panelu nebo z uhelné elektrárny. Jedním z řešení je vybrat si dodavatele, který elektřinu nakupuje výhradně z obnovitelných zdrojů. Takových ale na trhu není mnoho. Protože jsme chtěli zvýšit konkurenci při výběru a tlačit na nízkou cenu, rozhodli jsme se využít služeb komoditní burzy PXE. Burza je schopna zaručit původ energie z čistých zdrojů pomocí tzv. záruk původu. Ty zajišťují, že dodavatel neprodá zákazníkům větší objem energie z obnovitelných zdrojů, než skutečně dodá do sítě.

O moc víc to nestojí

Abychom stlačili cenu energie dolů, rozhodli jsme se uskutečnit obchod na dobu následujících pěti let. Interní kalkulace ukazují, že při stejné spotřebě vyjde čistá varianta jen asi o 1,7 % dráž ve srovnání s konvenční energií.

Podobně může zelenou energii nakupovat i drobný spotřebitel. Malé objemy a dodávky nemusí být kryty zárukami původu, dodavatelé na trhu jsou však schopni garantovat princip, že neprodají více zelené energie, než do sítě skutečně dodají. Spolehlivý dodavatel si nechává udělat audit od nezávislého auditora, že tomu tak opravdu je, potom tedy máte 100% jistotu.

Jdeme ještě dál

U nákupu zelené energie nechceme na Praze 3 skončit. Nejlevnější a nejšetrnější je totiž taková energie, která vůbec nemusí vyrobit. Chceme především snižovat spotřebu v budovách.

Naším cílem také je, aby městská část dokázala pokrýt co nejvíce své spotřeby elektrické energie z vlastních obnovitelných zdrojů, především z fotovoltaických elektráren na střechách škol a školek. Jedna už několik let funguje na základní škole Chelčického, v tomto roce začínáme budovat další na Pražačce, zejména pro pokrytí spotřeby bazénu. Na střechách budov ve městě zůstává velký nevyužitý potenciál pro zvýšení energetické soběstačnosti a snížení uhlíkové stopy.

Klíčem pro řešení změn klimatu je přijmutí sdílené odpovědnosti. Nikdo nezvládne tento problém vyřešit sám. Ale každý z nás má možnost přispět podle svých možností a schopností. A když ne stát, tak město je první, které musí jít příkladem.

Text je zkrácenou verzí článku Ondřeje Ruta, který vyšel v Deníku Referendum: http://denikreferendum.cz/clanek/30022-prechod-na-zelenou-energii-je-v-praze-3-jen-zacatek

Kulturní a sportovní akce bez zbytečných plastů

Všechny akce, které pořádá radnice, budou od října 2019 bez jednorázových plastů. Zároveň bude regulace platit i pro akce, které dostanou od Prahy 3 povolení k záboru veřejného prostranství. Materiál byl schválen v Radě městské části 21. 8. 2019.

Regulace užívání jednorázových plastů by tak měla platit na všech kulturních, sportovních, gastronomických a dalších akcích pořádaných na veřejných prostranstvích ve správě městské části Praha 3.

Plníme tak jednu z našich hlavních volebních priorit.
Čeká nás ještě revize smluv s provozovateli v prostorách, které radnici patří, jako je například kemp na Pražačce nebo Rajská zahrada.

Mizející přechody, Jiřičná, dopis Maláčové… červen se Zelenými na radnici

Pořád se toho hodně děje! Shrnutí níže:

Druhý žižkovský panel – vyplňte nám anketu!
V červnu proběhl druhý “Žižkovský panel”, kde jsme se s veřejností bavili o principech fungování zón placeného stání. Podle účastníků Žižkovského panelu z řad občanů, kteří se na setkání sešli, není situace s parkováním v Praze 3 ideální a nejvíce se zhoršila o víkendech. Právě to je jedna z věcí, kterou Praha 3 může změnit. Protože chceme znát názor širšího spektra veřejnosti, připravili jsme krátkou anketu, kterou můžete vyplnit on-line na www.praha3.cz/anketa-parkovani a to až do 6. září.
Připravujeme třetí žižkovský panel, který by se měl v září věnovat údržbě o travnaté plochy.

Budoucnost Želivského ulice
Jedna z hlavních tepen naši městské části je už dlouhá léta ve zcela nevyhovujícím stavu. Zejména kvůli obrovské dopravní zátěži. O její budoucí podobu se bude v příštích měsících svádět boj v souvislosti s její připravovanou rekonstrukcí. Celá akce se na náš vkus nepřiměřeně táhne a navíc se návrh nevyvíjí zrovna příhodně pro chodce – hrozí např., že dočasně zmizí přechod u hospody U Kozla.
Na základě našeho tlaku se nyní rozebíhají jednání na úrovni hlavního města. Požadujeme v nich
1) novou stromovou alej v celé délce ulice
2) prověřit možnost pouze jednoho jízdního pruhu u zastávek tramvaje
3) zajistit dostatek přechodů
4) znát konkrétnější rozvahu hlavního města nad potřebnými cykloopatřeními v této ulici
5) rozšířit zákaz vjezdu kamionů nad 6 tun i do této ulice.

Volné byty v Domech s pečovatelskou službou
Už delší dobu se nám nedaří obsadit volné byty ve dvou domech s pečovatelskou službou, máme jich volných více jak 20. Chceme je proto zahrnout do bytové politiky MČ, kde je naopak bytů pro zdravotně znevýhodněné a seniory nedostatek. Máme však ještě jeden nápad, který snad stojí za úvahu. Například v Nizozemí, ubytovávají v těchto domech za snížené nájemné studenty, kteří se zaváží věnovat několik hodin týdně svůj volný čas seniorům. Mohou pro ně organizovat společenské aktivity, nebo jim třeba individuálně pomáhat s prací na počítači. Prověříme teď překážky a doufáme, že se nám tenhle nápad podaří dotáhnout na podzim k realizaci.

Získávání podnětů veřejnosti pro parčík před ZŠ Jeseniova i pro nám. Jiřího z Poděbrad
Během června proběhly participativní aktivity k těmto dvěma veřejným prostranstvím – procházka u Jesenijky, kontejner na Jiřáku. Na obnově obou prostranství by se mělo podílet hlavní město. V obou případech se podařilo sesbírat přes 200 dotazníků a lidé se podle předběžných výsledků shodují, že by se s oběma prostory mělo “něco stát” a dávají konkrétní podněty. Vyhodnocení obou dotazníků bude brzy online a v listopadu předpokládáme představení prvních rozpracovaných návrhů veřejnosti.

Náměstí Jiřího z Lobkovic čeká architektonická soutěž!
Zahájili jsme přípravu soutěže na budoucí podobu náměstí Jiřího z Lobkovic. Pod vedením Matěje Žaloudka se sešla pracovní skupina, která dá přes léto dohromady zadání soutěže a vybere porotu. Náměstí trpí dlouhodobě mnohými neduhy a nevyužitými potenciály od konfliktu pejskařů a rodičů s dětmi po zbytečnou velkou asfaltovou plochu před školou. Podobně jako v případě parčíku u ZŠ Jeseniova i zde zapojíme do sběru nápadů a podnětů děti z místní základky.

Nová dominanta Prahy 3?
V červnu se prakticky do všech médií dostal návrh výškových domů od arch. Jiřičné pro pozemky bývalé telefonní ústředny CETIN. Hlavní problém celého návrhu je, že developer Central Group zadal architektům objem výstavby, který územní plán vůbec nepředpokládá. Požadujeme po hlavním městě koncepční studii na celou lokalitu kolem Olšanské, protože takovouto salámovou metodu, jaká byla doteď obvyklá, odmítáme tolerovat. Více např. v Ondřejově blogu zde: https://rut.blog.respekt.cz/centrum-noveho-zizkova-podle-central-group-a-evy-jiricne/

Kauza pozemků “Ortenaria” pod Parukářkou
U konce je kauza, která se za posledních dekády postarala o nejednu hádku na zastupitelstvu. Pozemky u Parukářky, které se kdysi kmotrovi Hurdovi podařilo vyvést z majetku městské části, jsme nyní koupili zpět. A bude tu park. Díky patří ale zejména koaličním parnterům :) Více např. zde:  https://bit.ly/2YM98vp

Židle a stolky konečně i na Praze 3!
Po několika letech, kdy je Praha 3 z nejrůznějších zástupných důvodů odmítala, máme konečně “iprácké” židle a stolky i u nás! Několik jich bylo instalováno na Komenského náměstí. Budeme usilovat o to, aby se další židle a stolky podařilo instalovat na dalších místech Prahy 3, ale prozatím je i ně enormní zájem i z ostatních městských částí a musejí se nejdříve vyrobit nové.

Dopis Ondřeje Ruta Janě Maláčové
Schvalujeme požadavky na navýšení státních dotací pro organizace typu rodinných center, které jsou poskytovány z národního dotačního titulu Rodina z gesce MPSV. Jedná se o jedinou podporu zaměřenou na preventivní a podpůrné opatření pro rodiny s dětmi ve věku 0 až 3 roky.
Podle informací MPSV nebyly finance na tuto oblast navyšovány od roku 2013. Vzhledem k vývoji minimálních mezd a inflace, došlo k poměrnému snížení dotace o jednu třetinu. Za takových podmínek ale není možné udržet služby, které centra poskytují. Současná alokace nepokrývá ani polovinu žádaných prostředků. U nás na Praze 3 tato situace ohrožuje skvělé organizace a místa jako je Nová Trojka nebo Rodinné a komunitní centrum Paleček o.s. Situace je vážná a proto Ondřej Rut připravuje dopis ministryni Janě Maláčové, v němž apeluje k rychlému řešení dané situace. Zároveň můžete podpořit petici za zachování mateřských a rodinných center: https://bit.ly/2JsFwNa

Hezké léto přeje radniční tým Zelených:
Ondřej Rut,
Martina Chmelová,
Matěj Michalk Žaloudek,
Jana Valová,
Petra Jelínková

Jiřák, NNŽ, pečovatelská služba… aneb květen se Zelenými na radnici

Další zasedání zastupitelstva…
…bude už 11. června a bude zřejmě výživné. Čeká nás vypsání grantů na rok 2020, schválení akčního plánu, achválení připomínek k budoucnosti lokality nákladového nádraží plus samozřejmě projednání čehokoliv, co opozice uzná za vhodné.
Zasedání začíná tradičně od 15.00 a místo pro dotazy veřejnosti je pevně zařazeno na 17.00. Můžete si ale přijít kdykoliv i během večera, počítáme s tím, že to bude nejméně do půlnoci.

Budoucnost Jiřáku
Od tohoto pondělí (3. 6.) do příštího pondělí (10. 6.) včetně jsme před kostel na Jiřáku umístili kontejner s výstavou návrhu MCA architekti pro náměstí Jiřího z Poděbrad a budeme v něm týden vystavovat nejaktuálnější plány na budoucí podobu náměstí. Záměr na revitalizaci náměstí je předmětem politických tahanic už 18 let. Tomu je snad konec. Nejdříve jdeme za lidmi pro připomínky k projektu, pak bude čas je zapracovat a potom nás čeká rozhodnutí, jak postupovat nejhospodárněji dál. Zásadní podmínkou je, že většinu peněz dá hlavní město, a že se opraví krásná brutalistní kašna ze 70. let.
Kontejner je otevřen ve všední dny od poledne až do večera, většinu týdne byste v něm měli najít kromě výstavy i Matěje. Projekt najdete také zde: https://www.praha3.cz/jirihozpodebrad

NNŽ
Dva měsíce politických jednání a právních konzultací jsou za námi: máme hotovy připomínky ke změně územního plánu na pozemcích nákladového nádraží. Chceme podrobnější a závaznější studii, chceme důkladnou rozvahu o dopravě v návaznosti na postupující výstavbu, chceme veřejnou vybavenost a park napříč územím a tramvaj kolem funkcionalistické památky (ne skrze ni). Plné znění připomínek najdete zde: https://bit.ly/2MkKm3G

Stát snižuje finance pro sociální práci
Zastihla nás nemilá zpráva, že vláda Andreje Babiše se rozhodla drasticky seškrtat prostředky na realizaci sociální práce na obcích. Z celkem 34 zaměstnanců Odboru sociálních věcí je 11 sociálních pracovníků, na jejichž mzdy se v rámci dotačního řízení žádá. Dotace od státu na jejich práci klesla meziročně o 100 % a pro letošek jsme dostali pouze milion korun na práci s téměř sedmi stovkami klientů. Potřebnost sociální práce přitom v souvislosti s klesající dostupností bydlení dále stoupá, zejména u seniorů. Sociální oblast má v naší městské části naštěstí dobrou tradici a proto budeme sociální práci na obci dotovat z rozpočtu samosprávy.

Vyhlásí Praha 3 stav klimatické nouze?
Naše komise pro životní prostředí se ztotožnila se závěry zprávy IPCC (expertního panelu OSN), která popisuje závažné klimatické ohrožení, ve kterém se naše planeta nachází, a doporučila radě ustanovit expertní pracovní skupinu, která probere další postup. Chceme se vyhnout neodborným unáhleným hurá akcím, ale spolehněte se, že toto téma budeme opravdu intenzivně řešit, tak aby Praha 3 v dohledné době byla schopna jasně říci, jaké mají být další kroky. Bude to znamenat nejen přípravu na dopady klimatických problémů, ale i opatření pro to, aby náš příspěvek k samotnému ohřívání Země byl nižší.

Parčík u „Anny Proletářky“
Hlavní město opraví park u ZŠ Jeseniova a my jsme se ve spolupráci s nimi rozhodli rozjet participaci s místními lidmi, která budoucí podobu parku může hodně ovlivnit. Zapojit chceme nejen přilehlé provozovny, ale i žáky místní základky.
Na webu Prahy 3 najdete další info: http://www.praha3.cz/jeseniova
I vy navíc můžete do 28. června vyplnit dotazník: www.bit.do/jeseniova. Například nám můžete poradit, jak by se park mohl jmenovat!

Věžáky místo Cetinu
Central Group sice ještě nemá změnu územního plánu, ale už dává do novin obrázky stometrových věžáků na místě dnešní budovy Cetin: https://bit.ly/2QB9TnK
Odmítáme hrát hru líbí-nelíbí. Držíme se koaličního prohlášení: Na území kolem Olšanské musí vzniknout koncepční studie, která prověří hmoty výstavby i dopravní zátěž. Dokud nebude, s žádným velkým stavebním záměrem v tomto území nemůžeme souhlasit.

Zvýšení dostupnosti a kvality pečovatelské služby
V dubnu jsme změnili dodavatele obědů pro klienty pečovatelské služby. jsme rádi, že reference na nového dodavatele jsou zatím pozitivní a dovážka obědů dobře funguje. Teď bychom se rádi zaměřili na kvalitu a dostupnost pečovatelské služby. Příliš mnoho času pečovatelek zabírá právě dovážku obědů, nákupů a nárazové úklidy. Tyto služby přitom často čerpají lidé, kteří by si je mohli zajistit s pomocí volně dostupných donáškových nebo úklidových služeb. Pečovatelská služba je pak zahlcená a není schopna poskytovat přímou péči lidem s vyšším stupněm závislosti na jiné osobě, kteří potřebují pravidelně pomoci třeba s hygienou nebo doprovodem k lékaři. Když tyto služby nejsou k dispozici, odcházejí do domovů pro seniory, i když by raději žili doma. Protože bychom chtěli zvýšit kvalitu a dostupnost pečovatelské služby navázali jsme spolupráci s Institutem sociální práce, který se zlepšením pečovatelských služeb dlouhodobě zabývá. V červenci spolup plánujeme požádat o dotaci z evropských fondů, která by nám celý proces finančně pokryla.

Nová pravidla bytové politiky
Intenzivně pracujeme na přípravě nových pravidel bytové politiky spolu s Platformou pro sociální bydlení, R-mosty a Úřadem práce. Nová pravidla mají být založena na bodovém systému, díky kterému by měly být přiděleny byty skutečně sociálně potřebným a eliminovaly by se případy účelových přidělení bytu ze známosti. Dostupné bydlení přitom nutně nemusí znamenat levné bydlení.
Pravidla bychom rádi schválili nejpozději v září.

Vaši

Ondřej Rut
Martina Chmelová
Matěj Michalk Žaloudek
Jana Valová
Petra Jelínková

Leden se Zelenými na radnici: Noclehárna, Klinika, Lázně v Husitské…

Milí obyvatelé a obyvatelky Prahy 3,

po dvou měsících práce na radnici máme pocit, že jsme rozběhli stovky věcí najednou (a že to nikdy nemůžeme všechno stihnout!) a jen těžko se nám vybírá, co napsat do lednového newsletteru.

Návštěva noclehárny na Vackově
Přibylo stížností na situaci kolem noclehárny na Vackově, ze které lidé odjíždějí ve větších skupinkách ranními spoji autobusu č. 155, což vede k nespokojenosti spolucestujících.
V noclehárně jsme se byli podívat hned na začátku ledna. Pro spoustu lidí je existence takového objektu otázka života a smrti. Zařízení představuje zátěž pro své okolí, ale zastáváme názor, že rozhodně mají svůj smysl a někde prostě být musí.
Spolu s Nadějí, která zde odvádí excelentní práci, jednáme o ranním propouštění klientů v ještě menších skupinkách a s organizátorem dopravy chceme jednat o posílení spoje v ranních hodinách, kdy je situace nejkritičtější.

Znovu jsme podpořili Kliniku
Mediální událostí sezóny se opět stalo vyklízení Autonomního sociálního centra Klinika a Zelení a Zelené za 4 roky jeho existence nezměnili názor: Centrum nezávislé kultury má pro město větší význam než chátrající dům. Dokud na ulicích umrzají lidé a stát vlastní stovky prázdných budov, nemůžeme vyklízení takového objektu tleskat, jakkoliv je v souladu s literou zákona.
Budova kliniky teď zřejmě pár let či měsíců bude opět chátrat. Pro nás to znamená především: důslednou kontrolu toho, co by zde mělo vzniknout. Dvě malé ordinace, které SŽDC zakreslilo do svého projektu, aby vyhovělo územnímu plánu, se zdají být hodně hubenou náhradou toho, co vše zde fungovalo pro veřejnost čtyři roky zdarma.

Prohlídka opuštěné budovy městských lázní
Jsme ve vedení městské části a rádi bychom se chovali k majetku města zodpovědněji než naši předchůdci. Prázdných domů je na území Prahy 3 víc. Uspořádali jsme prohlídku bývalých lázní v Husitské ulici. Je to nádherný dům v dobrém technickém stavu, plný honosných prostor, ve kterých byl v devadesátých letech noční klub a dnes je už asi 15 let prázdný. Hledáme nyní někoho, kdo by přišel s životaschopným projektem – jak na příští desetiletí, tak dočasně na příští roky, než se připraví projekt rekonstrukce. Co byste si tam představovali vy? Divadlo? Lázně? Hudební klub? Byty?

Začali jsme řešit nevyhovující podmínky na Úřadu práce
Naprosto nedůstojná je situace na Úřadu práce, kde se v těchto dnech tvoří i stometrové fronty. Lidé čekají na vyřízení své žádosti třeba i 6 hodin. Úřad patří pod státní správu a v budově našeho úřadu pouze sídlí, ale celá situace má negativní dopad na stovky lidí z Prahy 3. K řešení situace jsme se sešli s ředitelkou místní pobočky. Jednou z příčin tohoto stavu je fakt že Úřad práce Praha 3 má podstav a není dlouhodobě schopen najít kvalifikované pracovníky. V současné době je zde 8 neobsazených pracovních míst. Poptávku po zaměstnancích inzeruje Úřad práce letáky na místě a veřejně pouze prostřednictvím portálu MPSV (https://bit.ly/2FK20Kc). Budeme tedy pracovní nabídku inzerovat všemi našimi kanály, včetně Radničních novin.

Nový vyvolávací systém by zde měl od léta též umožnit registraci online na konkrétní hodinu. To by mělo pomoci zejména rodičům, žádajícím o příspěvky. O problému budeme v dalších dnech jednat na úrovni vyšší – krajském ředitelství Úřadu práce.

Veřejné projednání k budoucí podobě Žižkova náměstí
Máme možnost ovlivnit budoucí podobu Žižkova náměstí, projekt je v samotném počátku. Přijďte se o tom s námi pobavit na radnici již 7. února v 17.00: http://www.praha3.cz/radnicni-noviny/anketa-k-revitalizaci-zizkova-namesti-n679829.htm

Do nového roku přejeme se zpožděním mnoho úspěchů a trvale udržitelných zážitků,

Ondřej Rut
Martina Chmelová
Matěj Michalk Žaloudek

Zelení na radnici – 12/2018

Dnes je to měsíc, co jsme se na Praze 3 jako Zelení stali součástí koalice a převzali zodpovědnost za směřování naší městské části. Rádi bychom vám občas napsali, na čem pracujeme a o co se díky vaším hlasům snažíme.

Milí Žižkováci a Žižkovačky i přespolní,

dnes je to měsíc, co jsme se na Praze 3 jako Zelení stali součástí koalice a převzali zodpovědnost za směřování naší městské části. Rádi bychom vám občas napsali, na čem pracujeme a o co se díky vaším hlasům snažíme.

Dostali jsme kanceláře v prvním patře radnice (číslo dveří 125), kde jsme vám po předchozím nahlášení k dispozici. Email je: rut.ondrej@praha3.cz, chmelova.martina@praha3.cz, mzaloudek.matej@praha3.cz. Telefonní čísla jsou: Ondřej: 608 766 603, Martina: 603 317 997, Matěj: 773 779 403. Za předsedu zastupitelského klubu jsme si zvolili Matěje.

Zkontrolujeme podezřelé zakázky za půl miliardy zadané jen pár dní před koncem předchozí koalice

Koalice vedená starostou Bellu na poslední chvíli schválila dvě stavební zakázky v hodnotě 440 milionů korun. Jedna je na přestavbu školy na Havlíčkově náměstí na budovu úřadu – zde je diskutabilní, zda je takový záměr vůbec potřeba. Druhá zakázka je na rekonstrukci paneláků v Blahoslavově a Roháčově ulici. Máme podezření, že zakázka byla předražená a momentálně ji necháváme kontrolovat znalcem. Domy ale určitě zrekonstruovat chceme.

Nastartovali jsme radnici bez zbytečných plastů

Některé změny na radnici nám budou trvat roky, některé měsíce, tahle ale byla docela snadná. Od pondělí 10. 12. jsme zastavili veškeré objednávky jednorázových plastových obalů na žižkovské radnici. Například obě prosincová zastupitelstva, po kterých vždy zůstaly koše plné malých petek, tak proběhla už se skleněnými karafami na stolech zastupitelů. V další fázi bychom rádi změnili odpadovou politiku radničních akcí (vzpomeňte, jak vypadají koše na Pivobraní) a podpořili podnikatele, kteří se k bezodpadovému provozu přihlásí.

Připravujeme Prahu 3 na více kol v ulicích

Setkali jsme se s firmami, které od jara 2019 chtějí rozšiřovat bikesharingové služby na území Prahy 3. Sdílení kol i koloběžek vidíme jako velkou příležitost pro lepší a k planetě šetrnější mobilitu ve městě. Očekáváme boom těchto služeb, který navíc odhalí, jak nedostatečná je tu infrastruktura pro bezpečnou jízdu na kole. Nechceme tolerovat jízdu po chodníku, na druhou stranu musí existovat podmínky, aby bylo možné jezdit bezpečně po silnici – a to je i naše priorita. Prioritně teď tvoříme koncepci míst pro parkování kol, budeme rozšiřovat nabídku cyklostojanů a dále jednat s poskytovateli služeb, aby zákazníky finančně motivovali ke správnému parkování.

Potkali jsme se s klíčovými hráči na hlavním městě

Koalice na hlavním městě dopadla hodně podobně jako ta naše, koordinujeme se tedy s našimi partnery v radě hlavního města. S Adamem Zábranským jsme probrali krizi dostupného bydlení, možnost výstavby městských bytů a plán na ukončování bezdomovectví zejména dětí. S Petrem Hlaváčkem jsme probrali revitalizace ulic na Žižkově – těšíme se na opravu Seifertovy, Želivského i Vinohradské a usilujeme o to, aby se začalo „něco dělat“ i s Olšanskou a Koněvovou. V ulicích chceme samozřejmě nové stromy a bezpečnější a bezbariérovější pohyb pěších.

Přejeme všem krásné prožití svátků a pokud byste měli chuť se ještě před Vánoci potkat, přijďte 22. 12. na naši adventní akci, kterou pořádáme pro lidi bez domova – uvaříme a budeme rozdávat něco teplého k jídlu a potkáme se i s těmi, které obvykle máme tendenci přehlížet. Můžete též přinést teplé oblečení či cukroví či cokoliv, co by se lidem v zimě mohlo hodit.


Ondřej Rut
Martina Chmelová
Matěj Michalk Žaloudek

MMŽ: Chceme jít příkladem. Skončili jsme se zbytečnými plasty na radnici.

Některé změny na radnici nám budou trvat roky, některé měsíce, tahle ale byla docela snadná.
Od pondělí 10. 12. jsme zastavili veškeré objednávky jednorázových plastových obalů na žižkovské radnici. Například obě prosincová zastupitelstva, po kterých vždy zůstaly koše plné malých petek, tak proběhla už se skleněnými karafami na stolech zastupitelů.

Jen za rok 2018 spotřebovala radnice před 8 tisíc PET lahví a zaplatila za ně přes 80 tisíc Kč. Z kohoutků na radnici přitom teče normální pitná voda. Pro milovníky bublinkové vody jistě nebude problém zajistit sodovkovač.

Že je nadměrná spotřeba plastových obalů obrovský problém pro celou planetu, o tom se v poslední době mluví hodně. Svačinu máme snězenou za 10 minut, její obal se ale rozkládá i stovky let. V ČR se přitom recykluje jen asi polovina plastových odpadů a miliony tun plastů (včetně toho ze Žižkova) končí ročně v oceánech, zabíjí zvířata a rozpadají se na mikročástice a vrací se oklikou i do naší pitné vody.

Problém je produkce odpadů nás všech, ale opravdu systémová řešení musí přinést vláda a Evropská komise. Už dnes ale víme, že správné třídění nás nezachrání – je třeba produkovat odpadu méně. A radnice je logické místo, kde začít, jinak bychom přece byli zcela nedůvěryhodní.

Zatím je to samozřejmě úspěch spíše symbolický. V další fázi bychom rádi změnili odpadovou politiku radničních akcí (vzpomeňte, jak vypadají koše na Pivobraní) a podpořili podnikatele, kteří se k bezodpadovému provozu přihlásí. Trápí nás také to, že většina lidí na Praze 3 zatím nemá dobrý přístup ani ke kontejneru na bioodpad či na kov. Držte nám palce!

Matěj Michalk Žaloudek
článek byl psán pro prosincové radniční noviny