Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 3

Pro úterní (21. 6., 15:00) zastupitelstvo náš klub připravil a předem rozeslal 4 usnesení. Zastupitelstvu navrhujeme:

  1. pověřit radní Sukovou zpracováním školské koncepce, která Prahu 3 připraví na to, že v roce 2020 by měly mít garantována místa ve školkách děti již od 2 let. http://bit.ly/1UfxbZS
  2. uložit starostce, aby vyjednávala s Central Group, novým vlastníkem pozemků Nákladového nádraží Žižkov – Sever, a prosazovala redukci původního objemu staveb a dohodla případné stažení správní žaloby (kterou jsme napadli výjimku umožňující výstavbu Monstrmarketu), pokud se Central Group zaváže respektovat výsledky urbanisticko-architektonické soutěže. http://bit.ly/1tBS1Na
  3. schválit snížení hranice pro zadání veřejných zakázek rozhodnutím nebo přímou objednávkou vedoucího odboru z 500,000 na 200,000. Zadávání pochybných studií a analýz se stává obtížně postihnutelným způsobem, jakým mohou být veřejné peníze vyváděny na účty subjektů napojených na rozhodující politiky. http://bit.ly/1YyFRzz
  4. schválit změnu Jednacího řádu, která by usnadnila zapojení veřejnosti na zasedání zastupitelstva a zajistila prostor pro dotazy a připomínky občanů a občanek. Ti totiž nyní nikdy nevědí, v kolik hodin se s dotazy dostanou na řadu. http://bit.ly/23iheYV

Mezinárodní kongres Světových zelených je jako galaktický senát ze Star Wars

Josef Šmída byl koncem května na radě Evropské strany zelených v Utrechtu zvolen do Global Greens Coordination, nejvyššího orgánu Světových zelených. Využili jsme jeho přítomnosti v Praze a ptali jsme se, co jej v nové pozici čeká.

Foto: Petr Vrabec


Rozhovor: Člen žižkovských zelených Josef Šmída byl koncem května na radě Evropské strany zelených v Utrechtu zvolen do Global Greens Coordination, nejvyššího orgánu Světových zelených. Využili jsme jeho přítomnosti v Praze a ptali jsme se, co jej v nové pozici čeká.

Můžeš na začátek říct, jak dlouho jsi vlastně v zelených?

Od roku 2002, od svých osmnáctin. Chtěl jsem politiku poznat zevnitř a zelení mi byli nejbližší, část rodiny jsem měl v Německu a znal jsem i tamní zelenou politiku. Zároveň mě vždy zajímala ochrana přírody a podobné věci. Tehdy v Praze byla snad jen jedna základní organizace, v Praze 10, takže jsem vstoupil tam.

A jak ses dostal k tomu evropskému rozměru zelené politiky?
To souvisí s působením v Mladých zelených, tam jsem vstoupil záhy. Pořádali spoustu zajímavých výjezdů, často do Německa. Tam jsem taky získal trochu jiný pohled na evropskou zelenou politiku. V Česku byla zelená politika pořád hodně konzervativní, zaměřená především na ekologická témata, a až v Evropě si člověk uvědomil, že těch témat je víc, že ta environmentální politika má nějaký přesah. Problémy, které my tu dneska řešíme, byly už před deseti lety v Evropě prodiskutované.
Taky ta vlastní politická kultura v Evropských zelených byla pokročilejší, rozhodovací mechanismy zaběhnuté, schůze efektivnější. To bylo i tím, že už měli vyřešené fundamentální otázky. Například u genderových témat se řešilo konkrétně, jak zlepšit postavení žen ve společnosti, nebylo už třeba řešit, jestli ten problém vůbec existuje. Diskuze „venku“ byly inspirativní, ne tak unavující jako ty české.

Porovnáváš to asi se situací v SZ před úspěchem ve volbách v roce 2006…
Jasně, když byl ještě předsedou Honza Beránek, vznikl nový politický program a tam byl cítit pozitivní posun. Záhy se strana ale přeorientovala na jiná témata – ekologie, energetika, doprava – tedy témata, která mi nebyla tak blízká. Sociální otázky nebo lidská práva šly trochu do pozadí. Mně vždy vyhovovalo, že v Evropě tenhle rozměr nikdo nikdy nezpochybňoval.

Kde všude jsi tedy sbíral zkušenosti? V Utrechtu jsi ve volbě získal celkem pohodlnou většinu; je vidět, že delegátky a delegáti v tebe mají důvěru a mnozí tě znají.
Zahraniční zkušenost mám opět díky Mladým zeleným, SZ jako taková to dlouhodobě podceňovala a nikdy neměla svoje zástupce v orgánech Evropské strany zelených. Přitom pro zelené strany je právě tahle přeshraniční spolupráce specifická. Naše výzvy a témata často přesahují hranice národních států.
Byl jsem členem předsednictva Evropských mladých zelených (FYEG) a často jsem byl delegátem na nejrůznějších akcích, třeba na kongresu v Sao Paulu, kde probíhal 2. kongres Global Greens. Nebo na kongresu v Nairobi, kde byli založeni Global Young Greens.

Problémy, které zelení napříč kontinenty řeší, jsou hodně různé

Můžeš prosím vysvětlit, co to vlastně Global Greens Coordination je? Kam jsi teď vlastně byl zvolen?
Je to výkonný orgán mezi kongresy Global Greens, které se konají jednou za pět let. Sestává z lidí volených čtyřmi federacemi, jimiž jsou Evropská strana zelených, Federace zelených stran Amerik, Federace afrických zelených a Federace asijsko-pacifických zelených.

Co tam chceš dělat? Na co se nejvíc těšíš?
Hlavní motivace je moci jet na Kongres a pomáhat s jeho organizací. Na téhle velké události se očekávají asi dva tisíce delegátů a delegátek, potkáš tam strašně moc lidí a můžeš diskutovat o tématech, ke kterým se jinak nedostaneš. Připomíná to galaktický senát z Hvězdných válek, sejdou se tam lidi z celého světa, mají svoje tradiční oblečení a společně se tam snaží domluvit.
Cenné jsou kontakty, které tam získáš. Třeba když byla SZ ve vládě a USA plánovaly radarovou základnu, tehdejší stanovisko SZ bylo velmi nejasné a v té složité vládní koalici bylo těžké prosazovat autenticky zelenou zahraniční politiku. Ale bylo jednoduché získat vyjádření od zelených stran z celého světa – od Japonska po Spojené státy – k tomu, abychom pro ty základny nehlasovali, což byl celkem účinný argument, a Bursíkova SZ tak velmi rychle ztrácela legitimitu v té světové zelené komunitě. To je další příklad, na kterém se ukazuje, že spousta zelených ve světě už má prodiskutováno něco, nad čím my tu tápeme.

Potkáváš tedy zelené z různých částí světa, liší se od sebe nějak výrazně?
Ne všechny zelené strany jsou samozřejmě tak super jako ta naše (smích). Každá strana řeší to, co je pro ni na daném místě a v daném čase důležité. Třeba američtí zelení jsou z našeho pohledu hodně levicoví – i organizace jejich strany stojí víc na participativní demokracii a je zformovaná horizontálně. Africké strany řeší hlavně chudobu, ekologické problémy a zachování přírody, což vlastně platí i pro většinu dalších zemí jihu. V Jižní Americe to znamená především záchranu pralesů a k tomu se přidávají práva domorodých obyvatel nebo třeba otázka liberalizace drog. Pro Japonce je zase velmi důležitá mírová politika, jsou hodně pacifističtí a protiatomoví.

Jaká témata jsou pro tebe vůbec nejzásadnější?
Zajímá mě tematika mládeže, hlavně v souvislosti s nástupem nedemokratických hnutí nejen u nás, ale i ve světě. Rada bezpečnosti OSN dokonce loni v prosinci přijala první rezoluci zaměřenou právě na radikalizaci mladých lidí spojenou s násilím. Radikalizace sama o sobě ještě špatná být nemusí, problémem je, pokud se transformuje do násilí. Když se podíváme na Evropu, vlivem politické a společenské krize se tady čím dál více mladých angažuje v různých hnutích a politických stranách, které jsou nedemokratické.
Kromě toho mě zajímají také práva menšin a inkluze. Zdá se mi, že inkluze zatím zůstává nepochopená. Mluví se hlavně o “integraci”, ale to podle mě není ideální, protože integrace je spíš jednostranná – neumožňuje menšinám nebo upozaděným lidem, kteří nemají srovnatelné příležitosti, aby rozvíjeli vlastní kulturu. Inkluze dává menšinám větší prostor, vede většinu k tomu, aby přijala některá jejich specifika, hodnoty nebo určité aspekty životního stylu.

Musíme umět oslovit i venkov

Jak vnímáš současnou podobu naší strany? Tvůj pohled je určitě do jisté míry “zvenčí”.

Jsem docela optimista. Krizi, která následovala po pádu vlády v roce 2009, zvládla strana dobře. Od té doby se stabilizovala, přicházejí noví lidé a konečně máme pevnější základ v komunální politice. Na druhou stranu by byla škoda upřednostnit komunální politiku na úkor celostátní nebo zahraniční politiky.

Co by podle tebe měla SZ – nebo její předsednictvo – udělat, abychom uspěli v příštím roce v parlamentních volbách?
Jedna z těch cest je vytvořit něco na způsob lidového hnutí, třeba po vzoru španělských Podemos. Nedokážu říct, jestli je ten rigidní stranický politický systém už přežitý, každopádně ale v něčem selhává a nahrává politickým deviacím. Do parlamentu se tak dostávají plytké strany, které nestojí na stranické politice. Strana by mohla využít i potenciálu lidí, kteří jsou nám nějak blízcí, odvádějí práci v regionech a patří k respektovaným, schopným osobnostem. Znamenalo by to vlastně posun od určitého elitářství k větší lidovosti. Potřebujeme občany mobilizovat – a k tomu potřebujeme víc lidí a jiný jazyk, jinou strategii. Možná musíme být radikálnější, ale ne v patologickém smyslu – tím myslím rozvíjet témata, která považujeme za důležitá, a přinášet nová řešení. Třeba taková, která zaujmou i voliče na venkově. Oslovení venkova, to není problém jen u nás. I jinde se řeší, jak vystoupit z měst a intelektuálních debat k lidem, kteří souhlasí s ochranou přírody a lidské důstojnosti, ale do teď naší komunikaci nerozuměli. Tohle nám ještě chybí: udělat seznam priorit a hodnot a jasně je umět pojmenovat, aby je mohl pochopit každý.

 

Rozhovor vedli: Matěj Michalk Žaloudek a Petra Jelínková

Tisková zpráva k mimořádnému jednání zastupitelstva MČ 16. 2. 2016

Tisková zpráva klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
www.zizkovnejensobe.eu
15. 2. 2016

Zastupitelstvo projedná stanovisko k předimenzované stavbě na Parukářce

Kemp Pražačka v ohrožení

Zítra 16. 2. od 15 hodin se uskuteční jednání zastupitelstva MČ Praha 3, které projedná stanovisko MČ k zástavbě bývalých pozemků Českého rozhlasu v Jeseniově ulici 38. Zastupitelstvo bylo svoláno na základě žádosti podle zákona o hl. m. Praze, kterou podepsalo 410 občanů MČ. Veřejnosti se nelíbí, že na místě bývalých budov Českého rozhlasu má vyrůst bytový komplex o tři patra vyšší než střechy sousedních domů v Jeseniově ulici a západní cíp Vrchu sv. Kříže (parku Parukářka). Vedení radnice se stavbou souhlasí.

Podrobné informace k plánované stavbě jsou dostupné na webu za-parukarku.cz. Petici proti zástavbě na těchto stránkách online podepsalo k dnešnímu dni 359 občanů.

V souladu s požadavky petice požaduje klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě, aby investor studii přepracoval a snížil stavbu v západní části o tři podlaží na výškovou kótu 266 m. n m. (tj. na úroveň dětského hřiště a střechy sousedního domu v Jeseniově ulici).

Tématem zastupitelstva se může stát i situace kolem kempu na Pražačce. Nový ředitel Sportovního a rekreačního areálu Pražačka (SaRAP), příspěvkové organizace MČ Praha 3, odmítl obnovit nájemní smlouvu provozovateli a majiteli kempu na Pražačce (Camp Žižkov Prague). Podle informací od provozovatele a majitele kempu SaRAP odmítá jednat o ceně za pronájem a podmínkách dalšího provozu kempu. Unikátní místo střetávání turistů a místních obyvatel s kvalitním kulturním programem v přírodním prostředí uprostřed Prahy je tak v ohrožení. Pravé důvody neobnovení nájmu nebyly vedením SaRAP sděleny.

Zítra od 14:30 proběhne před radnicí shromáždění občanů nespokojených s plánovanou stavbou na Parukářce a s ohrožením dalšího fungování kempu na Pražačce.

Očekáváme, že zastupitelstvo neodbyde žádost čtyř stovek občanů formálním usnesením, přehodnotí původní stanovisko Rady MČ a vysloví s předimenzovanou stavbou nesouhlas. Věřím také, že se dokáže postavit za další fungování kempu na Pražačce a férové podmínky pro jeho provozovatele,“ komentuje nadcházející události Ondřej Rut (SZ), předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě.

Odkazy:

Kontakt:

Ondřej Rut
zastupitel MČ Praha 3 za Stranu zelených
předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
rut.ondrej@gmail.com
608 766 603

Radnice zahájila demolici školky v Bukové

Praha 8. 2. 2016 / Bez konkrétní představy o tom, co by mělo objekt mateřské školky nahradit, zahájila radnice třetí městské části v Bukové dnešním dnem demolici objektu. Přes odpor rodičů a veřejnosti ukončila radnice provoz MŠ v červenci 2015. Zničila tak dlouhodobě fungující mateřskou školku, specializující se na děti s respiračními problémy a alergiemi. Příprava stavby nového objektu potrvá ještě nejméně rok. Školka mohla fungovat bez problémů dál a radnice si mohla nechat čas na důkladné zvážení dalšího postupu.

Rodiče dětí z bývalé školky uspořádali dnes na místě happening, kterým chtějí upozornit na neuvážený postup radnice. Jako vzpomínku na plot školky umístili plyšáky.

Bourání_Buková_1Záměrem radnice je vybudovat na místě MŠ Buková zařízení pro děti do tří let. Tento záměr považuje klub zastupitelů ŽNS za neuvážený. Navyšovat kapacity pro děti do tří let je třeba plošně na území celé městské části, nikoli pouze v jednom velkokapacitním zařízení na samém okraji MČ. Fungování zařízení bude odkázáno na dovážení dětí do školky auty z celé Prahy 3. To si mimo jiné vyžádá vybudování parkoviště tam, kde dříve byla zeleň.

Pro výstavbu nového zařízení, namísto rekonstrukce stávajícího, podle radnice mluví nižší náklady a nevyhovující vnitřní dispozice současného objektu. Radnice se přitom opírá o nevěrohodnou analýzu projektové a inženýrské kanceláře IPR Pro s.r.o. (viz usnesení RMČ č. 892 ze dne 25. 11. 2015). Z té není jasné, z čeho čerpala při výpočtu nákladů na jedno umístěné dítě. Orientační propočet nástavby objektu pro kapacitu 70 dětí z roku 2010 hovoří o 22 mil. Kč bez DPH, odhadované náklady na stavbu nového objektu radnice nyní odhaduje na 36 mil. Kč bez DPH. K této částce je třeba připočíst již přesně vyčíslené náklady 2,4 mil. Kč bez DPH za demolici objektu a 1,9 mil. Kč bez DPH za projektovou přípravu či 0,4 mil. Kč bez DPH za ostrahu vyklizeného objektu – ekonomická výhodnost navrhovaného řešení vůbec nebyla prokázána. Varianta prosté rekonstrukce stávajícího objektu přitom vůbec nebyla zvažována.

Radnice oficiálně slibuje, že výstavba nového zařízení má začít ještě v tomto roce a školka má být otevřena už ve školním roce 2017. Tento termín zahájení stavby však není možné stihnout. Dosvědčuje to i usnesení Rady MČ č. 74 ze dne 3. 2. 2016, ve kterém radnice smluvně zavazuje firmu Straet Architects k vypracování dokumentace pro stavební povolení do 15. 10. 2016 – bez inženýrské činnosti a projednání stavebního povolení. Jen výběr zhotovitele pro provedení stavby zabere nejméně další dva měsíce.  Je proto jasné, že stavba nebude zahájena dříve jak v roce 2017, a to i v případě, že vše půjde bez komplikací. MŠ Buková tak mohla fungovat i nadále.

Radnice Prahy 3 se chlubí, že MŠ Buková nyní vlastně nepotřebuje, protože umístila ve školním roce 2015/2016 všechny děti ve věku nad 3 roky. Zastírá přitom pozadí celého problému. Ve třídách mateřských škol je na výjimky systematicky umisťován nadměrný počet dětí (28 namísto normového počtu 24). Několik tříd školek radnice zřídila v nevyhovujících prostorách základních škol. Přes stovku žadatelů o místo ve školce nebylo minulý rok uspokojeno, přestože většina z jejich dětí dosáhne tří let ještě v tomto roce. To je situace, ve které si rušení školek dovolit prostě nemůžeme.

„Postup radnice považujeme za účelový, nehospodárný a bezohledný. Starostka Hujová zlikvidovala svojí politikou fungující a oblíbenou školku, včetně sociálních vazeb a mezilidských vztahů dlouho kolem školky budovaných. Výstavba nové školky je chvályhodný záměr, pro likvidaci a demolici fungující školky je ale třeba mít jasné argumenty o potřebnosti tohoto kroku a jasnou vizi, co školku nahradí. Radnice dnes nedisponuje ani studií nového objektu a už bourá ten starý,“ komentuje bourání školky předseda zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě, Ondřej Rut.

Kontakt:

Ondřej Rut
608 766 603
rut.ondrej@praha3.cz

Odkazy:

Nové zásady pro poskytování dotací ulehčí práci radnici, příjemcům ale činnost zkomplikují

HELENA GANICKÁ (SZ), zastupitelka MČ Praha 3

Když se v roce 2013 schvalovaly změny zásad pro poskytování grantů pro oblast kultury, výchovy a vzdělávání, sportu a životního prostředí, inicioval tehdejší místostarosta Matěj Stropnický anketu na webu městské části a diskuzi s osmdesáti zástupci a zástupkyněmi z řad příjemců. Ti označili za největší problém harmonogram. Výsledky grantového řízení se dozvídají až v březnu následujícího roku, to je z pohledu plánování celoroční činnosti příliš pozdě.

Z průzkumu také vyplynulo, že žadatelům vadí nepředvídatelnost grantových pravidel a vysoká administrativní zátěž opakující se každý rok. Uvítali by proto zavedení víceletých grantů. Naopak některé krátkodobé aktivity, reagující na aktuální dění, se nedají plánovat s ročním předstihem. Pro tyto případy příjemci naopak poptávali nastavení flexibilnějšího mechanismu.

Na základě těchto podnětů byl upraven harmonogram tak, že granty se schvalovaly již v prosinci, byly zavedeny dvouleté granty a také tzv. rychlé granty. Současná koalice se ale vrací ke starým pořádkům a v nově schválených Zásadách pro poskytování dotací z dotačního fondu MČ Praha 3 všechna výše zmíněná opatření ruší.

Změny, které 22. září koalice schválila na jednání zastupitelstva, se týkají především technického nastavení, které vyplývá z Novely rozpočtových pravidel územních rozpočtů, platné od 5. února 2015. Podle této novely musí být např. dopředu známo, do které oblasti půjde kolik peněz, nebo jaká je nejvyšší možná výše grantu. Úprava harmonogramu a rušení dvouletých a rychlých grantů ale s novelou rozpočtových pravidel přímo nesouvisejí. Co je tedy motivací pro jejich předložení?

To se snažili na jednání grantového výboru i na samotném zastupitelstvu neúspěšně vysvětlit místostarosta pro finance Materna a radní pro grantovou podporu Suková (oba TOP09).

Pokud jde o harmonogram, dá se pochopit, že letos se kvůli legislativním změnám dřívější vyhlášení nestihlo. To ale neznamená, že by k němu nemohlo dojít v příštích letech. V tomto duchu navrhli zástupci a zástupkyně ŽnS na výboru i na zastupitelstvu usnesení doporučující urychlení procesu a vyhlášení výsledků grantového řízení již v prosinci nebo nejpozději v lednu. Byli ovšem koalicí přehlasováni.

Co se týče rychlých grantů, ty se prý ruší proto, že dle nové legislativy podléhá schválení veškerých dotací zastupitelstvu. Dříve mohla granty do 50 000 Kč schvalovat rada, která se schází jednou měsíčně, zatímco zastupitelstvo jednou za čtvrt roku. Proč by se ale o rychlých grantech nemohlo rozhodovat čtyřikrát do roka na zastupitelstvu? Je to prý moc složité, musela by se nastavit nová pravidla.

A tak budou naléhavé projekty podporovány zcela nesystematicky, na základě  individuálních žádostí (dříve fond starostky). Ty mohou být nově podány kdykoliv, na cokoliv a nebudou procházet standardním hodnotícím procesem. Transparentnost takového rozhodování je vynechána zcela. Dvouleté granty se pak pro jistotu ruší zcela. Proč?  Protože je to tak pro radnici jednodušší.

Současnému vedení radnice, zdá se, chybí jasné vize a konkrétní cíle. Strategické dokumenty, včetně nedávno schválené Koncepce rozvoje spolupráce MČ Praha 3 s nestátními organizacemi jsou jen plné obecných a klišovitých frází. Stěží se lze ubránit dojmu, že koaliční zastupitelé a zastupitelsky provádí jen tupý management ‘v mezích zákona’, místo aby řešili reálné problémy občanů a občanek.

Praha 3 ustoupila požadavkům investora – u dětského hřiště na Parukářce vyroste osmipodlažní dům

Tisková zpráva klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě, 21. 1. 2016

V bezprostřední blízkosti dětského hřiště na Parukářce vyroste osmipodlažní dům.1 Rada MČ Praha 3 včera schválila souhlasné stanovisko k variantě D architektonické studie investora WH Estate s.r.o. k zástavbě pozemků bývalých budov Českého rozhlasu v Jeseniově ulici 38. Žižkovská radnice to prezentuje jako svůj úspěch a upozorňuje na ústupky investora.

Dům, který bude přesahovat úroveň dětského hřiště na Parukářce a střechy sousedních domů o 3 podlaží nelze chápat jako úspěch ve vyjednávání s investorem. Investor nesplnil požadavek městské části z února minulého roku, aby stavba respektovala průběžný horizont Parukářky. Stavba se bude jako jediná přímo promítat do pohledů z parku, bude například viditelná od občerstvení,“ komentuje rozhodnutí radnice Ondřej Rut (SZ), předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě.

Strana Zelených uspořádala spolu se zástupci místních občanů petiční akci a žádost o projednání stanoviska městské části k zástavbě na zastupitelstvu. Petici a žádost podepsalo 596 lidí, z toho 410 občanů městské části Praha 3. Na webových stránkách za-parukarku.cz připojilo pod online výzvu za redukci stavby svůj podpis ke dnešnímu dni 253 lidí. Zastupitelstvo městské části tak podle zákona o hlavním městě Praze musí žádost občanů projednat ve lhůtě 60 dnů. Žádost o projednání byla Úřadu městské části předána tento týden.

V souladu s požadavky petice požaduje klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě, aby investor studii přepracoval a snížil stavbu v západní části o tři podlaží na výškovou kótu 266 m. n m. (tj. na úroveň dětského hřiště a střechy sousedního domu v Jeseniově ulici). S ohledem na aktuální stanovisko Rady MČ požádá klub ŽNS starostku o svolání mimořádného zastupitelstva.

 

Kontakt:

Ondřej Rut
zastupitel MČ Praha 3 za Stranu zelených
předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
rut.ondrej@gmail.com
608 766 603

MŠ Buková se bude bourat

ONDŘEJ RUT (SZ), zastupitel MČ Praha 3

Rada městské části P3 včera rozhodla o demolici mateřské školky v Bukové ulici na Jarově. Zadala ji firmě Cetus Plus a.s. za cenu 2,9 mil. Kč. Provoz školky byl navzdory nedostatku míst ve školkách zrušen v červnu minulého roku. Radnice sice plánuje výstavbu nového objektu, nemá ale zatím k dispozici ani studii, stavět se tak začne nejdříve za dva roky. Do té doby mohla MŠ Buková nadále fungovat.

Záměr budovat velkokapacitní zařízení pro děti mladší 3 let na samém okraji Prahy je navíc nerozum, pokud se objekt naplní, budou tam rodiče svážet své děti z celé Prahy 3 ponejvíce auty. I proto musí u objektu vzniknout velké parkoviště. Praha 3 by měla navyšovat kapacity MŠ a začít přijímat mladší děti plošně v docházkové vzdálenosti rodičů a dětí. Stávající objekt se mohl rekonstruovat nebo rozšířit z evropských dotací, fungovat nadále jako MŠ, která přijme i mladší děti a obecní kasu to nemuselo stát zas až tolik.

Takhle se páchá dobro.

Radnice lavíruje kolem developerského projektu na Parukářce

ONDŘEJ RUT (SZ), zastupitel MČ Praha 3

Na místě bývalých studií Českého rozhlasu u Jeseniovy ulice má vyrůst sedmipatrový dům. Starostce Prahy 3 Vladislavě Hujové (TOP 09) to nejdřív nevadilo. Díky hlasitému protestu veřejnosti na únorové prezentaci projektu ale otočila a kladný postoj se změnil v nesouhlasné stanovisko. Radnice požádala o redukci stavby, aby nepřesahovala průběžný terén Parukářky.

Investor proto v létě přišel s již čtvrtou variantou studie, ve které snížil budovy o jedno podlaží. Základní požadavek tím ale nesplnil, budova stále překračuje úroveň dětského hřiště na Parukářce o tři podlaží. Starostka redukci pokládá za dostatečnou. Podle jejích slov developer ustoupil už dost – původně chtěl stavět dokonce pater deset.

Starostka by jen obtížně dokázala politicky prosadit souhlasné stanovisko dokonce i u svého koaličního partnera ČSSD. Rozhodla se proto zřejmě, že stanovisko nebude vydávat žádné a nechá pokud možno potichu vydat stavební povolení. Od předimenzované stavby si pak umyje ruce argumentem, že se strany na radnici nedokázaly shodnout.

Představa o rozvoji Žižkova nemůže být závislá na tom, jak moc už developer ustoupil. Ten může na počátku požadovat třeba mrakodrap. Nová zástavba má respektovat hladinu střech okolních domů, reagovat na morfologii terénu a nezasahovat do pohledů z parku. Na rozdíl od všech ostatních staveb máme na tento nový dům vhlížet z Parukářky vzhůru. To je věc, kterou musí developer změnit. Pár pater mu k tomu ještě chybí.

Za citlivou výstavbu v okolí Parukářky

Na bývalých pozemcích Českého rozhlasu v Jeseniově 38 těsně u svahu Parukářky má vzniknout 8 podlažní dům, tyčit se má více jak 3 patra nad úroveň střech sousedních domů a dětského hřiště. Dům má zahrnovat 181 bytů a 227 parkovacích míst. Žádný jiný dům v těsné blízkosti parku není tak objemný a žádný se tak křiklavě nepromítá do pohledů z parku.

Na bývalých pozemcích Českého rozhlasu v Jeseniově 38 těsně u svahu Parukářky má vzniknout 8 podlažní dům, tyčit se má více jak 3 patra nad úroveň střech sousedních domů a dětského hřiště. Dům má zahrnovat 181 bytů a 227 parkovacích míst. Žádný jiný dům v těsné blízkosti parku není tak objemný a žádný se tak křiklavě nepromítá do pohledů z parku.

Celý text Ondřeje Ruta, předsedy zastupitelského klubu Ž(n)S, najdete zde.

Petici najdete na http://za-parukarku.cz/

TZ Ž(n)S: Na Žižkově vzniklo kulturní centrum Vozovna

Praha (30. listopadu 2015) – Po více než dvou letech má ode dneška jarovská část Žižkova na Praze 3 opět pobočku Městské knihovny. Vznikla rekonstrukcí obecních nebytových prostor v objektu Za Žižkovskou vozovnou 18 se vstupem z Koněvovy třídy jen dvě stě metrů od původního sídla. Do roku 2013 si knihovna pronajímala prostory na Chmelnici u soukromého majitele, který ovšem každoročně zvyšoval nájem. Městská část nechtěla o pobočku přijít a nájem knihovně dotovala částkou i přes milion korun ročně. Zároveň jsme však v době, kdy měl zástupce Žižkov (nejen) sobě Matěj Stropnický ve vedení Prahy na starost kulturu, hledali knihovně nové prostory. Přestěhování potravin o několik desítek metrů směrem na Spojovací do provozovny, která musela být za tím účelem rovněž rekonstruována, došlo k uvolnění nynějších prostor. Radnice tehdy pro navržení projektu vybrala architektonický ateliér Projektil v čele s architektem Petrem Leškem, neboť tato kancelář již v minulosti řadu oceňovaných knihovních poboček vybudovala (například Národní technická knihovna v Praze nebo Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové). „Zároveň s knihovnou městská část zrenovovala i suterén budovy, kde dřív bývaly mrazáky potravin, a to podoby komorního, ale multifunkčního kulturního centra. Zázemí knihovna a centrum sdílejí. Celý projekt byl realizován v minulém volebním období, letos už proběhly jen dokončovací stavební práce a osazení vybavení – pásku tak přestřihlo již nové vedení Prahy 3,“ uvedl bývalý místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (ŽNS/Strana zelených). Celková cena rekonstrukce nepřesáhla patnáct milionů korun, výpůjční kapacita je patnáct tisíc knih. Kulturní centrum, které nové vedení radnice pojmenovalo vcelku příhodně „Vozovna“ podle nedaleké žižkovské remízy, umožňuje promítání filmů, divadelní a hudební představení, nabízí zdarma přístup k internetu apod.