Dětský den na Parukářce

Sdrečně vás zveme na Dětský den na Parukářce, kterou organizuje iniciativa Koalice Parukářka sdružující subjekty bojující již několik let za zachování parku a zeleně v něm. Cílem akce je upozornit občany Prahy 3 na plánované referendum k parku Parukářka a informovat je zároveň o nebezpečích, které parku hrozí, a proč je důležité k referendu přijít a hlasovat. Dětský den začíná ve13.00 v neděli 7.9.2014 v areálu skautské klubovny (Pitterova 1, Praha 3) ležící na jížním upatí vrchu sv. Kříže (park Parukářka). Na místě budou jednotliví členové a členky Koalice Parukářka, kteří Vám rádi osvětlí blíže celou problematiku a zodpoví na vaše dotazy. Pokračovat ve čtení „Dětský den na Parukářce“

Tiskové prohlášení Strany zelených Praha 3 k memorandu mezi MČP3 a hlavním městem Prahou na revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad

Praha (8. ledna 2014) – Strana zelených Praha 3 vítá návrh Hlavního města Prahy spolupracovat s Městskou částí Praha 3 na revitalizaci nejvýznamnějšího veřejného prostranství na území Městské části Prahy 3 – náměstí Jiřího z Poděbrad. Memorandum o této spolupráci, která se odrazí též ve finanční spoluúčasti, schválila toto pondělí Rada hlavního města Prahy. Pokračovat ve čtení „Tiskové prohlášení Strany zelených Praha 3 k memorandu mezi MČP3 a hlavním městem Prahou na revitalizaci nám. Jiřího z Poděbrad“

Tisková zpráva: 10 let jízdy zelených na Praze 3

Praha, 6. září 2013 – Zelení na Praze 3 vyrážejí v sobotu na cyklojízdu po kauzách Žižkova a Vinohrad oslavit 10 let svého působení. Oslava bude pokračovat koncerty a dalším programem v kampu Pražačka. Pokračovat ve čtení „Tisková zpráva: 10 let jízdy zelených na Praze 3“

Budova Nákladového nádraží je definitivně vyhlášená památkou

Budova Nákladového nádraží Žižkov, o jejíž budoucnosti se vedly řadu let spory, se defitivně stala kulturní památkou.
Ministryně kultury Alena Hanáková dne 8. 3. 2013 potvrdila svým podpisem návrh rozkladové komise v odvolacím řízení, kterým byl objekt Nákladového nádraží Žižkov prohlášen za památku. Ministerstvo kultury shromáždilo všechny potřebné podklady a na základě jejich řádného vyhodnocení dospělo k závěru, že objekt nádraží vykazuje dostatečné památkové hodnoty a splňuje tak podmínky předepsané památkovým zákonem pro prohlášení věci za kulturní památku.

Podle Matěje Stropnického, místostarosty odpovědného za ochranu památek v této městské části bylo završeno několikaleté úsilí všech, kdo rozpoznali mimořádnou architektonickou kvalitu této ojedinělé industriální stavby uprostřed hlavního města, které před dvěma lety hrozilo zboření.

„Zápis na seznam kulturních památek završil naše úsilí pouze v první etapě, nyní nás čeká ve spolupráci s vlastníkem, tedy Českými drahami, neméně obtížný úkol: naplnit budovu nádraží novým využitím, dát jí nový smysl. Usilovně jednám s několika organizátory dočasných projektů, které by nádraží už letos zpřístupnily veřejnosti, ale i s několika zájemci o trvalé využití,“ uvedl Stropnický.

Rozhodnutí ministerstva kultury je již čtvrté v řadě, předchozí verdikty o vyhlášení budovy kulturní památkou napadl vlastník areálu, jímž jsou České dráhy.  Ministerstvo ocenilo již v minulosti architektonické i urbanistické řešení budovy ze 30. let a její půdorys ve tvaru písmene U.

Odkazy: