TZ: Podporujeme petici, objekt Kliniky by mělo získat město.

Pražané a Pražanky začali podepisovat petici, která žádá zachování občanských, sociálních a kulturních aktivit v objektu bývalého plicního zařízení v Jeseniově ulici. Hlavní město Praha by podle ní mělo usilovat o získání objektu do svého vlastnictví. Zelení z Prahy 3 k tomu dodávají: Nechme fungovat, co funguje.

Poté, co se ukázalo, že kolaudační rozhodnutí neexistuje, a stavební úřad Prahy 3 pravděpodobně jednal na politickou objednávku, když Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podal nepravdivou informaci, je podle nás v souladu se stavebním zákonem, když kolektiv využívá budovu nadále jako sociální centrum.”, uvádí Bohumil Čáp, člen vedení Strany zelených na Praze 3, s odkazem na § 125 bod 2 stavebního zákona.

Snaha pražské ČSSD, nabídnout lidem z Autonomního sociálního centra Klinika jiný objekt, je plácnutím do vody, snahou odsunout “problém” z volebního obvodu zastupitelky Ropkové a potenciální záminkou k prohlášení, že kolektiv Kliniky není ochotný ke spolupráci. Smyslem obsazení žižkovské Kliniky přece bylo poukázat na chátrající objekt. Pokud o něj nikdo stále nemá zájem, jaký by mělo stěhování autonomního centra na Prahu 4 smysl? Nerušme, co funguje, říká Rebeka Vadasová, místopředsedkyně Strany zelených na Praze 3

Případné vystěhování sociálního centra bez jasného plánu, co by v budově mělo být, není souladu se smyslem Zákona 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích.

Jsme přesvědčeni, že Magistrát hl. m. Prahy se musí pokusit získat objekt bývalé kliniky do svého vlastnictví. Pak se můžeme dále – spolu s nynějšími obyvateli Kliniky – bavit o tom, zda budeme schopni i do budoucna najít takové využití objektu, které bude pro obyvatele a obyvatelky Prahy nadále přínosem. Jsme rádi, že pražská ČSSD myšlenku možnosti odkupu či směny objektu Kliniky od státu připustila, říká předseda pražských zelených, Ondřej Mirovský

Petici lze podepsat na následujících místech: Klinika (Jeseniova 60), Družstevní kavárna ROH (U Božích Bojovníků 3), Venuše ve Švehlovce (Slavíkova 22), Bistro Bazaar, FF UK, Nám. J. Palacha 2

Kontakty:
Rebeka Vadasová, rebeka.vadasova@gmail.com, 775326781
Bohumil Čáp, bohumil.cap@gmail.com, 776180781
Ondřej Mirovský, ondrej.mirovsky@zeleni.cz, 724833286

 

Zastupitelstvo nezrušilo podporu developerskému projektu na severním svahu Parukářky

Včerejší jednání zastupitelstva bohužel potvrdilo původní souhlasné usnesení Rady a náš protinávrh, aby investor snížil stavbu na úroveň svažujícího se terénu Parukářky a střech sousedních domů v Jeseniově ulici, neprošel. Děkujeme za podporu všem, kdo dávali v sále najevo nesouhlas s postupem radnice. Přestože byly na naší straně desítky přítomných občanů a občanek, přestože ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy opatrně připustil, že stavba by mohla být o něco nižší, nepodařilo se dopředu domluvenou vládnoucí koalici přesvědčit. Zazněly dokonce poplašné zprávy, že když neustoupíme, dům by mohl být klidně ještě vyšší, a apely starostky k ochraně soukromého vlastnictví (developera). Diskuse ukázala, že současná radnice se stavbou souhlasí.

Naše úsilí o redukci stavby a ochranu panoramatu Parukářky ale nekončí, investor má před sebou územní a stavební řízení, ve kterém bude muset prokázat, že stavba neuškodí svým sousedům. Na stránkách www.za-parukarku.cz najdete informace o dalším vývoji. Děkujeme také všem, kteří se ve věci zatím angažovali a podpořili petici, kterou lze na zmíněných stránkách podepisovat i nadále.
Zůstaňte na příjmu, Parukářku nedáme.

I nadále budeme sledovat situaci kolem Kempu Pražačka a o případných novinkách budeme informovat. Požádali jsme také vedení městské části, aby kempu věnovala bod na březnovém zastupitelstvu, které se koná 22. března.

12719658_1131118300234161_5726033720135761137_o1498095_1131118243567500_9150981953024662983_o 1801239_1131118423567482_1172691384322607604_o12710800_1131118356900822_6685023822728404546_o10271187_1131119063567418_5361422298984565683_o
Autor fotek: Petr „Zewlakk“ Vrabec

Odsuzujeme útok na Kliniku a vyzýváme ostatní politické strany k témuž

 

Strana zelených Praha 3 ostře odsuzuje žhářský útok na žižkovské Autonomní sociální centrum Klinika. Věříme, že policie bude postupovat vůči pachatelům tvrdě.

V naší čtvrti se v sobotu večer skupinka maskovaných mužů pokusila podpálit dům, ve kterém se nacházelo asi 20 lidí. Ať jsou jejich důvody a strachy jakékoliv, pro takové jednání neexistuje omluva.

Tento útok je jistě ne náhodou veden právě proti instituci, která organizuje nezištnou pomoc potřebným. Útok na aktivisty a aktivistky z Kliniky lze považovat za útok na celou občanskou společnost a celá občanská společnost by jej tak měla chápat bez ohledu na svá politická přesvědčení.

Na neděli, 7. 2. v 15 hodin je do parku nad Klinikou svoláno klidné solidární shromáždění, které bude pokračovat pomocí s uklízením škod. Prosíme všechny, kteří nechtějí připustit, abychom v naší městské části žili ve strachu z podobného násilí, a všechny, kteří věří, že nechat se zastrašit, je ta nejhorší reakce, aby přišli Kliniku podpořit.

Vyzýváme také starostku Hujovou a s ní celou současnou koalici, aby útok rozhodně odsoudili, a aby se sociálního centra zastali, byť třeba s myšlenkami, které Klinika reprezentuje, nesouhlasí.

Žádáme také Stranu Svobodných občanů Praha 3, aby ustala ve své negativní kampani proti centru Klinika, zejména pak v šíření lží o tom, že na Klinice přespávají “nelegální migranti” a ve strašení obyvatel Prahy 3 teroristickými útoky. Právě a především tato populistická politika přispívá k rozjitřeným náladám ve společnosti a násilným útokům na nevinné lidi dodává zdání legitimity.

Kontakty:
Matěj Michalk Žaloudek, předseda základní organizace Strany zelených Praha 3, matej.zaloudek@gmail.com, 727887998

Ondřej Rut: Mohli jsme mít školku, máme sklad

zachrante_bukovou

Ani hlasité protesty rodičů nezabránily zastupitelstvu třetí městské části, aby v červnu definitivně zrušilo mateřskou školku v Bukové ulici a organizačně ji sloučilo se sousední základní školou Jarov. Podle odůvodnění radních bude opuštěný objekt školky sloužit jako sklad této základní školy. Ředitel ZŠ Jarov, Stanislav Šebl, musel být tímto rozhodnutím zastupitelstva zřejmě dost zaskočen, o poskytnutí skladových prostor totiž vůbec nežádal a dosud není jasné, co že bude vlastně v bývalé školce skladovat. Cena, kterou začala radnice za ostrahu objektu platit, však nasvědčuje tomu, že by mohlo jít o velmi cenný materiál.

Podle oficiálně zveřejněné objednávky zaplatí Úřad městské části za ostrahu opuštěného objektu školky od 21. 7. Do 31. 10. částku 467 398,80 Kč. To vychází asi na 140 tisíc měsíčně, což je částka stejná jakou dosud městská část každý měsíc přispívala na chod mateřské školky. Mohli jsme mít školku, máme sklad – cenu ale platíme pořád stejnou.

Radniční noviny a místostarostové odpovědní za školství se každoročně chlubí, že Praha 3 dokáže ve školkách umístit všechny děti, které k 1. 9. daného roku dosáhly věku 3 let. Je pravda, že v jiných městských částech není tento stav ani zdaleka samozřejmým. Vychloubání radnice však zastírá pozadí celého problému. Ve třídách mateřských škol je na výjimky systematicky umisťován nadměrný počet dětí (28 namísto normového počtu 24). Několik tříd školek radnice zřídila v nevyhovujících prostorách základních škol. Přes stovku žadatelů o místo ve školce nebylo letos uspokojeno, přestože většina z jejich dětí dosáhne tří let ještě v tomto roce. To je situace, ve které si rušení školek dovolit prostě nemůžeme.

O tom, že se v MŠ Buková pro příští rok už nevypíší zápisy, rozhodla počátkem roku starostka Vladislava Hujová spolu s radní pro školství Jaroslavou Sukovou (obě TOP09). Poté následovalo ještě několik rozhodnutí rady a zastupitelstva, už tento s nikým neprojednaný a pro všechny překvapující krok však znamenal faktickou likvidaci fungující a oblíbené mateřské školky.

Starostka Hujová obhajovala svůj postup tím, že je třeba využít jedinečné šance, nerozbíjet dětský kolektiv a přesunout ho jako celek z Bukové do nově otevřené školky v ulici Na Chmelnici. To se však nakonec nestalo, rodiče nová školka nenadchla a většinu dětí poslaly tam, kam odešly pracovat vychovatelky z Bukové, do MŠ Na Vrcholu. Podle starostky bylo objekt třeba rychle uvolnit také proto, aby bylo možné začít stavět nové jeselské zařízení, jehož vybudování si nové vedení radnice pro toto volební období předsevzalo. Na první pohled to je ušlechtilý záměr, dosud však vůbec nepřipravený a nepromyšlený. Stavět velkokapacitní zařízení pro děti mladší tří let na úplném okraji Prahy 3 není dobrý nápad. Kapacity pro tyto děti je třeba navyšovat postupně a plošně. Školský zákon dnes umožňuje do mateřské školky přijímat i děti mladší tří let a řada MŠ to už dělá.

Od počátku je jasné, že dřív jak v roce 2017 se v Bukové stavět nebo rekonstruovat nebude. Radnice má k dispozici zatím pouze dvě architektonické studie a sama není schopná rozhodnout, jestli je lepší objekt školky rekonstruovat a rozšířit nebo zbourat a postavit objekt nový. Trapným důkazem bezradnosti je konstatování radních z červnového zastupitelstva, že podrobnější dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována pro obě varianty. Pro jistotu.

Zrušení MŠ Buková od začátku hlasitě obhajuje pouze starostka Hujová, koaliční partneři z ČSSD a ODS většinou říkají, že problematice nerozumí nebo se vymlouvají, že není v jejich kompetenci. Radní pro školství Suková k věci mlčí, na jednáních zastupitelstva za sebe nechá mluvit starostku, nebo se jich ze zdravotních důvodů vůbec neúčastní.

Naše snaha o záchranu školky tak od začátku narážela na hradbu nezájmu a neochoty k diskusi. Čas na dodatečné vypsání zápisů v červnu ještě byl. Mohli jsme mít školku, máme sklad a nevíme k čemu. Absurdní je, že současnou situaci způsobila strana, která v roce 2009 vznikla s cílem prosazovat rozpočtovou odpovědnost. Doufám, že se rozhodnutí, jako bylo to o zrušení MŠ Buková, u nás na Žižkově nestanou Tradiční, s Odpovědností a Prosperitou totiž nemají vůbec nic společného.

Komentář vyšel na http://rut.blog.respekt.cz/mohli-jsme-mit-skolku-mame-sklad/