TZ ŽNS – Hypermarket v areálu Nákladového nádraží Žižkov ministr Herman přehodnotí

(Praha, 3.12.2015) – Ministr kultury zrušil rozhodnutí svého úřadu, jímž ministerstvo zamítlo žádost o přezkum závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Toto rozhodnutí ministerstva z jara 2015 přímo označil za „vadné“. Magistrát v listopadu 2013 souhlasil s výstavbou gigantického nákupního centra společnosti Discovery v těsném sousedství budovy nákladového nádraží, která je od roku 2013 po dlouhém úsilí občanského sdružení Tady není developerovo prohlášena kulturní památkou. Ministerstvo na jaře letošního roku zamítlo žádost účastníků řízení o zrušení rozhodnutí magistrátu s ohledem na nutnost existence ochranného pásma kulturní památky s odůvodněním, že pro to neexistují dostatečné odborné důvody, ačkoliv Národní památkový ústav (NPÚ), generální ředitelství, ve svém posudku označil návrh investora za „vyloučený“.  Ministr kultury zároveň uložil generální ředitelce NPÚ Naděždě Goryczkové zpracovat oponenturu obhajoby investora, který pochopitelně argumentoval během řízení ve prospěch stavby. NPÚ navíc dle pokynu ministra zpracuje i posouzení investičního záměru výstavby hypermarketu z hlediska dopravní obslužnosti nádraží po zamýšlené konverzi na kulturně-vzdělávací centrum zahrnující též sídlo Národního filmového archivu.

Projekt Discovery Group
Se společností Discovery se kvůli hypermarketu o 44tis. metrech čtverečních (více než dvakrát tolik, kolik má Palác Flora) souběžně z iniciativy někdejších radních za Žižkov (nejen) sobě Městská část Praha 3 od roku 2014 soudí. Nové vedení radnice zatím žalobu nestáhlo, ale starostka Vladislava Hujová (TOP 09) tuto možnost letos v říjnu poprvé připustila v rozhovoru pro Českou televizi: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141014-udalosti-v-regionech .

Zájem obce na nákladovém nádraží a v ulici Želivského je jasný: nádraží přebudovat na kulturní centrum a zklidnit dopravu na této městské komunikaci. Výstavba hypermarketu by do území samozřejmě přilákala obrovskou novou dopravní zátěž. Považuji za nepřijatelné, aby starostka Hujová nehájila zájem obce až do poslední soudní instance,“ uvedl lídr hnutí Žižkov (nejen) sobě Matěj Stropnický (SZ), a dodal: „Rozhodnutí ministra kultury naopak vítáme. Otevírá se tak cesta, jak zrušit souhlas pražských památkářů s výstavbou obchoďáku a odebrat investorovi územní rozhodnutí. Pokud ministerstvo skutečně závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče zruší, stavební úřad hlavního města Prahy obnoví územní řízení o celé stavbě a pravděpodobně územní souhlas investorovi odejme.“

Tisková zpráva Klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě. Stropnický: Radniční noviny na Žižkově se staly koaličními, proto odcházím.

Praha, 26. ledna 2015 – Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě se rozhodl, že jejich zástupce v Redakční radě Radničních novin Prahy 3 Matěj Stropnický, vystoupí z této rady, kvůli neakceptovatelným změnám a zásahům do kompetencí redakční rady.

 Nová koncepce Radničních novin (RN) schválená usnesením Rady MČ č. 1047 ze dne 17.12.2014 omezuje možnosti opozice podílet se a korigovat obsah radničních novin, zavádí cenzurní prvky a omezuje prostor opozice k publikování v RN.

RN budou podle nově schválené Koncepce pod úplnou kontrolou Rady městské části, která bude schvalovat konečné znění vydání RN. Dříve byla tato kompetence svěřena Redakční radě, kde jsou i zástupci a zástupkyně opozice. Opozice bude tedy z procesu schvalování vydání vyloučena. Rada městské části bude také oprávněna provádět cenzurní zásahy do obsahu projednaného redakční radou.

Nová rubrika Fórum zastupitelů omezuje prostor pro vyjádření opozice. Podle nových pravidel má každý zvolený subjekt právo na publikaci názoru svého zastupitele v rozsahu 1500 znaků včetně mezer. Na takto omezeném prostoru nelze veřejnost důkladně informovat o názorech opozice. Rovný prostor je přitom záměrně dán zástupcům opozičních stran Svobodní a KSČM s velmi malým zastoupením (2 zastupitelé či zastupitelky) a vítězi voleb koalici Žižkov (nejen) sobě, kterou zastupuje 11 zastupitelů a zastupitelek. Chápeme to jako prostředek pro umlčení hlavního opozičního subjektu.

„Nemohu a nechci se podílet na práci redakční rady, která ztratila podstatný vliv na výslednou podobu Radničních novin. Tyto noviny se nyní stávají pouze koaličními novinami, ať si je tedy koalice vydává sama,“ uvedl Stropnický.

Uzurpace. Třetina voličů je takřka bez zastoupení

Koalice TOP 09, ODS, ČSSD a Volby pro město vznikla na Praze 3 v rozporu s výsledky říjnových voleb. Vladislava Hujová, aby se udržela na postu starostky, ji vytvořila bez vítěze, jímž je Žižkov (nejen) sobě, tak, že rozšířila množství placených radních na nebývalých sedm. Aby na každého vyšlo místečko: jeden placený radní stojí obec zhruba 750 tisíc korun ročně. V kampaních slibované šetření začalo tedy poněkud neobvykle. Jinou možnost však Hujová věru neměla: programově se totiž tato koalice shodnout nemůže. Jak chce totiž nákladové nádraží bourat (ODS) i chránit (ČSSD) zároveň? Jak chce zároveň volné byty prodávat (ODS) i ponechávat pro sociální účely (ČSSD)? Jak chce Parukářku ponechat zelenou (TOP 09) i změnit na stavební parcely (ODS)? Jinak, než úplatky v podobě honorovaných míst, za něž se strany vzdají svých předvolebních slibů, to ani nejde.

Protože bude koalice mít s těsnou většinou zajisté i tak problémy, nabídla Hujová vedení důležitého finančního výboru tzv. opozičním Svobodným, kteří nově koalici kryjí záda. Skutečnou opozici tak tvoří pouze jedenáct zastupitelů ŽNS a dva komunisté.

Vedle Rady a Zastupitelstva existují ještě jejich poradní orgány, u Rady jsou to komise, u Zastupitelstva výbory. Práce v nich je neplacená, nejde tedy již o pašalíky, mají však důležitou úlohu při posuzování mnoha otázek. Při obsazování těchto orgánů se v civilizovaných městských částech respektuje, že koalice má vždy vyjma kontrolního výboru většinu a opozice je zastoupena poměrně na základě výsledků voleb.

Jenomže. Komise ustanovila komise jako osmičlenné a výbory, vyjma kontrolního jako devítičlenné. Pět míst v komisích, resp. šest ve výborech nadělila sobě, tři v těch i oněch milostivě ponechala opozici včetně takzvané a to „rovnoměrně“: každé straně po jednom. Voliči ŽNS mají tedy zvůlí Hujové a nové koalice šestkrát menší vliv na dění na radnici, než voliči svobodných nebo komunistů. Jen tam, kde zbytek opozice neměl zájem, mohl ŽNS sebrat drobet, co upadl z panského stolu, a zástupce má dva.

Zastupitelstva byla zatím dvě. Na obě přišlo demonstrovat okolo pět desítek občanů. Věřím, že tato koalice, která zatím dokázala jen to, že nedokázala připravit prodej ani jednoho z domů zařazených do privatizace na prosinec, jara nedožije. Je to i otázka občanské cti. Nebo si necháme vládnout uzurpátory?

Autorem je  Matěj Stropnický člen klubu Žižkov (nejen) sobě.

Nová žižkovská koalice: čelem vzad!

Tisková zpráva koalice Žižkov (nejen) sobě

4.11.2014

 

TOP09 a ČSSD obešly vítěze voleb v Praze 3 Žižkov (nejen) sobě a na dnešním ustavujícím zastupitelstvu zvolí novou koalici s ODS a Volbou pro město.

Povolební vyjednávání o koalici byla zkomplikována policejním zásahem na radnici Prahy 3, během kterého policie zabavila počítač Matěje Stropnického, a to za přímé asistence TV Prima. ŽNS chápe přítomnost medií u policejního zásahu jako pokus o diskreditaci osoby Matěje Stropnického v povolebních vyjednáváních. Ta však nakonec ukázala, že překážka pro uzavření koalice s ŽNS nebyla v osobě Matěje Stropnického, který místo sebe navrhl za starostu Ondřeje Ruta.

Hlavní příčinou vyšachování Žižkov (nejen) sobě je tak nakonec spříznění vůlí k moci i za cenu absolutní stagnace obce. Nová koalice se totiž výborně shodne jen na těch nejopatrnějších řešeních, nápadně podobných nedělání ničeho:

 • na vstřícném stanovisku k zástavbě areálu Nákladového nádraží Žižkov a nezasahování do soukromého zájmu a vlastnictví developerů,
 • na tom, že budovu nákladového nádraží vyhlásilo památkou Ministerstvo kultury, tak ať se o ni stará ono nebo její vlastník,
 • na nové koncepci sociálního bydlení, která bude mít dobré jméno, ale zachová současný systém přidělování bytů bytovou komisí spřízněným osobám,
 • na instalaci kamerových systémů, které zvyšují iluzi bezpečnosti, jsou ale drahé a zasahují do lidského soukromí,
 • na toleranci kasin na území městské části, např. v bezprostřední blízkosti kostela na Jiřího z Poděbrad,
 • na „rozumné podpoře cyklodopravy“, která je pouze prázdnou floskulí, protože cyklistika pro tuto koalici není doprava, ale jen sport,
 • na zklidňování dopravy, která však nesmí jít na úkor automobilové dopravy a práva jet padesátkou,
 • na podpoře rozvoje veřejných prostranství, pro které chybí kompetence a vkus,
 • na tom, že není třeba škrtat finance na pořádání masových veselic (Vinobraní, Masopust, Husité na Vítkově apod.),
 • na tom, že většinu investic bude zajišťovat i nadále nikoli radnicí s jasnou kontrolou, ale akciovou společností Správa majetkového portfolia, kde se vyjma ředitele od dob Pavla Hurdy téměř nic nezměnilo,
 • na principu rozpočtové odpovědnosti, která je pro všechny strany (včetně ŽNS) samozřejmostí, ale této koalici šikovně zakrývá absenci vize rozvoje městské části.

„Žižkov (nejen) sobě dneškem odchází na Praze 3 po dvou letech do opozice. Náš program má sto bodů a podporu veřejnosti, přesto se bude realizovat jeho ušmudlaný opak. Nová koalice je ovšem natolik nesourodá, že aby ji paní Hujová složila a mohla pokračovat ve funkci starostky, o což jí šlo vedle financování klobás a jitrnic na masopustu vždy nejvíc ze všeho, musela nakoupit své straníky i koaliční partnery sedmi uvolněnými funkcemi, což je na Žižkově dosavadní rekord. Podle mého názoru stejně nepřežije první rok vlády. V zájmu budoucnosti Žižkova budeme na pádu této koalice pracovat od prvního dne jejího ustavení,“ uvedl Matěj Stropnický, který v čele koalice Žižkov (nejen) sobě získal v říjnových volbách 27,3% a s jedenácti zastupiteli bude součástí nejsilnějšího opozičního klubu v zastupitelstvu.

Souhrnná zpráva o vyjednávání ŽNS o povolební spolupráci na Praze 3

Sobota 11. října

– volby na P3 skončily pro ŽNS vítězstvím a ziskem 27,29% (11 mandátů)

Pondělí 13. října

– ustavení klubu ŽNS, pověření pro vyjednávání o dvojkoalici s TOP 09 (Stropnický, Mikeska)

Úterý 14. října

– domluveno jednání s TOP 09 na středu 15. října

Středa 15. října

– proběhlo jednání s TOP 09 (za ŽNS: Stropnický, Mikeska, za TOP 09: Dlouhý, Hujová).

V ý c h o z í návrh ŽNS na spolupráci s TOP 09 (koalice by měla 19 hlasů, tedy většinu dvou hlasů):

1/ vyjít z programu ŽNS, identifikovat zásadní rozpory (žádné na místě ze strany TOP 09 nesděleny) a v pátek 17. října se sejít pouze nad programem, do té doby písemné připomínky od TOP 09,

2/ rozložení zastoupení v Radě MČ: ŽNS – 5 členů (3 uvolnění), TOP 09 – 4 členů (2 uvolnění),

3/ rozložení resortů: ŽNS i TOP 09 pokračují v dosavadních resortech, nabídka směrem k TOP 09 na přednostní výběr z dosavadních resortů ČSSD (investice, školství, zdravotnictví, sociální věci, neziskové organizace, akciové společnosti, transparentnost),

4/ klauzule o právu veta na jakékoliv usnesení Rady MČ pro oba partnery,

5/ exkluzivní vyjednávání: tedy, jednáme jen ŽNS/TOP 09 (TOP 09 na místě odmítla)

TOP 09 sdělila, že vyjednává také s ČSSD a že nám sdělí odpověď po jednání svého klubu v pondělí 20. října.

Čtvrtek 16. října

– klub ŽNS schválil po krachu návrhu na exkluzivní jednání ŽNS/TOP 09 zahájení vyjednávání zároveň s ČSSD, doplnil vyjednávací tým o Martinu Chmelovou a zvolil si za svého předsedu Matěje Stropnického a za místopředsedkyni Martinu Chmelovou

Pátek 17. října

– domluveno jednání s ČSSD na úterý 21. října

Úterý 21. října

– proběhlo jednání s ČSSD (za ŽNS: Stropnický, Mikeska, Chmelová, za ČSSD: Ropková, Oubrechtová, Kucián).

Návrh ŽNS na spolupráci s ČSSD za účasti či podpory Volba pro Město (koalice by měla 18 hlasů, tedy většinu jednoho hlasu).

1/ vyjít z programu ŽNS, identifikovat zásadní rozpory (na místě sdělila ČSSD nutnost diskutovat o záměru ŽNS vykoupit pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov), další jednání o programu po předložení připomínek ČSSD,

2/ rozložení zastoupení v Radě MČ: ŽNS – 4 členové (3 uvolnění), ČSSD – 4 členové (2 uvolnění), VpM – 1 uvolněný člen /v případě pouhé podpory VpM bez účasti v RMČ: ŽNS/ČSSD – 5/4 členů v RMČ/,

3/ nutnost získávat další podporu napříč politickým spektrem vzhledem ke křehkosti možné koalice

ČSSD sdělila, že vyčká se svým vyjádřením na to, zda navrženou spolupráci přijme VpM.

Klub ŽNS následně týž den rozšířil pověření vyjednavačům na jednání se dvěma zastupiteli Volby pro Město (VpM).

Středa 22. října

– po týdnu čekání na zprávu ze strany TOP 09 oslovil za ŽNS Stropnický TOP 09, předsedu regionálního výboru Dlouhého s dotazem, jaká je odpověď TOP 09 na přednesený návrh. Bylo sděleno, že TOP 09 se rozhodla nejprve sjednat společný postup s ČSSD a poté oslovit další partnery v pořadí ŽNS a ODS, dvojkoalici tím TOP 09 neodmítla, ale ani neupřednostnila.

– proběhlo jednání mezi zástupci ŽNS a VpM. Byl předložen návrh ve smyslu návrhu adresovaného ČSSD. Oba zástupci VpM spolupráci odmítli s tím, že chtějí „zůstat nezávislí“. ČSSD byla o tomto jejich rozhodnutí obratem informována a tím tato možnost padla.

Čtvrtek 23. října

– z iniciativy TOP 09 se konalo trojstranné jednání zástupců ŽNS (Stropnický, Mikeska, Chmelová), TOP 09 (Dlouhý, Hujová) a ČSSD (Ropková, Kucián, Holeček) o možné trojkoaliční spolupráci (24 hlasů, většina 7 hlasů).

Společný návrh TOP 09 a ČSSD vůči ŽNS:

1/ TOP 09 a ČSSD vypracovaly průnik svých programů, který nabídly ŽNS k připomínkování, další jednání by následovalo poté

ŽNS namísto jednání o kompilátu programu TOP 09 a ČSSD navrhl postupně tři varianty možného alternativního postupu, přičemž základním principem bylo, aby se tvorby průniku programů účastnili ve všech fázích všichni tři partneři a nikoliv, aby se nejprve dva dohodli a pak postupovali společně vůči třetímu:

Návrh ŽNS vůči TOP 09 a ČSSD:

1/ vyjít z programu ŽNS, k němuž by TOP 09 a ČSSD zpracovaly samostatně připomínky a zaslaly ŽNS, ty by byly následně společně vypořádávány,

2/ vyjít z programu kteréhokoli ze subjektů a do něj zapracovávat připomínky dvou zbývajících,

3/ začít na „čistém stole“ společným jednáním zástupců všech tří subjektů o programu po kapitolách

TOP 09 i ČSSD postupně všechny tři návrhy ŽNS odmítly a jednání tak skončilo krachem.

Pátek 24. října

– klub ŽNS po dlouhém jednání a s cílem vymanit se ze zablokované situace těsně schválil otevření jednání s ODS o programových průnicích s cílem prověřit možnou povolební spolupráci. S ODS nebylo jednáno od roku 2006. Klub vedením těchto jednání pověřil Ondřeje Ruta.

Pondělí 27. října

– proběhlo jednání s ODS (za ŽNS: Rut, Chmelová, Říha, za ODS: Bellu, Vítkovská), na němž byly jako programově problematické identifikovány tyto otázky: Nákladové nádraží Žižkov, Parukářka, kamerové systémy, výstavba garáží, sociální bydlení, resp. prodeje volných bytů, financování Paláce Akropolis – se závěrem, že jsou všechny k dalšímu řešení poté, co proběhne jednání s ČSSD; resortní otázky nebyly diskutovány jako předčasné

Středa 29. října

– proběhlo jednání s ČSSD (za ŽNS: Rut, Chmelová, za ČSSD: Ropková, Kucián), ČSSD si položila podmínku pro další jednání o spolupráci ŽNS/ODS/ČSSD, že TOP 09 a ŽNS musejí dříve prohlásit jednání o dvojkoalici za ukončená;

– došlo k policejnímu zásahu, při kterém byl Stropnickému odebrán služební počítač

Čtvrtek 30. října

– klub ŽNS formálně přerušil jednání s ČSSD a ODS a pod dojmem zpráv o zintenzivnění jednání o koalici proti ŽNS schválil výhradní jednání s TOP 09 o dvojkoalici s následujícím návrhem:

Druhý návrh ŽNS na spolupráci s TOP 09 (19 hlasů).

1/ ŽNS nahrazuje v kandidatuře na místo starosty Matěje Stropnického Ondřejem Rutem,

2/ ŽNS navrhuje paritní uspořádání v osmičlenné Radě MČ (4 zástupci ŽNS, 4 zástupci TOP 09),

3/ ŽNS deklaruje k jednání i možnost, že ŽNS přenechá místo starosty TOP 09 výměnou za většinu ŽNS v Radě MČ

Tento návrh byl TOP 09 předán ústně i písemně O. Rutem (M. Dlouhému a J. Vokálovi) před jednáním regionálního výboru a klubu zastupitelů TOP09. Týž den byl těmito orgány odmítnut. ŽNS byl vyrozuměn, že se TOP 09 rozhodla pro koaliční spolupráci bez něj.

Další jednání již nebyla iniciována.

Pondělí 3. listopadu

– na jednání klubu ŽNS dne 3. listopadu po předložení této zprávy předseda klubu Matěj Stropnický odstoupil ze své funkce

 (aktualizoval a předkládá: Matěj Stropnický, předseda klubu ŽNS, 3. listopadu 2014)

Tisková zpráva Žižkov(nejen)sobě k povolebnímu vyjednávání

Odmítáme brát TOP 09 a ČSSD jako jeden subjekt, říká Stropnický

 

Praha (24. 10. 2014) – Koalice Žižkov (nejen) sobě /ŽNS/, která se ziskem 27,3% vyhrála v říjnu komunální volby na Praze 3 a získala tak 11 mandátů v místním zastupitelstvu, jednala v pátek odpoledne o dosavadních vyjednáváních a dalším postupu. Zastupitelé na jednání svého klubu schválili zprávu o dosavadním průběhu jednání, kterou předložil předseda klubu a kandidát na starostu Prahy 3 Matěj Stropnický.

„Aby nedocházelo k dezinterpretacím, rozhodli jsme se být co nejtransparentnější a zveřejnit návrhy, které jsme dosud předložili našim možným koaličním partnerům i jejich reakce,“ uvedl k tomu Stropnický s tím, že se ve čtvrtek odehrálo jednání mezi ŽNS, TOP 09 a ČSSD, na které přišly druhé dvě strany s informací, že již nalezly společný programový průnik a požádaly ŽNS, aby jej koalice připomínkovala.

„Jednání o partnerství v trojkoalici se nebráníme, není však možné, aby se ‚jménem civilizace‘ dva dohodli dopředu a třetího, zvlášť je-li vítězem voleb, stavěli před hotovou věc. Takto by případná koalice fungovat nemohla,“ řekl Stropnický s narážkou na známé pikle z filmu Císařův pekař. ŽNS proto obratem navrhl společné jednání o programu, kde východiskem může být buď program ŽNS, který je nejkomplexnější, nebo kterýkoli z programů ŽNS, TOP 09 či ČSSD, nebo společná tvorba programu na jejich základě, ale od čistého stolu. Žádný návrh však nebyl zatím přijat.

Další jednání budou pokračovat s největší pravděpodobností v pondělí.

„Nadále upřednostňujeme dvojkoalici s TOP 09, ale nebráníme se ani pokračování stávající trojkoalice ve složení ŽNS, TOP 09, ČSSD a oslovujeme i další subjekty v zastupitelstvu. Východiskem na všech jednáních zůstává náš stobodový program pro Prahu 3, který jsme partnerům předali a požádali je o jeho připomínkování. Vyjma formulačních otázek u výkupu pozemků na Nákladovém nádraží Žižkov a cyklogenerelu k němu na jednáních dosud nezazněla žádná konkrétní námitka,“ dodal Stropnický.

Odkaz na zprávu o vyjednáváních: http://praha3.zeleni.cz/ruzne/zprava-o-vyjednavani-zns-o-povolebni-spolupraci-na-praze-3/

 

Olšanské náměstí se dočkalo rekonstrukce!

Po dvou letech příprav a běhání Ondřeje Ruta se dneska na Olšanském náměstí začalo stavět!

Tisková zpráva MČ Praha 3:

Na křižovatce Táboritská – Ondříčkova a před ZŠ Lupáčova začala dnes rozsáhlá rekonstrukce, během níž zde vyrostou bezpečnější přechody a chodníky, nové stromy i místo k posezení. Do konce letních prázdnin proběhne také rekonstrukce blízké křižovatky Ondříčkova – Bořivojova. Akce realizuje MČ Praha 3, kterou přijdou celkem na 17,2 milionu korun. Stavební úpravy jsou součástí rozsáhlejší strategie zklidnění a zvýšení bezpečnosti dětí a chodců v okolí ZŠ Lupáčova.

„Během zpracování projektu bezpečnostních úprav před ZŠ Lupáčova se ukázalo, že je nevyhnutelné spojit ho s rekonstrukcí přilehlé křižovatky Ondříčkova – Táboritská, kde hlavní město naplánovalo výměnu světelné signalizace. Protože město nemělo vůli navázat tuto akci na projekt v Lupáčově, vyčlenili jsme z rozpočtu městské části další prostředky na práce, které udělají z křižovatky kvalitní veřejný prostor,“ vysvětlil zástupce starostky pro dopravu a parkování Ondřej Rut.

Klidnější doprava před ZŠ Lupáčova
Rekonstrukce prostoru před ZŠ Lupáčova počítá se vznikem tzv. kiss and ride parkoviště vyhrazeného pouze pro potřeby rodičů dopravujících děti do místní školy, přičemž stávající parkoviště mezi hotelem Olšanka a školou bude zrušeno. Automobilový provoz pak zpomalí vyzvednutí celého prostoru křižovatky s Chelčického ulicí na úroveň chodníku. Vzhledem k tomu, že Lupáčovou a Ondříčkovou prochází cyklotrasa A421, počítá se také s vyhrazením prostoru pro protisměrný pohyb cyklistů včetně semaforu pro průjezd křižovatkou.

Křižovatka pro lidi, nejen pro auta
Samotná přestavba křižovatky Táboritská – Ondříčkova, jejíž úprava pochází z dílny architektonického studia a05, počítá s výstavbou nového veřejného prostranství před Bezovkou, které vznikne zrušením odbočovacího pruhu z Táboritské do Ondříčkovy ulice. Zvětšenou plochu pak zkrášlí výsadba nových stromů a trvalkových záhonů, mezi kterými bude zřízeno místo k posezení. Pro bezpečnější pohyb chodců skrze křižovatku budou stávající přechody doplněny dělícími ostrůvky a kompletní výměnu čeká také světelná signalizace řídící provoz křižovatky.

Bezpečnost chodců především
Kromě výše zmiňovaných rekonstrukcí čeká letos proměna také křižovatku Ondříčkova – Bořivojova, kde radnice naplánovala vybudování nového přechodu s integrovaným dělícím ostrůvkem. Projekt počítá také s rozšířením okolních chodníků.

„Bezpečnost chodců a zkvalitnění veřejného prostoru je pro radnici prioritou,“ říká zástupce starostky Ondřej Rut.
Radnice se proto chystá v úpravách okolí Olšanského náměstí pokračovat a již připravuje architektonickou studii širšího okolí. V příštích letech se počítá zejména s rozšířením tramvajových ostrůvků a výsadbou nových stromořadí.

Podrobnosti o chystané rekonstrukci najdete pod odkazem na blogu Ondřeje Ruta.

http://rut.blog.respekt.ihned.cz/c1-62209970-okoli-olsanskeho-namesti-ceka-promena-nove-stromy-chodniky-i-misto-k-posezeni

10403370_10153020935643029_8609526269221421513_n

Chráněné žižkovské nádraží je třeba začlenit do organismu města

O tom, jak naložit s industriální památkou Nákladového nádraží Žižkov, by neměli rozhodovat jen vlastníci pozemku, říká v rozhovoru pro Studio Zet Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3. Areál je podle Stropnického třeba začlenit do širšího celku městské čtvrti.

http://www.zet.cz/tema/chrnn-ikovsk-ndra-je-teba-zalenit-do-organismu-msta-k-matj-stropnick-2639