Memorandum o konverzi NNŽ na kulturně-vzdělávací centrum podepsáno!

Dne 15.4.2014  bylo na NNŽ podepsáno Memorandu o vzájemné spolupráci ke konverzi budovy NNŽ na kulturně-vzdělávací centrum. K Memorandu se zavázalo Ministerstvo kulturny, Hlavní město Praha, MČ Praha 3, České dráhy, a.s. a Žižkov Station Development, a.s.
V ten den byla také na budovu umístěna cedulka označující budovu kulturní památkou.

 

memorandum IMG_6417

(zleva: Matěj Stropnický zástupce starostky Prahy 3, Daniel Herman ministr kultury, Daniel Kurucz generální ředitel ČD)

IMG_6432

(zleva: Daniel Herman ministr kultury, Daniel Kurucz generální ředitel ČD)

IMG_6476

(zleva: Daniel Herman ministr kultury, Matěj Stropnický zástupce starostky Prahy 3)

IMG_6559

(zleva: Matěj Stropnický zástupce starostky Prahy 3, Daniel Herman ministr kultury, Vladislava Hujová starostka Prahy 3)

IMG_6644 IMG_6898

(zleva: Daniel Kurucz generální ředitel ČD, Daniel Herman ministr kultury, Vladislava Hujová starostka Prahy 3, Tomáš Hudeček primátor hl.m. Prahy, Luděk Sekyra, jednatel Sekyra Group, a.s.)

IMG_6758 IMG_6644

Autor fotografií: Martin Hošna

Z médií:

http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/1339582

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/269812-zizkovske-nadrazi-se-stane-kulturnim-centrem/

http://www.metro.cz/v-zizkovskem-nadrazi-by-mohl-byt-filmovy-archiv-a-muzea-penize-ale-stale-nejsou-gcv-/co-se-deje.aspx?c=A140415_171107_co-se-deje_rab

http://www.tyden.cz/rubriky/kultura/herman-v-zizkovskem-nadrazi-by-mohl-byt-filmovy-archiv-a-muzea_304311.html#.U1j3ZhZIuUk

Česká televize: Nedej se plus (NNŽ)

Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Bývalý prostor nákladového nádraží Žižkov je ohromnou plochou, která bezesporu volá po dalším využití. Současná politická reprezentace na místní radnici se snaží o nasměrování rozvoje v tomto rozsáhlém území v zájmu harmonického růstu městské části. Kritériem rozvoje se stalo zdravé životní prostředí a zvýšení kvality života místních obyvatel. Radnice zde ale narazila na kostlivce ve skříni ve formě různých souhlasů s developerskými projekty z minulosti, které v současné době vyvrcholily stavebním povolením pro výjimečné přípustné stavby v území. Povolení posvětil i pražský magistrát a tak jsme svědky nebývalé situace. Městská část Praha 3 podala ve veřejném zájmu žalobu na rozhodnutí státní správy ke správnímu soudu. Co může předložit na obhajobu svého postoje?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/214562248410001/

 

 

Libor Michálek: informace ze senátu 10

Hezký podvečer,

dovoluji si Vám zaslat „jubilejní“ 10-tou informaci na téma, čím se zabývám v politice. A také s kým a s čím se v politice setkávám, ať již v dobrém či méně dobrém.

Začnu tím méně příjemným: V minulém týdnu jsem se v Poslanecké sněmovně účastnil jednání zástupců kontrolního výboru Evropského parlamentu, a to ve věci kontrolních mechanismů nad čerpáním finančních prostředků z fondů EU. Kritika z EP byla silná, ale to překvapivé nebylo.

Překvapilo mě spíš to, jak někteří senátoři či poslanci za českou stranu vytvářeli dojem, že v zásadě je vše v pořádku a není moc co měnit. Připadal jsem si jako v dobách komunismu, když se prominenti bili do prsou, jak plní plán na 110 %. Tak jsem si dovolil oponovat. Blíže viz část „Legislativa“ v příloze.

Nepříjemná byla rovněž reportáž TV NOVA, v níž mi bylo nepřímo vytýkáno, že mi ČNB a později SFŽP proplatil náklady na manažerské studium MPA. Podrobněji se této reportáži věnuji na svém blogu:

http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=22589

Velmi dobrý dojem jsem měl naopak ze semináře Etika v podnikání, který se konal v Senátu 25.3. Zúčastnilo se jej odhadem 100 manažerů a většina z těch, kteří na semináři vystoupili, představili řadu příkladů „best practice“ v této oblasti.

Za pozitivní považuji rovněž iniciativu, která má za cíl vytvořit celospolečenskou platformu Athenaeum, a to za účasti řady osobností nejen z oblasti politiky a podnikání, ale i z oblasti vědy, neziskového sektoru, umění nebo sportu.

Domnívám se, že naše společnost potřebuje více pozitivních příkladů. Ne nutně to musí být osobnosti jako pan Tomáš Halík, který tento měsíc obdržel prestižní Templetonovu cenu (pro zajímavost připojuji odkaz na jeho vyjádření ke korupci).

http://www.youtube.com/watch?v=mp15M0mFYcQ

Oceňovat, chválit a prezentovat ty, kteří dosáhli něčeho výjimečného, je důležité v každé věkové skupině. Koncem února jsem měl tu čest předávat ceny Jana Zajíce dvěma studentům Adamu Strakovi a Vítovi Mužíkovi.

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/ceny-jana-zajice23022014.html

Zkusme se v našem okolí porozhlédnout a povzbudit ty, kterým se daří v určité oblasti. Možná tím přispějeme k rozvinutí potenciálu, který bude jednoho dne znamenat velký přínos pro celou naši společnost.

Přeji Vám hezké jarní dny

Mgr. Libor Michálek, MPA

Senátor

 

Zprávu najdete pod tímto odkazem: Info Z10

Projekt Nákladové nádraží Žižkov 2014

V pondělí 17.3.2014 proběhla na radnici MČ Praha 3 tisková konference pod vedením Matěje Stropnického ke kulturnímu programu na Nákladovém nádraží Žižkov v roce 2014.

Pro tento účel byly vytvořeny speciální webové stránky www.nakladovenadrazizizkov.cz, kde bude pravidelně zveřejňován kulturní program a které by měly být spuštěny každým dnem. Sledovat můžete také Facebookové stránky.

Zde jsou mediální ohlasy z tiskové konference:

Kultura na žižkovském nádraží   / ČT / Události v regionech – Praha / 17.03.2014
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/266694-nakladove-nadrazi-ozije-kulturou/

___

Divadlo, koncerty, filmy. Žižkovské nákladové nádraží se má přeměnit na kulturní scénu

Ihned.cz: http://art.ihned.cz/architektura/c1-61865860-nakladove-nadrazi-zizkov-kulturni-scenou

___

Nádraží Žižkov znovu ožije. Dočasně

Lidové noviny str.4, 18.3.2014

PRAHA: Od chvíle, kdy ministerstvo kultury prohlásilo funkcionalistickou budovu Nákladového nádraží Žižkov kulturní památkou, uplynul rok. Za tu dobu akce pořádané v této výjimečné stavbě stačily přilákat více než šedesát tisíc lidí. Tedy zhruba stejný počet, jaký loni zavítal třeba na malebný jihočeský zámek Červená Lhota.
Na loňské kulturní počiny, jako byl třeba Designblok 2013, chtějí radnice Prahy 3 a spřátelené organizace navázat i letos. Městská část navíc pokračuje v přípravě podkladů umožňujících trvalé využití zhruba deseti hektarů vnitřní plochy, které obří památka ukrývá.
„Na letošní kulturní akce na Nákladovém nádraží Žižkov uvolníme z rozpočtu necelé dva miliony,“ říká místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (Žižkov nejen sobě).
V budově z 30. let, která podle odborníků patřila k nejmodernějším svého druhu v Evropě, sehraje několik inscenací třeba Divadlo Letí. „Mimo jiné půjde o švédskou hru s gay tematikou s názvem Po Frederikovi,“ nastiňuje umělecká šéfka Martina Schlegelová.
Akce věnované studentům uspořádá Národní filmový archiv. Pro vybrané květnové, červnové a poté zářijové dny pro ně naplánoval například šestihodinový naučný program včetně tvůrčích dílen.
Účast na letošnímprogramu přislíbila také Galerie Jaroslava Fragnera. Od 17. června do 10. září na nádraží uspořádá festival, v jehož rámci se bude konat výstava, ale i odborné tématické přednášky, diskuse a semináře.
„Hlavní myšlenkou je nejen oživeníměstské čtvrti, ale také otevření problematiky budoucího osudu nádraží,“ vysvětluje ředitel galerie a historik umění Dan Merta.
Radnice přiznává, že kulturní akce jsou jen dočasná záležitost. Památkově chráněná nádražní budova potřebuje trvalé využití a rekonstrukci. Nad nimi však nadále visí otazníky, stejně jako nad revitalizací celého nádražního areálu.
Letité spory o nádraží Prohlášení kulturní památkou předcházely několikaleté spory mezi developeryŽižkov Station Development patřící Českým drahám a společnosti Sekyra Group, jež budovu a část areálu vlastní, – a některými občanskými sdruženími. Těmvadilo, že developeři chtěli v rámci plánované stavby nové městské čtvrti budovu zbourat.
Nyní už tak učinit nemohou a nezbývá než se dohodnout. Leoš Anderle ze společnosti Sekyra Group už dříve uvedl, že cestu vidí ve spojení neziskového sektoru s komerčním. A na tom také radnice pracuje. „Byl zpracován management plán, který ještě budeme připomínkovat. Jeho podstatou je vytvoření systému, jak nádražní budovu rozdělit, aby v ní mohlo být více subjektů, jednalo by se o společenství vlastníků,“ vysvětluje starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09).
Radnice hodlá oslovit nejrůznější instituce, včetně ministerstva kultury a příspěvkových organizací státu či města.
Na konci února radní schválili materiál, který po celkovém dopracování předloží magistrátu jako podkladovou studii ke změně územního plánu. Ta je pro výstavbu v tomto místě nezbytná, současný územní plán na nádraží počítá pouze s drážní zástavbou.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

___

Žižkovské nádraží uvítá divadla a hudebníky

Mladá fronta Dnes , tištěný deník stran č. 3, 18.3.2014

PRAHA: V prostorách památkově chráněného Nákladového nádraží Žižkov se letos uskuteční mnoho kulturních a společenských akcí. Návštěvníci uvidí divadelní představení, některá speciálně vytvořená pro specifický prostor funkcionalistické stavby, budou se moci zúčastnit filmových projekcí, hudebních akcí a workshopů na téma architektura či kinematografie.
Praha 3 chce ve spolupráci s neziskovými a zájmovými organizacemi otevřít nádraží pestrému okruhu diváků.
Kolem osudu funkcionalistické budovy se vedou bouřlivé diskuse už několik let. Společnost Žižkov station development, která vznikla spojením Českých drah a firmy Sekyra Group, plánovala rozsáhlou výstavbu, jíž mělo nádraží ustoupit. Proti demolici se však postavila část odborné i laické veřejnosti. Ministerstvo kultury nakonec loni na jaře rozhodlo, že nádraží musí být zachováno. Původní plány na výstavbu nové městské čtvrti nicméně i nadále trvají.
Otevřela se však otázka dalšího využití obrovské památkově chráněné budovy. Už vloni se tam uskutečnilo několik akcí, například Designblok. V letošním roce se budova otevře znovu.

Zapojí se i United Islands

„Chceme ukázat, že má smysl, že je budova zachráněna od demolice a že umožňuje pestrost využití,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (ŽnS). Radnice na to letos v rozpočtu vyčlenila 1,9 milionu korun.
Účast na kulturním programu přislíbilo letos znovu Divadlo letí, ale i organizátoři United Islands, Galerie Jaroslava Fragnera a Národní filmový archiv. V září se tu uskuteční Dny žižkovského kulturního dědictví.
Otazníky však i nadále visí nad dlouhodobým využitím nádraží a také nad tím, kdo by případné převzetí a rekonstrukci zaplatil.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

___

Nákladové nádraží poslouží kultuře / Právo / 18.3.2014/ str. 11

Pro kolejiště, peróny i suterén památkově chráněných budov Nákladového nádraží Žižkov se letos chystá bohatý kulturní program.
Od dubna do října se zde bude hrát divadlo a hudba, budou se promítat filmy, diskutovat o architektuře, konat workshopy a vzdělávací programy pro děti. Vše ušito na míru industriálnímu prostoru.
Letošní sezóna má překonat loňskou, kdy nádraží hostilo Designblock, Pražské bienále a bylo cílem velké cyklojízdy. Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (Žižkov (nejen) sobě) řekl, že loni kultura na nákladové nádraží přilákala na 60 tisíc lidí.
Žižkovská radnice vyčlenila prostředky a snaží se ukázat, že zachování nádraží, které chtěl developer zbořit, mělo smysl. „Nyní se snažíme přivést do nákladového nádraží život,“ uvedl Stropnický. Projekt pro jeho konverzi na kulturní stánek už vzniká a připomínkuje ho jak Praha 3, tak majitel nádraží, tedy České dráhy.
„Plán ukazuje, že realizovat konverzi je možné, je to trvale udržitelné,“ uvedl Stropnický.
Program pro nádraží chystá Galerie Jaroslava Fragnera, Národní filmový archiv, United Islands, Divadlo letí či sdružení Mezery.
Režisér Miroslav Bambušek řekl, že by na žižkovském nádraží rád uvedl hru Cesty energie – ropa, jež loni vznikla v Gočárových mlýnech v Pardubicích.
„Inscenace má dvě části, první se bude odehrávat v překrásném suterénním prostoru,“ řekl Bambušek. Druhou část by měli herci ztvárnit na peróně, vše doprovází hudba Vladimíra Franze.
Fragnerova galerie i Kancelář veřejného prostoru městského institutu rozvoje chce přímo u nádraží ukázat příklady konverze industriálních památek jak u nás, tak ve světě.
„Budeme se snažit provést určité krajinné úpravy, krajinářské vstupy a prostupy,“ přiblížil za galerii Dan Merta.
Na konci srpna by měli studenti DAMU, její nové katedry tvorby v netradičních prostorách na nákladovém nádraží dělat klauzury. Téma zní 4 x Ray Bradbury.
Junior klub uvede mladé kapely a Move Association hodlá přivézt soudobé hvězdy elektronické hudby z Velké Británie. Národní filmový archiv předvede své podklady a se studenty středních škol bude vytvářet a promítat 16mm film. Nádraží má také hostit dny žižkovského kulturního dědictví a vyloučit ani nelze, že se stane opětovným dějištěm Designblocku.

Nyní se snažíme přivést do nákladového nádraží život Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3
Zpracovatel: Anopress IT a.s.

___

Nákladové nádraží Žižkov letos oživí zajímavé akce: koncerty, promítání, netradiční divadlo

http://www.prazskypatriot.cz/nakladoveho-nadrazi-zizkov-bude-letos-nabyte-akcemi-koncerty-promitani-netradicni-divadlo/

___

Žižkovské nádraží letos láká na netradiční divadlo, film i hudbu

http://www.metro.cz/zizkovske-nadrazi-letos-laka-na-netradicni-divadlo-film-i-hudbu-psf-/co-se-deje.aspx?c=A140317_125415_co-se-deje_rab

___

Kříšení Nákladového nádraží Žižkov pokračuje / halonoviny/18.3.2014/ str. 3

Oživit prostor Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ), které je od loňska památkově chráněno, plánuje radnice městské části Praha 3. Nádražní budova nebyla zdemolována a v příštích týdnech a měsících ožije netradiční kulturou, a hlavně lidmi.
Městská část, na jejímž území se nákladové nádraží nachází, udělí letos projektu ze svého rozpočtu takřka dvoumilionovou dotaci. Dramaturgie počítá s divadly, hudbou, filmem, výstavami, workshopy, setkáními lidí všeho věku – a to vše v netradičních nádražních prostorách. Akce navazuje na loňský nultý ročník kulturního programu na NNŽ, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Jen jedna jeho část, loňský Designblock, přivítal 35 tisíc návštěvníků, společně s dalšími akcemi pak nultý ročník festivalu, jehož cílem je oživení památky, přitáhl zájem 60 tisíc lidí, pochlubil se místostarosta MČ Matěj Stropnický (SZ). Ten také sdělil, že se v současné době připomínkuje materiál Konverze NNŽ na kulturní centrum.
»Projekt je vypracován tak, aby kulturní centrum bylo ekonomicky samostatné a finančně udržitelné,« informoval na tiskové konferenci. Aktivit je přehršel a každý si podle organizátorů najde svou parketu. Např. Divadlo Letí připraví ve spolupráci s Katedrou divadelní tvorby DAMU projekt Nádraží Letí, v rámci kterého se v dubnu, květnu a srpnu uskuteční netradiční divadelní představení. Občanské sdružení Mezery, jež se specializuje na mimodivadelní prostory, připravuje na červen s předními herci vedenými režisérem Miroslavem Bambuškem další divadelní představení, které se odehraje v suterénu nádraží a v kolejišti.
V prostorách NNŽ se zabydlí i film. Podle Jiřího Forejta z Národního filmového archivu se uskuteční několikahodinové programy pro skupiny školní mládeže, která si vedle teorie užije i filmovou praxi. Pražská Galerie Jaroslava Fragnera připraví na červen až září projekt s názvem »Krajina – město – veřejný prostor«. Půjde o kombinaci vzdělávání a odpočinku. Prakticky to budou workshopy, výstavy, tematická představení či semináře na téma industriální architektura, krajinářství, rekonverze postindustriálních objektů. »Cíl je, aby nádraží dva a půl měsíce žilo programem, venkovními pořady,« uvedl Dan Merta z pořádající galerie. Na NNŽ se projeví i místní tvůrci z příspěvkové organizace Prahy 3 Junior klub.

Více na www.ihalo.cz

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

PhDr. Matěj Stropnický, Ž(n)S: Opsaná bytová pravidla a co dál

Chápu, že se začínají neúprosně blížit volby a že paní starostka Vladislava Hujová, která nemá žádnou obsáhlejší samostatnou agendu, se snaží ukázat, že vedle rozdávání jitrnic na Masopustu také pracuje. Má pravdu v tom, že pravidla přidělování bytů jsem měl mít hotová již na sklonku roku. Neuvádí však už, že s Novým rokem vstoupil v platnost Nový občanský zákoník, o němž do poslední chvíle vzhledem k předčasným volbám nebylo jasné, jestli bude opravdu platit, a který ovšem přinesl mnoho zásadních změn v oblasti bytové politiky. Nutnost upravit pravidla privatizace, nutnost novelizovat smlouvy na pronájmy bytů, nebytových prostor i ateliérů atd. Tento zákoník se měnil po padesáti letech a já jsem na radnici zodpovědný za to, že mu přizpůsobujeme veškeré místní předpisy, pravidla a vzorové smlouvy. A že se to stane tak rychle, aby se nikde nic nezdrželo.

Přiznávám, že jsem dal této harmonizaci předpisů včetně pravidel privatizace, bez jejichž úprav bychom museli privatizaci zastavit, která se však jednak týká ještě tří tisíc obyvatel Prahy 3, jednak také přináší do rozpočtu Městské části Praha 3 zhruba 450 milionů korun ročně a příjmy z ní tak tvoří téměř polovinu rozpočtu, přednost. Stál jsem před rozhodnutím: odložit novelizaci pravidel privatizace a dalších předpisů a připravovat pravidla pronajímání bytů, nebo naopak. I ekonomicky jsem se myslím rozhodl správně a upřednostnil privatizaci.

Podotýkám zároveň, že přidělování bytů na základě dosavadní procedury, tj. formou podání žádosti, kterou na úřadě vyřizuje Odbor bytů a nebytových prostor, doporučuje bytová komise a schvaluje Rada městské části, probíhá i nyní, takže byty jsou přidělovány bez ohledu na inciativu paní starostky. Tato iniciativa také jejich přidělování nijak neurychlí. Pokud pravidla přijmeme, bude jen zřejmější, co musí žadatel přesně splnit, aby mohl byt získat. Toť vše.
Považuji navíc za paradoxní, že starostka Hujová „připravila“ návrh nových pravidel tím stylem, že vzala pravidla z Prahy 2, která připravila zástupkyně vinohradské starostky Kateřina Jechová – za Stranu zelených! – a tato pravidla opsala bez ohledu na to, že demografická situace Prahy 3 a tedy i potřebnost žadatelů je u nás v mnohém odlišná. To prokázala i studie Odhadu potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory bydlení MČ Praha 3, kterou jsem zadal k vypracování u Katedry sociologie Filosofické fakulty UK loni na jaře a její výsledky máme od října loňského roku. Do té se paní starostka asi ani nepodívala a její návrh stojí tak zcela na vodě.
Ano, máme více než 200 volných bytů. Bylo jich hodně přes 150, když jsem před rokem a půl nastoupil do funkce, takže zde byly už za mého předchůdce Tomáše Kalouska (tehdy TOP 09) i za předchozího místostarosty pro bydlení za ODS Zdeňka Lochmana. Problém je totiž v tom, že tyto byty jsou vesměs vybydlené a před pronajmutím je třeba je rekonstruovat. To se od loňského podzimu konečně děje, ale rekonstrukce má v gesci místostarosta Bohuslav Nigrin (ČSSD). Znovu tedy opakuji: vznikem pravidel pro pronajímání se nijak neurychlí obsazování volných bytů nájemníky, tato souvislost v argumentaci starostky Hujové je ryze manipulativní.
Co tedy dál? Oslovil jsem Platformu pro sociální bydlení, což je občanská iniciativa sdružující neziskové organizace usilující o co nejcitlivější přístup k řešení otázek spojených s bydlením, a společně do konce března na základě sebraných dat a jejich analýzy ze zmíněné studie FF UK pro Prahu 3 upravíme pravidla předložená starostkou tak, aby je šlo využít na Žižkově.  V jí navržené podobě jde totiž pouze o předvolební gesto.

Architektonická i výtvarná díla z dob normalizace budou pod větší ochranou památkářů

Normalizační plastiky ze sídlišť nebo pražského metra budou pod větší ochranou. Nově se o ně má starat speciální komise památkářů. Jen v Praze takových děl byly téměř dva tisíce. Jenže v poslední době jich stovky zmizely. Nejistý stále zůstává i osud kašny Sjednocená Evropa na náměstí Jiřího z Poděbrad. „Lidé, kteří žili v produktivní části života za normalizace, mají pochopitelně dobu normalizace spojenou s dobou nepřízně, okupace, šikany, uzavřených hranic, cenzury a ‚profízlování‘ společnosti. A mají tuto emoci fyzicky spojenou s vizuální kulturou té doby, oni ji nenávidí,“ říká sochař Pavel Karous.

Je jedním z autorů projektu Vetřelci a volavky, který se zabývá mapováním výtvarných realizací z dob normalizace. To, že se třeba při budování sídlišť kromě panelových domů myslelo i na umění, zajišťoval zákon. Jedno až čtyři procenta z celkového rozpočtu musela dát každá státní stavba v socialistickém Československu na umění.

Lepší povědomí a ochranu chce těmto památkám zajistit i Národní památkový ústav.  „Lze právem říci, že architektura druhé poloviny 20. století patří mezi nejohroženější části kulturního dědictví naší republiky,“ vysvětluje ředitelka Národního památkového ústavu (NPÚ) Naděžda Goryczková. NPÚ proto zřizuje komisi pro ochranu těchto památek. „Má kvalifikovaně zhodnotit význam staveb vzniklých ve druhé polovině 20. století, které jsou někdy vnímány problematicky, protože ještě nebyly plně rozpoznány nebo definovány jejich památkové či architektonické hodnoty,“ popisuje mluvčí ústavu Jana Tichá.

Komise pak bude posuzovat i návrhy na prohlášení staveb za kulturní památky. Podle ředitelky NPÚ Goryczkové řeší památkáři především dva problémy staveb z posledních 60 let. „Je to poměrně mladý památkový fond, navíc spojovaný s minulým režimem, a proto je většinou vnímán negativně. Ne vše, co se za socialismu vybudovalo, bylo poplatné své době,“ připomíná Goryczková. Například stavby z 60. let odpovídaly tehdejším světovým trendům. Druhou potíží je používaný materiál a výrobní postup. „Technologie, které se na těchto stavbách používaly, se dnes už neuplatňují. Většinou vyžadují speciální postupy, jejich náhrada je velmi problematická,“ dodává ředitelka NPÚ.

Zachování uměleckých děl ve veřejném prostoru se dosud dařilo i díky veřejnosti. Před několika lety se povedlo zachránit třeba unikátní kinetickou sochu Dálky od Jiřího Nováka na pražském sídlišti Novodvorská. Pomohla petice místních a později i citlivý přístup architekta při rekonstrukci části sídliště.

Nejistý je však například osud žulové kašny Sjednocená Evropa na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad. Zda na místě zůstane, nebo zmizí při plánované revitalizaci prostor před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně, stále není rozhodnuto.  Abstraktní kašna sochaře Petra Šedivého zdobí pražské náměstí od začátku 80. let. Živo kolem ní bývá hlavně v létě.  „My jsme se sem jako malí chodili koupat. Pro mě účelem kašny bylo, aby se tady lidé mohli zchladit v horkých letních měsících. Určitě to svou úlohu plnilo,“ myslí si sochař Pavel Karous.

Projekt oprav s kašnou nepočítá

Plánované opravy náměstí Jiřího z Poděbrad, na kterých se shodl magistrát i radnice Prahy 3, by ale mohly kašně zasadit smrtelnou ránu. Projekt architektonického studia MCA ateliér z roku 2002 s ní totiž nepočítá: „Vychází se z původního návrhu, který byl vysoutěžen před 10 lety a nepočítal s kašnou,“ potvrzuje starostka Prahy 3 Vladislava Hujová z TOP 09. Umí si prý představit, že by se kašna mohla přesunout na jiné místo, třeba na Olšanské náměstí, „kde dříve býval rybníček, takže voda na Olšanském náměstí je naprosto přirozenou věcí.“

Plánovaná revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad by měla zvýšit šance na zápis hlavní dominanty náměstí, kostela Nejsvětějšího Srdce Páně od architekta Josipa Plečnika, na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Ze stanoviska Národního památkového ústavu, které má Český rozhlas k dispozici, ovšem vyplývá, že kdyby kašna zůstala tam, kde je, nebude to mít na případný zápis zřejmě vliv.

Místní o kašnu přijít nechtějí

„Já budu určitě usilovat o to, aby kašna zůstala na místě tam, kde je, a aby si ji její vlastník pokud možno zrekonstruoval. Jestli se nepletu, vlastníkem je Dopravní podnik hlavního města Prahy,“ tvrdí zástupce starostky Prahy 3 Matěj Stropnický ze Strany zelených.

Osud uměleckého díla, kolem kterého denně chodí, není lhostejný ani místním. Petici proti odstranění kašny podepsaly loni v létě skoro čtyři stovky lidí, jejich názor pak přišla na mimořádné zastupitelstvo hájit Alice Němcová: „Pro všechny lidi, kteří žijí v Praze 3, pro většinu z nich, ta fontána vytváří genius loci na náměstí Jiřího z Poděbrad. Protože v létě není den, kdy by si tam nehrály děti, není večer, kdy by tam nikdo neseděl,“ upozornila.

S plánovanou obnovou náměstí Jiřího z Poděbrad za skoro 90 milionů korun by se mělo začít příští rok. Poslední slovo v případě fontány Sjednocená Evropa tak bude mít zřejmě nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.

Zvláštní komise Národního památkového ústavu pro ochranu památek druhé poloviny 20. století bude sestavená z předních odborníků na architekturu 20. století, jako jsou profesor Rostislav Švácha nebo docent Jiří Kotalík. Bude v ní také generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, která se architektuře 2. poloviny 20. století odborně věnuje.

Český rozhlas 10. března 2014: http://www.rozhlas.cz/zpravy/vytvarno/_zprava/1324760

 

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) opsala reformu bytové politiky od zelených z Prahy 2

Tato tisková zpráva je vydána v „režimu změn“ tiskové zprávy TOP 09 Praha 3 rozeslané mj. panem Jiřím Ptáčkem dne 28. února 2014.

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) opsala plánuje reformu bytové politiky od zelených z Prahy 2 , má už dost čekání

Praha, 27. 2. 2014

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) převzala iniciativu a opsala zpracovala návrh na nová pravidla bytové politiky Prahy 3 z již schválených pravidel sousední Prahy 2. Chce jím zabránit nehospodárnosti při nakládání sz bytovým fondem a zaručit svým plagiátorstvím maximální transparentnost při přidělování obecních bytů.

„Nečinnost ČSSD a TOP 09 ŽnS v čele akciové společnosti v majetku MČ Praha 3, Správa majetkového portfolia (SMP), která má na starost rekonstrukce se zástupcem starostky PhDr. Matějem Stropnickým v oblasti bytové politiky, zapříčinila stav, kdy městská část vlastní zhruba 230 volných bytů u kterých přichází o možný příjem z jejich nájmu ve výši 10 mil. korun ročně. Tyto byty jsou ovšem ve špatném technickém stavu a bez předchozích oprav je není možné pronajímat. Neřešení této situace místostarostou odpovědným za investice Bohuslavem Nigrinem (ČSSD) a ředitelem SMP Janem Maternou (TOP 09) a programové cíle městské části, k nimž jsme se zavázali již v roce 2012, mě přimělo starostku Ing. Vladislavu Hujovou (TOP 09) zpracovat samostatně opsat návrh bytové politiky Prahy 3 ze schválených pravidel Prahy 2, která připravila a prosadila zástupkyně starostky MČ Praha 2 Kateřina Jechová za STRANU ZELENÝCH. Tento plagiát nyní TOP 09 předložila koaličním partnerům, ČSSD a ŽnS k připomínkování“, uvedl a místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (SZ)starostka Hujová.

Návrh starostky Hujové se  – v kopii tak, jako pravidla Prahy 2 – zaměřuje především na čtyři prioritní skupiny – seniory, mladé rodiny s dětmi, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany Prahy 3 a jasně definuje kritéria uchazeče, postup schvalování žádosti, výši sníženého nájmu i dobu jeho trvání. Snaží se tak nejen o transparentnost, ale také o celkovou srozumitelnost pro občany Prahy 3. „Opomíjí však fakt, že Praha 3 nemá stejnou demografickou situaci jako Praha 2. Ignoruje zároveň i výsledky analýzy ‚Odhadu potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory bydlení MČ Praha 3‘, kterou pro žižkovskou radnici z mé iniciativy na podzim loňského roku zpracoval tým Katedry sociologie FF UK a která ke zmíněným skupinám vhodným k podpoře připojuje s ohledem na skladbu obyvatel Žižkova též občany „diskriminované na trhu s bydlením“, úplně pomíjí otázku bezdomovectví a doporučovaný koncept tzv. prostupného bydlení. To totiž nešlo opsat z Prahy 2, jejíž pravidla pronájmu bytů tyto problémy nereflektují,“ upozorňuje Stropnický.

Dalším bodem projednávaných změn by mělo být i přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, které vlastní obec, a o kterých rozhoduje sociální a zdravotní komise.  Z celkového počtu 204 bytů v domech s pečovatelskou službou je obsazeno jen 162 z nich. To znamená, že přes 20% těchto bytů zůstává zbytečně prázdných. „Byla bych ráda, kdyby i paní místostarostka Oubrechtová (ČSSD), která je zodpovědná za sociální politiku, zefektivnila systém přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, kde je v současné chvíli 23 volných, k nastěhování připravených bytů a dalších 19 bude po prováděných rekonstrukcích k dispozici během léta tohoto roku.“, uvedla Hujová. Ročně se v domech s pečovatelskou službou uvolní v průměru 15 – 20 bytů, a tudíž podle starostky není nutné udržovat takovou rezervu.

„Mám radost, že starostka Prahy 3 paní Hujová ‚samostatně‘ vytvořila pravidla pronajímání bytů pro Prahu 3 tím, že opsala pravidla naše. Byla bych však ráda, kdyby je nevydávala za návrh TOP 09, neboť jsem je pro Prahu 2 a nově, jak vidím, tedy i pro Prahu 3 vytvořila já a jde tedy o návrh Strany zelených,“ zdvořile upozorňuje místostarostka Prahy 2 pro oblast bydlení Mgr. Kateřina Jechová (SZ) s tím, že „slušností by bylo aspoň na jejich využití zeptat a neopisovat celé věty beze změn a hlavně bez uvedení zdroje.“

„Opisuje-li TOP 09 od Strany zelených, mám s tím sice morální problém, ale věcně jde o dobrý návrh. Upravím jej do příštího týdne pro potřeby obyvatel Prahy 3 a ŽNS jej nepochybně podpoří. Omluvu ze Žižkova na Vinohrady a od TOP 09 k zeleným by to ale asi chtělo,“ uzavírá Matěj Stropnický.

Kontakt:

PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky MČ Praha 3, tel.: 605 344 748

Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky MČ Praha 2, tel.: 603 306 463

Příloha:

Pronájem_bytů_P2

Pronájem_bytů_P3

Libor Michálek: informace ze Senátu 8-9

Vážení přátelé,

dovoluji si Vám s odstupem 2 měsíců poslat další informaci. A to se zaměřením na legislativní aktivity související s prosazováním práva a spravedlnosti v naší zemi, na problematiku boje proti korupci a zvyšování efektivity fungování veřejného sektoru.

S přicházejícím jarem se probouzí nejen příroda, ale i orgány (konečně) činné v trestním řízení. Obvinění expremiéra Nečase a pražského kmotra Rittiga osobně považuji za průlomové, byť jsou nad těmito kauzami některé otázky.

Například otázka, proč pan Rittig nebyl vzat do vazby podobně jako pan Rath? Proč v tomto případě není obava z možného ovlivňování svědků?

24.2. má být vynesen rozsudek nad 5-ti členy hodnotící komise, která v roce 2006 posuzovala nabídku firmy Haguess. Mezi obžalovanými je také pan Chytil, který spolupracoval s Policií na rozkrytí kauzy Opencard na Magistrátu HLMP.

I zde se nabízí otázky: Proč nejsou mezi obžalovanými spíše ti, kteří se podíleli na přípravě zadávací dokumentace nebo ti, kteří následně podepisovali příslušné smlouvy? Má být trestán ten, kdo se podílel na odhalování korupce?

Domnívám se, že v souvislosti s projednáváním zákona o státní službě by se konečně měly do legislativy dostat alespoň základní prvky ochrany oznamovatelů korupce. Podrobněji jsou mé připomínky k návrhu novely uvedené zde:

http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/57.html

Jsem rád, že novela zákona o státní službě je předmětem pozornosti nejen Evropské komise, ale i zahraničních obchodních komor, v jejichž zájmu je, aby veřejné zakázky nebyly určené jen pro předem určený okruh s politiky spřízněných osob.

V této souvislosti jsem uvítal pozvání na Nizozemskou ambasádu, kde se dne 12.2. uskutečnilo jednání na uvedené téma se zástupci Rekonstrukce státu. Podrobněji se o tomto jednání můžete dočíst na main page www.libormichalek.cz.

Pokud Vás zajímají blíže mé aktivity v obvodu 26, legislativní činnost Senátu či některé zajímavosti, naleznete je v přiloženém souboru. Máte-li jakékoliv podněty, obracejte se s nimi prosím na michalekl@senat.cz.

Přeji hezké (pomalu) jarní dny.

Info Z9 (1)

Revitalizace Havlíčkova náměstí

V rámci revitalizace Havlíčkova náměstí dojde k vybudování nové přístupové cesty směrem k radnici, soše Karla Havlíčka se dostane důstojnější pozice a podaří se také zvýšit podíl zeleně. Z důvodu nového uspořádání náměstí došlo k vykácení celkem 5 stromů, projekt však počítá s výsadbou celkem 24 nových stromů, převážně lip a javorů. Akce za 13 milionů je hrazena z prostředků EU.

Více o projektu najdete na stránkách Prahy 3 http://www.praha3.cz/noviny/zpravy/praha-3-odstartovala-projekt.html

Problematiku zeleně má na radnici, v období od června 2012 do října 2014, v kompetenci Ondřej Rut.