Libor Michálek: informace ze Senátu 1

Volební maraton

Téměř každý nováček si v Senátu musí projít členstvím ve volební komisi, členstvím ve zdravotním a sociálním výboru nebo získá „čestnou“ funkci ověřovatele zápisů pléna. Když se podíváte na webové stránky Senátu, zjistíte, že jsem byl „poctěn“ vším výše uvedeným. Jenom doplňuji, že s žádnou z uvedených „funkcí“ není spojen příplatek.

Senát volil kromě předsedy a místopředsedů také šéfy různých komisí, osoby do vedení Ústavu pro studium totalitních režimů apod. Možná jste již zaznamenali neúspěšnou kandidaturu pana Čunka na post místopředsedy Senátu a naopak úspěšnou kandidaturu paní Horské, která není členkou žádné politické strany. Úspěšná byla i nominace pana Michala Uhla do vedení ÚSTR.

Média

První, co zajímalo média v den ustavující schůze, bylo to, s kým budu sedět. Připojuji fotografii z dopoledního jednání, kdy to byl ještě pan Sobotka, odpoledne jsem už byl v jedné lavici s panem Okamurou. Sezení v lavicích je stísněné, ale to je asi to jediné, na co si senátoři mohou stěžovat.

Od svého zvolení jsem dostal větší prostor v médiích celkem pětkrát. Poměrně populárním se stal patrně článek zveřejněný na ihned.cz (přes 27 tisíc), podrobněji pak o rozhodnutí Městského soudu v kauze Knetig informovaly Hospodářské noviny 10.12.2012.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-58933950-pustte-tajne-nahravky-v-kauze-michalek-rekl-nadrizeny-soudkyne-musi-poslechnout

Rozhovor v Hyde Parku se týkal mj. regulace v oblasti poskytování veřejných služeb nebo regulace bankovního sektoru.

Podrobněji jsem některé připravované legislativní změny komentoval také v on-line rozhovoru.

V rámci dvaceti minut Radiožurnálu jsem se účastnil diskuse nad věcným záměrem zákona o ochraně oznamovatelů. Když bych měl závěr diskuse shrnout do jedné věty, zněla by asi takto: Vláda se začíná tvářit, že teď už opravdu chce s korupcí bojovat, ale praktické návrhy a kroky tomu nenasvědčují.

Zatím poslední rozhovor se týkal důchodové reformy a je dostupný zde. V článku mj. vysvětluji, že dodatečný odvod 2% do důchodového systému v rámci druhého pilíře nás opravdu nezachrání a upozorňuji na to, jak hodně mohou na systému vydělat pojišťovny.

Legislativa

Na prvním zasedání Senátu, kde se projednávaly právní předpisy, byl vysloven souhlas s ratifikací několika mezinárodních smluv týkajících se boje proti korupci. Osobně preferuji
předpisy, kdy sankce nastupují – např. při porušení pravidel čerpání evropských fondů – bez ohledu na skutečnost, zda se provinilcům prokáže úmysl nebo to, že porušení pravidel bylo spojeno s
korupcí. Na druhé straně považuji každý posun kupředu v této oblasti za prospěšný.

Nepodpořil jsem ale prohloubení spolupráce v rámci EU při danění finančních transakcí. Mají-li se zásadně omezit zisky bank a pojišťoven (v ČR v řádu desítek miliard korun ročně), je potřeba
úplně jiný přístup k regulaci. Dokud nebudou regulovány celkové limity pro bankovní poplatky ve vztahu k celkovým depozitům nebo jiným agregátním údajům, vždy bude otevřený prostor pro to, aby zvýšenou daňovou zátěž zaplatil klient a nikoliv vlastník banky.

První mé vystoupení na půdě Senátu (nepočítám-li složení slibu senátora) se týkalo Pozemkového fondu resp. novely zákona, která jeho činnost upravuje. Předložená legislativní změna mi hodně
evokovala situaci na Státním fondu životního prostředí, který překročil výdajový limit na rok 2010 již v létě a dodatečně potom žádal „posvěcení“ již realizovaných výdajů.

Jsem přesvědčen, že má-li legislativa upravovat např. celkovou výši výdajů na protipovodňová opatření v roce 2012, měla by být změna předpisu účinná před tím, než se začnou smlouvy
o poskytování dotací podepisovat. V opačném případě se pak může stát, že účinnost změn zákona nastane např. měsíc poté, co se prostředky vyplatily, nebo dokonce poté, co poslanci
rozhodnou o zrušení Pozemkového fondu!

Pro jednání pléna Senátu jsem měl připravené pozměňovací návrhy, které se týkaly především zavedení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře (a také odpovědnosti za vznik škody,
pokud někdo takovou povinnost poruší). Hlavně díky tomu, že bylo 5 předpisů z jednání pléna vyřazeno, nebyly návrhy předloženy nebo projednány.

Zajímavosti

Kromě regulovaného stravného mě v Senátu zaujal systém uzavírání smluv s asistenty. Na první pohled by člověk řekl, že jde o ,, švarcsystém jako vyšitý´´, nicméně brzy jsem byl poučen, že
přece nelze po kanceláři Senátu spravedlivě požadovat, aby zaměstnávání asistentů probíhalo v režimu zákoníku práce a že tento postup dokonce posvětil i Inspektorát práce.

Po několika telefonátech zájemců a zájemkyň o práci v Senátu jsem musel uvedenému názoru přisvědčit. Když jsem se jedné paní, která mně chtěla dělat poradkyni, dotázal, na jakou legislativní
oblast se zaměřuje, zcela otevřeně mi sdělila: „Pane senátore, já jsem velmi široce rozkročená…“

No uznejte, pokud by s takovou dámou měla Kancelář Senátu po šesti letech ukončovat pracovní poměr z organizačních důvodů, jak by asi odůvodňovala, že pro ni nemá žádnou jinou adekvátní pozici, když by tato paní měla tak široký záběr…

S přáním poklidně prožitých svátků a šťastného nového roku,

Senátor

Mgr. Libor Michálek, MPA

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..