Libor Michálek: informace ze Senátu 2

Vážení přátelé,

vzhledem k tomu, že Vaše odezva na informaci o mém působení v Senátu byla velice pozitivní,  dovoluji si Vám zaslat další  sdělení, které  se týká období na přelomu roku 2012 a 2013.

Amnestie

„To je velezrada“, uvedenými slovy se dá parafrázovaně shrnout obsah mnoha podnětů, kterými občané protestují proti nečekané  novoroční amnestií. Vzhledem k tomu, že vím, jak  je prakticky nemožné domáhat se náhrady škody v občansko-právním řízení, jsem také považoval za nutné vyjádřit svůj nesouhlas. Připojil jsem se proto k podání ústavní stížnosti spolu s 30 senátorkami a senátory. Požadujeme v ní zrušení článku II amnestie, který se týká řady závažných hospodářských kauz.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/210864-senatorskou-vyzvu-ke-zruseni-casti-amnestie-uz-ma-ustavni-soud/

Zatímco zrušení části amnestie by  pomohlo alespoň částečně  napravit neústavní zásahy do práv desítek  tisíc poškozených  osob, v případě prokázání velezrady je největší  „sankcí“  verdikt, že dotyčná osoba již nemůže znovu kandidovat  na
prezidenta.  Díky svým zkušenostem s tím, jak se soudy staví k sankcionování v případech, kde dosud nebyl dán výklad právního pojmu, jsem názoru, že v tuto chvíli není efektivní žalovat prezidenta pro velezradu. Kdyby se náhodou Václav Klaus ještě někdy rozhodl kandidovat na prezidenta, bude pro něj myslím větším trestem, když dostane „stopku“ od nás občanů a nikoliv od Ústavního soudu.

Média

Pokud jste  nezaregistrovali některá  z mých vystoupení v médiích, dovolím si „vypíchnout“, dle mého názoru, ta  nejzajímavější  z nich. 20.12.  2012  jsem přijal pozvání  TV Pětka  od Pavlíny Wolfové do pořadu Volejte k věci. Řeč byla nejen o Státním fondu životního prostředí,  ale také např. o tom, jestli lze trestat politiky za to, když v minulosti schválili děravé zákony a zda se vůbec můžeme dočkat lepší legislativy,  pokud  ve  společnosti a zvláště v  politice nebude  více ochoty respektovat hodnoty, které zastával např. prezident Havel.

http://www.petka.cz/porady/volejte-prezidentovi/volejte-prezidentovi-44/

Další mé vystoupení proběhlo 1.2.2013 v pořadu Interview zpravodajského programu České televize ČT24  s moderátorkou Danielou Písařovicovou. I  když mě bolela hlava a špatně se mi mluvilo, pozvání jsem přijal, protože řeč  měla být hlavně o možnosti jmenování mé osoby na místo ředitele Nejvyššího kontrolního úřadu. Považoval jsem za vhodné se k této otázce vyjádřit.  Zároveň bych se Vás touto cestou chtěl zeptat, jak byste tento můj případný přestup vnímali Vy.

Osobně bych preferoval, aby nominaci ze strany Poslanecké sněmovny předcházelo výběrové řízení, ale zřejmě se nedá příliš očekávat, že by naše „protikorupční“ parlamentní strany postupovaly takto transparentně. Navíc z níže uvedeného vyplývá, že převládá snaha, aby NKÚ zůstal jen štěkajícím psem, který nekouše.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10095426857-interview-ct24/213411058040201/video/

Legislativa

Nejvýznamnější právní normou, která se projednávala 30.1.2013 na plénu Senátu, byl návrh ústavního zákona, kterým  mělo dojít k rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu, a to na kontrolu hospodaření s majetkem obcí, krajů a firem ovládaných státem nebo samosprávami.  Vzhledem k technické chybě návrhu (účinnost od 1.1.2013) se hlasovalo o pozměňovacím návrhu, který by účinnost ústavní změny posunul, pro návrh se však vyslovilo pouze 36 senátorů (seznam na přiloženém odkazu) a návrh tak nebyl přijat. Osobně si kladu otázku, zda je vhodné, aby senátoři mohli současně působit jako starostové nebo hejtmani, neboť je patrné, že řada senátorů upřednostnila svůj osobní zájem (aby je NKÚ nekontroloval) nad zájmem veřejným.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13526&O=9

Ještě drtivější bylo upřednostnění osobních zájmů při hlasování o návrhu zákona, kterým se navyšovaly platy soudců. Senát přijal počtem 57-mi hlasů zdánlivě neutrální usnesení se návrhem nezabývat, což ale prakticky dalo zelenou verzi, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou.  Tato verze vedla k navýšení platů nejen soudců, ale i zákonodárců. Proti bylo pouze 11 senátorů. Mnou připravený pozměňovací návrh týkající se zpřísnění kárné odpovědnosti soudců nepřišel
s ohledem na usnesení „nezabývat se“ vůbec na pořad jednání.

http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=13481&O=9

Nepotěšila mě ani novela zákona o zemědělském půdním fondu, která nahrává energetickým a distribučním lobby. Tyto společnosti topící se často v miliardových ziscích budou (projde-li senátní návrh Poslaneckou sněmovnou) ještě dále
zvýhodněny, a to v podobě  osvobození od poplatků za vynětí pozemků pro stavbu přenosových a distribučních soustav ze zemědělského půdního fondu. Pozitivní je naopak změna vysokoškolského zákona, která nezapočítává dobu přerušení studia z důvodu rodičovství do celkové doby studia.  Z důležitých zákonů stojí za zmínku ještě novela zákona o léčivech, která měla mimo jiné zavést elektronické preskripce. Senát tuto novelu vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem, který má předejít opakování projektu IZIP.

Připojuji také tabulku  o hlasování. U evropských tisků (začínají N) nedochází k jejich schvalování, ale k přijímání stanovisek ke směrnicím, která jsou často kritická. Pokud mi např. bylo doporučeno u tisku N200/08 nepodpořit příslušnou směrnici, hlasování ANO znamená souhlas s poměrně kritickým stanoviskem k tisku.  Jinak zkratka POZM se uvádí nejen u mých vlastních pozměňovacích návrhů (např. limitace RPSN), ale i v případech, kdy jsem se připojil k pozměňovacím návrhům např. výboru pro zdravotní a sociální politiku. U zákona o  léčivech jsem se přes nespornou potřebnost pro pacienty zdržel hlasování z důvodu, že konstrukce výkupní ceny konopí ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv je podobně nevhodná jako u fotovoltaiky.

číslo tisku Typ dokumentu Zkrácený název Klub Piráti Zelení LM Plénum
1 2 3 4 5 6 7 8
N180,1,2/08 naříz. EP a R pravidelné technické prohlídky ANO NE ZD ANO
N 185/08 rozhod. EP a R podmínky suspendace aukcí povolenek ANO NE ANO ANO ANO
N 183/08 směr. EP a R proti podvodům v oblasti fin. Zájmů ANO ANO
N 191/08 naříz. EP a R financování politických stran ANO ANO
N 200/08 směr. EP a R posuzování vlivů na život. Prostředí NE ANO ANO
N 001/09 naříz. EP a R Fond evropské pomoci nejchudším ANO ANO
5 senátní návrh školský zákon 1. čt. ANO ANO
392 senátní návrh ochrana půdního fondu ANO ANO NE NE ANO
404 senátní návrh novela volebního zákona ANO ANO ANO NE
406 senátní návrh zákon o matrikách ANO ANO ANO NE
13 vládní návrh zákon o finanční kontrole NE NE NE NE
14 vládní návrh zákon o spotřebitelském úvěru ANO ANO POZM ANO
15 vládní návrh zákon o NKU POZM POZM ZD NE
16 poslan. návrh zákon o léčivech NE ZD ANO
17 poslan. návrh zákon o obecně prospěšných spol. ANO ZD POZM
18 poslan. návrh zákon o podpoře výzkumu ANO ANO ANO
19 vládní návrh zákon o obětech trestných činů ANO ANO ANO
20 vládní návrh zákon o integrované prevenci ANO ANO POZM POZM
21 vládní návrh zákon o léčivech ANO POZM POZM
22 vládní návrh transplantační zákon ANO ANO ANO
23 poslan. návrh zákon o vysokých školách ANO ANO ANO
24 vládní návrh zákon o užívání bytů a nebyt. Prost. ANO POZM POZM
25 poslan. návrh zákon o zdravotních službách ANO ANO POZM POZM
26 poslan. návrh zákon o specifických zdr. Službách ANO ANO ANO ANO ANO
400 novela Ústavy NKÚ ANO ANO NE
416 mez.smlouva Protokol ČR Švýcarsko dvojí zdanění ANO ANO
431 mez.smlouva dohoda o partnerství EU- IRÁK ANO ANO
437 mez.smlouva Česko-polské hranice ANO ANO

Zajímavosti

V průběhu ledna se na půdě Senátu uskutečnilo mimo jiné setkání novinářů se senátory. Senátní jídelna se proměnila ve společenský sál, kam se postupně vměstnalo odhadem 120 lidí. Po téměř půlhodinovém úvodním proslovu předsedy
Senátu a po několika sklenkách vína se rozproudila poměrně čilá diskuse. Já jsem se u stolku, kde byl ještě jeden pán, zapovídal také s novinářem,  a jen co se náš spolustolující vzdálil pro další kuřecí řízečky, dotázal jsem se: „A Váš kolega  je
z jakého média?“ „Pane Michálku, to není můj kolega, ale Váš kolega, senátor…“. Inu i v Senátu platí, že je potřeba vědět, kdo je kdo.

Ještě jednu věc bych Vám rád sdělil. Rozhodl jsem se vše, co  se týkalo  kauzy na Státním fondu životního prostředí, sepsat. Knížka má zatím  pracovní název  –  „Modrá nikoliv Zelená banka?  Jistě, pane poradce …“  Vydání je plánované na příští měsíc, kdy končí funkční období našeho současného prezidenta.
Můžete to považovat jen za shodu náhod nebo za rozmar vydavatele.
Možná ale odpověď najdete v již zmíněné knížce.

Mgr. Libor Michálek, MPA
senátor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..