Poslední možnost připomínkovat budoucnost pozemků nákladového nádraží!

Začalo připomínkování změny územního plánu na NNŽ. Připravili jsme připomínky a kritizujeme hlavní město za nezveřejňování podkladů.

Magistrátem hl. m. Prahy byla zahájena druhá vlna připomínkování změny územního plánu Z 2600 Nákladového nádraží. Zelení připravili připomínky, které se zaměřují zejména na udržitelnou dopravu, dostatek veřejné vybavenosti a zeleně. Dále apelujeme na garanci adekvátního podílu dostupného bydlení. Jako Zelení také kritizujeme, že celý proces plánování probíhá za zavřenými dveřmi. Z toho plyne neexistující společenská debata nad budoucností čtvrti, kde by mělo žít více jak 15 000 obyvatel.

Připomínkovat návrh změny územního plánu (ÚP) mohou všichni občané a občanky Prahy. Času na přípravu připomínek, které je ale ideálně vhodné konzultovat s právníky, však příliš není a těžko lze čekat, že veřejnost sleduje celý proces prostřednictvím dokumentů vyvěšených na úřední desce. Ze zákona vyhlášené veřejné projednání proběhne v úterý 16. 2. 2021, od 10 hodin online, což není zrovna přátelská hodina pro veřejnost. Od projednání následuje lhůta pouze 7 dní, během které je možné zasílat připomínky. Do 23. 2. 2021 bude společně s možností připomínkování návrhu změny k dispozici i záznam z veřejného projednání.

Oceňujeme, že se hlavní město alespoň rozhodlo veřejně představit podkladovou studii ke změně ÚP ve středu 10. 2. od 19 hodin v CAMPu, kterou bude možné sledovat online. Ale v kontextu toho, jak dlouho se změna územního plánu a celková podoba nákladového nádraží plánuje, nelze považovat představení studie několik dní před veřejným projednáním a bez možnosti předběžného nastudování materiálů jako dostatečné. Zejména pokud vycházíme z faktu, že hlavní město veřejně podporuje zapojování obyvatel do plánování a na základě toho má Institut plánování a rozvoje hl m. Prahy (IPR) svou vlastní kancelář komunikace a participace. S dosavadním deficitem veřejné debaty, která se těžko může konat nad nezveřejněným návrhem se samozřejmě pojí i deficit odborné debaty.

Naše připomínky zatím zapracovány nebyly
Zelení vypracovali a během tzv. společného jednání prosadili již v prvním kole připomínkování v červnu 2019 několik připomínek, z nichž většina do nového návrhu změny ÚP zapracovaná nebyla. Z toho důvodu výbor pro územní rozvoj MČ Praha 3 v prosinci 2020 přijal a doporučil zastupitelstvu nové připomínky, ve kterých je řešeno zejména následující:

1) doprava vyvolaná novou výstavbou
Požadujeme, aby došlo k vyhodnocení dopravního zatížení způsobené výstavbou. Zároveň usilujeme o to, aby jednotlivé etapy výstavby byly podmíněny dostavbou dopravní infrastruktury. Konkrétně se jedná o realizaci tzv. Jarovské třídy a tramvajové tratě, které je nutné vyznačit v územním plánu jako Veřejně prospěšné stavby (VPS), neboť jsou naprosto klíčové pro dopravní zajištění území.

2) dostatečná veřejná vybavenost
Požadujeme záruky, že v území bude zajištěna pestrá skladba veřejné vybavenosti, což vymezení pouhou značkou VV (veřejná vybavenost) nesplňuje.  Navíc upřesnění v rámci podkladové studie je nezávazné. Je důležité, aby v území byl adekvátní počet nejen škol a školek, ale také například zařízení sociální péče. Není ani prověřeno, zda zde nebude chybět zařízení lékařské péče.

3) dostatek veřejně přístupné zeleně.
Podobně jako v případě veřejné vybavenosti, ani pokud jde o dostatek přístupné zeleně nemáme záruky, že se výstavba bude řídit podle vymezených ploch zeleně v podkladové studii. Požadujeme proto navýšení ploch zeleně dle podkladové studie i v návrhu v návrhu změny územního plánu.

Zelení také upozorňují na chybějící diskuzi ohledně dostupné bytové výstavbě. Lze očekávat, že nová bytová výstavba bude do velké míry sloužit k “investičnímu bydlení” a nebude přisívat k řešení bytové krize. Právě přiměřený podíl dostupného a obecního bydlení na bydlení komerečním je přitom klíčový pro zajištění sociálního mixu nově čtvrti. Přirozené sociální složení obyvatel požaduje i Strategický plán hl. m. Prahy. Z toho důvodu Zelení apelují na řešení problematiky v rámci dialogu s developery, a následné zapracování do podkladové studie či garantování procentuálního podílu dostupného bydlení.

Návrh změny a připomínky městské části budou projednávány v úterý 16. 2. 2021 i na Zastupitelstvu městské části. V případě, že byste rádi interpelovali pana náměstka Hlaváčka, pod nímž probíhá celý proces revitalizace nákladového nádraží, tak můžete i ve čtvrtek 18. 2. na Zastupitelstvu hlavního města Prahy.

Podkladovou studii si můžete stáhnout zde.

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..