Vedení Zelených Praha 3

Základní organizace Strany zelených Praha 3 je jednou z největších a nejaktivnějších organizací Zelených v ČR. V současné době máme přibližně 40 členů a členek a mnoho dalších stálých příznivců a příznivkyň. Naše schůze se konají přibližně jednou za měsíc a jsou na ně srdečně zváni všichni, kteří se chtějí dozvědět více informací o načí činnosti či o dění na Praze 3. Náš kalendář akcí najdete tady.

Pokud máte zájem stát se členkou či členem Zelených, informace naleznete zde.

Rada základní organizace Praha 3:

Lucia Zachariášová

Spolupředsedkyně ZO Praha 3
E-mail: lucia.zachariasova@zeleni.cz

Zdeněk Jahn

Spolupředseda ZO Praha 3
E-mail: zdenekjahn@gmail.com

Rebeka Vadasová

členka Rady ZO Praha 3
E-mail: rebeka.vadasova@gmail.com

Zdeněk Svačina

člen Rady ZO Praha 3
E-mail: svacinazde@gmail.com

Jana Valová

členka Rady ZO Praha 3
E-mail: valova.jana@praha3.cz

Vladimír Kusbach

člen Rady ZO Praha 3
E-mail: kusbach@gmail.com

Petra Urbanová

členka Rady ZO Praha 3
E-mail: urbanovp@gmail.com

Zastupitelé a zastupitelky Zelených

Ondřej Rut Zelení rut.ondrej@praha3.cz
Martina Chmelová bez PP chmelovam@seznam.cz
Matěj Michalk Žaloudek Zelení,
předseda klubu
mzaloudek.matej@praha3.cz, 773779403

 

Zastoupení Zelených v komisích a výborech:

Výbor kontrolní
Zdeněk Svačina člen výboru Zelení svacinazde@gmail.com
Výbor finační
Zdeněk Jahn člen výboru Zelení zdenekjahn@gmail.com
Výbor pro majetek
Monika Bunžová členka výboru Zelení Monika.Bunzova@seznam.cz
Výbor pro územní rozvoj
Matěj Michalk Žaloudek předseda výboru Zelení mzaloudek.matej@praha3.cz
Výbor pro dotační politiku
Helena Ganická místopředsedkyně komise Zelení helben@email.cz
Kulturní komise
Anna Gümplová
Linda Urbánková
místopředsedkyně komise
členka komise
Zelení
bez PP
gumplova@gmail.com
linda.urbankova@email.cz
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost
Jan Huňka
Jiří Stasiňk
předseda komise
člen komise
Zelení
Zelení
cunitek@gmail.com
jiri.stasink@gmail.com
Komise pro sociální politiku
Martina Chmelová místopředsedkyně komise bez PP chmelovam@seznam.cz
Bytová komise
Jana Valová
Vladimír Kusbach
členka komise
člen komise
Zelení
Zelení
valova.jana@praha3.cz
kusbach@gmail.com
Komise životního prostředí
Jana Valová
Eva Ferrarová
místopředsedkyně komise
členka komise
Zelení
Zelení
janika.v@seznam.cz
Dopravní komise
Matěj Michalk Žaloudek
Zdeněk Svačina
místopředseda komise
člen komise
Zelení
Zelení
mzaloudek.matej@praha3.cz
svacinazde@gmail.com
Komise pro sport
Helena Ganická
Adam Šenk
členka komise
člen komise
Zelení
bez PP
helben@email.cz
senkadam@gmail.com
Komise pro transparentnost a informatiku
Josef Šmída člen komise Zelení jsf.smd@gmail.com
Redakční rada Radničních novin
Kamila Schewczuková
Kristýna Dobrianská
členka komise
členka komise
bez PP
Zelení
schewczukova.k@seznam.cz
kdobrianska@gmail.com
Komise pro strategické plánování
Pavla Jenková
Kristýna Kočová
místopředsedkyně komise
členka komise
bez PP
bez PP
jenkovap@gmail.com
kocova@ipr.praha.eu
Komise pro výchovu a vzdělávání
Martina Chmelová
Rebeka Vadasová
Ondřej Ševčík
místopředsedkyně komise
členka komise
člen komise
bez PP
Zelení
Zelení
chmelovam@seznam.cz
rebeka.vadasova@gmail.com
hufa@seznam.cz

Zastoupení Zelených v městských a.s.

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Martina Chmelová
Martin Čáslavka
členka představenstva
člen představenstva
bez PP
bez PP
chmelovam@seznam.cz
martin.caslavka@email.cz
Adam Šenk člen dozorčí rady bez PP senkadam@gmail.com
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Martina Chmelová členka představenstva bez PP chmelovam@seznam.cz
Jan Huňka člen dozorčí rady Zelení cunitek@gmail.com