Vedení Zelených Praha 3

Základní organizace Strany zelených Praha 3 je největší a jednou z nejaktivnějších organizací Zelených v ČR. V současné době máme skoro 40 členů a členek a mnoho dalších stálých příznivců a příznivkyň. Naše schůze se konají přibližně jednou za měsíc a jsou na ně srdečně zváni všichni, kteří se chtějí dozvědět více informací o načí činnosti či o dění na Praze 3. Přehled našich akcí najdete tady.

Pokud máte zájem stát se členkou či členem Zelených, informace naleznete zde.

Rada základní organizace Praha 3:

Rebeka Vadasová

Spolupředsedkyně ZO Praha 3
E-mail: rebeka.vadasova@gmail.com

Adam Šenk

Spolupředseda ZO Praha 3
E-mail: senkadam@gmail.com

Kamila Šeborová
kamila.seborova@seznam.cz
Jana Valová
janika.v@seznam.cz
Vladimír Kusbach
kusbach@gmail.com

Zastupitelé a zastupitelky Zelených

Ondřej Rut Zelení rut.ondrej@praha3.cz
Martina Chmelová bez PP chmelovam@seznam.cz
Matěj Michalk Žaloudek Zelení,
předseda klubu
mzaloudek.matej@praha3.cz, 773779403

Zastoupení Zelených v komisích a výborech:

Výbor kontrolní
Max Kellenberger člen Zelení maxik.kellenberger@gmail.com
Výbor finační
Zdeněk Jahn člen Zelení zdenekjahn@gmail.com
Výbor pro majetek
Monika Bunžová člen bez PP Monika.Bunzova@seznam.cz
Výbor pro územní rozvoj
Matěj Michalk Žaloudek předseda Zelení matej.zaloudek@gmail.com
Výbor pro dotační politiku
Helena Ganická místopředsedkyně Zelení helben@email.cz
Kulturní komise
Anna Gümplová
Linda Urbánková
místopředsedkyně
členka
Zelení
bez PP
gumplova@gmail.com
linda.urbankova@email.cz
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost
Jan Huňka předseda Zelení cunitek@gmail.com
Komise pro sociální politiku
Martina Chmelová místopředsedkyně bez PP chmelovam@seznam.cz
Bytová komise
Petra Jelínková členka Zelení jelinkova.cz@gmail.com
Vladimír Kusbach člen Zelení kusbach@gmail.com
Komise životního prostředí
Jana Valová členka Zelení janika.v@seznam.cz
Dopravní komise
Matěj Michalk Žaloudek místopředseda Zelení matej.zaloudek@gmail.com
Zdeněk Svačina člen bez PP svacinazde@gmail.com
Komise pro sport
Helena Ganická členka Zelení helben@email.cz
Adam Šenk člen Zelení senkadam@gmail.com
Komise pro transparentnost a informatiku
Josef Šmída člen Zelení jsf.smd@gmail.com
Redakční rada Radničních novin
Petra Jelínková
Kristýna Dobrianská
členka
členka
bez PP
Zelení
jelinkova.cz@gmail.com
kdobrianska@gmail.com
Komise pro strategické plánování
Pavla Jenková
Kristýna Kočová
místopředsedkyně
členka
bez PP
bez PP
jenkovap@gmail.com
kocova@ipr.praha.eu
Komise pro výchovu a vzdělávání
Martina Chmelová místopředsedkyně bez PP chmelovam@seznam.cz
Rebeka Vadasová
Ondřej Ševčík
členka
člen
Zelení
Zelení
rebeka.vadasova@gmail.com
hufa@seznam.cz

Zastoupení Zelených v městských a.s.

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Martina Chmelová
Martin Čáslavka
člen představenstva
člen představenstva
bez PP
Zelení
chmelovam@seznam.cz
martin.caslavka@email.cz
Adam Šenk člen dozorčí rady Zelení senkadam@gmail.com
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Martina Chmelová členka představenstva bez PP chmelovam@seznam.cz
Jan Huňka člen dozorčí rady Zelení cunitek@gmail.com