Vedení Zelených Praha 3

Základní organizace Strany zelených Praha 3 je největší a jednou z nejaktivnějších organizací Zelených v ČR. V současné době máme skoro 40 členů a členek a mnoho dalších stálých příznivců a příznivkyň. Naše schůze se konají přibližně jednou za měsíc a jsou na ně srdečně zváni všichni, kteří se chtějí dozvědět více informací o načí činnosti či o dění na Praze 3. Přehled našich akcí najdete tady.

Pokud máte zájem stát se členkou či členem Zelených, informace naleznete zde.

Rada základní organizace Praha 3:

Rebeka Vadasová

Spolupředsedkyně ZO Praha 3
E-mail: rebeka.vadasova@gmail.com

Adam Šenk

Spolupředseda ZO Praha 3
E-mail: senkadam@gmail.com

Kamila Šeborová
kamila.seborova@seznam.cz
Jana Valová
janika.v@seznam.cz
Vladimír Kusbach
kusbach@gmail.com

Zastupitelé a zastupitelky Zelených

Ondřej Rut Zelení rut.ondrej@praha3.cz
Martina Chmelová bez PP chmelovam@seznam.cz
Matěj Michalk Žaloudek Zelení,
předseda klubu
mzaloudek.matej@praha3.cz, 773779403

 

Zastoupení Zelených v komisích a výborech:

Výbor kontrolní
Lenka Davidová členka výboru Zelení lena.davidova@centrum.cz
Výbor finační
Zdeněk Jahn člen výboru Zelení zdenekjahn@gmail.com
Výbor pro majetek
Monika Bunžová členka výboru Zelení Monika.Bunzova@seznam.cz
Výbor pro územní rozvoj
Matěj Michalk Žaloudek předseda výboru Zelení mzaloudek.matej@praha3.cz
Výbor pro dotační politiku
Helena Ganická místopředsedkyně komise Zelení helben@email.cz
Kulturní komise
Anna Gümplová
Linda Urbánková
místopředsedkyně komise
členka komise
Zelení
bez PP
gumplova@gmail.com
linda.urbankova@email.cz
Komise pro vedlejší hospodářskou činnost
Jan Huňka předseda komise Zelení cunitek@gmail.com
Komise pro sociální politiku
Martina Chmelová místopředsedkyně komise bez PP chmelovam@seznam.cz
Bytová komise
Jana Valová členka komise Zelení valova.jana@praha3.cz
Vladimír Kusbach člen komise Zelení kusbach@gmail.com
Komise životního prostředí
Jana Valová místopředsedkyně komise Zelení janika.v@seznam.cz
Dopravní komise
Matěj Michalk Žaloudek místopředseda komise Zelení mzaloudek.matej@praha3.cz
Zdeněk Svačina člen komise bez PP svacinazde@gmail.com
Komise pro sport
Helena Ganická členka komise Zelení helben@email.cz
Adam Šenk člen komise Zelení senkadam@gmail.com
Komise pro transparentnost a informatiku
Josef Šmída člen komise Zelení jsf.smd@gmail.com
Redakční rada Radničních novin
Petra Jelínková
Kristýna Dobrianská
členka komise
členka komise
bez PP
Zelení
jelinkova.cz@gmail.com
kdobrianska@gmail.com
Komise pro strategické plánování
Pavla Jenková
Kristýna Kočová
místopředsedkyně komise
členka komise
bez PP
bez PP
jenkovap@gmail.com
kocova@ipr.praha.eu
Komise pro výchovu a vzdělávání
Martina Chmelová místopředsedkyně bez PP chmelovam@seznam.cz
Rebeka Vadasová
Ondřej Ševčík
členka komise
člen komise
Zelení
Zelení
rebeka.vadasova@gmail.com
hufa@seznam.cz

Zastoupení Zelených v městských a.s.

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Martina Chmelová
Martin Čáslavka
člen představenstva
člen představenstva
bez PP
Zelení
chmelovam@seznam.cz
martin.caslavka@email.cz
Adam Šenk člen dozorčí rady Zelení senkadam@gmail.com
Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s.
Martina Chmelová členka představenstva bez PP chmelovam@seznam.cz
Jan Huňka člen dozorčí rady Zelení cunitek@gmail.com