Na nákladovém nádraží se zatím stavět nebude

Současné bourání objektů v areálu je prováděno v návaznosti na rozhodnutí o zrušení provozu dráhy v celém areálu a ukončení činnosti spediční firmy. Majitel pozemku se zřejmě rozhodl to tam co nejvíce vyčistit, protože objekty pro něj už neměly žádný komerční smysl a měl by vyšší náklady s jejich ostrahou či zabezpečením.

Soudní řízení u správního soudu, ve kterém MČ Praha 3 z naší iniciativy napadla územní rozhodnutí na výstavbu v severní části nádraží, dosud nebylo ukončeno. Developer zatím nezískal žádné stavební povolení na žádnou část stavby. Podmínkou výstavby na NNŽ je navíc provedení rekonstrukce Želivského ulice – dokud to nebude, tak se na NNŽ stavět nesmí.

Zastupitelstvo nezrušilo podporu developerskému projektu na severním svahu Parukářky

Včerejší jednání zastupitelstva bohužel potvrdilo původní souhlasné usnesení Rady a náš protinávrh, aby investor snížil stavbu na úroveň svažujícího se terénu Parukářky a střech sousedních domů v Jeseniově ulici, neprošel. Děkujeme za podporu všem, kdo dávali v sále najevo nesouhlas s postupem radnice. Přestože byly na naší straně desítky přítomných občanů a občanek, přestože ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy opatrně připustil, že stavba by mohla být o něco nižší, nepodařilo se dopředu domluvenou vládnoucí koalici přesvědčit. Zazněly dokonce poplašné zprávy, že když neustoupíme, dům by mohl být klidně ještě vyšší, a apely starostky k ochraně soukromého vlastnictví (developera). Diskuse ukázala, že současná radnice se stavbou souhlasí.

Naše úsilí o redukci stavby a ochranu panoramatu Parukářky ale nekončí, investor má před sebou územní a stavební řízení, ve kterém bude muset prokázat, že stavba neuškodí svým sousedům. Na stránkách www.za-parukarku.cz najdete informace o dalším vývoji. Děkujeme také všem, kteří se ve věci zatím angažovali a podpořili petici, kterou lze na zmíněných stránkách podepisovat i nadále.
Zůstaňte na příjmu, Parukářku nedáme.

I nadále budeme sledovat situaci kolem Kempu Pražačka a o případných novinkách budeme informovat. Požádali jsme také vedení městské části, aby kempu věnovala bod na březnovém zastupitelstvu, které se koná 22. března.

12719658_1131118300234161_5726033720135761137_o1498095_1131118243567500_9150981953024662983_o 1801239_1131118423567482_1172691384322607604_o12710800_1131118356900822_6685023822728404546_o10271187_1131119063567418_5361422298984565683_o
Autor fotek: Petr „Zewlakk“ Vrabec

TZ ŽNS – Hypermarket v areálu Nákladového nádraží Žižkov ministr Herman přehodnotí

(Praha, 3.12.2015) – Ministr kultury zrušil rozhodnutí svého úřadu, jímž ministerstvo zamítlo žádost o přezkum závazného stanoviska odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy. Toto rozhodnutí ministerstva z jara 2015 přímo označil za „vadné“. Magistrát v listopadu 2013 souhlasil s výstavbou gigantického nákupního centra společnosti Discovery v těsném sousedství budovy nákladového nádraží, která je od roku 2013 po dlouhém úsilí občanského sdružení Tady není developerovo prohlášena kulturní památkou. Ministerstvo na jaře letošního roku zamítlo žádost účastníků řízení o zrušení rozhodnutí magistrátu s ohledem na nutnost existence ochranného pásma kulturní památky s odůvodněním, že pro to neexistují dostatečné odborné důvody, ačkoliv Národní památkový ústav (NPÚ), generální ředitelství, ve svém posudku označil návrh investora za „vyloučený“.  Ministr kultury zároveň uložil generální ředitelce NPÚ Naděždě Goryczkové zpracovat oponenturu obhajoby investora, který pochopitelně argumentoval během řízení ve prospěch stavby. NPÚ navíc dle pokynu ministra zpracuje i posouzení investičního záměru výstavby hypermarketu z hlediska dopravní obslužnosti nádraží po zamýšlené konverzi na kulturně-vzdělávací centrum zahrnující též sídlo Národního filmového archivu.

Projekt Discovery Group
Se společností Discovery se kvůli hypermarketu o 44tis. metrech čtverečních (více než dvakrát tolik, kolik má Palác Flora) souběžně z iniciativy někdejších radních za Žižkov (nejen) sobě Městská část Praha 3 od roku 2014 soudí. Nové vedení radnice zatím žalobu nestáhlo, ale starostka Vladislava Hujová (TOP 09) tuto možnost letos v říjnu poprvé připustila v rozhovoru pro Českou televizi: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/215411000141014-udalosti-v-regionech .

Zájem obce na nákladovém nádraží a v ulici Želivského je jasný: nádraží přebudovat na kulturní centrum a zklidnit dopravu na této městské komunikaci. Výstavba hypermarketu by do území samozřejmě přilákala obrovskou novou dopravní zátěž. Považuji za nepřijatelné, aby starostka Hujová nehájila zájem obce až do poslední soudní instance,“ uvedl lídr hnutí Žižkov (nejen) sobě Matěj Stropnický (SZ), a dodal: „Rozhodnutí ministra kultury naopak vítáme. Otevírá se tak cesta, jak zrušit souhlas pražských památkářů s výstavbou obchoďáku a odebrat investorovi územní rozhodnutí. Pokud ministerstvo skutečně závazné stanovisko magistrátního odboru památkové péče zruší, stavební úřad hlavního města Prahy obnoví územní řízení o celé stavbě a pravděpodobně územní souhlas investorovi odejme.“

Debata: Budoucnost Nákladového nádraží Žižkov

Přijďte ve sředu 7. 10. 2015 od 19h diskutovat o budoucnosti areálu Nákladového nádraží Žižkov.

Mezi panelisty budou Ondřej Rut, zastupitel za Ž(n)S, či Jan Knížek ze sdružení Krásná žába. V jednání je i účast dalších hostů, například zástupce Discovery group, developera, který má stavět v severní části areálu rozsáhlé obchodní centrum. Rádi bychom pozvali i zástupce městské části Praha 3, ale zatím to vypadá, že jsou všichni na dovolené.

Akce se koná přímo v sále památkově chráněné budovy Nákladového nádraží Žižkov.

Sledujte zde: https://www.facebook.com/events/783314285110362/783314295110361/

Zelení položili základní kámen monstrmarketu na Nákladovém nádraží Žižkov

Tisková zpráva Strany zelených v Praze 3 / 2. 10. 2015

Ve čtvrtek 1. 10. uspořádali žižkovští zelení v ulici Želivského u Nákladového nádraží Žižkov netradiční happening pod názvem Ne monstrmarketu.

V rámci happeningu proběhlo satirické pokládání základního kamene stavby, při kterém zelení v přestrojení za starostku a developera prezentovali všechna negativa, která komerční projekt občanům přinese.

Protagonistka s cedulí “starostka” na krku a maskou Vladislavy Hujové, starostky MČ Praha 3, ujistila obyvatele Želivského ulice, že nebudou ohroženi hlukem ze zvýšené automobilové dopravy, protože městská část pro ně u developera vyjednala špunty do uší zdarma. “Zástupce obchodního řetězce” přislíbil zlikvidovat do roka, do dvou drobné živnostníky v okolí a “developer” dodal, že se vyskytly drobné komplikace s chráněnými druhy na pozemku, ale vše je vyřešeno a demonstrativně zašlápl slepýše.

Zelení umístili na ulici nákupní vozíky osázené květinami a informační tabuli podobnou těm, kterými se developeři obvykle chlubí na plotech svých stavenišť. Kolemjdoucí se z něj mohou například dozvědět, že rozloha plánovaného obchodního domu čítá 44 000 m2 obchodní plochy, což je přibližně dvakrát více než velikost OC Flóra.

Cílem akce bylo upozornit veřejnost na plánovanou stavbu obrovského obchodního centra a až čtrnáctipatrových kancelářských budov britskou developerskou společností Discovery Group v těsné blízkosti památkově chráněné budovy Nákladového nádraží. Předimenzovaná struktura plánovaného obchodního centra vyčerpává kapacity pro rozvoj dalších částí 35 hektarového areálu Nákladového nádraží. Obchodní centrum a přilehlé budovy nebudou napojeny na stanici metra a budou generovat obrovské množství automobilové dopravy, podle dopravních studií až 13 tisíc aut denně.[1]

Věříme, že éra výstavby velkých obchodních center v širším centru města je za námi. Trh je nasycen a další obchodní centrum přinese na Žižkov jen další dopravní zátěž a zhorší podmínky pro místní podnikatele a obchody. Monstrmarket ignoruje požadavky obyvatel Prahy 3 na střídmý rozvoj a klidné fungující město, nerespektuje historii místa a významnou funkcionalistickou památku ve svém sousedství. Budovy Nákladového nádraží se při dostatku dobré vůle všech zúčastněných stran mohou konvertovat na kulturně-vzdělávací centrum, v souladu s široce přijímaným Master Management Planem. Pro zbytek území je třeba vytvořit územní studii nebo regulační plán, který zajistí rozvoj území s respektem k potřebám místních obyvatel, k místní přírodě i historii místa,” uvedl k akci zelený zastupitel a bývalý místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.

Z iniciativy tehdejších místostarostů za Stranu zelených podala radnice Prahy 3 v roce 2014 správní žalobu proti rozhodnutí o umístění stavby obchodního centra. Soudní řízení dodnes nebylo uzavřeno a starostka Prahy 3 Vladislava Hujová se v minulosti vyjádřila v tom smyslu, že by Praha 3 správní žalobu mohla stáhnout a stavbu obchodního centra umožnit. Developer je v přípravě stavby blokován běžícím soudním řízením a také tím, že dosud nezískal výjimku pro zásah do oblasti výskytu zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů.

Na akci naváže 7. 10. od 19 hod. veřejná debata o budoucnosti nákladového nádraží a přilehlých pozemků, která se bude konat přímo v budově nákladového nádraží.

Více na www.nemonstrmarketu.cz

Kontakt:

  • Ondřej Rut, zastupitel za SZ – rut.ondrej@gmail.com, tel.: 608766603
  • Lukáš Haupt, zastupitel za SZ – lukas.haupt@gmail.com, tel.: 603169012
  • Rebeka Vadasová, místopředsedkyně ZO SZ Praha 3 – rebelie@seznam.cz, tel.: 775326781

 

[1] Nádraží Žižkov – Sever, dopravně inženýrské podklady pro zjišťovací řízení EIA, European Transportation Consultancy, s.r.o., březen 2009
Dopravní posouzení k urbanistické studii – Nákladové nádraží Žižkov (podklad změny č. Z2600/00), European Transportation Consultancy, s.r.o., prosinec 2010

TZ: Ne monstrmarketu na Nákladovém nádraží Žižkov

Tisková zpráva Strany zelených v Praze 3 / 30. 9. 2015

Tento čtvrtek 1. 10. v 17:00 pořádají žižkovští zelení v ulici Želivského u Nákladového nádraží Žižkov netradiční happening pod názvem Ne monstrmarketu.

Cílem akce je upozornit veřejnost na plánovanou stavbu obrovského obchodního centra a až čtrnáctipatrových kancelářských budov britskou developerskou společností Discovery Group v těsné blízkosti památkově chráněné budovy Nákladového nádraží. Předimenzovaná struktura plánovaného obchodního centra vyčerpává kapacity pro rozvoj dalších částí 35 hektarového areálu Nákladového nádraží. Obchodní centrum a přilehlé budovy nebudou napojeny na stanici metra a budou generovat obrovské množství automobilové dopravy, podle dopravních studií až 13 tisíc aut denně.[1]

V rámci happeningu proběhne satirické pokládání základního kamene stavby, při kterém budou zelení v přestrojení za starostku a developera s nadšením prezentovat všechna negativa, která komerční projekt občanům přinese. Na závěr umístí do nákupních vozíků osázených květinami informační banner podobný bannerům, kterými se developeři obvykle chlubí na plotech svých stavenišť. Kolemjdoucí se z něj například dozví, že rozloha plánovaného obchodního domu čítá 44 000 m2 obchodní plochy, což je přibližně dvakrát více než velikost OC Flóra.

“Věříme, že éra výstavby velkých obchodních center v širším centru města je za námi. Trh je nasycen a další obchodní centrum přinese na Žižkov jen další dopravní zátěž a zhorší podmínky pro místní podnikatele a obchody. Monstrmarket ignoruje požadavky obyvatel Prahy 3 na střídmý rozvoj a klidné fungující město, nerespektuje historii místa a významnou funkcionalistickou památku ve svém sousedství. Budovy Nákladového nádraží se při dostatku dobré vůle všech zúčastněných stran mohou konvertovat na kulturně-vzdělávací centrum, v souladu s široce přijímaným Master Management Planem. Pro zbytek území je třeba vytvořit územní studii nebo regulační plán, který zajistí rozvoj území s respektem k potřebám místních obyvatel, k místní přírodě i historii místa,” uvedl k akci zelený zastupitel a bývalý místostarosta Prahy 3 Ondřej Rut.

Z iniciativy tehdejších místostarostů za Stranu zelených podala radnice Prahy 3 v roce 2014 správní žalobu proti rozhodnutí o umístění stavby obchodního centra. Soudní řízení dodnes nebylo uzavřeno a starostka Prahy 3 Vladislava Hujová se v minulosti vyjádřila v tom smyslu, že by Praha 3 správní žalobu mohla stáhnout a stavbu obchodního centra umožnit. Developer je v přípravě stavby blokován běžícím soudním řízením a také tím, že dosud nezískal výjimku pro zásah do oblasti výskytu zvláště chráněných živočišných a rostlinných druhů.

Více na www.nemonstrmarketu.cz

Kontakt:

[1] Nádraží Žižkov – Sever, dopravně inženýrské podklady pro zjišťovací řízení EIA, European Transportation Consultancy, s.r.o., březen 2009
Dopravní posouzení k urbanistické studii – Nákladové nádraží Žižkov (podklad změny č. Z2600/00), European Transportation Consultancy, s.r.o., prosinec 2010

Chráněné žižkovské nádraží je třeba začlenit do organismu města

O tom, jak naložit s industriální památkou Nákladového nádraží Žižkov, by neměli rozhodovat jen vlastníci pozemku, říká v rozhovoru pro Studio Zet Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3. Areál je podle Stropnického třeba začlenit do širšího celku městské čtvrti.

http://www.zet.cz/tema/chrnn-ikovsk-ndra-je-teba-zalenit-do-organismu-msta-k-matj-stropnick-2639

 

Česká televize: Nedej se plus (NNŽ)

Ekologická kauza, která hýbe veřejností – kdo za to může?

Bývalý prostor nákladového nádraží Žižkov je ohromnou plochou, která bezesporu volá po dalším využití. Současná politická reprezentace na místní radnici se snaží o nasměrování rozvoje v tomto rozsáhlém území v zájmu harmonického růstu městské části. Kritériem rozvoje se stalo zdravé životní prostředí a zvýšení kvality života místních obyvatel. Radnice zde ale narazila na kostlivce ve skříni ve formě různých souhlasů s developerskými projekty z minulosti, které v současné době vyvrcholily stavebním povolením pro výjimečné přípustné stavby v území. Povolení posvětil i pražský magistrát a tak jsme svědky nebývalé situace. Městská část Praha 3 podala ve veřejném zájmu žalobu na rozhodnutí státní správy ke správnímu soudu. Co může předložit na obhajobu svého postoje?

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/214562248410001/

 

 

Projekt Nákladové nádraží Žižkov 2014

V pondělí 17.3.2014 proběhla na radnici MČ Praha 3 tisková konference pod vedením Matěje Stropnického ke kulturnímu programu na Nákladovém nádraží Žižkov v roce 2014.

Pro tento účel byly vytvořeny speciální webové stránky www.nakladovenadrazizizkov.cz, kde bude pravidelně zveřejňován kulturní program a které by měly být spuštěny každým dnem. Sledovat můžete také Facebookové stránky.

Zde jsou mediální ohlasy z tiskové konference:

Kultura na žižkovském nádraží   / ČT / Události v regionech – Praha / 17.03.2014
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/266694-nakladove-nadrazi-ozije-kulturou/

___

Divadlo, koncerty, filmy. Žižkovské nákladové nádraží se má přeměnit na kulturní scénu

Ihned.cz: http://art.ihned.cz/architektura/c1-61865860-nakladove-nadrazi-zizkov-kulturni-scenou

___

Nádraží Žižkov znovu ožije. Dočasně

Lidové noviny str.4, 18.3.2014

PRAHA: Od chvíle, kdy ministerstvo kultury prohlásilo funkcionalistickou budovu Nákladového nádraží Žižkov kulturní památkou, uplynul rok. Za tu dobu akce pořádané v této výjimečné stavbě stačily přilákat více než šedesát tisíc lidí. Tedy zhruba stejný počet, jaký loni zavítal třeba na malebný jihočeský zámek Červená Lhota.
Na loňské kulturní počiny, jako byl třeba Designblok 2013, chtějí radnice Prahy 3 a spřátelené organizace navázat i letos. Městská část navíc pokračuje v přípravě podkladů umožňujících trvalé využití zhruba deseti hektarů vnitřní plochy, které obří památka ukrývá.
„Na letošní kulturní akce na Nákladovém nádraží Žižkov uvolníme z rozpočtu necelé dva miliony,“ říká místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (Žižkov nejen sobě).
V budově z 30. let, která podle odborníků patřila k nejmodernějším svého druhu v Evropě, sehraje několik inscenací třeba Divadlo Letí. „Mimo jiné půjde o švédskou hru s gay tematikou s názvem Po Frederikovi,“ nastiňuje umělecká šéfka Martina Schlegelová.
Akce věnované studentům uspořádá Národní filmový archiv. Pro vybrané květnové, červnové a poté zářijové dny pro ně naplánoval například šestihodinový naučný program včetně tvůrčích dílen.
Účast na letošnímprogramu přislíbila také Galerie Jaroslava Fragnera. Od 17. června do 10. září na nádraží uspořádá festival, v jehož rámci se bude konat výstava, ale i odborné tématické přednášky, diskuse a semináře.
„Hlavní myšlenkou je nejen oživeníměstské čtvrti, ale také otevření problematiky budoucího osudu nádraží,“ vysvětluje ředitel galerie a historik umění Dan Merta.
Radnice přiznává, že kulturní akce jsou jen dočasná záležitost. Památkově chráněná nádražní budova potřebuje trvalé využití a rekonstrukci. Nad nimi však nadále visí otazníky, stejně jako nad revitalizací celého nádražního areálu.
Letité spory o nádraží Prohlášení kulturní památkou předcházely několikaleté spory mezi developeryŽižkov Station Development patřící Českým drahám a společnosti Sekyra Group, jež budovu a část areálu vlastní, – a některými občanskými sdruženími. Těmvadilo, že developeři chtěli v rámci plánované stavby nové městské čtvrti budovu zbourat.
Nyní už tak učinit nemohou a nezbývá než se dohodnout. Leoš Anderle ze společnosti Sekyra Group už dříve uvedl, že cestu vidí ve spojení neziskového sektoru s komerčním. A na tom také radnice pracuje. „Byl zpracován management plán, který ještě budeme připomínkovat. Jeho podstatou je vytvoření systému, jak nádražní budovu rozdělit, aby v ní mohlo být více subjektů, jednalo by se o společenství vlastníků,“ vysvětluje starostka Prahy 3 Vladislava Hujová (TOP 09).
Radnice hodlá oslovit nejrůznější instituce, včetně ministerstva kultury a příspěvkových organizací státu či města.
Na konci února radní schválili materiál, který po celkovém dopracování předloží magistrátu jako podkladovou studii ke změně územního plánu. Ta je pro výstavbu v tomto místě nezbytná, současný územní plán na nádraží počítá pouze s drážní zástavbou.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

___

Žižkovské nádraží uvítá divadla a hudebníky

Mladá fronta Dnes , tištěný deník stran č. 3, 18.3.2014

PRAHA: V prostorách památkově chráněného Nákladového nádraží Žižkov se letos uskuteční mnoho kulturních a společenských akcí. Návštěvníci uvidí divadelní představení, některá speciálně vytvořená pro specifický prostor funkcionalistické stavby, budou se moci zúčastnit filmových projekcí, hudebních akcí a workshopů na téma architektura či kinematografie.
Praha 3 chce ve spolupráci s neziskovými a zájmovými organizacemi otevřít nádraží pestrému okruhu diváků.
Kolem osudu funkcionalistické budovy se vedou bouřlivé diskuse už několik let. Společnost Žižkov station development, která vznikla spojením Českých drah a firmy Sekyra Group, plánovala rozsáhlou výstavbu, jíž mělo nádraží ustoupit. Proti demolici se však postavila část odborné i laické veřejnosti. Ministerstvo kultury nakonec loni na jaře rozhodlo, že nádraží musí být zachováno. Původní plány na výstavbu nové městské čtvrti nicméně i nadále trvají.
Otevřela se však otázka dalšího využití obrovské památkově chráněné budovy. Už vloni se tam uskutečnilo několik akcí, například Designblok. V letošním roce se budova otevře znovu.

Zapojí se i United Islands

„Chceme ukázat, že má smysl, že je budova zachráněna od demolice a že umožňuje pestrost využití,“ uvedl místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (ŽnS). Radnice na to letos v rozpočtu vyčlenila 1,9 milionu korun.
Účast na kulturním programu přislíbilo letos znovu Divadlo letí, ale i organizátoři United Islands, Galerie Jaroslava Fragnera a Národní filmový archiv. V září se tu uskuteční Dny žižkovského kulturního dědictví.
Otazníky však i nadále visí nad dlouhodobým využitím nádraží a také nad tím, kdo by případné převzetí a rekonstrukci zaplatil.

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

___

Nákladové nádraží poslouží kultuře / Právo / 18.3.2014/ str. 11

Pro kolejiště, peróny i suterén památkově chráněných budov Nákladového nádraží Žižkov se letos chystá bohatý kulturní program.
Od dubna do října se zde bude hrát divadlo a hudba, budou se promítat filmy, diskutovat o architektuře, konat workshopy a vzdělávací programy pro děti. Vše ušito na míru industriálnímu prostoru.
Letošní sezóna má překonat loňskou, kdy nádraží hostilo Designblock, Pražské bienále a bylo cílem velké cyklojízdy. Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (Žižkov (nejen) sobě) řekl, že loni kultura na nákladové nádraží přilákala na 60 tisíc lidí.
Žižkovská radnice vyčlenila prostředky a snaží se ukázat, že zachování nádraží, které chtěl developer zbořit, mělo smysl. „Nyní se snažíme přivést do nákladového nádraží život,“ uvedl Stropnický. Projekt pro jeho konverzi na kulturní stánek už vzniká a připomínkuje ho jak Praha 3, tak majitel nádraží, tedy České dráhy.
„Plán ukazuje, že realizovat konverzi je možné, je to trvale udržitelné,“ uvedl Stropnický.
Program pro nádraží chystá Galerie Jaroslava Fragnera, Národní filmový archiv, United Islands, Divadlo letí či sdružení Mezery.
Režisér Miroslav Bambušek řekl, že by na žižkovském nádraží rád uvedl hru Cesty energie – ropa, jež loni vznikla v Gočárových mlýnech v Pardubicích.
„Inscenace má dvě části, první se bude odehrávat v překrásném suterénním prostoru,“ řekl Bambušek. Druhou část by měli herci ztvárnit na peróně, vše doprovází hudba Vladimíra Franze.
Fragnerova galerie i Kancelář veřejného prostoru městského institutu rozvoje chce přímo u nádraží ukázat příklady konverze industriálních památek jak u nás, tak ve světě.
„Budeme se snažit provést určité krajinné úpravy, krajinářské vstupy a prostupy,“ přiblížil za galerii Dan Merta.
Na konci srpna by měli studenti DAMU, její nové katedry tvorby v netradičních prostorách na nákladovém nádraží dělat klauzury. Téma zní 4 x Ray Bradbury.
Junior klub uvede mladé kapely a Move Association hodlá přivézt soudobé hvězdy elektronické hudby z Velké Británie. Národní filmový archiv předvede své podklady a se studenty středních škol bude vytvářet a promítat 16mm film. Nádraží má také hostit dny žižkovského kulturního dědictví a vyloučit ani nelze, že se stane opětovným dějištěm Designblocku.

Nyní se snažíme přivést do nákladového nádraží život Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3
Zpracovatel: Anopress IT a.s.

___

Nákladové nádraží Žižkov letos oživí zajímavé akce: koncerty, promítání, netradiční divadlo

http://www.prazskypatriot.cz/nakladoveho-nadrazi-zizkov-bude-letos-nabyte-akcemi-koncerty-promitani-netradicni-divadlo/

___

Žižkovské nádraží letos láká na netradiční divadlo, film i hudbu

http://www.metro.cz/zizkovske-nadrazi-letos-laka-na-netradicni-divadlo-film-i-hudbu-psf-/co-se-deje.aspx?c=A140317_125415_co-se-deje_rab

___

Kříšení Nákladového nádraží Žižkov pokračuje / halonoviny/18.3.2014/ str. 3

Oživit prostor Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ), které je od loňska památkově chráněno, plánuje radnice městské části Praha 3. Nádražní budova nebyla zdemolována a v příštích týdnech a měsících ožije netradiční kulturou, a hlavně lidmi.
Městská část, na jejímž území se nákladové nádraží nachází, udělí letos projektu ze svého rozpočtu takřka dvoumilionovou dotaci. Dramaturgie počítá s divadly, hudbou, filmem, výstavami, workshopy, setkáními lidí všeho věku – a to vše v netradičních nádražních prostorách. Akce navazuje na loňský nultý ročník kulturního programu na NNŽ, který se setkal s velkým zájmem veřejnosti. Jen jedna jeho část, loňský Designblock, přivítal 35 tisíc návštěvníků, společně s dalšími akcemi pak nultý ročník festivalu, jehož cílem je oživení památky, přitáhl zájem 60 tisíc lidí, pochlubil se místostarosta MČ Matěj Stropnický (SZ). Ten také sdělil, že se v současné době připomínkuje materiál Konverze NNŽ na kulturní centrum.
»Projekt je vypracován tak, aby kulturní centrum bylo ekonomicky samostatné a finančně udržitelné,« informoval na tiskové konferenci. Aktivit je přehršel a každý si podle organizátorů najde svou parketu. Např. Divadlo Letí připraví ve spolupráci s Katedrou divadelní tvorby DAMU projekt Nádraží Letí, v rámci kterého se v dubnu, květnu a srpnu uskuteční netradiční divadelní představení. Občanské sdružení Mezery, jež se specializuje na mimodivadelní prostory, připravuje na červen s předními herci vedenými režisérem Miroslavem Bambuškem další divadelní představení, které se odehraje v suterénu nádraží a v kolejišti.
V prostorách NNŽ se zabydlí i film. Podle Jiřího Forejta z Národního filmového archivu se uskuteční několikahodinové programy pro skupiny školní mládeže, která si vedle teorie užije i filmovou praxi. Pražská Galerie Jaroslava Fragnera připraví na červen až září projekt s názvem »Krajina – město – veřejný prostor«. Půjde o kombinaci vzdělávání a odpočinku. Prakticky to budou workshopy, výstavy, tematická představení či semináře na téma industriální architektura, krajinářství, rekonverze postindustriálních objektů. »Cíl je, aby nádraží dva a půl měsíce žilo programem, venkovními pořady,« uvedl Dan Merta z pořádající galerie. Na NNŽ se projeví i místní tvůrci z příspěvkové organizace Prahy 3 Junior klub.

Více na www.ihalo.cz

Zpracovatel: Anopress IT a.s.