Fraška na zastupitelstvu: Petice na podporu Kempu Pražačka vyšla do prázdna, o NNŽ se koalice odmítla bavit.

Mimořádné zastupitelstvo, které se konalo v pátek, 14. 10. 2016 zůstalo bez výsledku. K petici na podporu indiánského kempu na Pražačce, kterou podepsalo až 4000 občanů Prahy, nepřijalo zastupitelstvo žádné usnesení. Městská část tak dělá vše pro to, aby kemp, jak jej dnes známe, skončil a na místo Davida Renzy přišel nový provozovatel.

Zelení z Prahy 3 to považují za další politováníhodný případ, kdy Žižkov ztrácí něco ze svého autentického kouzla a městská část dává přednost řešením, která se na první pohled jeví jako ekonomicky rentabilnější.

Ke smlouvě starostky s Central Group o spolupráci při výstavbě u nákladového nádraží, která odporuje únorovému konsenzuálnímu rozhodnutí zastupitelstva uspořádat na pozemky brownfieldu urbanistickou soutěž, nepřipustila koalice vůbec žádnou diskuzi. Smlouva o spolupráci oslabuje pozici Institutu plánování a rozvoje a hlavního města při prosazování urbanistické soutěže a smysluplnost soutěže jako takové. Ta je přitom klíčem k nalezení shody na tom, jak by mělo území vypadat. Budoucí vývoj na nákladovém nádraží je nadále otevřený, ale už nyní je jisté, že zástavba nezanedbatelné části pozemků bude realizována dle soukromého návrhu developera, bez možnosti města ji pozitivně ovlivnit.

Radnice Prahy 3 při výběru Pleskota výběrové řízení jen fingovala

Zelení z Prahy 3 odhalili způsob, jakým jsou na radnici zadávány veřejné zakázky.

Praha 3 uzavřela smlouvu s ateliérem Josefa Pleskota na vypracování urbanistické studie na budoucí podobu Parukářky. Cena za studii je několikanásobně vyšší než je profesní standard, smlouva má vágní zadání a průběh prací je utajený – více jsme o tom psali zde: http://www.kauza3.cz/nazory-a-komentare/nazory-obyvatel-prahy-3/predrazena-studie-parukarky-a-starostka-ktera-se-boji-lidi.html.

O spolupráci s atelierem Josefa Pleskota informovaly už dubnové Radniční noviny (str. 22). Radnice podle nich již tehdy s Pleskotem „konzultovala zpracování studie“.
Veřejná zakázka na výběr zpracovatele urbanistické studie, ve které Pleskot vyhrál, přitom byla vypsána až o měsíc a půl později, v polovině května.

Tomu, že ateliér Josefa Pleskota byl vybrán jako zpracovatel ještě před zadáním soutěže, napovídá i seznam dalších oslovených firem. Firmy D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a. s. a Aplus spol. s r. o. se zaměřují spíše na projektovou a inženýrskou činnost, architekturu a urbanismus dělají spíš okrajově. V jejich portfoliu není jediná realizace či projekt na rekonstrukci parku nebo náměstí. A přitom si ve výběrovém řízení řekli o přímo astronomické ceny. Naopak – architektonická a krajinářská studia, se kterými radnice již několikrát spolupracovala, oslovena nebyla.

Tento postup podle nás porušuje § 6 Zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, podle kterého je zadavatel i v případě zakázek malého rozsahu povinen dodržovat zásadu rovného zacházení a je to též obcházení vnitřní směrnice Rady MČ. (Ta analogicky s principy zákona stanovuje, že zadavatel vyzve k podání nabídky pouze takové zájemce, o kterých má věrohodné informace, že jsou z hlediska své schopnosti, odbornosti a zkušeností jím požadované plnění schopni řádně a včas dodat.) O věc se zajímá i Transparency international: https://www.transparency.cz/co-riskuje-praha-3-pri-rekonstrukci-parukarky/

Za 1,2 miliónů korun, které radnice vyplatí Pleskotovi, šlo udělat např. vyzvanou architektonickou soutěž mezi deseti týmy podobně zvučných jmen. Ty by si přišly na velmi solidní skicovné a měly by navíc větší motivaci se snažit, aby získaly zakázku. Na takto přemrštěnou částku pro jediné studio Rada neměla nikdy přistoupit.

Zelení opakovaně požadují, aby byla studie již ve fázi rozpracování představena veřejnosti.

Detail veřejné zakázky:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/ad8af43d-e525-4e48-abb4-52deb4f8055c/Zakazka/P16V00000038
Usnesení Rady včetně smlouvy s AP architekty:
http://www.praha3.cz/public/d/7e/34/356266_189247_RMC_2016_355.pdf
Směrnice Rady MČ o postupu při zadávání veřejných zakázek:
http://www.praha3.cz/public/83/9e/f2/247860_127231_RMC_2014_0160.pdf

TZ: Parukářka proměnu nepotřebuje. Starostka by měla se svými záměry vystoupit před veřejnost.

Strana zelených Praha 3 považuje rozhodnutí rady městské části zadat studii na budoucí podobu vrchu Parukářka za ukvapený a nehospodárný krok. Parukářka je jedním z nejvýznamnějších veřejných prostorů v naší městské části. Jakékoli zásadní zásahy do parku vyžadují širokou veřejnou debatu, ve které se definuje, co v parku nefunguje. Taková debata neproběhla.

“Parukářka nepotřebuje zásadní koncepční úpravy, její dnešní uspořádání je vyhovující a funguje velmi dobře. Architekta je potřeba pro návrh vybudování nových přístupů od Jeseninovy ulice, na to by se měl architekt Pleskot soustředit, předělávat zbytek parku je nadbytečné. Prostředky by měla radnice směřovat do jiných zanedbaných prostor, kterých je v Praze 3 bohužel stále velký počet,” říká Ondřej Rut (SZ), předseda zastupitelského klubu ŽNS

Zelení nyní požadují, aby radnice se svými plány na Parukářce předstoupila před veřejnost.

“Částka 1,2 milionů opravdu není malá a my opět nevíme, co za ni městská část vlastně má dostat, a nemáme jako občané žádnou možnost to ovlivnit. Jako Zelené nás navíc děsí, má-li opravdu být součástí zadání i to, “aby si lidé vzájemně nepřekáželi”; veřejný prostor má být naopak místem setkávání. Požadujeme širokou veřejnou diskuzi a participaci občanů a občanek, a to nejen nad hotovou podobou studie, ale i nad její rozpracovaností a nad jejím zadáním – i nad tím, zda je vůbec potřeba,” říká Matěj Michalk Žaloudek, předseda žižkovských zelených

Kontakty:
Ondřej Rut, 608 766 603, rut.ondrej@gmail.com
Matěj Michalk Žaloudek, 727 887 998, matej.zaloudek@gmail.com

Usnesení RMČ o zadání studie: http://www.praha3.cz/public/d/7e/34/356266_189247_RMC_2016_355.pdf

Zastupitelstvo nezrušilo podporu developerskému projektu na severním svahu Parukářky

Včerejší jednání zastupitelstva bohužel potvrdilo původní souhlasné usnesení Rady a náš protinávrh, aby investor snížil stavbu na úroveň svažujícího se terénu Parukářky a střech sousedních domů v Jeseniově ulici, neprošel. Děkujeme za podporu všem, kdo dávali v sále najevo nesouhlas s postupem radnice. Přestože byly na naší straně desítky přítomných občanů a občanek, přestože ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy opatrně připustil, že stavba by mohla být o něco nižší, nepodařilo se dopředu domluvenou vládnoucí koalici přesvědčit. Zazněly dokonce poplašné zprávy, že když neustoupíme, dům by mohl být klidně ještě vyšší, a apely starostky k ochraně soukromého vlastnictví (developera). Diskuse ukázala, že současná radnice se stavbou souhlasí.

Naše úsilí o redukci stavby a ochranu panoramatu Parukářky ale nekončí, investor má před sebou územní a stavební řízení, ve kterém bude muset prokázat, že stavba neuškodí svým sousedům. Na stránkách www.za-parukarku.cz najdete informace o dalším vývoji. Děkujeme také všem, kteří se ve věci zatím angažovali a podpořili petici, kterou lze na zmíněných stránkách podepisovat i nadále.
Zůstaňte na příjmu, Parukářku nedáme.

I nadále budeme sledovat situaci kolem Kempu Pražačka a o případných novinkách budeme informovat. Požádali jsme také vedení městské části, aby kempu věnovala bod na březnovém zastupitelstvu, které se koná 22. března.

12719658_1131118300234161_5726033720135761137_o1498095_1131118243567500_9150981953024662983_o 1801239_1131118423567482_1172691384322607604_o12710800_1131118356900822_6685023822728404546_o10271187_1131119063567418_5361422298984565683_o
Autor fotek: Petr „Zewlakk“ Vrabec

Tisková zpráva Klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě. Stropnický: Radniční noviny na Žižkově se staly koaličními, proto odcházím.

Praha, 26. ledna 2015 – Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě se rozhodl, že jejich zástupce v Redakční radě Radničních novin Prahy 3 Matěj Stropnický, vystoupí z této rady, kvůli neakceptovatelným změnám a zásahům do kompetencí redakční rady.

 Nová koncepce Radničních novin (RN) schválená usnesením Rady MČ č. 1047 ze dne 17.12.2014 omezuje možnosti opozice podílet se a korigovat obsah radničních novin, zavádí cenzurní prvky a omezuje prostor opozice k publikování v RN.

RN budou podle nově schválené Koncepce pod úplnou kontrolou Rady městské části, která bude schvalovat konečné znění vydání RN. Dříve byla tato kompetence svěřena Redakční radě, kde jsou i zástupci a zástupkyně opozice. Opozice bude tedy z procesu schvalování vydání vyloučena. Rada městské části bude také oprávněna provádět cenzurní zásahy do obsahu projednaného redakční radou.

Nová rubrika Fórum zastupitelů omezuje prostor pro vyjádření opozice. Podle nových pravidel má každý zvolený subjekt právo na publikaci názoru svého zastupitele v rozsahu 1500 znaků včetně mezer. Na takto omezeném prostoru nelze veřejnost důkladně informovat o názorech opozice. Rovný prostor je přitom záměrně dán zástupcům opozičních stran Svobodní a KSČM s velmi malým zastoupením (2 zastupitelé či zastupitelky) a vítězi voleb koalici Žižkov (nejen) sobě, kterou zastupuje 11 zastupitelů a zastupitelek. Chápeme to jako prostředek pro umlčení hlavního opozičního subjektu.

„Nemohu a nechci se podílet na práci redakční rady, která ztratila podstatný vliv na výslednou podobu Radničních novin. Tyto noviny se nyní stávají pouze koaličními novinami, ať si je tedy koalice vydává sama,“ uvedl Stropnický.

Uzurpace. Třetina voličů je takřka bez zastoupení

Koalice TOP 09, ODS, ČSSD a Volby pro město vznikla na Praze 3 v rozporu s výsledky říjnových voleb. Vladislava Hujová, aby se udržela na postu starostky, ji vytvořila bez vítěze, jímž je Žižkov (nejen) sobě, tak, že rozšířila množství placených radních na nebývalých sedm. Aby na každého vyšlo místečko: jeden placený radní stojí obec zhruba 750 tisíc korun ročně. V kampaních slibované šetření začalo tedy poněkud neobvykle. Jinou možnost však Hujová věru neměla: programově se totiž tato koalice shodnout nemůže. Jak chce totiž nákladové nádraží bourat (ODS) i chránit (ČSSD) zároveň? Jak chce zároveň volné byty prodávat (ODS) i ponechávat pro sociální účely (ČSSD)? Jak chce Parukářku ponechat zelenou (TOP 09) i změnit na stavební parcely (ODS)? Jinak, než úplatky v podobě honorovaných míst, za něž se strany vzdají svých předvolebních slibů, to ani nejde.

Protože bude koalice mít s těsnou většinou zajisté i tak problémy, nabídla Hujová vedení důležitého finančního výboru tzv. opozičním Svobodným, kteří nově koalici kryjí záda. Skutečnou opozici tak tvoří pouze jedenáct zastupitelů ŽNS a dva komunisté.

Vedle Rady a Zastupitelstva existují ještě jejich poradní orgány, u Rady jsou to komise, u Zastupitelstva výbory. Práce v nich je neplacená, nejde tedy již o pašalíky, mají však důležitou úlohu při posuzování mnoha otázek. Při obsazování těchto orgánů se v civilizovaných městských částech respektuje, že koalice má vždy vyjma kontrolního výboru většinu a opozice je zastoupena poměrně na základě výsledků voleb.

Jenomže. Komise ustanovila komise jako osmičlenné a výbory, vyjma kontrolního jako devítičlenné. Pět míst v komisích, resp. šest ve výborech nadělila sobě, tři v těch i oněch milostivě ponechala opozici včetně takzvané a to „rovnoměrně“: každé straně po jednom. Voliči ŽNS mají tedy zvůlí Hujové a nové koalice šestkrát menší vliv na dění na radnici, než voliči svobodných nebo komunistů. Jen tam, kde zbytek opozice neměl zájem, mohl ŽNS sebrat drobet, co upadl z panského stolu, a zástupce má dva.

Zastupitelstva byla zatím dvě. Na obě přišlo demonstrovat okolo pět desítek občanů. Věřím, že tato koalice, která zatím dokázala jen to, že nedokázala připravit prodej ani jednoho z domů zařazených do privatizace na prosinec, jara nedožije. Je to i otázka občanské cti. Nebo si necháme vládnout uzurpátory?

Autorem je  Matěj Stropnický člen klubu Žižkov (nejen) sobě.

Chceme dostávat pokuty jako ostatní

Je-li pravda, že místostarosta Prahy 3 za TOP 09 Josef Heller nežádal o prominutí pokuty za spáchaný dopravní přestupek, o čemž máme své pochybnosti,

a je-li tedy pravda, že obvodní ředitel Městské policie pro Prahu 3 Dušan Machoň úslužně konal z vlastní iniciativy a pokutu panu místostarostovi prominul sám od sebe, jak plyne ze záznamu,

a je-li dokonce pravda, že poté uložil svým podřízeným policistùm VIP občanům pokuty nedávat,

žádáme,

aby se toto neslýchané privilegium, o jehož možnosti jsme nevěděli, na nás nevztahovalo.

Matěj Stropnický a Ondřej Rut, místostarostové Prahy 3 za Stranu zelených.

V Praze, dne 14. června 2014.

PhDr. Matěj Stropnický, Ž(n)S: Opsaná bytová pravidla a co dál

Chápu, že se začínají neúprosně blížit volby a že paní starostka Vladislava Hujová, která nemá žádnou obsáhlejší samostatnou agendu, se snaží ukázat, že vedle rozdávání jitrnic na Masopustu také pracuje. Má pravdu v tom, že pravidla přidělování bytů jsem měl mít hotová již na sklonku roku. Neuvádí však už, že s Novým rokem vstoupil v platnost Nový občanský zákoník, o němž do poslední chvíle vzhledem k předčasným volbám nebylo jasné, jestli bude opravdu platit, a který ovšem přinesl mnoho zásadních změn v oblasti bytové politiky. Nutnost upravit pravidla privatizace, nutnost novelizovat smlouvy na pronájmy bytů, nebytových prostor i ateliérů atd. Tento zákoník se měnil po padesáti letech a já jsem na radnici zodpovědný za to, že mu přizpůsobujeme veškeré místní předpisy, pravidla a vzorové smlouvy. A že se to stane tak rychle, aby se nikde nic nezdrželo.

Přiznávám, že jsem dal této harmonizaci předpisů včetně pravidel privatizace, bez jejichž úprav bychom museli privatizaci zastavit, která se však jednak týká ještě tří tisíc obyvatel Prahy 3, jednak také přináší do rozpočtu Městské části Praha 3 zhruba 450 milionů korun ročně a příjmy z ní tak tvoří téměř polovinu rozpočtu, přednost. Stál jsem před rozhodnutím: odložit novelizaci pravidel privatizace a dalších předpisů a připravovat pravidla pronajímání bytů, nebo naopak. I ekonomicky jsem se myslím rozhodl správně a upřednostnil privatizaci.

Podotýkám zároveň, že přidělování bytů na základě dosavadní procedury, tj. formou podání žádosti, kterou na úřadě vyřizuje Odbor bytů a nebytových prostor, doporučuje bytová komise a schvaluje Rada městské části, probíhá i nyní, takže byty jsou přidělovány bez ohledu na inciativu paní starostky. Tato iniciativa také jejich přidělování nijak neurychlí. Pokud pravidla přijmeme, bude jen zřejmější, co musí žadatel přesně splnit, aby mohl byt získat. Toť vše.
Považuji navíc za paradoxní, že starostka Hujová „připravila“ návrh nových pravidel tím stylem, že vzala pravidla z Prahy 2, která připravila zástupkyně vinohradské starostky Kateřina Jechová – za Stranu zelených! – a tato pravidla opsala bez ohledu na to, že demografická situace Prahy 3 a tedy i potřebnost žadatelů je u nás v mnohém odlišná. To prokázala i studie Odhadu potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory bydlení MČ Praha 3, kterou jsem zadal k vypracování u Katedry sociologie Filosofické fakulty UK loni na jaře a její výsledky máme od října loňského roku. Do té se paní starostka asi ani nepodívala a její návrh stojí tak zcela na vodě.
Ano, máme více než 200 volných bytů. Bylo jich hodně přes 150, když jsem před rokem a půl nastoupil do funkce, takže zde byly už za mého předchůdce Tomáše Kalouska (tehdy TOP 09) i za předchozího místostarosty pro bydlení za ODS Zdeňka Lochmana. Problém je totiž v tom, že tyto byty jsou vesměs vybydlené a před pronajmutím je třeba je rekonstruovat. To se od loňského podzimu konečně děje, ale rekonstrukce má v gesci místostarosta Bohuslav Nigrin (ČSSD). Znovu tedy opakuji: vznikem pravidel pro pronajímání se nijak neurychlí obsazování volných bytů nájemníky, tato souvislost v argumentaci starostky Hujové je ryze manipulativní.
Co tedy dál? Oslovil jsem Platformu pro sociální bydlení, což je občanská iniciativa sdružující neziskové organizace usilující o co nejcitlivější přístup k řešení otázek spojených s bydlením, a společně do konce března na základě sebraných dat a jejich analýzy ze zmíněné studie FF UK pro Prahu 3 upravíme pravidla předložená starostkou tak, aby je šlo využít na Žižkově.  V jí navržené podobě jde totiž pouze o předvolební gesto.

Tisková zpráva: Měníme Radniční noviny na list, ve kterém se bude diskutovat

Praha, dne 12. února 2013Po týdnech vyjednávání byla schválena nová koncepce Radničních novin. Dlouhá desetiletí byly Radniční noviny Prahy 3 vydávány za apolitické, ačkoliv se v nich objevovaly i názory – ovšem jen jedné, té vždy vládnoucí strany. To nyní končí. 

Radniční noviny jsou v České republice nejčastěji listem, v němž právě vládnoucí politická reprezentace ukazuje za obecní prostředky, v čem je dobrá. Nejčastěji jsou zde oslavné články o jednotlivých radních, doprovozené fotkami, kterak přestřihují pásky pomníků své pracovitosti. Tak tomu dosud bylo i na Žižkově a jistě tyto informace nemizí zcela. Několik týdnů ale vznikala ve spolupráci s nejpovolanějším českým odborníkem na radniční periodika a spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím, Oldřichem Kužílkem, nová koncepce, po jejímž schválení 30. ledna 2013 dochází nyní k několika významným změnám:

  1. Namísto pouhého informování o již provedených opatřeních, budou Radniční noviny nově seznamovat také s chystanými záměry vedení radnice, resp. tyto záměry zde budou předkládány k veřejné debatě. Demokratické rozhodování se totiž musí odehrávat právě v interakci celé obce.
  2. Nepůjde navíc pouze o informování o záměrech radnice, ale také soukromých subjektů, včetně developerů a to i na pozemcích, které obec nevlastní.  
  3. K této veřejné diskusi zřizujeme jednak rubriku, v níž se budou zveřejňovat dopisy čtenářů, jednak tematickou stránku, na níž se představí vždy určitá oblast působnosti radnice a v rámci rubriky PRO/PROTI, resp. ANO/NE budou představovány různé názory na dané téma.
  4. Na podzim jsme si vyzkoušeli a nyní natrvalo zavádíme také rubriku, v níž bude mít opozice (ale také koalice) v rozsahu 2,5tis. znaků měsíčně možnost vyjádřit se na jakékoli téma dle vlastní úvahy.
  5. Těmito opatřeními rozlišíme nově to, co bylo dosud kamuflováno jako apolitičnost, a co je běžně rozlišováno ve všech médiích, tedy: oddělený prostor pro zpravodajství a publicistiku.

„Radniční noviny jsou tím místem, kde je třeba vést soustavnou debatu s veřejností o tom, které záměry mají smysl, a které nikoli. Dosud to nebylo možné, protože byla všechna opatření předkládána obyvatelům Prahy 3 jako hotové věci a opozice měla do tohoto listu vstup zakázán. Aby se komunikace stala plynulou, bylo třeba v ní provoz zobousměrnit,“ poznamenal za Stranu zelených Matěj Stropnický, který na žižkovské radnici od června 2013 předsedá Redakční radě Radničních novin a na přípravě koncepce se podílel.

Nově schválenou Koncepci Radničních novin naleznete pod odkazem http://www.praha3.cz/public/c7/11/df/141444_61587_RMC_2013_60.pdf

Zápisy z jednání orgánů MČ

Jedním z bodů programu, se kterým Strana zelených na Praze 3 (jako součást Ž(n)S) minulý rok vstoupila do koalice na MČ Praha 3, bylo předsevzetí zveřejnit všechny zápisy z jednání radničních orgánů. Konkrétně:

Zveřejníme všechny zápisy, jmenovité hlasování, informace o průběhu jednání a všechna usnesení včetně příloh ze ZMČ, RMČ, Výborů ZMČ a Komisí RMČ, vyjma případů daných zákonem (např. z důvodů ochrany osobních údajů).

Koalice plní svůj slib a na webových stránkách praha3.cz tak můžete nalézt následující:

Tím to ale nekončí. Ještě během ledna by se na webu měly objevit i důvodové zprávy k usnesením zastupitelstev a v blízké budoucnosti se radnice chystá zveřejňovat celou řadu dalších dat pro potřeby svých občanů.