Architektonická soutěž na novou školku Jeseniova vyhlášena

Městská část Praha 3 vyhlašuje soutěž o návrh na novostavbu, která vznikne na místě stávající MŠ Jeseniova 98, která má závažně narušenou statiku.

Tisková zpráva Prahy 3, 10. 5. 2021

Cílem soutěže je najít architektonický návrh na budovu s kapacitu šesti tříd pro 150 dětí. A zároveň získat tým architektů a projektantů s nejvhodnějším přístupem k soutěžnímu zadání, který bude následně celý projekt zpracovávat a projednávat. Novou školku chce radnice otevřít v září 2024. Pokračovat ve čtení „Architektonická soutěž na novou školku Jeseniova vyhlášena“

Únorové novinky: příprava na očkování, nové stavební záměry a další…

únorový newsletter je nabitý informacemi nejen o možnosti zapojit se do plánování čtvrti na nákladovém nádraží.

Ze všeho nejdříve bychom Vás rádi pozvali na Zastupitelstvo, které se koná již v úterý 16. 2. od 15 hodin. Sledovat ho můžete jako vždy živě na stránkách městské části. V případě, že byste rádi přišli interpelovat své zastupitele a zastupitelky, tak připomínáme pevně daný čas od 17.00.

Na očkování jsme připraveni, jen ještě nedorazilo
Do centrálního rezervačního systému byla schválena nemocnice Sv. Kříže v Kubelíkově ulici, která bude i tzv. hlavním očkovacím místem na území Prahy 3. Podle aktuálních informací by mohla kolem 15. 2. obdržet vakcíny Moderna a rozběhnout očkování.  Pokračovat ve čtení „Únorové novinky: příprava na očkování, nové stavební záměry a další…“

Radnice zahájila demolici školky v Bukové

Praha 8. 2. 2016 / Bez konkrétní představy o tom, co by mělo objekt mateřské školky nahradit, zahájila radnice třetí městské části v Bukové dnešním dnem demolici objektu. Přes odpor rodičů a veřejnosti ukončila radnice provoz MŠ v červenci 2015. Zničila tak dlouhodobě fungující mateřskou školku, specializující se na děti s respiračními problémy a alergiemi. Příprava stavby nového objektu potrvá ještě nejméně rok. Školka mohla fungovat bez problémů dál a radnice si mohla nechat čas na důkladné zvážení dalšího postupu.

Rodiče dětí z bývalé školky uspořádali dnes na místě happening, kterým chtějí upozornit na neuvážený postup radnice. Jako vzpomínku na plot školky umístili plyšáky.

Bourání_Buková_1Záměrem radnice je vybudovat na místě MŠ Buková zařízení pro děti do tří let. Tento záměr považuje klub zastupitelů ŽNS za neuvážený. Navyšovat kapacity pro děti do tří let je třeba plošně na území celé městské části, nikoli pouze v jednom velkokapacitním zařízení na samém okraji MČ. Fungování zařízení bude odkázáno na dovážení dětí do školky auty z celé Prahy 3. To si mimo jiné vyžádá vybudování parkoviště tam, kde dříve byla zeleň.

Pro výstavbu nového zařízení, namísto rekonstrukce stávajícího, podle radnice mluví nižší náklady a nevyhovující vnitřní dispozice současného objektu. Radnice se přitom opírá o nevěrohodnou analýzu projektové a inženýrské kanceláře IPR Pro s.r.o. (viz usnesení RMČ č. 892 ze dne 25. 11. 2015). Z té není jasné, z čeho čerpala při výpočtu nákladů na jedno umístěné dítě. Orientační propočet nástavby objektu pro kapacitu 70 dětí z roku 2010 hovoří o 22 mil. Kč bez DPH, odhadované náklady na stavbu nového objektu radnice nyní odhaduje na 36 mil. Kč bez DPH. K této částce je třeba připočíst již přesně vyčíslené náklady 2,4 mil. Kč bez DPH za demolici objektu a 1,9 mil. Kč bez DPH za projektovou přípravu či 0,4 mil. Kč bez DPH za ostrahu vyklizeného objektu – ekonomická výhodnost navrhovaného řešení vůbec nebyla prokázána. Varianta prosté rekonstrukce stávajícího objektu přitom vůbec nebyla zvažována.

Radnice oficiálně slibuje, že výstavba nového zařízení má začít ještě v tomto roce a školka má být otevřena už ve školním roce 2017. Tento termín zahájení stavby však není možné stihnout. Dosvědčuje to i usnesení Rady MČ č. 74 ze dne 3. 2. 2016, ve kterém radnice smluvně zavazuje firmu Straet Architects k vypracování dokumentace pro stavební povolení do 15. 10. 2016 – bez inženýrské činnosti a projednání stavebního povolení. Jen výběr zhotovitele pro provedení stavby zabere nejméně další dva měsíce.  Je proto jasné, že stavba nebude zahájena dříve jak v roce 2017, a to i v případě, že vše půjde bez komplikací. MŠ Buková tak mohla fungovat i nadále.

Radnice Prahy 3 se chlubí, že MŠ Buková nyní vlastně nepotřebuje, protože umístila ve školním roce 2015/2016 všechny děti ve věku nad 3 roky. Zastírá přitom pozadí celého problému. Ve třídách mateřských škol je na výjimky systematicky umisťován nadměrný počet dětí (28 namísto normového počtu 24). Několik tříd školek radnice zřídila v nevyhovujících prostorách základních škol. Přes stovku žadatelů o místo ve školce nebylo minulý rok uspokojeno, přestože většina z jejich dětí dosáhne tří let ještě v tomto roce. To je situace, ve které si rušení školek dovolit prostě nemůžeme.

„Postup radnice považujeme za účelový, nehospodárný a bezohledný. Starostka Hujová zlikvidovala svojí politikou fungující a oblíbenou školku, včetně sociálních vazeb a mezilidských vztahů dlouho kolem školky budovaných. Výstavba nové školky je chvályhodný záměr, pro likvidaci a demolici fungující školky je ale třeba mít jasné argumenty o potřebnosti tohoto kroku a jasnou vizi, co školku nahradí. Radnice dnes nedisponuje ani studií nového objektu a už bourá ten starý,“ komentuje bourání školky předseda zastupitelského klubu Žižkov (nejen) sobě, Ondřej Rut.

Kontakt:

Ondřej Rut
608 766 603
rut.ondrej@praha3.cz

Odkazy:

MŠ Buková se bude bourat

ONDŘEJ RUT (SZ), zastupitel MČ Praha 3

Rada městské části P3 včera rozhodla o demolici mateřské školky v Bukové ulici na Jarově. Zadala ji firmě Cetus Plus a.s. za cenu 2,9 mil. Kč. Provoz školky byl navzdory nedostatku míst ve školkách zrušen v červnu minulého roku. Radnice sice plánuje výstavbu nového objektu, nemá ale zatím k dispozici ani studii, stavět se tak začne nejdříve za dva roky. Do té doby mohla MŠ Buková nadále fungovat.

Záměr budovat velkokapacitní zařízení pro děti mladší 3 let na samém okraji Prahy je navíc nerozum, pokud se objekt naplní, budou tam rodiče svážet své děti z celé Prahy 3 ponejvíce auty. I proto musí u objektu vzniknout velké parkoviště. Praha 3 by měla navyšovat kapacity MŠ a začít přijímat mladší děti plošně v docházkové vzdálenosti rodičů a dětí. Stávající objekt se mohl rekonstruovat nebo rozšířit z evropských dotací, fungovat nadále jako MŠ, která přijme i mladší děti a obecní kasu to nemuselo stát zas až tolik.

Takhle se páchá dobro.

Koncepci rozvoje školství pro období 2015 – 2020 je třeba od základů přepracovat (otevřený dopis radní pro školství Mgr. Jaroslavě Sukové)

Radní pro školství Jaroslava Suková (TOP09) minulý týden zpracovala návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 a dala členům výboru pro výchovu a vzdělávání čas přes víkend, aby materiál připomínkovali s tím, že ho dnes (26.8.) projedná a schválí Rada městské části. Koncepce rozvoje školství je důležitý strategický dokument, který definuje cíle a priority pro rozvoj základních a mateřských škol. Kvalitní strategie je podmínkou pro čerpání evropských i národních prostředků pro rozšiřování kapacit zejména mateřkých škol. Návrh paní Sukové považujeme za odfláknutý šuplíkový materiál, postavený na vratkých základech a postrádající konkrétní cíle a kroky. Rozhodli jsme se proto jako klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě vyzvat paní Sukovou otevřeným dopisem k přepracování a důkladnému projednání Koncepce.

Vážená paní radní,

obracíme se na Vás jako na členku Rady městské části odpovědnou za oblast školství. V pátek 21. srpna byl pracovníky úřadu rozeslán členům Výboru pro výchovu a vzdělávání návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 v podobě, která je přílohou tohoto otevřeného dopisu. Předsedkyni výboru, paní Martě Vrabcové, jste zároveň 17. srpna sdělila, že návrh Koncepce je třeba ve výboru projednat tak, aby Koncepci mohla projednat Rada městské části 26. srpna.

Bez ohledu na velmi nízkou kvalitu zpracování návrhu Koncepce považujeme tento překotný způsob projednání za nepřijatelný. Koncepce rozvoje školství je zásadním strategickým dokumentem, který definuje základní rámce a cíle pro rozvoj vzdělávání v Praze 3. Takový materiál není možné projednat a schválit během 5 dnů. Strategická povaha dokumentu si navíc vyžaduje projednání nejen se členy Výboru pro výchovu a vzdělávání, ale i s ostatními zastupiteli, řediteli základních a mateřských škol, pedagogy a s odbornou veřejností. Není nám známá žádná okolnost, která by radnici tlačila k urychlenému a odfláknutému projednání.

Po rychlém prostudování Vámi zpracovaného návrhu Koncepce je zřejmé, že vykazuje řadu chyb, nedostatků a zavádějících informací. Dokument je zpracovaný velmi stručně, obecně a proklamativně. Zcela v něm chybí definice konkrétních, měřitelných a dosažitelných cílů, které by mohly v horizontu do roku 2020 vést k jakémukoli zlepšení kvality vzdělávání. Dokument je návrhem šuplíkovým, nicneříkajícím a udržujícím status quo.

Například cíle pro předškolní vzdělávání jsou v Koncepci definovány takto:  „Městská část Praha 3 bude v souladu se školským zákonem zajišťovat přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Nebude-li možné z kapacitních důvodů dítě umístit do rodiči vybrané školy, městská část Praha 3 zajistí umístění dítěte do jiné mateřské školy…. MČ Praha 3 do budoucna počítá se začleněním jednoho existujícího jeselského zařízení do systému některé mateřské školy, pokud to bude legislativa umožňovat…. V areálu v ulici Buková MČ Praha 3 počítá s vybudováním dalšího zařízení pro děti mladší tří let.“

Vážená paní radní, to je opravdu málo.

Podle našeho názoru je v rámci předškolního vzdělávání třeba definovat daleko konkrétnější a ambicióznější cíle. Výstavba jednoho velkokapacitního zařízení zaměřeného na děti mladší tří let v Bukové ulici na samém okraji MČ Praha 3 je neuváženým krokem. Jsme přesvědčeni, že kapacity pro umisťování dětí mladších tří let je třeba posilovat postupně a plošně. Péče o děti od dvou let věku by se do budoucna měla stát standardem běžně poskytovaným obcemi pro zajištění lepšího návratu rodičů do práce. Tento trend potvrzuje i čerstvý návrh novely školského zákona, který představila ministryně Valachová a který navrhuje od roku 2019 zakotvit do zákona právní nárok na umístění dítěte do mateřské školky od dvou let věku. Pro zajištění tohoto cíle je třeba posilovat kvalifikace pro práci s mladšími dětmi formou jasně definované podpory předškolních pedagogů ze strany MČ Praha 3.

Návrh Koncepce vykazuje dále tyto nedostatky:

 • Koncepce se opírá o nedostatečná a zastaralá demografická data. Obsahuje pouze údaje o vývoji a prognóze narozených dětí v Praze v období 2010 – 2020, které jsou převzaty z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy zpracovaného pro období 2012-2016 a schváleného zastupitelstvem HMP v březnu 2008 (!). Koncepce z těchto dat dovozuje, „že počet dětí ve věku 3 – 5 let začal klesat, a že kapacita mateřských škol na území Prahy 3 je v současné době dostačující a uspokojí všechny zájemce se zdejším trvalým pobytem.“ Pro stanovení priorit rozvoje předškolního vzdělávání v podmínkách MČ Praha 3 je tento paušalizující závěr nedostatečný a nebezpečný. Tento závěr je navíc v rozporu s tím, co konstatuje zdroj, ze kterého vychází: „Počty dětí ve věkové skupině 3-5 let se oproti roku 2010 zvýší v roce 2016 o 6 937.“
 • Ve statistických přehledech pro roky 2010 – 2015 chybí MŠ Buková.
 • Cíle pro základní školství se omezují na konstatování: „Bytový projekt Třebešín v katastrálním území Strašnice předpokládá, že bude zahrnut do spádové oblasti Základní školy J. z Lobkovic. Druhý projekt bytové výstavby v oblasti Židovských pecí se předpokládá začlenit do spádové oblasti Základní školy Chelčického.“ Cíle pro rozvoj základního školství jsou absolutně nedostatečné. Započatá úvaha o spádových oblastech projektů nové bytové výstavby je selektivní a opomíjí další developerské projekty, např. Residenci Garden Towers na Olšanské nebo bytovou výstavbu v rámci projektu Discovery Group v severní části Nákladového nádraží Žižkov.
 • V oblasti školního stravování se Koncepce omezuje na tuto definici cílů: „Současná kapacita školních jídelen je dostačující. Cílem Koncepce pro následující období je vždy zabezpečit dostatečnou kapacitu stravovacích míst pro mateřské a základní školy a poskytovat stravu odpovídající zdravému životnímu stylu.“ Zcela zde chybí popis kroků, jak má být dosaženo poskytování školní stravy odpovídající zdravému životnímu stylu.
 • V oblasti snižování nerovnosti ve vzdělávání se Koncepce omezuje na konstatování: „Každý jednotlivec musí mít možnost maximálně rozvinout vlastní potenciál a musí mu být zajištěna dobrá dostupnost všech stupňů škol.“ Tuto oblast je třeba rozpracovat, zejména v souvislosti se ZŠ Cimburkova (bývalá ZŠ Havlíčkovo nám.)
 • Koncepce bez další specifikace hovoří o potřebě zlepšovat pedagogické dovednosti učitelů. Zástupci Žižkov (nejen) sobě předložili v minulém volebním období do školské komise konkrétní návrh podpory dalších vzdělávání pedagogických pracovníků. Z něj je možné čerpat inspiraci pro rozpracování této oblasti.
 • Koncepce zcela opomíjí potřebu podpory zařízení pro předškolní vzdělávání a péči o děti jiných zřizovatelů a zhodnocení jejich potenciálu (soukromé mateřské školky a dětské skupiny).
 • Chybí data o menšinách a výhledu do budoucnosti – prognóza vývoje počtu dětí v předškolním a školním věku.
 • Městská část by měla zavést vlastní systém hodnocení kvality výuky na školách včetně motivačního programu pro vyučující. V koncepci nejsou uvedeny údaje o tom, kolik kvalifikovaných pedagogů je k dispozici v MČ, kolik jich chybí a jaká řešení se nabízí.

Vážená paní radní,

klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě Vás jako garantku a předkladatelku Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 žádá o:

 1. přepracování návrhu Koncepce rozvoje školství v termínu do konce září,
 2. projednání Koncepce se zastupiteli, vedením základních a mateřských škol, pedagogy a odbornou veřejností a zveřejnění návrhu Koncepce před jejím schválením na webových stránkách MČ Praha 3, a to v termínu do konce listopadu 2015,
 3. předložení Koncepce ke schválení zastupitelstvu MČ Praha 3 v termínu do prosince 2015.

V Praze 25. 8. 2015

Mgr. Helena Ganická
Bc. Lukáš Haupt
Mgr. Martina Chmelová
Ing. Tomáš Mikeska
Filip Neusser
Mgr. Ondřej Rut
MUDr. Vladimír Říha
PhDr. Lýdia Říhová Ph.D.
PhDr. Matěj Stropnický
JUDr. Tomáš Sunegha
Ing. Světlana Škapová
JUDr. Lucia Zachariášová

Příloha: Návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 ve verzi rozeslané členům Výboru pro výchovu a vzdělávání dne 24. 8. 2015