Developerský projekt na Parukářce má od veřejnosti červenou.

24.2.2015 / Tisková zpráva klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě

Developerský projekt na Parukářce má od veřejnosti červenou. Rozhodnutí je v rukou starostky, město vlastní přístupovou cestu.

Na včerejší debatu pořádanou žižkovskou radnicí dorazilo asi 150 občanů a občanek. Ze strany Žižkov (nejen) sobě i veřejnosti zazněly kritické hlasy k nadměrné hmotě a výšce chystané zástavby, která má vyrůst do výšky 15 metrů nad dětské hřiště na Parukářce.  

Architekt Lukáš Velíšek a zástupci společnosti WH Estate s.r.o., investora stavby, představili tři varianty projektu. Reakce veřejnosti však potvrdily, že i ústupová varianta představuje nevratné narušení horizontu kopce a rekreačního charakteru parku.

Na jednání nedorazila starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová a v panelu chyběl i jakýkoli její zástupce. Starostka Hujová má ve své kompetenci územní rozvoj a jménem městské části vydává stanoviska k jednotlivým stavebním záměrům.

Radnice Prahy 3 přitom může realizaci stavby zásadním způsobem ovlivnit nebo stavbě přímo zabránit. Vlastní totiž 5m2 pozemku (parc. č. 1793/6 v k.ú. Žižkov), který developer ke stavbě nezbytně potřebuje k vybudování příjezdové cesty.

„Reakce veřejnosti jednoznačně potvrdily náš názor, že stavba, která jakýmkoli způsobem přesahuje úroveň dětského hřiště a zasahuje do pohledů z parku, je nepřijatelná. Investor postupuje zcela proti přirozené morfologii, když počet pater graduje spolu se stoupajícím pozemkem směrem k hřišti,“ konstatuje Ondřej Rut, předseda opozičního klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě.

Na pozemcích dnes stojí objekt bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu. Ten nemovitost prodal ve veřejné dražbě v roce 2013 společnosti WH Estate s.r.o., za kterou stojí izraelský podnikatel Joseph Vakrat. Chystaný developerský projekt byl jedním z hlavních důvodů vyhlášení místního referenda o pravidlech využití lokality Parukářka, které proběhlo z podnětu Koalice Parukářka a iniciativy místostarostů Žižkov (nejen) sobě společně s komunálními volbami. Kvůli nízké volební účasti nejsou výsledky referenda závazné, za ochranu Parukářky se však postavila naprostá většina hlasujících.

VIDEO 5m2 pro záchranu Parukářky: http://youtu.be/VQJHSa0VqAw

Podrobnosti o záměru na blogu Ondřeje Ruta: http://rut.blog.respekt.ihned.cz/c1-63434970-izraelsky-developer-chce-zastavet-cast-parukarky-radnice-tomu-muze-zabranit

Kontakt:

Ondřej Rut
Předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
608 766 603
rut.ondrej@praha3.cz

Parukářce na Žižkově hrozí zástavba, která dosud nemá obdoby. Rozhodnutí je v rukou starostky.

V těsné blízkosti dětského hřiště na Parukářce má podle vlastníka pozemků, společnosti WH Estate s.r.o., vzniknout nový devítipatrový bytový dům. Žižkovská radnice zve občany v úterý 24.2. od 17 hodin na veřejnou prezentaci záměru. Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě považuje záměr za předimenzovaný a požaduje jeho zásadní redukci.

Radnice Prahy 3 přitom může realizaci stavby zásadním způsobem ovlivnit nebo stavbě přímo zabránit. Vlastní totiž 5m2 pozemku (parc. č. 1793/6 v k.ú. Žižkov), který developer ke stavbě nezbytně potřebuje k vybudování příjezdové cesty.

Na pozemcích dnes stojí objekt bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu. Ten nemovitost prodal ve veřejné dražbě v roce 2013 společnosti WH Estate s.r.o., za kterou stojí izraelský podnikatel Joseph Vakrat. Chystaný developerský projekt byl jedním z hlavních důvodů vyhlášení místního referenda o pravidlech využití lokality Parukářka, které proběhlo z podnětu Koalice Parukářka a iniciativy místostarostů Žižkov (nejen) sobě společně s komunálními volbami. Kvůli nízké volební účasti nejsou výsledky referenda závazné, za ochranu Parukářky se však postavila naprostá většina hlasujících.

„Nová budova se má tyčit asi 18 metrů nad úrovní dětského hřiště a má se tak stát jedinou budovou viditelnou při pohledu z parku severním a východním směrem. Dojde tak k nevratnému narušení horizontu kopce a rekreačního charakteru parku. Pozemky na nichž má zástavba stát jsou zastavitelné, avšak budovami jejichž rozměry odpovídají budovám, které dnes na místě stojí a které nepřesahují horizont kopce,“ konstatuje Ondřej Rut, předseda opozičního klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě.

Podrobnosti o záměru na blogu Ondřeje Ruta

Videopozvánka

Kontakt:

Ondřej Rut
Předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
608 766 603
rut.ondrej@praha3.cz

Dětský den na Parukářce

Sdrečně vás zveme na Dětský den na Parukářce, kterou organizuje iniciativa Koalice Parukářka sdružující subjekty bojující již několik let za zachování parku a zeleně v něm. Cílem akce je upozornit občany Prahy 3 na plánované referendum k parku Parukářka a informovat je zároveň o nebezpečích, které parku hrozí, a proč je důležité k referendu přijít a hlasovat. Dětský den začíná ve13.00 v neděli 7.9.2014 v areálu skautské klubovny (Pitterova 1, Praha 3) ležící na jížním upatí vrchu sv. Kříže (park Parukářka). Na místě budou jednotliví členové a členky Koalice Parukářka, kteří Vám rádi osvětlí blíže celou problematiku a zodpoví na vaše dotazy. Pokračovat ve čtení „Dětský den na Parukářce“

Revitalizace Havlíčkova náměstí

V rámci revitalizace Havlíčkova náměstí dojde k vybudování nové přístupové cesty směrem k radnici, soše Karla Havlíčka se dostane důstojnější pozice a podaří se také zvýšit podíl zeleně. Z důvodu nového uspořádání náměstí došlo k vykácení celkem 5 stromů, projekt však počítá s výsadbou celkem 24 nových stromů, převážně lip a javorů. Akce za 13 milionů je hrazena z prostředků EU.

Více o projektu najdete na stránkách Prahy 3 http://www.praha3.cz/noviny/zpravy/praha-3-odstartovala-projekt.html

Problematiku zeleně má na radnici, v období od června 2012 do října 2014, v kompetenci Ondřej Rut.

Právo: Na náměstí Jiřího z Poděbrad se hraje o kašnu

Revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, na níž se shodlo město a radnice Prahy 3, má své úskalí. Je jím kašna sochaře Petra Šedivého, která je od roku 1981 poblíž východů z metra asi na 12 metrech čtverečních. Petice a v Praze 3 koaliční zelení odmítají její demontáž a přemístění. Počítá s ní vítězný architektonický návrh MCA atelieru z někdejší soutěže. „Původní dokumentace revitalizace náměstí, která bude aktualizována, počítá s přemístěním kašny na jiné místo, tak, aby bylo možné vytvořit odpovídající prostor před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně,“ sdělila Právu spolutvůrkyně vítězného návrhu Pavla Melková. Připomněla, že Praha usiluje o zápis Plečnikova kostela do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Proti odsunu či vyhnání kašny podepsaly petici asi čtyři stovky obyvatel Žižkova. Stáli za tím zdejší zelení. Kašna je sice z roku 1981 stejně jako Hotel Praha a Kongresové centrum, její autor se ale inspiroval myšlenkami a snahami Jiřího z Poděbrad. Dílo pojal nadčasově a nazval ho Sjednocená Evropa. Místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický Žižkov (nejen) sobě, řekl Právu, že je proti bourání a hodlá její zachování vyjednat. Půjde tedy především o finální podobu projektové dokumentace na revitalizaci náměstí. „Požádali jsme o aktualizaci architektonického návrhu. Architekt doporučil, aby kašna z náměstí skutečně zmizela,“ uvedl Stropnický. Připomněl, že za koncem projektu podzemních garáží pod náměstím, které prosazovala především ODS, je odpor obyvatel podporovaný žižkovskými zelenými. Petice představila kašnu z liberecké žuly jako součást výzdoby stanice metra, která oslavovala Jiřího z Poděbrad a jeho Smlouvu o nastolení míru v celém křesťanstvu. Petenti také odmítli odstranění komínu v severozápadní části náměstí, který slouží ventilaci metra, jehož autorem je rovněž sochař Petr Šedivý. Město přidělilo revitalizaci jako úkol svému Institutu plánování a rozvoje (IPR). V něm architektka Melková nyní působí v roli šéfky Kanceláře veřejného prostoru. Melková odmítla, že by se kvůli svému podpisu pod projektem revitalizace náměstí ocitla ve střetu zájmů. Územní rozhodnutí a stavební povolení totiž bude řešit jiná část IPR, a sice Sekce plánování města. „A pokud by došlo k posuzování projektu IPR, nezúčastním se ho,“ sdělila Právu Melková, jejímž úkolem v IPR je zápis Plečnikova kostela na seznam UNESCO. Spíše než o střet se v případě architektonického projektu podle ní jedná o soulad zájmů. „Cílem Kanceláře veřejného prostoru je zejména vytváření koncepce zlepšování kvality veřejného prostoru, což je také cílem jak Návrhu revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad, tak práce atelieru MCA. Právě pro praktickou projekční a realizační zkušenost z tvorby veřejného prostoru mi patrně také bylo svěřeno vedení Kanceláře veřejného prostoru,“ poznamenala Melková. Projekt MCA atelieru, jak Právo informovalo, spočívá v rozdělení náměstí na dvě funkční části – klidovou a poloklidovou. V západní části náměstí by mělo růst mnohem více stromů než dnes. Ve vizualizaci, již zveřejnilo IPR, není mezi stromy vidět žádná kašna ani komín.

Proti odsunu či vyhnání kašny podepsaly petici asi čtyři stovky obyvatel Žižkova

Článek vyšel v deníku Právo 11.1.2014 na str. 16. Článek napsal Petr Janiš.

Praha 3 odmítla betonové truhlíky na Olšanské, podporovat bude obnovu stromořadí

(Tisková zpráva MČ Praha 3)

Praha, 31. ledna 2013Radní Prahy 3 s konečnou platností odmítli projekt na umístění truhlíků s akáty v Olšanské ulici. Přestože šířka ulice zaručovala dostatečný prostor pro chodce i po osazení truhlíky, a na projekt bylo možné využít dotace z EU, radnice vyhodnotila jeho přínos jako sporný. Velké množství kontejnerů se stromy by nezvýšilo hodnotu veřejného prostoru.

Městská část hledá jiné cesty a způsoby výsadby a obnovy zeleně a stromořadí klasickou cestou, která je sice náročnější, ale z dlouhodobého hlediska je trvalejší a méně nákladná,“ vysvětlil místostarosta Ondřej Rut (SZ).

Praha 3 na svém území obnovuje stromořadí v péči Technické správy komunikací hl.m. Prahy, do této činnosti již v minulosti investovala 17 milionů korun. Dotuje tím činnost spadající do kompetence hlavního města. V současnosti chystá na vlastní náklady dosadit stromy v pěti ulicích. „V současné době je zpracovaná dokumentace na dosadbu stromořadí v ulicích Fibichova, Velehradská, Jeseniova, Hájkova a Zelenky-Hajského,“ uvedla vedoucí oddělení správy zeleně Jana Caldrová. Výsadba se plánuje na podzim letošního roku.

Zamítnutí projektu betonových truhlíků na Olšanské doporučila komise pro životní prostředí. Vzhledem k blízkosti velkých ploch zeleně Olšanských hřbitovů a Parukářky označila dopady projektu na zlepšení stavu ovzduší za zanedbatelné. Upozornila také na hrozbu vymrzání stromů umístěných do kontejnerů nad povrchem chodníku a na budoucí náklady na odstraňování graffiti a černého výlepu plakátů z betonových ploch. Přihlédla také k výrazně záporným ohlasům veřejnosti.

Veřejnosti jsme projekt představili v prosincovém čísle Radničních novin a zeptali se lidí, zda si umístění betonových truhlíků na Olšanské ulici přejí. Ankety se zúčastnilo 116 lidí, z toho bylo 20 pro, zbytek respondentů se vyslovil proti,“ uvedl místostarosta Rut.

Radnice zažádala o dotaci na projekt z Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady projektu byly naplánovány na 8 754 396 Kč, radnice se měla na nákladech podílet 10 %. Na Olšanské ulici mělo stát 88 betonových kontejnerů o rozměrech 250x120x110 cm.

Žižkovští zastupitelé proti zástavbě Parukářky a Pražačky

Tisková zpráva klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě / 27.6.2012 / Zastupitelstvo Prahy 3 se na svém včerejším zasedání postavilo proti kontroverzním změnám územního plánu, které prosazovalo minulé vedení radnice. Jedná se o pozemky vedle Central Parku v těsné blízkosti vrchu Sv. Kříže (Parukářky) a v oblasti kempu na Pražačce. Oba tyto pozemky se podle stanoviska MČ Praha 3 z roku 2009 měly v novém územním plánu přeměnit na stavební parcely pro bytovou výstavbu. Zastupitelstvo Prahy 3 tento záměr hlasy nové koalice TOP09, ČSSD a ŽnS zamítlo a trvá na zachování těchto pozemků v územním plánu pro rekreaci, oddech a veřejné vybavení. Přijaté stanovisko uplatní MČ při přípravě nového metropolitního plánu.

Zastupitelstvo tím vyhovělo výzvě občanů Proti zástavbě Parukářky a Pražačky, kterou podepsalo kolem šesti stovek občanů Prahy 3. Spory okolo pozemků v blízkosti Parukářky byly také hlavním důvodem pro pád koalice TOP09 a ODS na žižkovské radnici. Media v minulosti poukazovala na vazby mezi představiteli ODS a vlastníky pozemků vedle Central Parku, kteří usilují o převedení pozemků na stavební parcely.

Nové vedení radnice se tímto rozhodnutím jasně vyjádřilo ve prospěch ochrany zeleně pro rekreaci Pražanů a vymezilo se proti kontroverzním návrhům na změny územního plánu prosazované od roku 2009 starým vedením radnice (ODS),“ okomentoval rozhodnutí Ondřej Rut (SZ), místostarosta MČ Praha 3.

Kontakt:
Ondřej Rut, místostarosta MČ Praha 3, rut.ondrej@praha3.cz, 608 766 603
Martina Chmelová, předsedkyně klubu ŽnS, chmelovam@seznam.cz, 603 317 997

Odkazy: