Co prosadili zastupitelé za Žižkov (nejen) sobě během svého ročního působení na radnici Prahy 3

 1. Zajistili jsme aktualizaci pravidel prodeje nemovitého majetku a s tím slevy z privatizace, tak aby bylo bráněno spekulacím a privatizované byty nebyly přeprodávány. Nově také může bytový dům koupit družstvo, v případě, že se na tom shodnou nájemníci.
 2. Připravili jsme léta chybějící harmonogram privatizace, který je založen na odděleném odprodeji cihlových a panelových domů a postupu od Jarova do centra, odděleně v katastrálním území Žižkova a Vinohrad. To vše jako hráz proti dosavadní nahodilosti a korupčnímu prostředí.
 3. Zastavili jsme veškeré práce na projektu výstavby podzemních garáží na nám. Jiřího z Poděbrad. Konečně radní seznali, že garáže za 750 milionů jsou nesmysl. Zadali jsme aktualizaci deset let starého projekt obnovy celého parku, který vzešel z architektonické soutěže.
 4. Zrušili jsme koncesní řízení na zajištění posuzování a řízení kvality ovzduší na území Prahy 3. Minulé vedení radnice se chystalo do zjišťování přesného stavu imisního a hlukového znečištění investovat příštích 15 let každoročně průměrně 5 milionů korun. Dodavatel (koncesionář) měl inkasovat celkem 76 milionů korun (bez DPH). Znečištění ovzduší je evidentní a dokážeme ho sledovat levněji.
 5. Odvolali jsme se proti územnímu rozhodnutí o umístění nákupního a administrativního centra investora Discovery Group na Nákladovém nádraží Žižkov – sever. Záměr má generovat 13 000 nových aut každý den a vedl by k neúnosnému dopravnímu zatížení.
 6. Podařilo se nám zastavit umístění betonových truhlíků, známých z Prahy 5, na Olšanské ulici. Namísto toho pokračujeme v projektech obnovy a dosadby stromořadí a zadali zpracování dalších projektů v ulicích Jeseniova, Žerotínova a Náměstí Barikád.
 7. Usnesením Rady jsme vyjádřili nesouhlas se změnami v MHD a zažádali jsme hl. město Praha o navrácení přímého tramvajového spojení Jarova s metrem A – to se nakonec podařilo vyjednat a od července tohoto roku pojede tram 11 ve všední dny až na Jarov.
 8. Z Komenského náměstí jsme odstranili nelegální parkoviště a připravili jsme studie pro rekonstrukci celého náměstí. Do výběru vítězné varianty jsme zapojili veřejnost.
 9. Zahájili jsme ve spolupráci s odborníky přípravu realizace energetických úspor ve 12 budovách ZŠ a MŠ prostřednictvím metody Energy Performance Contracting (investici uhradí radnice postupně ve splátkách, které nebudou vyšší než ušetřené peníze z dosažených úspor energie)
 10. Zajistili jsme ve spolupráci s Diakonií Broumov rozmístění charitativních kontejnerů na sběr textilu a obuvi.
 11. Zadali jsme zpracování dokumentace pro vybudování přístupů na cyklostezku na Vítkově (v ulicích Jeronýmova, Pod Vítkovem, Lukášova) a zahájili jsme jednání s Českými drahami a SŽDC o odkupu pozemků potřebných pro výstavbu.
 12. Připravili a prosadili jsme záměr výstavby bezbariérového tramvajového mysu na zastávce Orionka
 13. Omezili jsme nehospodárnou výstavbu podzemních kontejnerů, jeden stojí městskou část necelé 3 miliony korun.
 14. Zahájili jsme přípravu regenerace Kostnického a Lobkovicova náměstí
 15. Oživili jsme myšlenku komunitních zahrad a ve spolupráci s odborníky připravujeme záměr městské a komunitní zahrady u hřiště v ulici Pod Kapličkou.
 16. Dosáhli jsme shody se všemi stranami na podobě dopravního zklidnění před ZŠ Lupáčova. Stavba je připravena k realizaci na rok 2014, čeká se jen na koordinaci s rekonstrukcí křižovatky Ondříčkova – Táboritská.
 17. Zahájili jsme přípravu výstavby nového kulturního centra MČ, včetně zajištění umístění Městské knihovny na Chmelnici.
 18. Zastavili jsme zbourání občerstvení na Parukářce a její nahrazení novým nevkusným objektem. Zahájili jsme přípravu nového občerstvení v dialogu se současným provozovatelem a veřejností.
 19. Zařídili jsme instalaci cyklostojanů na Praze 3. Do konce roku 2012 jsme jich naistalovali 22, dalších 28 stojanů se připravuje. Za posledních dvacet let to jsou první stojany pro cyklisty na Praze 3.
 20. Zadali jsme katedře sociologie na Karlově univerzitě zpracování analýzy potřebnosti sociálního bydlení na Praze 3
 21. Díky našemu úsilí bylo Nákladové nádraží Žižkov prohlášeno kulturní památkou ČR.
 22. Zajistili jsme nové urbanistické zásady pro přestavbu území brownfieldu Nákladového nádraží Žižkov, zahájili jsme dialog s hlavním městem a developery o způsobu využití širšího území Nákladového nádraží.
 23. Dokončili jsme obnovu parku v Kouřimské ulici.
 24. Zařídili jsme vznik několika legálních ploch pro graffiti, kde se můžou mladí umělci beztrestně realizovat.
 25. Zasadili jsme se o vznik Rychlých grantů.
 26. Nastartovali jsme proces aktualizace Strategického plánu rozvoje MČ Praha 3 – strategické plánování bylo dosud formálním procesem bez zapojení veřejnosti a dopadu na rozhodování a kroky radnice.
 27. Podnikali jsme veškeré kroky, aby byl kostel na nám. Jiřího z Poděbrad zapsán mezi památky UNESCO.
 28. Zajistili jsme konání Prague Biennale na Nákladovém nádraží Žižkov.
 29. Prosadili jsme oživení Vítkova osazováním soch ve spolupráci s AVU a VŠUP.
 30. Aktualizovali jsme složení a náplň činnosti Pracovní skupiny Programu regenerace městských památkových rezervací a zón, aby se zohlednilo v činnosti aktuální propojení odborných zástupců a představitelů stávající samosprávy.
 31. Městská část zaštítila Velkou jarní cyklojízdu 2013, která končila na Nákladovém nádraží Žižkov a happening Milion Marihuana March 2013.
 32. Zahájili jsme přípravu projektu dopravního zklidnění tempo 30 pro oblast mezi Vinohradskou a Ondříčkovou ulicí. Chceme tím zlepšit bezpečnost chodců a zlepšit podmínky života v rezidenčních oblastech.
 33. Místostarostové Matěj Stropnický a Ondřej Rut se osobně sešli se 180 občany, které jsme vyslechli a pomohli jim v řešení jejich situace či problému.

V dialogu s koaličními partnery jsme se také zasadili o tyto úspěchy, které nespadají přímo do našich kompetencí

 1. Občanům je nově při privatizaci bytů vydávána veškerá dokumentace při předávání nemovitosti. Noví vlastníci měli dosud problémy s uplatněním reklamací za vadně provedené práce na privatizovaných domech. Potýkali jsme se zde s vícerem žádostí, které byly roky přehlíženy, a dokumentace novým majitelům nebyla vydávána.
 2. Proběhl audit na investiční akci Revitalizace bytových domů Lupáčova, který odhadl škody na 99 milionů korun.
 3. V srpnu 2013 proběhne definitivně sloučení nekontrolovatelného holdingu akciových společností do jedné společnosti, přímo ovládané městskou částí.
 4. Všechna usnesení z jednání zastupitelstva a rady jsou zveřejňovány na webových stránkách včetně důležitých příloh. Zveřejňujeme také zápisy z jednání výborů a komisí.
 5. Na světě je nová koncepce Radničních novin, dali jsme prostor pro vyjádření opozici, občanům, informujeme také o tom, co radnice plánuje a nejen o tom co se již stalo
 6. Výrazně se povedlo snížit náklady na tisk a distribuci Radničních novin o zhruba 500 tisíc měsíčně
 7. Byla připravena nová koncepce pro podporu sportovních aktivit v Městské části Praha 3
 8. Podařilo se plošně snížit náklady na kulturní akce pořádané městskou částí

 

Žižkov (nejen) sobě je koalice složená ze Strany zelených, KDU-ČSL a nezávislých. Za ŽNS v současné době na radnici v pozici zástupců starostky působí Matěj Stropnický a Ondřej Rut, oba ze Strany zelených. Dalšími zastupiteli za ŽNS jsou Helena Benýšková, Kateřina Trčková, Martina Chmelová, Vladimír Říha, Bohuslava Kočvarová.

 

Tisková zpráva Klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě: 7 žižkovských kasin je ve skutečnosti 100 automatů

Praha, 17. července 2013 – Zastupitelé Žižkov (nejen) sobě (koalice Strany zelených, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů, dále ŽNS) nesouhlasí s výkladem starostky Vladislavy Hujové (TOP 09) opakovaně se objevujícím ve sdělovacích prostředcích, že „praxe ukázala, že nulová tolerance hazardu není tím nejlepším řešením“. Tam, kde „zmizí herny úplně, nastupují herny nelegální“, tvrdí starostka opakovaně (např. vydání deníku Metro ze dne 17. 7. 2013).

O žádné ‚praxi‘ nulové tolerance nelze mluvit: v tuto chvíli jsou stále na Praze 3 v ulicích heren desítky. Je to tím, že je Ministerstvo financí ruší na základě našeho požadavku velmi pomalu. Nelze tedy posoudit, jestli by se černé herny skutečně ve velkém začaly objevovat, protože dosud nejsou zrušeny ty původně legální. A i kdyby: argument, že nám 7 kasin má pomáhat dohlížet na černé herny je nepřijatelný, obec si nesmí zahrávat se spoluprací s hazardní mafií žádným způsobem, vysvětluje zástupce starostky MČ Praha 3 Matěj Stropnický (ŽNS).

Praha 3 původně do listopadu 2012 trvala na tzv. nulové toleranci hazardu v našem obvodu. Starostka ale poté přišla s návrhem umožnit existenci 7 kasin ve zpřísněném režimu. Tato již existující kasina provozují desítky tzv. videoloterijních terminálů (VLT), které mohly obce podle tehdy platného znění zákona o loteriích regulovat až po roce 2014. Od té doby se ale situace změnila: Ústavní soud dal svým nálezem z 2. dubna 2013 plně za pravdu obcím a Ministerstvo financí tedy VLT a další podobné hry na žádost obcí rušit musí již dnes.

V situaci, kdy nebylo o právu obcí regulovat VLT a další podobné hry rozhodnuto, radní  ŽNS v listopadu 2012 se zachováním 7 kasin na Praze 3 souhlasili. Koaliční smlouva uzavřená v této městské části v červnu 2012 mezi ŽNS, TOP 09 a ČSSD ale hovoří jasně: „Pokračujeme v tzv. nulové toleranci hazardu a provozovny heren budeme rušit v souladu s platnou legislativou.“

Od dubna letošního roku je již podle ‚platné legislativy‘ možné nulovou toleranci vymáhat a proto jsme na toto téma v květnu 2013 vyvolali sérii koaličních jednání, ovšem bez úspěchu. TOP 09 odmítá koaliční smlouvu v tomto bodě plnit s argumentem nereálnosti tohoto požadavku,“ upozorňuje předsedkyně Klubu zastupitelů ŽNS Martina Chmelová a dodává: „Předložili jsme tedy návrh na nulovou toleranci do Rady městské části, ve které má na Praze 3 každá koaliční strana tři zástupce. Ani jeden ze zástupců TOP 09 a ČSSD však požadavek nulové tolerance nepodpořil.Zástupce Žižkov (nejen) sobě a radní MČ Praha 3 MUDr. Vladimír Říha pak předložil požadavek nulové tolerance i na červnovém zastupitelstvu, které však i hlasy opozice ODS neschválilo zařazení tohoto bodu na program jednání.

„Nedávné zákroky Policie ČR proti černým hernám fungujícím pod rouškou občanských sdružení a herních spolků prokázaly, že si represivní složky státu dokáží s existencí černých heren docela účinně poradit. Argumenty ve prospěch tolerance 7 kasin proto považujeme za nepřesvědčivé. Praha 3 by se dále měla držet nulové tolerance, ke které se její vedení zavázalo.,“ říká zástupce starostky MČ Praha 3 Ondřej Rut (ŽNS).

„Na první pohled může 7 kasin v poměru k dosavadnímu množství heren na Praze 3 vypadat jako zlepšení. Je ale třeba si uvědomit, že v těchto kasinech je vedle tzv. živé hry s krupiérem téměř 100 výherních přístrojů a nikde není stanoveno, že tento počet nemůže být zvýšen.,“ uzavírá místostarosta Stropnický.

Fotky z 1.letošního výjezdního zasedání ZO Praha 3

Občas si vyjedeme ven z Prahy za krásou náší země, utužovat kolektiv a povzbuzovat aktivistického ducha. Tentokát jsme navštívili největší zámek v České republice Jezeří, o kterém se skoro nemluví a přitom by zasluhoval pozornost jako málo který zámek.  Chceme vás všechny povzbudit, abyste se tam jeli podívat, nebudete litovat! http://www.zamek-jezeri.cz/

Také jsme byli v Horním Jiřetíně, kterému neustále hrozí demolice, jelikož se kousek od něj nachází hnědé uhlí. Bez soucitu, bez milosti, byly již v této oblasti zničeny desítky vesnic, lidé byli vysídleni, domy jim srovnali se zemí a pak je strčili do panelákových domů, nejčastěji v Mostě. Vyvlastňování ve jménu peněz.

Rozhovor s Matějem Stropnickým

Čím je podle vás městská část Praha 3 specifická, odlišná? Jaké je to její kouzlo?

„Jsme centrum i periferie zároveň. Kloubí se tu navíc velmi různé světy: dřív jsem měl radši pompézní Vinohrady, postupně jsem se ale stěhoval stále níž a níž na Žižkov, kam jsem jako školák vůbec nesměl chodit. Je to tu pořád dost omlácené, to Karlín povodeň úplně vygruntovala, ale zase kluci na ulici čutaj fotbálek, prádlo se suší na pavlačích, každou chvíli někdo pokřikuje, lidé jsou v létě vyložení v oknech, opilci se vracejí až nad ránem, v každé druhé putyce šlape i ve všední dny živá hudba. Je to svět, který už v jiných částech Prahy zmizel před desetiletími. Na první pohled jsou ale samozřejmě víc vidět blikající herny, nonstop zastavárny a ošuntělé fasády. Žižkovská politika musí být taková, aby uměla to druhé odstranit, aniž zabije to první. […]“

Celý rozhovor Michaely Lejskové s Matějem Stropnickým o médiích, politice a Praze 3 si můžete přečíst na http://www.menstyle.cz/pohledy-mateje-stropnickeho.html.

Změna vedení ZO SZ Praha 3

Základní organizace (ZO) Strany zelených Praha 3 včera 7. ledna 2013 navolila nové vedení. Jejím předsedou se stal Lukáš Haupt, v minulém období zastávající post místopředsedy ZO, a místopředsedkyní Kamila Šeborová, dlouholetá členka Rady základní organizace (RZO). Jako členové RZO byli navoleni Bohdan Ganický, Tereza Kušniráková, Jan Freidinger a Helena Benýšková. Návrh plánu činnosti ZO na rok 2013 bude členské základně představen na nejbližší schůzi.

Likvidace pozůstatků kampaně

Dobrovolníci ze Strany zelených na Praze 3 vyrazili 19. 12. 2012 odstranit poslední výlep plakátů a vývěs sololitů ze senátní kampaně Libora Michálka. Jednalo se o oblast Hloubětína a Jarova, zejména ulice Koněvovy, kterou zelení čistili také již cca před měsícem společně s piráty. Naleznete-li kdekoli na Praze 3 či 2 podobné pozůstatky z kampaně, prosíme všechny příznivce a příznivkyně buď o jejich likvidaci nebo zaslání informace o jejich lokalizaci na kontakty uvedené zde.

Petice za zachování tramvajového spojení Jarova a Vinohrad

Rádi bychom vás požádali o sběr podpisů pod přiloženou petici za obnovení přímého tramvajového spojení Jarova a Vinohrad. Petici dal dohromady Mirek Trejtnar z Kauzy 3 spolu s naštvanými občany a sesbírání většího množství podpisů může pomoci ještě více zatlačit na ROPID, aby vrátil přímé spojení na Jarov.
V minulých týdnech Ondřej Rut absolvoval několik jednání s ředitelem ROPIDu i náměstkem Noskem, z nichž dovozuje, že návrat přímého spojení na Jarov není beznadějný. Vše ale bude záviset na objemu prostředků pro Dopravní podnik v rozpočtu HMP na příští rok a na tom, jak palčivě bude ROPID problém vnímat. Každá městská část má své požadavky a problémy a Praha 3 musí být slyšet, aby ROPID bral tento problém jako prioritní a finanční rezervu navrhl věnovat právě sem.
Na radnici došlo kolem stovky dopisů a e-mailů od občanů – shrnutí těchto podnětů již Ondřej Rut na ROPID předal, spontánní reakce občanů by mohla pomoci ještě víc.