Kritika dohody TTIP zazněla i z nejvyšších míst ČR

Zelení z pražského Žižkova zdolali v rámci mezinárodního dne proti obchodní smlouvě TTIP nejvyšší vrchol ČR.

V sobotu, 18. 4. se v celé Evropě a Spojených státech konala protestní shromáždění proti pokračování jednání o obchodní smlouvě mezi USA a EU.
I v ČR k této kritice přidávají četné občanské spolky a politické strany. Mezi hlasité kritiky Evropská zelená strana (EGP). Zelení z Prahy 3 se rozhodli přenést svůj protest na horu Sněžku.

„Myslíme, že na rizika, spojená s přijímáním smlouvy TTIP, je třeba neustále upozorňovat. Zatímco například ve Spolkové republice Německo je transatlantická smlouva celospolečenské téma, informovanost u nás je mnohem menší. Přitom to je proces obrovské důležitosti, který rozhodne o podobě Evropy na další desetiletí,“  říká předseda žižkovských zelených, Matěj Žaloudek

Protestující zdůrazňují, že nejsou proti transatlantické spolupráci jako takové, ale požadují taková pravidla, která nezhorší běžný život Evropanů:

„Dohoda TTIP si klade za cíl snížit tzv. netarifní překážky v mezinárodním obchodu, což představuje snižování ochranných standardů např. enviromentálních, spotřebitelských a pracovních. O těchto otázkách by napříště rozhodovaly ve velké míře korporace. Těm by zároveň  slibovaný ekonomický přínos dohody přinesl nejvíce zisku a to na úkor pracujících, spotřebitelů, životního prostředí a míry demokracie,“  říká žižkovský zelený a člen hospodářské odborné sekce SZ, Bohumil Čáp.

Podle zelených bude tato kontraverzní kauza ještě vrcholit  a bude velmi záležet na tom, jak se k ní postaví veřejnost.

Více informací a petice na stránkách https://stop-ttip.org/podepiste/
nebo http://ttip2015.eu/blog-detail/blog/id-30-reasons-why-greens-oppose-ttip.html

Kontakt:
Matěj Žaloudek, matej.zaloudek@gmail.com, 727887998
Bohumil Čáp, bohumil.cap@gmail.com, 776182781

Tisková zpráva ke stažení

Developerský projekt na Parukářce má od veřejnosti červenou.

24.2.2015 / Tisková zpráva klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě

Developerský projekt na Parukářce má od veřejnosti červenou. Rozhodnutí je v rukou starostky, město vlastní přístupovou cestu.

Na včerejší debatu pořádanou žižkovskou radnicí dorazilo asi 150 občanů a občanek. Ze strany Žižkov (nejen) sobě i veřejnosti zazněly kritické hlasy k nadměrné hmotě a výšce chystané zástavby, která má vyrůst do výšky 15 metrů nad dětské hřiště na Parukářce.  

Architekt Lukáš Velíšek a zástupci společnosti WH Estate s.r.o., investora stavby, představili tři varianty projektu. Reakce veřejnosti však potvrdily, že i ústupová varianta představuje nevratné narušení horizontu kopce a rekreačního charakteru parku.

Na jednání nedorazila starostka městské části Praha 3 Vladislava Hujová a v panelu chyběl i jakýkoli její zástupce. Starostka Hujová má ve své kompetenci územní rozvoj a jménem městské části vydává stanoviska k jednotlivým stavebním záměrům.

Radnice Prahy 3 přitom může realizaci stavby zásadním způsobem ovlivnit nebo stavbě přímo zabránit. Vlastní totiž 5m2 pozemku (parc. č. 1793/6 v k.ú. Žižkov), který developer ke stavbě nezbytně potřebuje k vybudování příjezdové cesty.

„Reakce veřejnosti jednoznačně potvrdily náš názor, že stavba, která jakýmkoli způsobem přesahuje úroveň dětského hřiště a zasahuje do pohledů z parku, je nepřijatelná. Investor postupuje zcela proti přirozené morfologii, když počet pater graduje spolu se stoupajícím pozemkem směrem k hřišti,“ konstatuje Ondřej Rut, předseda opozičního klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě.

Na pozemcích dnes stojí objekt bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu. Ten nemovitost prodal ve veřejné dražbě v roce 2013 společnosti WH Estate s.r.o., za kterou stojí izraelský podnikatel Joseph Vakrat. Chystaný developerský projekt byl jedním z hlavních důvodů vyhlášení místního referenda o pravidlech využití lokality Parukářka, které proběhlo z podnětu Koalice Parukářka a iniciativy místostarostů Žižkov (nejen) sobě společně s komunálními volbami. Kvůli nízké volební účasti nejsou výsledky referenda závazné, za ochranu Parukářky se však postavila naprostá většina hlasujících.

VIDEO 5m2 pro záchranu Parukářky: http://youtu.be/VQJHSa0VqAw

Podrobnosti o záměru na blogu Ondřeje Ruta: http://rut.blog.respekt.ihned.cz/c1-63434970-izraelsky-developer-chce-zastavet-cast-parukarky-radnice-tomu-muze-zabranit

Kontakt:

Ondřej Rut
Předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
608 766 603
rut.ondrej@praha3.cz

Parukářce na Žižkově hrozí zástavba, která dosud nemá obdoby. Rozhodnutí je v rukou starostky.

V těsné blízkosti dětského hřiště na Parukářce má podle vlastníka pozemků, společnosti WH Estate s.r.o., vzniknout nový devítipatrový bytový dům. Žižkovská radnice zve občany v úterý 24.2. od 17 hodin na veřejnou prezentaci záměru. Klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě považuje záměr za předimenzovaný a požaduje jeho zásadní redukci.

Radnice Prahy 3 přitom může realizaci stavby zásadním způsobem ovlivnit nebo stavbě přímo zabránit. Vlastní totiž 5m2 pozemku (parc. č. 1793/6 v k.ú. Žižkov), který developer ke stavbě nezbytně potřebuje k vybudování příjezdové cesty.

Na pozemcích dnes stojí objekt bývalých studií a zázemí Českého rozhlasu. Ten nemovitost prodal ve veřejné dražbě v roce 2013 společnosti WH Estate s.r.o., za kterou stojí izraelský podnikatel Joseph Vakrat. Chystaný developerský projekt byl jedním z hlavních důvodů vyhlášení místního referenda o pravidlech využití lokality Parukářka, které proběhlo z podnětu Koalice Parukářka a iniciativy místostarostů Žižkov (nejen) sobě společně s komunálními volbami. Kvůli nízké volební účasti nejsou výsledky referenda závazné, za ochranu Parukářky se však postavila naprostá většina hlasujících.

„Nová budova se má tyčit asi 18 metrů nad úrovní dětského hřiště a má se tak stát jedinou budovou viditelnou při pohledu z parku severním a východním směrem. Dojde tak k nevratnému narušení horizontu kopce a rekreačního charakteru parku. Pozemky na nichž má zástavba stát jsou zastavitelné, avšak budovami jejichž rozměry odpovídají budovám, které dnes na místě stojí a které nepřesahují horizont kopce,“ konstatuje Ondřej Rut, předseda opozičního klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě.

Podrobnosti o záměru na blogu Ondřeje Ruta

Videopozvánka

Kontakt:

Ondřej Rut
Předseda klubu zastupitelů Žižkov (nejen) sobě
608 766 603
rut.ondrej@praha3.cz

Nová žižkovská koalice: čelem vzad!

Tisková zpráva koalice Žižkov (nejen) sobě

4.11.2014

 

TOP09 a ČSSD obešly vítěze voleb v Praze 3 Žižkov (nejen) sobě a na dnešním ustavujícím zastupitelstvu zvolí novou koalici s ODS a Volbou pro město.

Povolební vyjednávání o koalici byla zkomplikována policejním zásahem na radnici Prahy 3, během kterého policie zabavila počítač Matěje Stropnického, a to za přímé asistence TV Prima. ŽNS chápe přítomnost medií u policejního zásahu jako pokus o diskreditaci osoby Matěje Stropnického v povolebních vyjednáváních. Ta však nakonec ukázala, že překážka pro uzavření koalice s ŽNS nebyla v osobě Matěje Stropnického, který místo sebe navrhl za starostu Ondřeje Ruta.

Hlavní příčinou vyšachování Žižkov (nejen) sobě je tak nakonec spříznění vůlí k moci i za cenu absolutní stagnace obce. Nová koalice se totiž výborně shodne jen na těch nejopatrnějších řešeních, nápadně podobných nedělání ničeho:

 • na vstřícném stanovisku k zástavbě areálu Nákladového nádraží Žižkov a nezasahování do soukromého zájmu a vlastnictví developerů,
 • na tom, že budovu nákladového nádraží vyhlásilo památkou Ministerstvo kultury, tak ať se o ni stará ono nebo její vlastník,
 • na nové koncepci sociálního bydlení, která bude mít dobré jméno, ale zachová současný systém přidělování bytů bytovou komisí spřízněným osobám,
 • na instalaci kamerových systémů, které zvyšují iluzi bezpečnosti, jsou ale drahé a zasahují do lidského soukromí,
 • na toleranci kasin na území městské části, např. v bezprostřední blízkosti kostela na Jiřího z Poděbrad,
 • na „rozumné podpoře cyklodopravy“, která je pouze prázdnou floskulí, protože cyklistika pro tuto koalici není doprava, ale jen sport,
 • na zklidňování dopravy, která však nesmí jít na úkor automobilové dopravy a práva jet padesátkou,
 • na podpoře rozvoje veřejných prostranství, pro které chybí kompetence a vkus,
 • na tom, že není třeba škrtat finance na pořádání masových veselic (Vinobraní, Masopust, Husité na Vítkově apod.),
 • na tom, že většinu investic bude zajišťovat i nadále nikoli radnicí s jasnou kontrolou, ale akciovou společností Správa majetkového portfolia, kde se vyjma ředitele od dob Pavla Hurdy téměř nic nezměnilo,
 • na principu rozpočtové odpovědnosti, která je pro všechny strany (včetně ŽNS) samozřejmostí, ale této koalici šikovně zakrývá absenci vize rozvoje městské části.

„Žižkov (nejen) sobě dneškem odchází na Praze 3 po dvou letech do opozice. Náš program má sto bodů a podporu veřejnosti, přesto se bude realizovat jeho ušmudlaný opak. Nová koalice je ovšem natolik nesourodá, že aby ji paní Hujová složila a mohla pokračovat ve funkci starostky, o což jí šlo vedle financování klobás a jitrnic na masopustu vždy nejvíc ze všeho, musela nakoupit své straníky i koaliční partnery sedmi uvolněnými funkcemi, což je na Žižkově dosavadní rekord. Podle mého názoru stejně nepřežije první rok vlády. V zájmu budoucnosti Žižkova budeme na pádu této koalice pracovat od prvního dne jejího ustavení,“ uvedl Matěj Stropnický, který v čele koalice Žižkov (nejen) sobě získal v říjnových volbách 27,3% a s jedenácti zastupiteli bude součástí nejsilnějšího opozičního klubu v zastupitelstvu.

ŽNS navrhuje TOP09 dvojkoalici s rovným zastoupením

V zájmu stabilního řešení povolebního uspořádání a rozvoje městské části Praha 3 dnes klub zastupitelů vítězné strany Žižkov (nejen) sobě zastavil vyjednávání s ČSSD a ODS a učinil vstřícnou nabídku klubu zastupitelům TOP09 k uzavření dvojkoalice.

Klub ŽNS se shodl, na základě porovnání programových dokumentů stran, s kterými jednáme o programových průnicích a povolebním uspořádání, že partnerem, který je nám programově nejblíže, je jednoznačně TOP09.

Navrhujeme proto rovnoměrné zastoupení stran koalice TOP 09 a ŽNS v osmičlenné radě městské části (4 pozice členů rady pro každou ze stran dvojkoalice) včetně nominace Ondřeje Ruta na starostu MČ. Jsme zároveň otevřeni dalším variantám povolebního uspořádání v navrhované koalici, kdy ŽNS bude mít většinu v radě.

Odpověď zástupců klubu TOP 09 na náš návrh na zahájení exkluzivního jednání mezi TOP 09 a ŽNS očekáváme během zítřejšího dne.

V Praze 3 jde do voleb opět Žižkov (nejen) sobě – koalice Strany zelených, KDU-ČSL, STAN a nezávislých kandidátů, s podporou Pirátské strany

Praha / 6.8.2014 / V třetí městské části se bude na podzim ucházet o hlasy voličů znovu koalice politických stran a nezávislých kandidátů Žižkov (nejen) sobě. Součástí koalice je Strana zelených, KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí. Kromě nezávislých kandidátů z místních občanských sdružení podpořila koalici do voleb také Pirátská strana.

Cílem koalice je navázat na úspěšné působení ve vedení třetí městské části, zejména v oblasti spravedlivé a citlivé bytové politiky, ochrany Parukářky a zeleně, kultivace veřejných prostranství, ochrany památek, oživení a rozvoje Nákladového nádraží Žižkov.

V čele kandidátky stojí Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3 a novinář. Na druhém místě je Vladimír Říha, anesteziolog a radní MČ Praha 3, třetí místo zaujal Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3 a sociální ekolog. Čtvrtý je Tomáš Mikeska, bývalý starosta MČ Praha 3. Na kandidátní listině je také nezávislá zastupitelka MČ Praha 3 Martina Chmelová.

„Ve vedení žižkovské radnice jsme i v omezeném čase dvou let ukázali, že náš plán pro Prahu 3, představený před čtyřmi lety, je proveditelný. Prosadili jsme harmonogram privatizace bytů, ukázali, že Nákladové nádraží je hodnotnou památkou a může sloužit jako kulturní či vzdělávací centrum, zastavili jsme předražené rekonstrukce panelových domů a nasměrovali finanční prostředky do zklidnění dopravy, kultivace veřejných prostranství, oprav chodníků nebo výsadby stromořadí. Teď přicházíme i s dalšími plány, jejichž detaily představíme ve volební kampani,“ uvedl lídr kandidátky Matěj Stropnický.

„Zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školkách je důležitou kompetencí městské části. Praha 3 je dnes schopná uspokojit rodiče dětí od 3 let s trvalým bydlištěm. Chceme pomoci rodičům v návratu do práce a v jejich obtížné situaci a nabídnout školky již od 2 let věku,“ říká Vladimír Říha, dvojka na kandidátce.

„Městská část musí být slyšet při rozhodování o rozvoji území a ochraně zeleně. Park Parukářka je stále ohrožován agresivními záměry developerů, prosadili jsme proto v zastupitelstvu Prahy 3 místní referendum o stanovení pravidel pro využití parku a jeho bezprostředního okolí. Občané tak budou mít v den komunálních voleb možnost posílit ochranu Parukářky. Naše koalice je garantem ochrany zeleně před nevhodnými developerskými záměry, zabráníme další předimenzované výstavbě,“ říká Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3 a autor návrhu vyhlášení referenda.

„Praha 3 se aktivně zasadí o budoucí rozvoj 35 hektarového areálu Nákladového nádraží, včetně plánované přeměny budov na kulturně-společenské centrum. Nákladové nádraží je velkou příležitostí pro naši čtvrť a pro celou Prahu. Přicházíme s plánem vykoupit pozemky a rozvoj území naplánovat na základě otevřené urbanistické soutěže,“ říká Tomáš Mikeska, čtyřka kandidátky a bývalý starosta MČ Praha 3.

Kontakty:

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) opsala reformu bytové politiky od zelených z Prahy 2

Tato tisková zpráva je vydána v „režimu změn“ tiskové zprávy TOP 09 Praha 3 rozeslané mj. panem Jiřím Ptáčkem dne 28. února 2014.

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) opsala plánuje reformu bytové politiky od zelených z Prahy 2 , má už dost čekání

Praha, 27. 2. 2014

Starostka Prahy 3 Ing. Vladislava Hujová (TOP 09) převzala iniciativu a opsala zpracovala návrh na nová pravidla bytové politiky Prahy 3 z již schválených pravidel sousední Prahy 2. Chce jím zabránit nehospodárnosti při nakládání sz bytovým fondem a zaručit svým plagiátorstvím maximální transparentnost při přidělování obecních bytů.

„Nečinnost ČSSD a TOP 09 ŽnS v čele akciové společnosti v majetku MČ Praha 3, Správa majetkového portfolia (SMP), která má na starost rekonstrukce se zástupcem starostky PhDr. Matějem Stropnickým v oblasti bytové politiky, zapříčinila stav, kdy městská část vlastní zhruba 230 volných bytů u kterých přichází o možný příjem z jejich nájmu ve výši 10 mil. korun ročně. Tyto byty jsou ovšem ve špatném technickém stavu a bez předchozích oprav je není možné pronajímat. Neřešení této situace místostarostou odpovědným za investice Bohuslavem Nigrinem (ČSSD) a ředitelem SMP Janem Maternou (TOP 09) a programové cíle městské části, k nimž jsme se zavázali již v roce 2012, mě přimělo starostku Ing. Vladislavu Hujovou (TOP 09) zpracovat samostatně opsat návrh bytové politiky Prahy 3 ze schválených pravidel Prahy 2, která připravila a prosadila zástupkyně starostky MČ Praha 2 Kateřina Jechová za STRANU ZELENÝCH. Tento plagiát nyní TOP 09 předložila koaličním partnerům, ČSSD a ŽnS k připomínkování“, uvedl a místostarosta Prahy 3 Matěj Stropnický (SZ)starostka Hujová.

Návrh starostky Hujové se  – v kopii tak, jako pravidla Prahy 2 – zaměřuje především na čtyři prioritní skupiny – seniory, mladé rodiny s dětmi, zdravotně postižené a sociálně potřebné občany Prahy 3 a jasně definuje kritéria uchazeče, postup schvalování žádosti, výši sníženého nájmu i dobu jeho trvání. Snaží se tak nejen o transparentnost, ale také o celkovou srozumitelnost pro občany Prahy 3. „Opomíjí však fakt, že Praha 3 nemá stejnou demografickou situaci jako Praha 2. Ignoruje zároveň i výsledky analýzy ‚Odhadu potřebnosti a finanční udržitelnosti podpory bydlení MČ Praha 3‘, kterou pro žižkovskou radnici z mé iniciativy na podzim loňského roku zpracoval tým Katedry sociologie FF UK a která ke zmíněným skupinám vhodným k podpoře připojuje s ohledem na skladbu obyvatel Žižkova též občany „diskriminované na trhu s bydlením“, úplně pomíjí otázku bezdomovectví a doporučovaný koncept tzv. prostupného bydlení. To totiž nešlo opsat z Prahy 2, jejíž pravidla pronájmu bytů tyto problémy nereflektují,“ upozorňuje Stropnický.

Dalším bodem projednávaných změn by mělo být i přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, které vlastní obec, a o kterých rozhoduje sociální a zdravotní komise.  Z celkového počtu 204 bytů v domech s pečovatelskou službou je obsazeno jen 162 z nich. To znamená, že přes 20% těchto bytů zůstává zbytečně prázdných. „Byla bych ráda, kdyby i paní místostarostka Oubrechtová (ČSSD), která je zodpovědná za sociální politiku, zefektivnila systém přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou, kde je v současné chvíli 23 volných, k nastěhování připravených bytů a dalších 19 bude po prováděných rekonstrukcích k dispozici během léta tohoto roku.“, uvedla Hujová. Ročně se v domech s pečovatelskou službou uvolní v průměru 15 – 20 bytů, a tudíž podle starostky není nutné udržovat takovou rezervu.

„Mám radost, že starostka Prahy 3 paní Hujová ‚samostatně‘ vytvořila pravidla pronajímání bytů pro Prahu 3 tím, že opsala pravidla naše. Byla bych však ráda, kdyby je nevydávala za návrh TOP 09, neboť jsem je pro Prahu 2 a nově, jak vidím, tedy i pro Prahu 3 vytvořila já a jde tedy o návrh Strany zelených,“ zdvořile upozorňuje místostarostka Prahy 2 pro oblast bydlení Mgr. Kateřina Jechová (SZ) s tím, že „slušností by bylo aspoň na jejich využití zeptat a neopisovat celé věty beze změn a hlavně bez uvedení zdroje.“

„Opisuje-li TOP 09 od Strany zelených, mám s tím sice morální problém, ale věcně jde o dobrý návrh. Upravím jej do příštího týdne pro potřeby obyvatel Prahy 3 a ŽNS jej nepochybně podpoří. Omluvu ze Žižkova na Vinohrady a od TOP 09 k zeleným by to ale asi chtělo,“ uzavírá Matěj Stropnický.

Kontakt:

PhDr. Matěj Stropnický, zástupce starostky MČ Praha 3, tel.: 605 344 748

Mgr. Kateřina Jechová, zástupkyně starostky MČ Praha 2, tel.: 603 306 463

Příloha:

Pronájem_bytů_P2

Pronájem_bytů_P3

Tisková zpráva: 10 let jízdy zelených na Praze 3

Praha, 6. září 2013 – Zelení na Praze 3 vyrážejí v sobotu na cyklojízdu po kauzách Žižkova a Vinohrad oslavit 10 let svého působení. Oslava bude pokračovat koncerty a dalším programem v kampu Pražačka. Pokračovat ve čtení „Tisková zpráva: 10 let jízdy zelených na Praze 3“

Tisková zpráva: Měníme Radniční noviny na list, ve kterém se bude diskutovat

Praha, dne 12. února 2013Po týdnech vyjednávání byla schválena nová koncepce Radničních novin. Dlouhá desetiletí byly Radniční noviny Prahy 3 vydávány za apolitické, ačkoliv se v nich objevovaly i názory – ovšem jen jedné, té vždy vládnoucí strany. To nyní končí. 

Radniční noviny jsou v České republice nejčastěji listem, v němž právě vládnoucí politická reprezentace ukazuje za obecní prostředky, v čem je dobrá. Nejčastěji jsou zde oslavné články o jednotlivých radních, doprovozené fotkami, kterak přestřihují pásky pomníků své pracovitosti. Tak tomu dosud bylo i na Žižkově a jistě tyto informace nemizí zcela. Několik týdnů ale vznikala ve spolupráci s nejpovolanějším českým odborníkem na radniční periodika a spoluautorem zákona o svobodném přístupu k informacím, Oldřichem Kužílkem, nová koncepce, po jejímž schválení 30. ledna 2013 dochází nyní k několika významným změnám:

 1. Namísto pouhého informování o již provedených opatřeních, budou Radniční noviny nově seznamovat také s chystanými záměry vedení radnice, resp. tyto záměry zde budou předkládány k veřejné debatě. Demokratické rozhodování se totiž musí odehrávat právě v interakci celé obce.
 2. Nepůjde navíc pouze o informování o záměrech radnice, ale také soukromých subjektů, včetně developerů a to i na pozemcích, které obec nevlastní.  
 3. K této veřejné diskusi zřizujeme jednak rubriku, v níž se budou zveřejňovat dopisy čtenářů, jednak tematickou stránku, na níž se představí vždy určitá oblast působnosti radnice a v rámci rubriky PRO/PROTI, resp. ANO/NE budou představovány různé názory na dané téma.
 4. Na podzim jsme si vyzkoušeli a nyní natrvalo zavádíme také rubriku, v níž bude mít opozice (ale také koalice) v rozsahu 2,5tis. znaků měsíčně možnost vyjádřit se na jakékoli téma dle vlastní úvahy.
 5. Těmito opatřeními rozlišíme nově to, co bylo dosud kamuflováno jako apolitičnost, a co je běžně rozlišováno ve všech médiích, tedy: oddělený prostor pro zpravodajství a publicistiku.

„Radniční noviny jsou tím místem, kde je třeba vést soustavnou debatu s veřejností o tom, které záměry mají smysl, a které nikoli. Dosud to nebylo možné, protože byla všechna opatření předkládána obyvatelům Prahy 3 jako hotové věci a opozice měla do tohoto listu vstup zakázán. Aby se komunikace stala plynulou, bylo třeba v ní provoz zobousměrnit,“ poznamenal za Stranu zelených Matěj Stropnický, který na žižkovské radnici od června 2013 předsedá Redakční radě Radničních novin a na přípravě koncepce se podílel.

Nově schválenou Koncepci Radničních novin naleznete pod odkazem http://www.praha3.cz/public/c7/11/df/141444_61587_RMC_2013_60.pdf

Praha 3 do roku 2016 dokončí privatizaci bytů ve stovce domů

Praha 1. února (ČTK) – Vedení Prahy 3 chce do roku 2016 dokončit privatizaci bytů ve zhruba stovce panelových i cihlových domů, v rozhovoru s ČTK to dnes řekl místostarosta Matěj Stropnický (ŽnS). Prodávat se bude i zhruba 180 bytů v opravených panelácích v Lupáčově ulici. O jejich prodeji by mělo zastupitelstvo rozhodovat v polovině roku. Z bytů, které zůstanou nezprivatizovány, vznikne v budoucnu fond sociálního bydlení.

Prodej bytů je v posledních letech v Praze 3 velkým tématem. Na zasedání zastupitelstva z řad obyvatelstva i opozice v minulosti opakovaně zaznívalo, že radnice posílá byty do privatizace nahodile a netransparentně. Nová koalice proto připravila pravidla i časový plán prodejů. „Splnili jsme tak to hlavní, co lidé potřebují vědět, aby mohli plánovat, aby věděli, co je čeká,“ uvedl místostarosta. Většina rodin totiž musí nákup řešit půjčkou a je pro ně důležité vědět o prodeji v dostatečném předstihu, tvrdí.

Ze schválených pravidel vyplývá, že lidé budou moci získat dvacetiprocentní slevu za rychlou platbu nebo slevu pět procent, pokud si zvolí úhradu formou splátek. Navíc pokud se zavážou, že byt pět let nebo deset let neprodají, odečte se jim z ceny bytu dalších pět, respektive deset procent. „Chceme umožnit, aby si byt mohl koupit každý, a zároveň se snažíme zabránit možným spekulacím,“ vysvětlil místostarosta.

U panelových domů plánuje radnice výměnu oken a zateplení. Privatizace bude postupovat se směru od Jarova do centra. V červnu by měly jít do prodeje byty v domech v Lupáčově ulici, jejichž nákladnou rekonstrukci provázela v minulosti řada nejasností. Doteď není jasné, kolik opravy stály. Jde ale o stovky milionů korun. Radnice kvůli tomu zadala audit.

Nepronajaté byty a byty, které i po privatizaci zbudou v majetku městské části, budou sloužit pro sociálně slabší obyvatele, pro mladé rodiny s dětmi nebo postižené. Na přípravě pravidel sociálního bydlení nyní radnice pracuje.

Jana Hrubá vju