Souhrnná zpráva o vyjednávání ŽNS o povolební spolupráci na Praze 3

Sobota 11. října

– volby na P3 skončily pro ŽNS vítězstvím a ziskem 27,29% (11 mandátů)

Pondělí 13. října

– ustavení klubu ŽNS, pověření pro vyjednávání o dvojkoalici s TOP 09 (Stropnický, Mikeska)

Úterý 14. října

– domluveno jednání s TOP 09 na středu 15. října

Středa 15. října

– proběhlo jednání s TOP 09 (za ŽNS: Stropnický, Mikeska, za TOP 09: Dlouhý, Hujová).

V ý c h o z í návrh ŽNS na spolupráci s TOP 09 (koalice by měla 19 hlasů, tedy většinu dvou hlasů):

1/ vyjít z programu ŽNS, identifikovat zásadní rozpory (žádné na místě ze strany TOP 09 nesděleny) a v pátek 17. října se sejít pouze nad programem, do té doby písemné připomínky od TOP 09,

2/ rozložení zastoupení v Radě MČ: ŽNS – 5 členů (3 uvolnění), TOP 09 – 4 členů (2 uvolnění),

3/ rozložení resortů: ŽNS i TOP 09 pokračují v dosavadních resortech, nabídka směrem k TOP 09 na přednostní výběr z dosavadních resortů ČSSD (investice, školství, zdravotnictví, sociální věci, neziskové organizace, akciové společnosti, transparentnost),

4/ klauzule o právu veta na jakékoliv usnesení Rady MČ pro oba partnery,

5/ exkluzivní vyjednávání: tedy, jednáme jen ŽNS/TOP 09 (TOP 09 na místě odmítla)

TOP 09 sdělila, že vyjednává také s ČSSD a že nám sdělí odpověď po jednání svého klubu v pondělí 20. října.

Čtvrtek 16. října

– klub ŽNS schválil po krachu návrhu na exkluzivní jednání ŽNS/TOP 09 zahájení vyjednávání zároveň s ČSSD, doplnil vyjednávací tým o Martinu Chmelovou a zvolil si za svého předsedu Matěje Stropnického a za místopředsedkyni Martinu Chmelovou

Pátek 17. října

– domluveno jednání s ČSSD na úterý 21. října

Úterý 21. října

– proběhlo jednání s ČSSD (za ŽNS: Stropnický, Mikeska, Chmelová, za ČSSD: Ropková, Oubrechtová, Kucián).

Návrh ŽNS na spolupráci s ČSSD za účasti či podpory Volba pro Město (koalice by měla 18 hlasů, tedy většinu jednoho hlasu).

1/ vyjít z programu ŽNS, identifikovat zásadní rozpory (na místě sdělila ČSSD nutnost diskutovat o záměru ŽNS vykoupit pozemky na Nákladovém nádraží Žižkov), další jednání o programu po předložení připomínek ČSSD,

2/ rozložení zastoupení v Radě MČ: ŽNS – 4 členové (3 uvolnění), ČSSD – 4 členové (2 uvolnění), VpM – 1 uvolněný člen /v případě pouhé podpory VpM bez účasti v RMČ: ŽNS/ČSSD – 5/4 členů v RMČ/,

3/ nutnost získávat další podporu napříč politickým spektrem vzhledem ke křehkosti možné koalice

ČSSD sdělila, že vyčká se svým vyjádřením na to, zda navrženou spolupráci přijme VpM.

Klub ŽNS následně týž den rozšířil pověření vyjednavačům na jednání se dvěma zastupiteli Volby pro Město (VpM).

Středa 22. října

– po týdnu čekání na zprávu ze strany TOP 09 oslovil za ŽNS Stropnický TOP 09, předsedu regionálního výboru Dlouhého s dotazem, jaká je odpověď TOP 09 na přednesený návrh. Bylo sděleno, že TOP 09 se rozhodla nejprve sjednat společný postup s ČSSD a poté oslovit další partnery v pořadí ŽNS a ODS, dvojkoalici tím TOP 09 neodmítla, ale ani neupřednostnila.

– proběhlo jednání mezi zástupci ŽNS a VpM. Byl předložen návrh ve smyslu návrhu adresovaného ČSSD. Oba zástupci VpM spolupráci odmítli s tím, že chtějí „zůstat nezávislí“. ČSSD byla o tomto jejich rozhodnutí obratem informována a tím tato možnost padla.

Čtvrtek 23. října

– z iniciativy TOP 09 se konalo trojstranné jednání zástupců ŽNS (Stropnický, Mikeska, Chmelová), TOP 09 (Dlouhý, Hujová) a ČSSD (Ropková, Kucián, Holeček) o možné trojkoaliční spolupráci (24 hlasů, většina 7 hlasů).

Společný návrh TOP 09 a ČSSD vůči ŽNS:

1/ TOP 09 a ČSSD vypracovaly průnik svých programů, který nabídly ŽNS k připomínkování, další jednání by následovalo poté

ŽNS namísto jednání o kompilátu programu TOP 09 a ČSSD navrhl postupně tři varianty možného alternativního postupu, přičemž základním principem bylo, aby se tvorby průniku programů účastnili ve všech fázích všichni tři partneři a nikoliv, aby se nejprve dva dohodli a pak postupovali společně vůči třetímu:

Návrh ŽNS vůči TOP 09 a ČSSD:

1/ vyjít z programu ŽNS, k němuž by TOP 09 a ČSSD zpracovaly samostatně připomínky a zaslaly ŽNS, ty by byly následně společně vypořádávány,

2/ vyjít z programu kteréhokoli ze subjektů a do něj zapracovávat připomínky dvou zbývajících,

3/ začít na „čistém stole“ společným jednáním zástupců všech tří subjektů o programu po kapitolách

TOP 09 i ČSSD postupně všechny tři návrhy ŽNS odmítly a jednání tak skončilo krachem.

Pátek 24. října

– klub ŽNS po dlouhém jednání a s cílem vymanit se ze zablokované situace těsně schválil otevření jednání s ODS o programových průnicích s cílem prověřit možnou povolební spolupráci. S ODS nebylo jednáno od roku 2006. Klub vedením těchto jednání pověřil Ondřeje Ruta.

Pondělí 27. října

– proběhlo jednání s ODS (za ŽNS: Rut, Chmelová, Říha, za ODS: Bellu, Vítkovská), na němž byly jako programově problematické identifikovány tyto otázky: Nákladové nádraží Žižkov, Parukářka, kamerové systémy, výstavba garáží, sociální bydlení, resp. prodeje volných bytů, financování Paláce Akropolis – se závěrem, že jsou všechny k dalšímu řešení poté, co proběhne jednání s ČSSD; resortní otázky nebyly diskutovány jako předčasné

Středa 29. října

– proběhlo jednání s ČSSD (za ŽNS: Rut, Chmelová, za ČSSD: Ropková, Kucián), ČSSD si položila podmínku pro další jednání o spolupráci ŽNS/ODS/ČSSD, že TOP 09 a ŽNS musejí dříve prohlásit jednání o dvojkoalici za ukončená;

– došlo k policejnímu zásahu, při kterém byl Stropnickému odebrán služební počítač

Čtvrtek 30. října

– klub ŽNS formálně přerušil jednání s ČSSD a ODS a pod dojmem zpráv o zintenzivnění jednání o koalici proti ŽNS schválil výhradní jednání s TOP 09 o dvojkoalici s následujícím návrhem:

Druhý návrh ŽNS na spolupráci s TOP 09 (19 hlasů).

1/ ŽNS nahrazuje v kandidatuře na místo starosty Matěje Stropnického Ondřejem Rutem,

2/ ŽNS navrhuje paritní uspořádání v osmičlenné Radě MČ (4 zástupci ŽNS, 4 zástupci TOP 09),

3/ ŽNS deklaruje k jednání i možnost, že ŽNS přenechá místo starosty TOP 09 výměnou za většinu ŽNS v Radě MČ

Tento návrh byl TOP 09 předán ústně i písemně O. Rutem (M. Dlouhému a J. Vokálovi) před jednáním regionálního výboru a klubu zastupitelů TOP09. Týž den byl těmito orgány odmítnut. ŽNS byl vyrozuměn, že se TOP 09 rozhodla pro koaliční spolupráci bez něj.

Další jednání již nebyla iniciována.

Pondělí 3. listopadu

– na jednání klubu ŽNS dne 3. listopadu po předložení této zprávy předseda klubu Matěj Stropnický odstoupil ze své funkce

 (aktualizoval a předkládá: Matěj Stropnický, předseda klubu ŽNS, 3. listopadu 2014)

ŽNS navrhuje TOP09 dvojkoalici s rovným zastoupením

V zájmu stabilního řešení povolebního uspořádání a rozvoje městské části Praha 3 dnes klub zastupitelů vítězné strany Žižkov (nejen) sobě zastavil vyjednávání s ČSSD a ODS a učinil vstřícnou nabídku klubu zastupitelům TOP09 k uzavření dvojkoalice.

Klub ŽNS se shodl, na základě porovnání programových dokumentů stran, s kterými jednáme o programových průnicích a povolebním uspořádání, že partnerem, který je nám programově nejblíže, je jednoznačně TOP09.

Navrhujeme proto rovnoměrné zastoupení stran koalice TOP 09 a ŽNS v osmičlenné radě městské části (4 pozice členů rady pro každou ze stran dvojkoalice) včetně nominace Ondřeje Ruta na starostu MČ. Jsme zároveň otevřeni dalším variantám povolebního uspořádání v navrhované koalici, kdy ŽNS bude mít většinu v radě.

Odpověď zástupců klubu TOP 09 na náš návrh na zahájení exkluzivního jednání mezi TOP 09 a ŽNS očekáváme během zítřejšího dne.

Povolební situace na Žižkově

  • Povolební situace na Žižkově: včera se sešel poprvé klub ŽnS a dnešním dnem začne vyjednávání o možnostech podoby budoucí koalice. O všem důležitém budeme pravidelně informovat. Prosíme, nepodléhejte spekulacím, které se vynořují ze všech stran.
  • Klub pověřil vyjednáváním o povolební koalici Matěje Stropnického a Tomáše Mikesku. Zítra (15. 10.) bude zahájeno jednání s TOP 09 o možné dvojkoalici.

Referendum Parukářka: výzva pro účast v okrskové komisi

V rámci místního referenda je třeba zaručit činnost 51 okrskových komisí, každá z nich musí mít 4 členy. Stále chybí několik desítek lidí pro tyto důležité funkce.

Přihlaste se do komise a pomozte zajistit zdárný průběh referenda!

Pokračovat ve čtení „Referendum Parukářka: výzva pro účast v okrskové komisi“

V Praze 3 jde do voleb opět Žižkov (nejen) sobě – koalice Strany zelených, KDU-ČSL, STAN a nezávislých kandidátů, s podporou Pirátské strany

Praha / 6.8.2014 / V třetí městské části se bude na podzim ucházet o hlasy voličů znovu koalice politických stran a nezávislých kandidátů Žižkov (nejen) sobě. Součástí koalice je Strana zelených, KDU-ČSL a hnutí Starostové a nezávislí. Kromě nezávislých kandidátů z místních občanských sdružení podpořila koalici do voleb také Pirátská strana.

Cílem koalice je navázat na úspěšné působení ve vedení třetí městské části, zejména v oblasti spravedlivé a citlivé bytové politiky, ochrany Parukářky a zeleně, kultivace veřejných prostranství, ochrany památek, oživení a rozvoje Nákladového nádraží Žižkov.

V čele kandidátky stojí Matěj Stropnický, místostarosta Prahy 3 a novinář. Na druhém místě je Vladimír Říha, anesteziolog a radní MČ Praha 3, třetí místo zaujal Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3 a sociální ekolog. Čtvrtý je Tomáš Mikeska, bývalý starosta MČ Praha 3. Na kandidátní listině je také nezávislá zastupitelka MČ Praha 3 Martina Chmelová.

„Ve vedení žižkovské radnice jsme i v omezeném čase dvou let ukázali, že náš plán pro Prahu 3, představený před čtyřmi lety, je proveditelný. Prosadili jsme harmonogram privatizace bytů, ukázali, že Nákladové nádraží je hodnotnou památkou a může sloužit jako kulturní či vzdělávací centrum, zastavili jsme předražené rekonstrukce panelových domů a nasměrovali finanční prostředky do zklidnění dopravy, kultivace veřejných prostranství, oprav chodníků nebo výsadby stromořadí. Teď přicházíme i s dalšími plány, jejichž detaily představíme ve volební kampani,“ uvedl lídr kandidátky Matěj Stropnický.

„Zajištění dostatečného počtu míst v mateřských školkách je důležitou kompetencí městské části. Praha 3 je dnes schopná uspokojit rodiče dětí od 3 let s trvalým bydlištěm. Chceme pomoci rodičům v návratu do práce a v jejich obtížné situaci a nabídnout školky již od 2 let věku,“ říká Vladimír Říha, dvojka na kandidátce.

„Městská část musí být slyšet při rozhodování o rozvoji území a ochraně zeleně. Park Parukářka je stále ohrožován agresivními záměry developerů, prosadili jsme proto v zastupitelstvu Prahy 3 místní referendum o stanovení pravidel pro využití parku a jeho bezprostředního okolí. Občané tak budou mít v den komunálních voleb možnost posílit ochranu Parukářky. Naše koalice je garantem ochrany zeleně před nevhodnými developerskými záměry, zabráníme další předimenzované výstavbě,“ říká Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3 a autor návrhu vyhlášení referenda.

„Praha 3 se aktivně zasadí o budoucí rozvoj 35 hektarového areálu Nákladového nádraží, včetně plánované přeměny budov na kulturně-společenské centrum. Nákladové nádraží je velkou příležitostí pro naši čtvrť a pro celou Prahu. Přicházíme s plánem vykoupit pozemky a rozvoj území naplánovat na základě otevřené urbanistické soutěže,“ říká Tomáš Mikeska, čtyřka kandidátky a bývalý starosta MČ Praha 3.

Kontakty: