Co se děje začátkem podzimu? Přituhuje jen venku, nebo i na radnici? Zářijový newsletter Zelených…

Jen s jedenáctidenním zpožděním přinášíme newsletter za měsíc září. Tentokrát to nějak vyšlo tak, že je plný obrázků.

Nová pravidla pro bytovou politiku
Finišujeme s přípravou zbrusu nových pravidel bytové politiky, ze kterých máme velkou radost. Přidělování městských bytů by nově na Praze 3 mělo být transparentní a zejména by pomoc měla směřovat k lidem, kteří jsou opravdu v tísnivé sociální situaci. Zlomení klientelistického systému, který umožňoval přidělování bytů kamarádům vládnoucích politiků, nebo prostě lidem, kteří pomoc úplně nepotřebují, bude zřejmě jedním z nejzásadnějších věcí, které se nám na radnici doposud podařily.

Pravidla ještě nejsou ani schválená, a mediální mašina ODS už začala lidi lacině strašit vymyšlenými riziky. My si ale za přesvědčením, že děti nemají vyrůstat na ubytovnách, určitě budeme stát. Více info zde: https://bit.ly/2pKsX9E

Klimatická krize
Praha 3 se konečně systematicky začne zabývat klimatickou krizí. Na radě jsme schválili ustavení pracovní skupiny, jejímž cílem bude zpracovat strategický plán pro související adaptační a mitigační opatření. Zasedne v ní třeba Janek Rovenský z Greenpeace nebo Anna Kárníková, ředitelka Hnutí Duha. Už 30. října v 18.00 navíc pořádáme III. Žižkovský panel, který se bude věnovat právě tomuto tématu.

Stavební boom kolem NNŽ a Olšanské
Projekty na Nákladovém nádraží a výstavba v Olšanské ulici se staly velkým tématem minulých měsíců nejen na zastupitelstvu. V září se konala též debata „Nové centrum Žižkova“ v Aeru, kde nás reprezentoval Matěj Žaloudek. Náměstek primátora Petr Hlaváček na debatě přislíbil, že okolí Olšanské ulice se bude (podobně jako NNŽ) rozvíjet podle koncepční studie, kterou bude supervizovat Institut plánování a rozvoje.

Navázali jsme též spolupráci s ateliérem Jiřího Klokočky na FA ČVUT, kde budou studenti a studentky v tomto semestru prověřovat právě tuto lokalitu a její budoucnost.
Naše stanovisko k výstavbě na pozemcích CETIN: https://bit.ly/30UkQUQ

Je naše město k (ne)bydlení?
V kině Aero proběhla jednodenní přehlídka filmů a diskuzí o (ne)dostupném bydlení, gentrifikaci, a fenoménu Airbnb. Za nás se hlavní večerní diskuse a promítání zúčastnil Ondřej, který k problému mimojiné konstatoval:
„V Praze se ročně postaví kolem 5000 bytů. Srovnatelný počet bytů je přitom vržen na trh krátkodobého ubytovávání nebo jsou nakoupeny jako investiční byty. Počet bytů v Praze tak de facto stagnuje. Musíme hlasitě opakovat, že Airbnb a další platformy pro sdílené bydlení jsou problém i na Praze 3 a je třeba je regulovat.“

Bude se stavět v Kunešově ulici?
Dva a půl roku poté, co se žižkovské zastupitelstvo rozhodlo, že část parku Na Krejcárku u ulice Kunešova má zůstat nezastavitelná, podal majitel pozemků podnět na změnu územního plánu na zastavitelné pozemky. Dali jsme podnět do výboru pro územní rozvoj a prosadili znovu usnesení o nezastavitelnosti parku. Nyní jej schválí rada a stanovisko bude odesláno na magistrát. Pustili jsme se do toho docela aktivně a věříme, že do pár měsíců bude jasno a o tomhle nápadu už neuslyšíme.

Co bude v žižkovských lázních? A bude se dát zanedlouho skočit si na radnici na kafe?
V průběhu září byla vypsána dvě výběrka, která jsou pro nás dost důležitá. První se týká budoucího využití dnes prázdné budovy bývalých lázní v ulici Husitská. Tenhle obrovský dům je dnes prázdný a přitom si tam umíme představit leccos.
Druhé výběrko hledá kavárníka nebo kavárnici do skoro nevyužívané galerie pod radnicí. Chtěli bychom, aby se radnice více otevírala lidem, a také, aby si měli i úředníci a úřednice kam odskočit na kafe.
A skromně můžeme říct, že je hlavně naší zásluhou, že na radnici se konečně začala vypisovat výběrová řízení, kde není jediným kritériem nejnižší cena, ale také kvalita projektu a přínos pro obyvatele.

Byli jsme v Brně
Vypravili jsme se na prodloužený víkend do Brna, abychom načerpali inspiraci od tamních Zelených, kteří mají zkušenosti s vedením městské části i z „velkého“ Brna. Nachodili jsme přes 13km, viděli jsme například krásný vnitroblok Křídlovická, jehož současnou podobu mohli do velké míry ovlivnit místní. Asi nejvíc nás oslovila možnost zřízení re-use centra přímo ve sběrném dvoře, ale bylo toho víc – například tipy, jak ozelenit i ty ulice, do nichž není možné zasadit stromy. Zaujalo nás, že do centra Brna dnes mohou jezdit autem jen rezidenti a místní podnikatelé, a pozoruhodná nám přišla i cykloobousměrka v Jaselské ulici, kterou si zde navzdory politikům namalovali guerillově (a dnes už funguje zcela legálně). Cestovali jsme samozřejmě vlakem a vrátili se osvěžení a plní chuti do práce.

Den seniorů…
jsme oslavili spuštěním projektu Seniorská obálka. Jedná se o předtištěnou kartu, na kterou senioři vyplní základní informace o svém zdravotním stavu, alergiích, nemocech, lécích, nebo kontaktech na své blízké. Tato karta se potom umístí na dobře viditelné místo v bytě/domě, aby mohla být případně okamžitě k dispozici jednotkám integrovaného záchranného systému, které v případě krizové situace do objektu vstupují.
O obálku pro Vás nebo vaše příbuzné se můžete přihlásit zde:
https://www.praha3.cz/…/informace-pro-seni…/seniorska-obalka

Hezký podzim přejí

Ondřej Rut,
Martina Chmelová,
Matěj Michalk Žaloudek,
Jana Valová,
Blanka Vosecká Veselá

Zelení: Každé dítě si zaslouží domov

Vyjádření zastupitelského klubu Zelených k připravované bytové politice a k výpadům ODS proti ni.

Jedním z cílů Zelených na radnici Prahy 3 je aktivně řešit bytovou nouzi rodin s dětmi s trvalým pobytem na Praze 3, žijících na ubytovnách nebo v azylových domech. Směřujeme k tomu prostřednictvím nových Pravidel podporovaného bydlení, jejichž přípravy jsou téměř u konce.

Brněnská zkušenost s programem Housing first ukazuje, jak může moderní bytová politika vypadat. Představa, že si lidé bez domova najdou nejdřív práci a až pak díky tomu bydlení, se ukázala jako nefunkční. Housing First to staví na hlavu a nabízí lidem nejdříve bydlení. Ukazuje se, že lidé, kteří mají kde bydlet, se mnohem lépe vrací na pracovní trh a následně jsou schopni i splácet své dřívější dluhy. Neobejde se to samozřejmě bez doprovodné sociální péče, ale zkušenosti ukazují, že úspěšnost je vysoká a ve skutečnosti se tak veřejné prostředky ušetří.

Náš přístup k řešení bytové nouze rodin s dětmi je navíc podobný jako přístup vedení hlavního města nebo městských částí Praha 1, 7 a 10. Proto chceme podepsat společné Memorandum o spolupráci k ukončení bytové nouze. Hlásíme se tím ke společnému cíli, ke sdílení informací, zkušeností a kapacit, poskytování podpory lidem při hledání dostupného bydlení a následné sociální podpory po jejich zabydlení.

Opoziční strašení
Zastupitel a lídr Koalice pro Prahu 3 Alexander Bellu (ODS) na úterním zastupitelstvu a na svém facebookovém profilu začal strašit veřejnost příběhy o tom, že se do volných bytů na Praze 3 nastěhují „sociálně slabé“ rodiny a lidé z ubytoven, kteří “nemají jakoukoliv místní příslušnost k městské části”, čímž by měli dostat “přednost před občany Prahy 3”. Dokonce varuje před hygienickými riziky.

Reprezentanti opoziční Koalice pro Prahu 3 – Tomáš Sunegha (KDU-ČSL), Alexander Bellu (ODS), Mojmír Mikuláš (Trikolora) hájící křesťanské symboly bojem za umístění kříže na Vrch sv. Kříže, odmítají ale pomoc lidem v nouzi.

Bellu svými výroky šíří dezinformace a snaží získávat politické body tím nejhorším způsobem – vyvoláváním strachu. Podařilo se mu přitom – soudě podle hlasování na zastupitelstvu – strhnout celou opozici. Chceme se proto ohradit proti hlavním dezinformacím:

1) Memorandum s hlavním městem a dalšími MČ ani připravovaná Pravidla podporovaného bydlení nepředpokládají přidělování bytů žadatelům bez trvalého pobytu na MČ Praha 3. Ani hlavní město ani jiné radnice nám na Prahu 3 nemohou “posílat” rodiny s tím, že by snad bylo naší povinností je ubytovat.

2) Trvalý pobyt nelze získat pouhou žádostí na úřadě Prahy 3. Podmínkou je vždy vlastnictví bytu nebo nájemní smlouva k bytu. Žádat o zapsání trvalého pobytu přímo na radnici není možné. Představa, že se na Prahu 3 přivalí rodiny z ubytoven z celé Prahy, nahlásí si tu trvalé bydliště, aby se mohly nastěhovat do „našich“ bytů, je proto úplně zcestná. Připravovaná Pravidla podporovaného bydlení jsou rovněž nastavena tak, aby případné snahy o zneužívání obecního bydlení odhalila a eliminovala.

Ukazuje se, že žižkovská ODS se rozhodla nastoupit na stejnou populistickou cestu jako jejich kolegové v Brně, kteří letos zastavili tamní snahy o pomoc rodinám s dětmi v bytové nouzi. Brněnský projekt Housing First přitom dle dostupných dat objektivně pomohl desítkám lidí bez domova k návratu do běžného života.

Ondřej Rut,
Martina Chmelová,
Matěj Michalk Žaloudek

 

Devítka je plná. S kapacitní výstavbou v Olšanské za současných podmínek nemůžeme souhlasit.

Praha 3 na svém dnešním zastupitelstvu schválila připomínky ke změně územního plánu, kterou Central Group potřebuje pro výstavbu obytné výstavby na místě bývalé telefonní ústředy v Olšanské ulici. Usnesení zastupitelstva říká, že bez podrobné urbanistické a dopravní studie nelze souhlasit s navrženým koeficientem výstavby a doporučuje ponechat koeficient „H“, tedy zastavěnost typickou pro běžnou žižkovkou zástavbu.

Důvodem je, že na Praze 3 se v současnosti plánuje celkem dost developerských záměrů; v úhrnu lze počítat podle odhadů IPR Praha během příštích cca 20 let s příbytkem cca 20.000 obyvatel. To samo o sobě nemusí být špatně. Zdaleka ne vše ale probíhá podle jasné urbanistické a dopravní koncepce. Zejména není jasné, jak bude území městské části uspokojivě obslouženo veřejnou dopravou, protože kapacity stávajících tramvajových tratí, které tvoří páteřní propojení Prahy 3 s centrem, jsou již dnes na hraně. Jinými slovy: Devítka je plná. Podobně problémové je i zahlcení okolních ulic (zejména Želivského) individuální automobilovou dopravou.

Záměr Central Group na bytovou výstavbu je přitom pokračování výstavby v okolí Olšanské ulice salámovou metodou. Návrh Evy Jiřičné přitom dává tušit, že výstavba, která je zde plánovaná, rozhodně není malého objemu. Požadujeme proto, aby hlavní město připravilo urbanistickou a dopravní studii, která prověří ideální kapacitu výstavby v tomto území.

Znění připomínek schválených Zastupitelstvem:

Městská část Praha 3  podporuje změnu  brownfieldu  na Nákladovém nádraží Žižkov a jeho okolí v moderní́ a prostupnou čtvrť,  která́ bude přirozenou součástí Prahy 3. Podle studie Institutu plánu a rozvoje hl. města Prahy se má v budoucnu postavit na tomto území cca 10 000 bytů.  Rada městské části si dalo za úkol přistupovat k jednotlivým projektům podle stejných pravidel. Základní pravidla, kterými se musí MČ Praha 3 řídit je  potřebná dopravní infrastruktura, míra zastavěnost pozemků,  veřejná vybavenost.

– Městská část souhlasí s navrženým funkčním využitím plochy změny územního plánu SÚ Praha Z 3194/14 (plocha smíšené vybavenosti „SV“).

– Městská část požaduje stanovení kódu míry využití území jedině na základě urbanisticko-dopravní studie, s větším detailem na ulici Olšanská, která zohlední kapacitu hromadné i individuální dopravy v území po naplnění ploch s rozdílným způsobem využití územního plánu. Je ale naprosto zásadní zde počítat s mírou využití okolních pozemků, například v souvislosti se změnou územního plánu Z 2600/00.

– bez urbanisticko-dopravní studie není možné, aby MČ Praha 3  souhlasila s koeficientem S, a navrhuje koeficient H.

– Městská část požaduje, aby pořizovatel v kontextu toho, že navržená míra využití funkční plochy „SV“ představuje zejména dopravní zátěž pro okolí, určil závaznou podmíněnost stavby na zhotovení potřebné dopravní infrastruktury.

Tyto připomínky považuje městská část za zásadní.

Městská část deklaruje, že tento princip uplatní i na další požadované změny územního plánu na nákladovém nádraží a jeho okolí..

Názorový příspěvek našeho zastupitele Matěje Michalk Žaloudka pro server Kauza 3 si můžete přečíst zde.

 

Ekologická revoluce na Praze 3… aneb léto se Zelenými na radnici

S drobným zpožděním přinášíme novinky z dění na radnici během léta. Děje se toho hodně, musíme být struční. Zároveň se ale podařilo prosadit několik docela převratných věcí.

Radnice bude odebírat zelenou energii!
Schválili jsme, že nakoupíme energii pro radnici výhradně z obnovitelných zdrojů elektřiny a nabídneme totéž školám, školkám a dalším příspěvkovým organizacím. Cenový rozdíl by měl být zanedbatelný. Je to celkem jednoduchá a zároveň zásadní věc, jak zajistit, aby se peníze daňových poplatníků na Praze 3 podílely na klimatické změně co nejméně.
Více v Ondřejově článku: http://denikreferendum.cz/clanek/30022-prechod-na-zelenou-energii-je-v-praze-3-jen-zacatek

Plasty
Všechny akce, které pořádá radnice a všechny akce, kterým uděluje zábor, by měly být od 1. 10. bez jednorázových plastů. Je to docela velká změna a budeme si na ni všichni muset chvilku zvykat a hledat způsoby, jak to zařídit, tak k nám prosím buďte shovívaví. Zároveň ale samozřejmě budeme rádi, když nás upozorníte na nedostatky.
http://praha3.zeleni.cz/ruzne/kulturni-a-sportovni-akce-bez-zbytecnych-plastu/

Zasedání zastupitelstva
V úterý 17. 9. 2019 se uskuteční 8. zasedání Zastupitelstva městské části. Po prázdninové pauze nastoupí koaliční i opoziční zastupitelé jistě v plné síle. Zasedání bude probíhat od 15 hodin v sále zastupitelstva žižkovské radnice na Havlíčkově náměstí.
Přijďte se podívat na práci svých volených zástupců a zástupkyň a nezapomeňte, že od 17 hodin probíhá jako vždy pevně stanovený bod, vyhrazený pro interpelace občanů.

Posílení sociální práce – dostali jsme 6 milionů!
Jako jediná velká městská část jsme dostali dotaci (přes 6 milionů) z aktuální výzvy OPZ na posílení sociální práce na obci. Budeme přijímat 3 nové sociální pracovníky/ice a podaří se nám mimo jiné tímto zavést institut Koordinátora péče – plníme tak jeden z našich volebních slibů.
O další dotaci se ucházíme ve spolupráci s Institutem sociální práce.

Lepší parkování kol
Daří se nám zlepšovat podmínky pro parkování kol. Aktuálně instaluje TSK cyklostojany cca na 10 nových místech. Ve spolupráci s odborem dopravy chystáme také zhruba na 10 místech instalaci dopravního značení na zem, které vymezí, kde mají kola parkovat. Zároveň komunikujeme s Lime, aby problémy se špatným parkováním byly co nejmenší. Lime nijak zvlášť nefandíme, ale zakazovat je nechceme, spíš lehce umravňovat. Trochu se nám to daří – tady třeba fotka od Bezovky.

Rozpočet – našly se peníze na opravu volných bytů
V důsledku špatného odhadu privatizačního oddělení se v červenci zjistilo, že nejsou peníze na opravu volných bytů – dnes je jich stále kolem dvou stovek. Naštěstí je politická shoda na tom, že toto je priorita, a radní Dobeš proto začal hledat úspory na všech odborech. Podařilo se najít 30 milionů a teď už je hlavně na SZM, aby opravy bytů rozběhlo. Ondřej se snaží lobovat u kompetentního radního Materny a SZM, aby se věci daly do pohybu co nejrychleji. Ohrožena je totiž realizace bytové politiky. Už dnes je převis tří desítek schválených žadatelů nad dostupnými byty.

Lokalita nákladového nádraží Žižkov
Během léta se vedla intenzivní jednání na magistrátu a na IPR o budoucí podobě pozemků NNŽ. Nejostřejší debata se vede zejména o plochách zeleně v budoucí čtvrti a ochraně chráněných druhů. Věříme, že během několika málo týdnů se nám ustálí nová podoba výkresu, která se dále bude konkretizovat a snad se veřejnost dočká jejího brzkého zveřejnění.
Zároveň připravujeme strategii příspěvků developerů na veřejnou vybavenost, aby bylo zajištěno, že v území vzniknou např. školy, školky a domovy pro seniory.

Ulice Želivského
Projekt na Želivského se zpožďuje na TSK, z čehož začínáme být dost nervózní, protože to oddaluje lepší a hlavně bezpečnější uspořádání zastávek Biskupcova. Předminulý týden jsme si ale připsali velký úspěch záchranou přechodu u Kozla. Na společném jednání s náměstkem Scheinherrem se na tom nakonec shodlo celé osazenstvo kolem stolu a 1. fáze rekonstrukce (Basilejské náměstí) tak může pokračovat. Jsme rádi, že aktivita lidí z okolí vede k pozitivním výsledkům a chodci zůstávají v naší čtvrti na prvním místě. Více informací zde: http://praha3.zeleni.cz/ruzne/prechod-na-zelivskeho-ulici-zustane-bude-signalizovany/

Náměstí Jiřího z Poděbrad
V posledních měsících jsme se hodně bavili o návrhu na revitalizaci náměstí Jiřího z Poděbrad – jak s lidmi přímo na náměstí v rámci červnové participace, tak v rámci radnice i Zelených. Jsme nyní přesvědčeni, že projekt doznal značných změn a zároveň se spoustu obav veřejnosti podařilo rozptýlit. Rádi bychom v něm pokračovali a před zahájením prací na projektu pro stavební povolení s architekty vyřešili nejpalčivější body – trhy, diagonální prostupy náměstím, vodní prvky, veřejná WC…

Více informací například zde: https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/praha3-farmarske-trhy-parkovani-revitalizace-namesti-jiriho-z-podebrad-20190904.html

Developerská výstavba na Vackově
Stavební úřad Prahy 3 zřejmě funguje nezávisle – přesně jak má – a vydal územní rozhodnutí pro patnáctipatrovou věž na Vackově na úpatí Židovských pecí – poslední etapu tamní bujaré developerské výstavby, navzdory nesouhlasu městské části. Připravujeme s právníky odvolání, držte nám palce, aby bylo úspěšné. Tohle dědictví minulé koalice je dost hořké – celý stavební komplex na Vackově bohužel nevykazuje příliš velké urbanistické a architektonické kvality.

Výstavba v Olšanské ulici
Výstavba na Olšanské (návrh Evy Jiřičné) je tématem zářijových novin, zářijového výboru pro územní rozvoj a asi i zastupitelstva. Už tento čtvrtek, 12. 9. se od 10.0 na IPRu koná Společné jednání ke změně územního plánu. Snažíme se zejména sladit koaliční stanovisko.
K tématu vyšel na Kauze 3 Matějův článek: https://www.kauza3.cz/nazory-a-komentare/nazory-zastupitelu-p-3/vlniti-sklem.html?akce=zvse

Byty v DPS pro student(k)y
V červenci jsme na RMČ schválili vyhlášení výzvy k podávání nabídek pro nájem dvou bytů v pečovatelských domech pro studenty, kteří se tam mají dobrovolně starat o aktivizaci seniorů. Proběhlo již výběrové řízení a máme vybrány vhodné kandidáty, se kterými jsme spokojeni. Držme jim i obyvatelům domova palce, ať se projekt pěkně zaběhne.

 Pravidla podporovaného bydlení
Intenzivně pracujeme na nových Pravidlech podporovaného bydlení. V srpnu se sešla potřetí pracovní skupina. Do zastupitelstva v září směřuje Memorandum s hlavním městem Prahou a ostatními MČ o spolupráci při řešení bytové nouze rodin s dětmi. Společným cílem je dostat rodiny s dětmi z ubytoven a azylových domů do normálního bydlení. Nová pravidla podporovaného bydlení ladíme tak, abychom tohoto závazku dostáli.

 Seniorská obálka
Zapojili jsme se do projektu Seniorské obálky, který zastřešuje MPSV. Jde o jednoduchý formulář, který má pomoci rychlému zásahu záchranné služby v případě bezvědomí seniora. Projekt se chystáme spustit 1. 10. na Mezinárodní den seniorů. Více v usnesení RMČ:

https://www.praha3.cz/getFile/case:show/id:888687

Nová zóna 30 a lepší značení stávajících
V oblasti ulice Na Parukářce a U zásobní zahrady zavedeme zónu 30. Jsou to k tomu zcela příhodné ulice, protože jsou zde lidé zvyklí chodit fakticky ve vozovce. Zónu 30 máme též v podstatné části Jarova – nyní plánujeme přikročit k lepšímu vyznačení malbou na vozovku při vjezdu do zóny. Někteří řidiči ji totiž nerespektují a věříme, že všeobecné ponětí o její existenci povede k pozornější jízdě.

Hezký podzim přejí

Ondřej Rut
Martina Chmelová
Matěj Michalk Žaloudek
Jana Valová
Petra Jelínková

Přechod na Želivského ulici zůstane. Bude signalizovaný

Tisková zpráva Prahy 3, 4. 9. 2019

Přestože přechod v blízkosti hospody U Kozla patří k jedněm z nejobávanějších v metropoli, panovaly obavy místních obyvatel, že bude při rekonstrukci ulice Jana Želivského úplně zrušen. Vedení radnice však minulý týden tyto obavy zažehnalo a s Magistrátem hl. m. Prahy dohodlo, že přechod na frekventované komunikaci zůstane.

Rekonstrukce ulice Jana Želivského probíhá ve dvou etapách, které se lámou právě v okolí Basilejského náměstí, kde se nachází i zmiňovaný přechod. Z důvodu rozpojení investic hrozilo, že přechod přes čtyřproudou ulici, která je navíc rozdělená tramvajovým pásem, bude na čas úplně zrušen. Jelikož v následujících letech dojde v nedalekém okolí Nákladového nádraží Žižkov k výstavbě a ještě víc se tak zvýší hustota automobilového provozu, bylo by zrušení přechodu přes takto rušnou ulici pro místní obyvatele značnou komplikací. Z toho důvodu zaslali občané Prahy 3 na Magistrát hl. m. Prahy petici se 400 podpisy.

Na jednání s náměstkem primátora pro dopravu Adamem Scheinherrem se nakonec městská část domluvila na tom, že se zde přechod zachová. Přechod bude nově signalizovaný a bude zřízen jeden vyčkávací meziostrůvek. „Jsme rádi, že se nám podařilo prosadit jeho zachování. Musíme myslet především na místní obyvatele a jejich bezpečnost a pohodlí,“ říká místostarosta pro dopravu Ondřej Rut.

Není to však jediné problémové místo na komunikaci Jana Želivského. Kritickým bodem je i nedaleká zastávka tramvaje před křižovatkou Ohrada, která je na špičce žebříčku nehodovosti v měřítku celé Prahy. I toto místo by mohlo být námětem pro další jednání. „Vyjednávání o budoucí podobě této ulice pro nás tímto vůbec nekončí, ba naopak. Doufáme, že se to TSK po prázdninách konečně podaří rozhýbat. Chceme řešit i neuspokojivou situaci například u zastávky Biskupcova, která  je pro chodce opravdu nepříjemná,“ dodává Rut.

Tím, jak by mohlo v budoucnu vypadat možné řešení podoby zastávky Biskupcova, se bude v pondělí 9. září od 17 hodin zabývat dopravní komise Prahy 3.

Praha 3 přechází na zelenou energii

Vedení městské části v srpnu rozhodlo, že chce veškerou elektrickou energii pro úřad MČ a třicet příspěvkových organizací nakupovat výhradně z obnovitelných zdrojů. Vedou nás k tomu zprávy o usychajících lesích, degradaci půdy i na vlastní kůži zažívané vlny veder nebo přívalové deště. Varování vědců z mezivládního panelu pro změny klimatu přitom zní jasně. Pokud máme zamezit katastrofickým změnám, je třeba zásadně snížit uhlíkovou stopu už během 10 let.

Města se na změnu klimatu už připravují: tráva se seká navysoko, na dětská hřiště se instaluje stínění, do ulic se plánují mlžítka a pítka, plánuje se sázet více stromů. Musíme ale také snižovat emise skleníkových plynů a odebírání čisté energie z obnovitelných zdrojů je nejsnadnější cestou.

V rozvodné síti je jen jedna elektrická energie a nelze rozlišit, zda pochází ze solárního panelu nebo z uhelné elektrárny. Jedním z řešení je vybrat si dodavatele, který elektřinu nakupuje výhradně z obnovitelných zdrojů. Takových ale na trhu není mnoho. Protože jsme chtěli zvýšit konkurenci při výběru a tlačit na nízkou cenu, rozhodli jsme se využít služeb komoditní burzy PXE. Burza je schopna zaručit původ energie z čistých zdrojů pomocí tzv. záruk původu. Ty zajišťují, že dodavatel neprodá zákazníkům větší objem energie z obnovitelných zdrojů, než skutečně dodá do sítě.

O moc víc to nestojí

Abychom stlačili cenu energie dolů, rozhodli jsme se uskutečnit obchod na dobu následujících pěti let. Interní kalkulace ukazují, že při stejné spotřebě vyjde čistá varianta jen asi o 1,7 % dráž ve srovnání s konvenční energií.

Podobně může zelenou energii nakupovat i drobný spotřebitel. Malé objemy a dodávky nemusí být kryty zárukami původu, dodavatelé na trhu jsou však schopni garantovat princip, že neprodají více zelené energie, než do sítě skutečně dodají. Spolehlivý dodavatel si nechává udělat audit od nezávislého auditora, že tomu tak opravdu je, potom tedy máte 100% jistotu.

Jdeme ještě dál

U nákupu zelené energie nechceme na Praze 3 skončit. Nejlevnější a nejšetrnější je totiž taková energie, která vůbec nemusí vyrobit. Chceme především snižovat spotřebu v budovách.

Naším cílem také je, aby městská část dokázala pokrýt co nejvíce své spotřeby elektrické energie z vlastních obnovitelných zdrojů, především z fotovoltaických elektráren na střechách škol a školek. Jedna už několik let funguje na základní škole Chelčického, v tomto roce začínáme budovat další na Pražačce, zejména pro pokrytí spotřeby bazénu. Na střechách budov ve městě zůstává velký nevyužitý potenciál pro zvýšení energetické soběstačnosti a snížení uhlíkové stopy.

Klíčem pro řešení změn klimatu je přijmutí sdílené odpovědnosti. Nikdo nezvládne tento problém vyřešit sám. Ale každý z nás má možnost přispět podle svých možností a schopností. A když ne stát, tak město je první, které musí jít příkladem.

Text je zkrácenou verzí článku Ondřeje Ruta, který vyšel v Deníku Referendum: http://denikreferendum.cz/clanek/30022-prechod-na-zelenou-energii-je-v-praze-3-jen-zacatek

Kulturní a sportovní akce bez zbytečných plastů

Všechny akce, které pořádá radnice, budou od října 2019 bez jednorázových plastů. Zároveň bude regulace platit i pro akce, které dostanou od Prahy 3 povolení k záboru veřejného prostranství. Materiál byl schválen v Radě městské části 21. 8. 2019.

Regulace užívání jednorázových plastů by tak měla platit na všech kulturních, sportovních, gastronomických a dalších akcích pořádaných na veřejných prostranstvích ve správě městské části Praha 3.

Plníme tak jednu z našich hlavních volebních priorit.
Čeká nás ještě revize smluv s provozovateli v prostorách, které radnici patří, jako je například kemp na Pražačce nebo Rajská zahrada.

Studenti a studentky budou pomáhat v domovech s pečovatelskou službou – přihlašte se i vy!

Praha 3 se rozhodla propojit lidi dvou generací. Studentům a studentkám dá šanci dostupného bydlení, a tím pomůže seniorům a seniorkám od izolace, do níž se často v pozdějším věku dostávají.

Princip projektu je jednoduchý – v každém ze dvou domů s pečovatelskou službou na území městské části nabídne radnice jeden byt k pronájmu za zvýhodněných podmínek po dobu jednoho roku studentům a studentkám vysoké školy. Ti by na oplátku se seniory a seniorkami trávili 30 hodin v měsíci, během nichž by jim pomáhali s každodenními úkoly, doprovázeli by je k lékaři či na procházku, povídali si s nimi či je učili novým technologiím, jako je například e-mail či práce na PC.

IMG_5596

„Inspirovali jsme se úspěšnými vzory v Nizozemsku a Francii, kde podobné programy fungují dlouhodobě. Doufáme, že se ujme a rozšíří i u nás,“ říká  Ivo Denemark, člen komise pro sociální politiku.

Zájemci a zájemkyně budou muset splnit tři podmínky – budou muset studovat prezenční formy studia na vysoké škole v Praze a mít dobrou znalost českého jazyka. Třetí podmínkou je zpracování návrhu programu, jak plánuje využít své schopnosti a dovednosti k obohacení životů starších obyvatel a obyvatelek.

„Cílem je dát studentům příležitost dostupného bydlení a zároveň nabídnout obyvatelům a obyvatelkám domovů pomoc či zajímavě strávený čas. Mladí studenti a studentky mohou navíc získat pohled na svět úplně jinýma očima,“ uvádí místostarosta Ondřej Rut.

Místním obyvatelům chybí v parčíku v Jeseniově ulici více zeleně, lavičky nebo hrací prvky pro děti

Od 1. do 28. června proběhlo v rámci participace dotazníkové šetření ohledně parčíku v Jeseniově ulici. Na základě ankety budou veřejnosti na podzim představeny první architektonické návrhy jeho možné nové podoby.

Dotazník vyplnilo celkem 220 lidí, a to prostřednictvím online formuláře na stránkách městské části Praha 3 nebo „offline“ přímo v dané lokalitě či během komentované vycházky. Nejlépe by prostor zlepšilo podle 41,4 % respondentů více zeleně a stromů, které by poskytly stín. Dalším přáním je doplnit parčík mobiliářem. Více laviček by si přálo 32 % dotázaných, kvůli přilehlé škole by dětské prvky pro starší děti uvítalo 26, 1 % obyvatel, téměř čtvrtina zúčastněných lidí chce snížit hluk a prašnost a odclonit parčík od rušné silnice na Želivského ulici. Přáním další čtvrtiny respondentů je zahrnout do studie vodní prvek nebo instalovat pítka pro ptáky a psy. Poptávka je také po umístění více košů a zvýšení čistoty okolí. Jak často park navštěvuji

Z ankety je také patrné, že nadpoloviční většina si přeje, aby park sloužil odpočinku, rekreaci nebo posezení. Od toho je odrazuje rušná komunikace, ale také nedostatečná údržba nebo častá přítomnost osob bez domova.

V rámci participace proběhly i hloubkové rozhovory s dalšími neméně důležitými aktéry, mezi které patří vedení přilehlé základní školy, provozovatelé restauračních zařízení u parku, odborní zástupci městské části a v neposlední řadě také vlastníci pozemku.
Vztah k lokalitě

Zajímal nás také pohled mládeže na řešené území, proto i s žáky Základní školy Jeseniova proběhlo hned několik workshopů. Stejně jako respondenti dotazníků i děti poukázaly na nedostatečnou údržbu prostoru, malé množství mobiliáře či hracích prvků a sociálně patologické projevy chování. Dalším velkým tématem byla bezpečnost – provoz na okolních komunikacích a z nich plynoucí hluk, zápach a nebezpečné přecházení.

Výsledky participace jsme nyní předali architektonickému studiu, které zpracuje návrh revitalizace parčíku. První návrhy představíme veřejnosti letos na podzim. Lidé budou mít možnost se ke studii vyjádřit a do konce roku bychom chtěli mít o budoucí podobě tohoto parčíku jasno,“ uvedl Matěj Michalk Žaloudek (Zelení), předseda výboru pro územní rozvoj.

Objednavatelem projektu je hlavní město Praha. Pozemky jsou částečně městské a částečně soukromých vlastníků, a jedná se tak i ve spolupráci s jejich majiteli.

Vyhodnocení dotazníkové šetření naleznete zde.
Vyhodnocení workshopů s žáky si může prohlédnout zde.

Mizející přechody, Jiřičná, dopis Maláčové… červen se Zelenými na radnici

Pořád se toho hodně děje! Shrnutí níže:

Druhý žižkovský panel – vyplňte nám anketu!
V červnu proběhl druhý “Žižkovský panel”, kde jsme se s veřejností bavili o principech fungování zón placeného stání. Podle účastníků Žižkovského panelu z řad občanů, kteří se na setkání sešli, není situace s parkováním v Praze 3 ideální a nejvíce se zhoršila o víkendech. Právě to je jedna z věcí, kterou Praha 3 může změnit. Protože chceme znát názor širšího spektra veřejnosti, připravili jsme krátkou anketu, kterou můžete vyplnit on-line na www.praha3.cz/anketa-parkovani a to až do 6. září.
Připravujeme třetí žižkovský panel, který by se měl v září věnovat údržbě o travnaté plochy.

Budoucnost Želivského ulice
Jedna z hlavních tepen naši městské části je už dlouhá léta ve zcela nevyhovujícím stavu. Zejména kvůli obrovské dopravní zátěži. O její budoucí podobu se bude v příštích měsících svádět boj v souvislosti s její připravovanou rekonstrukcí. Celá akce se na náš vkus nepřiměřeně táhne a navíc se návrh nevyvíjí zrovna příhodně pro chodce – hrozí např., že dočasně zmizí přechod u hospody U Kozla.
Na základě našeho tlaku se nyní rozebíhají jednání na úrovni hlavního města. Požadujeme v nich
1) novou stromovou alej v celé délce ulice
2) prověřit možnost pouze jednoho jízdního pruhu u zastávek tramvaje
3) zajistit dostatek přechodů
4) znát konkrétnější rozvahu hlavního města nad potřebnými cykloopatřeními v této ulici
5) rozšířit zákaz vjezdu kamionů nad 6 tun i do této ulice.

Volné byty v Domech s pečovatelskou službou
Už delší dobu se nám nedaří obsadit volné byty ve dvou domech s pečovatelskou službou, máme jich volných více jak 20. Chceme je proto zahrnout do bytové politiky MČ, kde je naopak bytů pro zdravotně znevýhodněné a seniory nedostatek. Máme však ještě jeden nápad, který snad stojí za úvahu. Například v Nizozemí, ubytovávají v těchto domech za snížené nájemné studenty, kteří se zaváží věnovat několik hodin týdně svůj volný čas seniorům. Mohou pro ně organizovat společenské aktivity, nebo jim třeba individuálně pomáhat s prací na počítači. Prověříme teď překážky a doufáme, že se nám tenhle nápad podaří dotáhnout na podzim k realizaci.

Získávání podnětů veřejnosti pro parčík před ZŠ Jeseniova i pro nám. Jiřího z Poděbrad
Během června proběhly participativní aktivity k těmto dvěma veřejným prostranstvím – procházka u Jesenijky, kontejner na Jiřáku. Na obnově obou prostranství by se mělo podílet hlavní město. V obou případech se podařilo sesbírat přes 200 dotazníků a lidé se podle předběžných výsledků shodují, že by se s oběma prostory mělo “něco stát” a dávají konkrétní podněty. Vyhodnocení obou dotazníků bude brzy online a v listopadu předpokládáme představení prvních rozpracovaných návrhů veřejnosti.

Náměstí Jiřího z Lobkovic čeká architektonická soutěž!
Zahájili jsme přípravu soutěže na budoucí podobu náměstí Jiřího z Lobkovic. Pod vedením Matěje Žaloudka se sešla pracovní skupina, která dá přes léto dohromady zadání soutěže a vybere porotu. Náměstí trpí dlouhodobě mnohými neduhy a nevyužitými potenciály od konfliktu pejskařů a rodičů s dětmi po zbytečnou velkou asfaltovou plochu před školou. Podobně jako v případě parčíku u ZŠ Jeseniova i zde zapojíme do sběru nápadů a podnětů děti z místní základky.

Nová dominanta Prahy 3?
V červnu se prakticky do všech médií dostal návrh výškových domů od arch. Jiřičné pro pozemky bývalé telefonní ústředny CETIN. Hlavní problém celého návrhu je, že developer Central Group zadal architektům objem výstavby, který územní plán vůbec nepředpokládá. Požadujeme po hlavním městě koncepční studii na celou lokalitu kolem Olšanské, protože takovouto salámovou metodu, jaká byla doteď obvyklá, odmítáme tolerovat. Více např. v Ondřejově blogu zde: https://rut.blog.respekt.cz/centrum-noveho-zizkova-podle-central-group-a-evy-jiricne/

Kauza pozemků “Ortenaria” pod Parukářkou
U konce je kauza, která se za posledních dekády postarala o nejednu hádku na zastupitelstvu. Pozemky u Parukářky, které se kdysi kmotrovi Hurdovi podařilo vyvést z majetku městské části, jsme nyní koupili zpět. A bude tu park. Díky patří ale zejména koaličním parnterům :) Více např. zde:  https://bit.ly/2YM98vp

Židle a stolky konečně i na Praze 3!
Po několika letech, kdy je Praha 3 z nejrůznějších zástupných důvodů odmítala, máme konečně “iprácké” židle a stolky i u nás! Několik jich bylo instalováno na Komenského náměstí. Budeme usilovat o to, aby se další židle a stolky podařilo instalovat na dalších místech Prahy 3, ale prozatím je i ně enormní zájem i z ostatních městských částí a musejí se nejdříve vyrobit nové.

Dopis Ondřeje Ruta Janě Maláčové
Schvalujeme požadavky na navýšení státních dotací pro organizace typu rodinných center, které jsou poskytovány z národního dotačního titulu Rodina z gesce MPSV. Jedná se o jedinou podporu zaměřenou na preventivní a podpůrné opatření pro rodiny s dětmi ve věku 0 až 3 roky.
Podle informací MPSV nebyly finance na tuto oblast navyšovány od roku 2013. Vzhledem k vývoji minimálních mezd a inflace, došlo k poměrnému snížení dotace o jednu třetinu. Za takových podmínek ale není možné udržet služby, které centra poskytují. Současná alokace nepokrývá ani polovinu žádaných prostředků. U nás na Praze 3 tato situace ohrožuje skvělé organizace a místa jako je Nová Trojka nebo Rodinné a komunitní centrum Paleček o.s. Situace je vážná a proto Ondřej Rut připravuje dopis ministryni Janě Maláčové, v němž apeluje k rychlému řešení dané situace. Zároveň můžete podpořit petici za zachování mateřských a rodinných center: https://bit.ly/2JsFwNa

Hezké léto přeje radniční tým Zelených:
Ondřej Rut,
Martina Chmelová,
Matěj Michalk Žaloudek,
Jana Valová,
Petra Jelínková