Co jsme dokázali PRO ŽIŽKOV 2018 - 2022

Mezi roky 2018 - 2020 jsme součástí vládnoucí koalice na radnici Prahy 3. Místostarosta Ondřej Rut má na odpovědnost oblast dopravy, sociální oblast, bytovou politiku, energetiku a zdravotnictví. Podívejte se na stručný přehled našich úspěchů.

V OBLASTI DOPRAVY

 1. Zlepšujeme podmínky pro chodce, cestující veřejnou dopravou a cyklisty.

 2. Podařilo se dokončit velké množství projektů BESIP: zastávka TRAM Kněžská Luka; zastávka TRAM Strážní; Jeseniova - Koldínova; Šrobárova - Hradecká; Seifertova - Cimburkova; Vlkova - Krásova; Vlkova - Přibyslavská. Další realizace se chystají.

 3. Podařilo se zprovoznit prodlouženou linku autobusu 101 z Vršovic. Máme tak nové spojení oblasti Jiřího z Poděbrad a dolního Žižkova, vč. nové zastávky U Prdlavky. Dopravní obsluha MHD se zlepšila také zavedením linky bus 146 ulicí Na Jarově a Koněvova do Hrdlořez a znovuzavedením linky tram 19 na Pankrác (s novou zastávkou na Želivského.)

 4. Postupně zavádíme zklidněné zóny 30. Nově byla vyznačena zóna 30 v okolí Biskupcovy ulice a v oblasti U Zásobní zahrady. Existující zóny 30 na Jarově jsme zvýraznili a na kritických místech doplnili zpomalovacími prahy.

 5. Zavádíme cykloobousměrky: V Lupáčově, Chlumově, Jilmové nebo Jeseniově se to již podařilo a probíhá projekce dalších.

 6. Zásadně jsme zlepšili podmínky pro parkování kol. V systému CYRIL je kolem dvou set míst a jedná se zřejmě o nejhustší síť v celé Praze. Zahrnuje místa s cyklostojany i místa s vodorovným značením. Jako první městské části se nám podařilo dohodnout s Lime a omezení parkování koloběžek na vymezených místech.

 7. Pořídili jsme a s veřejností projednali koncepční studii Slezské ulice, díky které by zde mohlo být zasazeno 67 nových stromů.

 8. Díky naší intervenci byl kultivován projekt rekonstrukce Koněvovy ulice - jsou zde nové přechody pro chodce a nová výsadba stromů.

V SOCIÁLNÍ OBLASTI

 1. Reformovali jsme Pečovatelskou službu Praha 3. Na počátku roku 2019 jsme odvolali bývalou ředitelku a přivedli do vedení služby zkušenou profesionálku Emílii Kalovou. Oslovili jsme Institut sociální práce, se kterým jsme získali evropskou dotaci na projekt rozvoje služby. Díky němu se podařilo zaměřit službu více na přímou péči a méně na dovoz obědů, provozní doba služby se rozšířila o večery a víkendy. Pečovatelská služba Praha 3 tak dokáže poskytnout maximální péči lidem, kteří chtějí žít doma. Snižujeme tak poptávku po pobytových službách, resp. domově pro seniory.

 2. Ošetřovatelský domov Praha 3 jsme personálně stabilizovali, od roku 2020 ho vede Petra Gabriel Lojdová, které se podařilo dát do pořádku administrativu a ekonomiku organizace a pod jejím vedením dochází k dalšímu rozvoji (zavedení paliativní péče).

 3. Zastavili jsme předimenzovaný projekt Domu sociálních služeb Na Lučinách a připravili architektonickou soutěž na novostavbu DSS v ulici Pod lipami s max. kapacitou 50 lůžek a denním stacionářem pro seniory.

 4. Pro účely dotačního řízení jsme založili tzv. lokální síť sociálních a návazných služeb. Tato síť je analogií krajské sítě sociálních služeb a jsou v ní zahrnuty zavedené organizace. Síť dává těmto organizacím jistotu stabilního (do)financování do budoucna. Podařilo se nám stabilizovat a postupně navyšovat dotační prostředky pro sociální a návazné služby.

 5. Úspěšně jsme žádali o evropské prostředky na posílení a rozvoj terénní sociální práce. V rámci projektu akcentujeme téma pečujících osob a zavedli jsme pozici tzv. koordinátora péče.

 6. Inovujeme systém tísňové péče. K tradičnímu zařízení AREION a službě Život 90 jsme pilotně odzkoušeli a ve spolupráci s organizací Chytrá péče zavádíme alternativu chytrých tísňových hodinek či tlačítka.

V OBLASTI BYTOVÉ POLITIKY

 1. Připravili a schválili jsme Pravidla podporovaného bydlení MČ Praha 3, která uplatňují princip Housing First.

 2. V letech 2020 - 2021 jsme v rámci Pravidel uzavřeli nájemní smlouvu s 56 domácnostmi z kategorie ohrožených na trhu s bydlením; z nejistého bydlení jsme do standardního bytu pomohli 58 dětem, z toho 45 dětem z rodin samoživitelů.

 3. 20 nájemních smluv jsme uzavřeli se zástupci potřebných profesí (učitelů, sociálních pracovníků a policistů); 38 nájemních smluv k bytům v domech s pečovatelskou službou jsme uzavřeli s žadateli se závislostí na péči.

 4. Získali jsme prostředky z Fondu rozvoje dostupného bydlení na opravy volných bytů (45 bytových jednotek + rekonstrukce bytového domu Husinecká 9 s bezbariérovými byty).

 5. Na základě memoranda s hlavním městem Prahou na modernizaci péče o děti se zdravotním postižením jsme uzavřeli několik nájemních smluv na dlouho neobsazené velkometrážní byty s organizacemi pečujícími o znevýhodněné děti (Dětské centrum Paprsek, Dětský domov Charlotty Masarykové, Ruka pro život).

 6. Založili jsme pracovní skupinu pro volné byty, díky jejíž pravidelné činnosti se podařilo na polovinu snížit počet volných neopravených bytů.

V OBLASTI ENERGETIKY

 1. V měřítku hlavního města jsme průkopnickou městskou částí při hledání energetických úspor a rozvoji obnovitelných zdrojů.

 2. Od roku 2020 nakupujeme veškerou elektrickou energii pro radnici i všechny příspěvkové organizace (školy a školky…) na burze s garancemi původu z obnovitelných zdrojů.

 3. Zprovoznili jsme fotovoltaickou elektrárnu ve sportovním areálu na Pražačce. Spolu s bateriovým úložištěm a chytrou lokální sítí dokáže minimalizovat odběry elektrické energie ze sítě.

 4. Realizujeme projekt Virtuální elektrárny, v rámci kterého vzniknou další fotovoltaické elektrárny na 5 objektech škol a školek. Všechny fotovoltaické elektrárny zapojíme do jednoho celku, přebytky z jedné budovy tak budou krýt spotřebu na budovách ostatních.

 5. Realizujeme projekt, díky kterému budeme online sledovat spotřebu všech energií na všech objektech městské části. V návaznosti na to připravujeme zavedení energetického managementu podle normy ISO.

 6. Uzavřeli jsme memorandum s Pražskou energetikou o spolupráci při rozvoji infrastruktury pro dobíjení elektromobilů. Na území Prahy 3 se připravuje výstavba dvou desítek dobíjecích stanic.

VE ZDRAVOTNICKÉ OBLASTI

 1. Úspěšně jsme zvládali výzvy pandemie covid19, byli jsme vždy o krok napřed před státem: testování zaměstnanců v sociálních službách, otevření testovacího centra na Havlíčkově nám., očkování ještě před registrací ve spolupráci s FNKV.

 2. Připravujeme novou ordinaci praktické lékařky pro děti a dorost v Baranově ulici.