Podpořte nejaktivnější politickou stranu na Žižkově

Prosazujeme politiku moderního, zdravého a živého města. Ulice plné stromů a čtvrť vstřícnou ke všem lidem napříč generacemi.

Ve volebním období 2018 – 2022 jsme dosáhli mnohých úspěchů.

Naše financování je plně transparentní.

Děkujeme za podporu!