ZŠ Jeseniova - přechod na obnovitelné zdroje a rozšíření družiny

ZŠ Jeseniova - přechod na obnovitelné zdroje a rozšíření družiny

Základní školu v Jeseniově odstřihneme od ruského plynu, převedeme na obnovitelné zdroje energie, snížíme spotřebu a ještě na tom do budoucna ušetříme.
To vše díky instalaci čtyř tepelných čerpadel, akumulační nádrže, fotovoltaické elektrárny na střeše a výměně vnitřního osvětlení, čímž snížíme náklady na minimum. Ty jsou dnes extrémně vysoké, protože se pro vytápění používají zastaralé plynové kotle. Celý projekt vyjde na 18 milionů, z toho by mělo být 70 % pokryto z dotace z Národního programu Životní prostředí. Díky projektu se ročně ušetří 1,2 milionu, takže po započtení odpisů by se vložené náklady městské části měly vrátit za 11 let.

Další novinkou na ZŠ Jeseniova bude rozšíření družiny. Nyní (jaro 2021) jsme ve fázi výběru zhotovitele stavby.