Bezpečnější cesta do ZŠ Zahrádka

Bezpečnější cesta do ZŠ Zahrádka
Vedení základní školy Zahrádka se za podpory městské části přihlásilo do dalšího ročníku projektu Bezpečné cesty do škol od spolku Pěšky městem. V rámci programu je mapovaná cesta dětí do školy a jsou identifikovaná místa, kde se cítí nebezpečně či nepříjemně. Stejně tak jsou zapojeny rodiče a škola, které udávají své přání a dorpavní preference. Výsledkem je školní plán mobility a dopravní studie, podle které hlavní město realizuje změny v okolí školy.