Skatepark na Pražačce

Skatepark na Pražačce
Nový skatepark připravujeme na ploše dnes méně využívaného hřiště pro tenis, nohejbal. Skatepark bude navazovat na stávající cyklostezku, ze které bude hlavní vchod, aby byl volně přístupný zvenku. Sportovní areál Pražačka tím více otevřeme. Skatepark obsahuje všechny aktuální a používané překážky, jejichž velikost je volena tak aby jejich obtížnost byla stupňována od těch jednoduchých po ty obtížnější. Aktuálně se připravuje stavební povolení a stavba skateparku by měla proběhnout do roku 2024.