Program pro komunální volby

Přicházíme tradičně s nejpropracovanějším programem. Nebudeme se schovávat za obecné fráze. Víme totiž zcela jasně, co chceme.

1

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Jsme Zelení a Zelené. Víme, že nic není důležitější než základní podmínky k životu - čistý vzduch, biodiverzita i klima. Praha 3 má pestrou zeleň, o kterou je třeba pečovat a rozvíjet ji - nejen kvůli rekreaci, ale i proto, že je domovem mnoha zvířat. Myslíme globálně, jednáme lokálně. Odmítáme se smířit s cynickou náladou ve společnosti, která klimatickou krizi bagatelizuje nebo hlásá, že už je všechno jedno. Nám to jedno není a každá maličkost má význam.

2

CHYTRÁ A ČISTÁ MOBILITA A SPRAVEDLIVÝ VEŘEJNÝ PROSTOR

Budeme aktivně prosazovat takovou podobu veřejných prostranství, která jsou přístupná a dostupná pro všechny a nikdo se v nich necítí ohrožen. Budeme aktivně zpřístupňovat město pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Budeme podporovat veřejný prostor vstřícný k dětem a jejich rodičům. Na rozdíl od ostatních to nebereme jako fráze.

3

ŠKOLY A ŠKOLKY, DO KTERÝCH DĚTI CHODÍ RÁDY

Školy na Praze 3 by měly nabízet kvalitní vzdělávání pro úplně všechny děti, které zde žijí. Proto chceme podpořit školy v tom, aby mohly na místo administrativy a provozních problémů soustředit své síly na vzdělávání a výchovu. Důležité je pro nás, aby školy přistupovaly s respektem k dětem i jejich rodinám a aby se děti ve školách cítily spokojeně a bezpečně.

4

VSTŘÍCNÁ, TRANSPARENTNÍ A EFEKTIVNÍ RADNICE

Budeme pokračovat ve ztransparentňování procesů na radnici a prosadíme participaci s veřejností jako základní filozofii práce radnice. Zajistíme úřad, který bude více online, rychlejší, levnější a uživatelsky přívětivější. Základní premisou naší majetkové politiky pak je, že upřednostňujeme udržitelné nakládání s nemovitým majetkem a jeho pronájmy pro důležité a veřejně prospěšné funkce před jeho rozprodáváním pro okamžitý zisk.

5


ZODPOVĚDNÝ A TRANSPARENTNÍ STAVEBNÍ ROZVOJ

Žižkov nezastavíš, rozvíjet se bude vždy. To ale neznamená, že nemáme mít přísné nároky na to, kde se staví, jak se staví a co to lidem přinese. Miliardové projekty se nemají domlouvat v uzavřených sekretariátech, potřebují veřejnou debatu. Tu na Praze 3 již po desetiletí iniciují zejména Zelení a Zelené a hájí právo lidí na participaci, protože tahle čtvrť patří všem.

6

NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ JAKO MODERNÍ A ŽIVÁ SOUČÁST PRAHY 3

Čtyři roky jsme pracovali na budoucí podobě čtvrti na Nákladovém nádraží. Víme, jaké chyby se udělaly u Olšanské nebo na Vackově. Proto vyjednáváme čtvrť s potřebnou veřejnou vybaveností v docházkové vzdálenosti, počítáme se stovkami obecních bytů, připravujeme soutěž na nové parky. Intenzivně prosazujeme snížení dopravní zátěže pro okolí a máme dohodu na přeměně památkové budovy na kulturní centrum. Bude zde nová linka tramvaje, která nabídne spojení z Jarova do centra. Ulice plánujeme příjemné pro pěší a lidi na kolech a plné stromů. Spousta práce nás ale ještě čeká.

7

SOLIDÁRNÍ A UDRŽITELNÁ BYTOVÁ POLITIKA

Věříme v pomoc nejslabším jako v hodnotu, která je nejen základem naší kultury, ale v dlouhodobém horizontu se celé společnosti vyplácí. Bydlení chápeme jako základní lidskou potřebu, se kterou má samospráva v případě potřeby pomoci. Společné soužití je někdy plné výzev, ale nelze na něj rezignovat.

8

ZODPOVĚDNÁ SOCIÁLNÍ A KOMUNITNÍ POLITIKA

Sledujeme nejnovější trendy v oblasti péče, v sociální prevenci a začleňování. Spolupracujeme s neziskovým sektorem a terénními pracovníky a pracovnicemi, které znají problematiku nejlépe. I zde platí, že neexistují jednoduchá a okamžitá řešení. Udržitelná sociální politika je běh na dlouhou trať, který nepřináší rychlé politické body. Pro fungující společnost, oslabenou vleklou pandemií, je ale zásadní.

9

PRAHA 3 JAKO CENTRUM NEZÁVISLÉ KULTURY

Praha 3 ožívá nezávislou kulturou a to je příležitost, kterou musíme chytit za pačesy. Podporujeme zejména živou kulturu, malé, nadějné, originální scény, festivaly nebo galerie, umění, které provokuje k diskuzi nebo vytváří ojedinělou příležitost setkat se se sousedy. Budeme jako radnice pořádat a podporovat komunitní, sociálně a ekologicky odpovědné kulturní akce a budeme dávat velký důraz na kulturní servis v Radničních novinách i na sociálních sítích.

10

DOSTUPNÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ PRO KAŽDÉHO

Chceme podporovat zdravý životní styl a nabízet široké spektrum dostupných sportovních a pohybových aktivit pro obyvatele všech věkových kategorií s různými sportovními preferencemi. Přitom je třeba myslet stejně na oficiální sport, na amatérský a spolkový, jakož i na neformální sportování v parcích či na cyklostezkách.