Zpět

Podnět

Podporuji zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb nejen pro pečující osoby, protože pečovat a žít doma kvalitní život je normální. Chci dostatek míst ve školkách a dětských skupinách pro děti od 2 let. Chci, aby školní děti měly kvalitní program i o prázdninách v rámci příměstských táborů, ale i v podobě celoročních aktivit. K tomu potřebujeme nadále intenzivně spolupracovat s neziskovým organizacemi v Praze 3 a zajistit pro tyto aktivity dostatek financí. Budu aktivně podporovat vzdělávání ředitelů a učitelů našich škol, protože stabilní a silný ředitel/ka, učitel/ka znamená také silnou, otevřenou a kvalitní školu.

Martina Chmelová

8. Martina Chmelová

Martina Chmelová je současná dlouholetá zastupitelka MČ P3. Pracuje v komisi pro zdravotně sociální oblast a ve výboru pro výchovu a vzdělávání. Profesně pracuje jako koučka a psychoterapeutka.

Moje projekty

Zlepšujeme pečovatelskou službu

Martina Chmelová

Zlepšujeme pečovatelskou službu

S využitím evropských peněz jsme proměnili Pečovatelskou službu Prahy 3. Ta se nyní zaměřuje více na péči lidem, kteří to skutečně potřebují ...

Rozvoj služeb Ošetřovatelského domova

Martina Chmelová

Rozvoj služeb Ošetřovatelského domova

Ošetřovatelský domov jsme personálně stabilizovali, od roku 2020 ho vede Petra Gabriel Lojdová, které se podařilo dát do pořádku ...

Bezpečnější a příjemnější okolí zastávky Kněžská luka

Martina Chmelová

Bezpečnější a příjemnější okolí zastávky Kněžská luka

Zastávka Kněžská Luka se konečně dočkala širších tramvajových ostrůvků a bezbariérového přístupů. Přecházet na tomto místě Koněvku je nyní ...

Revitalizace stromořadí v ulici Na Vápence

Martina Chmelová

Revitalizace stromořadí v ulici Na Vápence

V úseku mezi ulicemi Jeseniova a Biskupcova jsme vysadili stromořadí na obou stranách v místech, kde byly pouze travnaté pásy s keři.