Zpět

Podnět

Rodina, kultura/umění, příroda, vztah člověka k člověku a člověka ke krajině jsou pro mne klíčovými tématy, které reflektuji také ve vlastní tvorbě. S narozením mého syna je pro mne budoucnost naší planety na prvním místě.

Terezie Kusbach Kolářová

30. Terezie Kusbach Kolářová

malířka, restaurátorka, na mateřské dovolené

Moje projekty