Zpět

Bytová politika Prahy 3 se z gruntu změnila

Na konci roku 2019 jsme schválili v radě zbrusu nová pravidla pro přidělování obecních bytů. Nově zavádí bodový systém, který zajistí, že byty poslouží k bydlení těch nejohroženějších skupin obyvatel.

Největší pozornost bude věnována rodinám s dětmi. Projekt „housing first“, který byl naším volebním slibem, je integrální součástí těchto pravidel. Zřídili jsme též kontaktní místo pro bydlení, na kterém pracovníci radnice pomohou komukoliv řešit jeho bytový problém.

Náš místostarosta Ondřej Rut vedl v několik měsíců expertní pracovní skupinu, která dala nová pravidla dohromady.

U každého žadatele o nájem bytu provede sociální odbor šetření, aby reálně zhodnotil bytovou situaci a doporučil bodování u kritérií, která jsou založena na subjektivním hodnocení. Bodování tak bude mnohem přesnější než dnes. Bodový systém umožňuje vytvořit pořadník, podle kterého se budou byty přidělovat. Systém zohledňuje i to, zda jde o jednotlivce či rodinu s dětmi, zdravotní stav či případný hendikep žadatele, v potaz se bere například i délka pobytu v Praze 3.

Důležitou novinkou je i finanční limit v příjmech žadatele. Ten musí být menší nebo roven 2,4násobku životního minima. Končí tím definitivně praxe přidělování bytů na neurčito stranickým kamarádům. Nájemní smlouva se bude nově uzavírat zpravidla na dva roky.

Vedení Prahy 3 se podobně jako Praha 1, 7 a 10 a 22 chystá podepsat Memorandum o spolupráci při řešení bytové nouze s hlavním městem. To radnici umožní čerpat kapacity neziskových organizací v rámci krajské sítě sociálních služeb pro zajišťování podpory v bydlení.

Kompletní znění pravidel naleznete na stránkách městské části zde