Zpět

Městská část schválila přejmenování Koněvovy ulice, jak jsme hlasovali a proč?

Zastupitelstvo Prahy 3 na svém jednání 21. 6. 2022 schválilo záměr přejmenování Koněvovy ulice, o němž se ve finále bude rozhodovat na úrovni hlavního města Prahy. 

Debata o přejmenování Koněvovy ulice je hodně stará a není nijak překvapivé, že pravidelně ožívá, zejména v návaznosti na ruskou válečnou agresi. Rozhodování o tom, jak hlasovat v případě tohoto tématu, nebylo pro Zelené nijak příjemné a jednoznačné. 

Na jedné straně pochopení pro argumenty příznivců přejmenování, zejména ve světle zuřící ruské agrese na Ukrajině, na druhé straně respekt k vyjádřené vůli občanů, trvale žijících na Koněvově ulici.

Již  minulosti jsme prosazovali názor, že iniciativa k přejmenování Koněvovy ulice má přijít zespoda, ideálně od lidí, kteří zde bydlí. Letošní podnět přišel prostřednictvím žádosti Klubu přátel Žižkova a vedení radnice v čele s radními za TOPSTAN se rozhodlo zjistit názor obyvatel Prahy 3, zejména samotných obyvatel ulice prostřednictvím průzkumu a ankety. Zapojení veřejnosti bylo v tomto případě od začátku nešťastné, když proti sobě postavilo obyvatele Koněvovy ulice nesoucí administrativní zátěž spojenou s přejmenováním a ostatní občany Prahy 3. Výsledky průzkumu se daly dopředu předvídat - občané trvale bydlící v Koněvově jsou proti jejímu přejmenování, naopak lidé, kteří zde trvalou adresu nemají, jsou pro přejmenování.  Za nešťastné považujeme rovněž formulaci dotazování, které automaticky navrhuje přejmenování Koněvovy ulice na ulici Hartigovu.

Neztotožňujeme se s výkladem výsledků průzkumu, že lidé o toto téma projevili nízký zájem. Průzkumu se zúčastnilo z adresně oslovených 3 689 obyvatel s trvalým bydlištěm 944 občanů a občanek, tj. celých 26%. Z nich se proti přejmenování vyslovilo 71%. Každý čtvrtý občan trvale bydlící na Koněvově se průzkumu zúčastnil, což nelze pokládat za nezájem a není správné z toho dovozovat, že zastupitelé mají při hlasování volné ruce.

Názor Zelených je, že současná válka na Ukrajině je bezprecedentní situace, napadený stát je nutné co nejvíce podpořit (zejména dodávkami zbraní) a Rusko je třeba absolutně izolovat. Jsme přesvědčeni, že hlavní reakcí mají být mnohem efektivnější nástroje, než přejmenovávání ulic a rozdmýchávání kulturních válek. Česko odebírá plyn výhradně z Ruské federace a Putinovu válku tak pomáhá financovat.

Jako Zelení bychom byli rádi, kdyby tlak komunálních politiků směřoval zejména k vládě, která by měla přesvědčivěji prosazovat snižování energetické závislosti na Rusku, zejména prostřednictvím snižování spotřeby fosilních paliv a podpory využívání obnovitelných zdrojů. V pozici vedení městské části chceme více úsilí než kontroverzním symbolickým krokům věnovat konkrétním činům snižujícím závislost na Rusku, zejména snížení spotřeby plynu a instalaci obnovitelných zdrojů energie na budovách v majetku městské části. 

Přesto všechno máme pochopení pro to, že pojmenování ulice po Stalinově vojevůdci, je pro mnoho lidí citlivé a zásadně problematické. Při zvážení všech pro a proti zastupitelský klub Zelených hlasoval podle uvážení jednotlivých zastupitelů a zastupitelek, kteří se dvěma hlasy zdrželi a jedním návrh podpořili.