Zpět

Realizujeme až čtyři bezpečnější křižovatky ročně – díky programu BESIP

Každý rok se nám podaří prosadit úpravy několika míst na Praze 3, které jsou realizované v rámci magistrátního programu BESIP. Ten má za úkol vybrat a podpořit kvalitní projekty s cílem zvýšení bezpečnosti pražských ulic.

BESIP (Bezpečnost silničního provozu) je celopražský program, jehož cílem je zvýšit bezpečnost pražských ulic. Každý rok mohou městské části posílat připravené studie úprav prostorů, kde je vysoké riziko nehod.prostory škol a školek jsou jednou z hlavních priorit programu a mají největší šanci uspět před magistrátní komisí. Ta vybírá projekty, které budou následující rok z programu financované. Pro městské části se vzhledem k rozpočtové realitě radnice jedná o hlavní nástroj, jak ovlivnit pozitivním směrem podobu ulic, které jsou ve správě hlavního města.

Komise BESIP vybere každý rok několik projektů na Praze 3
Na Praze 3 každý rok vytipujeme místa, kde je potřeba zvýšit bezpečnost a celkovou kvalitu prostoru a zároveň budou mít největší šanci na úspěch u hodnotící komise, magistrát to pak spolu s TSK (Technická správa komunikací) dotáhne a realizuje. Přestože je konkurence projektů z celé Prahy vysoká, Praze 3 se daří v programu uspět a komise každý rok vybere několik našich projektů.

Minulý rok se na Praze 3 realizovali z BESIP tyto akce:

 • křižovatky Šrobárova – Hradecká
 • křižovatka Jeseniova – Koldínova
 • nová zastávka tramvaje Kněžská luka a přechody pro chodce

   

Letos čekáme na realizaci:

 • křižovatka Vlkova – Krásova
 • křižovatka Vlkova – Přibyslavská (obě před ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta)
 • křižovatka Cimburkova – Seifertova
 • křižovatka Jeseniova – Ambrožova


Zároveň jsme zaslali žádosti o realizaci čtyř studií:

 • okolí MŠ Libická
 • okolí ZŠ a MŠ Perunova
 • předprostor ZŠ Žerotínova
 • okolí MŠ Pražačka

První dvě jsou součástí koncepční studie Slezské ulice, jsou zde mimo jiné zapracované podněty z participace, která probíhala na podzim minulého roku.

Nyní začínáme vybírat místa, která zašleme do dalšího kola BESIPu příští rok. Na pondělní komisi budeme diskutovat tyto naše návrhy:

 • prostor před školkou Na Chmelnici
 • přechod v Jeseniově před Novou trojkou
 • Na Balkáně před DDM Ulita
 • Buková před víceúčelovým hřištěm

   

   

Jsme rádi, že hlavní město dává v poslední době do BESIPu více peněz a můžeme tak s jeho pomocí posouvat naši městskou část k lepšímu.
Které místo byste pro takovou úpravu preferovali vy?