Zpět

Slezská příjemnější pro lidi – finální podoba koncepční studie

Od podzimu 2020 pracoval tým pod vedením Davida Mareše (třiarchitekti) na koncepční studii proměny Slezské. Finální podoba koncepce navrhuje 67 nových stromů a zlepšení podmínek pro pěší i lidi na kolech.

Studie je schválená Radou městské části, která bude jednat s hlavním městem o možnostech realizace.

Na podzim roku 2020 v multikritériovém výběrovém řízení autorského týmu koncepční studie Slezské uspěl tým pod vedením Davida Mareše (třiarchitekti). Poprvé u zákazky podobného typu při výběroivém řízení nerozhodovala pouze cena, ale také kvalita architektů a architektek.

Důvodem pořízení studie byla potřeba jednotné vize, podle které by se měla ulice postupně měnit. Kdo na Slezské bydlí nebo ji pravidelně navštěvuje, dobře ví, že je dopravně přetížená, hlučná a chybí jí stromy a vhodná řešení pro pěší a lidi na kolech.Není respektován rezidenční charakter ulice, která má úzký uliční profil a nachází se zde základní a mateřské školy. Místo toho funguje Slezská pro tranzit jako alternativa Vinohradské a Korunní.

Na začátku přípravy studie proběhl sběr podnětů veřejnosti formou ankety. Tu vyplnilo více než 600 lidí. Díky jejich odpovědím autoři věděli, co se lidem v ulici líbí a co si naopak přejí změnit. Na základě těchto informací a zadání městské části, které požadovalo prověření možnosti výsadby stromů a zklidnění ulice, vznikl první návrh studie. Ten byl představen v březnu 2021 a lidé mohli opět pomocí online dotazníku podávat své připomínky. Připomínky byly zapracovány do finální podoby studie, která byla schválena Radou městské části 9. 2. 2022. Součástí vypořádání připomínek lidí byly i nejčastější otázky a odpovědi.

Návrh koncepční studie i její finální podoba sledují stejné základní principy. Jedná se především o zklidnění dopravy prostřednictvím zavedení zóny 30, výsadbu stromořadí a zlepšení uspořádání uličního profilu, které zajistí vyvážený poměr prostoru pro pěší, cyklisty a automobily. Stejně jako v prvním návrhu zůstává ulice obousměrná pro kola a v okolí škol a školek jsou zvýšené a bezpečnější křižovatky. V ulici by se lidé měli podle návrhu dočkat 67 nových stromů, především na jižní straně ulice, kde není nutné nákladné překládání sítí. Hlavní odlišností oproti předchozí verzi je upuštění od změny směrnosti jízdy aut. Návrh je ale variabilní natolik, že je možné takové opatření v budoucnu kdykoliv zavést. 

Praha 3 nyní bude jednat s hlavním městem o finanční podpoře realizace v řádu příštích několika let. 

Děkujeme všem, kdo se do přípravy koncepce zapojili. Příjemnější Slezská už je zase o krok o blíže.