Zpět

Velký win-win v bytové politice - město získalo zpátky byty a Praha 3 peníze na investice

Hlavní město odkoupí od akciové společnosti Prahy 3, Správy zbytkového majetku, 35 bytů za 222 miliónů korun

Jako Zelení se snažíme rozšiřovat bytový fond města a městské části, protože jedině robustní bytový fond je nárazníkem v bytové krizi, pojistkou, že lidé nebudou končit v ubytovnách a efektivně snižuje ceny na trhu.

Před více než 10 lety vyvedlo politické vedení Prahy 3 starostky Kozumplíkové z ODS z nepochopitelných důvodů několik desítek bytů městské části přímo do vlastnictví firmy SZM. Městská část se tak zbavila přímé kontroly nad těmito byty a nemůže s nimi realizovat politiku dostupného bydlení.

Proto jsme domluvili a realizovali prodej bytů z této akciové společnosti SZM, jejímž je Praha 3 akcionářem, zpátky do majetku hlavního města Prahy. To je elegantní dohodou, jak předejít tlaku na privatizaci bytů a potřebě získat finance na opravy dalších bytů a na druhé straně nutnosti se těchto bytů nezbavovat. Byty získá město, ne soukromník a Praha 3 získá potřebné finance.

Prodejem do rukou Prahy se tyto byty dostávají zpět do přímé dispozice města, nebudou předmětem podnikání, zlepší se tím dostupnost bydlení pro Pražany a Praha 3 na straně druhé získá 222 milionů korun především na další opravy bytového fondu. Je to jednoznačně win-win řešení.

Byty budou do rukou hlavního města převedeny za férovou cenu podle znaleckého posudku, nikoli pod cenou, nikoli se slevou. Praha 3 nikdy neměla přímý vliv na rozhodování o způsobu obsazování těchto prodávaných bytů, byly de facto pronajímány komerčně za účelem zisku. Praha 3 touto transakcí jen získává, stejně tak potřební Pražané, kterým alespoň o maličko stoupá naděje na získání obecního bydlení.