Bezpečnější a příjemnější předprostor školy Žerotínova

Bezpečnější a příjemnější předprostor školy Žerotínova
Prosadili jsme přípravu rekonstrukce křižovatky před ZŠ Žerotínova - s Koldínovou ulicí. Hlavní město už na projektu pracuje a do dvou let se tu dočkáme výstavby krátkých bezpečných přechodů, zvýšení křižovatky do úrovně chodníku. O projektu se bavíme samozřejmě i se samotnou školou, díky které bude umožněn vjezd školního autobusu přímo před školu, jinak zde zůstane zklidněná pěší zóna.