Kontaktní místo pro bydlení

Kontaktní místo pro bydlení

V rámci politiky podporovaného bydlení a ve spolupráci s hlavním městem jsme na adrese Havlíčkovo náměstí 11 zřídili Kontaktní místo pro bydlení. Lidé v bytové nouzi zde dostanou základní poradenství a pomoc s hledáním bydlení a mohou zde vyplnit žádost o nájem bytu městské části. V rámci pracoviště funguje také referentka nájemních vztahů, která zajišťuje podporu nově zabydlovaným a řeší případné sousedské spory v domech.