Nový park U Kněžské louky

Nový park U Kněžské louky
V roce 2020 jsme dokončili revitalizaci parku U Kněžské louky podle návrhu studia Land05. Nutno přiznat, že zde většinu práce odvedla předchozí koalice. Rekonstruovaný park je čistý, minimalistický a přehledný. Součástí bylo také restaurování sochy “Milenci” od Miroslava Jíravy a její přemístění do středu parku. Najdete zde také mlžítko, mnoho nových stromů, příjemnou mlatovou plochu a herní prvek, který si děti z okolí rychle oblíbily.