Přestavba bývalých jeslí - K Lučinám

Přestavba bývalých jeslí - K Lučinám
Pro tenhle objekt jsme našli dočasné využití, slouží jako sídlo sboru dobrovolných hasičů a také jako krizové ubytování pro ukrajinské uprchlíky. Najdeme pro tenhle objekt trvalé využití, které bude sloužit i místním obyvatelům.