Vysadíme stromy Jeronýmově

Vysadíme stromy Jeronýmově
Zahájili jsme projektovou přípravu výsadby nových stromořadí! V jižní části Jeronýmovy by stromořadí mohlo hezky navázat na Kostnické náměstí a přinést trochu potřebné zeleně na spodní Žižkov.