Zóna 30 v Jeseniově

Zóna 30 v Jeseniově
Chceme, aby byli vyslyšeni obyvatelky a obyvatelé Jeseniovy ulice, kteří sepsali petici a požadují zavedení zóny 30 v Jesenice. Jedná se rezidenční ulici s úzkým profilem, kudy si auta zkracují cestu. Nevidíme žádný důvod, proč by zde neměla být zklidněná doprava a zlepšené podmínky pro lidi.