Dokončíme rekonstrukci Koněvovy ulice

Dokončíme rekonstrukci Koněvovy ulice
Husitská a Koněvova ulice prošly v minulých letech rekonstrukcí a zbývá poslední úsek mezi Černínovou a Zelenky – Hajského. Zejména s podobou dolní části Husitské ulice nejsme spokojeni, ale do projektu Koněvovy se nám podařilo prosadit dílčí zlepšení – doplnění nových přechodů a výsadbu alespoň několika stromů. V tomto úseku se jedná o doplnění dnes chybějícího přechodu u Hájkovy ulice. TSK má již vybraného zhotovitele (Eurovia) a předpokládáme realizaci v roce 2023 nebo 2024. Stavbu je třeba zkoordinovat s dalšími plánovanými uzavírkami na Želivského kvůli výměně zastaralé kanalizace, vodovodu a plynovodu.