Dům sociálních služeb Pod Lipami

Dům sociálních služeb Pod Lipami
Zastavili jsme předimenzovaný projekt Domu sociálních služeb Na Lučinách. Místo toho jsme uskutečnili architektonickou soutěž o návrh novostavby Domu sociálních služeb Pod Lipami. Ten nahradí stávající objekt Ošetřovatelského domova, který již nevyhovuje technicky ani kapacitně. Díky soutěži se podařilo vybrat architektonicky i funkčně kvalitní návrh s max. kapacitou 50 lůžek a denním stacionářem pro seniory. Zajistíme co nejrychlejší výstavbu sociálního zařízení a jeho financování z evropských a státních zdrojů.