Hollarovo náměstí

Hollarovo náměstí
Hollarovo náměstí je tak trochu na okraji zájmu a je dnes v dost zanedbaném stavu. Připravíme projekt na jeho revitalizaci v dialogu a tvůrčí spolupráci i se studenty z místní výtvarné školy.