Lepší Táboritská a Olšanského náměstí

Lepší Táboritská a Olšanského náměstí
Spolu s hlavním chceme revitalizovat hlavní třídy Prahy 3. Chceme na nich stromořadí, co největší prostor pro pěší a veřejnou dopravu a prosazovat budeme i bezpečnou cykloinfrastrukturu. Projekt připravuje Dopravní podnik a realizaci předpokládáme v roce 2025 - 2026.