Nová vycházková cesta podél severní zdi Olšanských hřbitovů

Nová vycházková cesta podél severní zdi Olšanských hřbitovů

Vyjednáme a zrealizujeme společně se Správou pražských hřbitovů a hlavním městem vznik nové vycházkové cesty podél severní zdi Olšanských hřbitovů. Toto nové pěší propojení naváže na v minulém roce vytvořený severní vstup na Olšanské hřbitovy. Vznikne zde také bezpečné cyklopropojení, které povede dále do území nákladového nádraží a dále do Malešického lesa.