Přechody na Jiřáku

Přechody na Jiřáku
Po letech žádostí a apelů se podařilo na Jiřáku u stanice metra prosadit vyznačení čtyř nových přechodů pro chodce. Jedná se o významné zlepšení prostupnosti a bezpečnosti Jiřáku pro pěší, které je potřeba dokud nedojde k celkové rekonstrukci Vinohradské, kde se s přechody samozřejmě počítá.