Revitalizace Seifertky a Sladkovského náměstí

Revitalizace Seifertky a Sladkovského náměstí
Ve spolupráci s hlavním městem zrekonstruujeme Seifertovu ulici. Zasadíme se o výsadbu kvalitního stromořadí, nové zastávky budou dostatečně široké a bezbariérové, zajistíme nové přechody pro chodce. Zřetel budeme brát na to, aby nadále nedocházelo ke zpomalování tramvajové dopravy v zácpách.